kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тамчы-шоу

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тамчы - шоу

Тема:  Туган телл?р була бер ген? -

            Туган телне?  кадерен бел ген?.

КВН да ике команда катнаша:

 1. 1 команда:
 2. 2 команда:

        Туган телг? м?дхия

  ?й син, телем, туган телем, тамыр телем.

  ?ир астыннан тарих серен табар телем.

  ?й син, телем, р?х?т телем, авыр телем.

  Телне тешл?п канатырлык сабыр телем.

  Сине? бел?н р?хм?т укыйм, тел?к телим.

  ?ырга салып сине, милли к?йл?р к?йлим.

  Табындагы икм?гем к?к телем-телем.

  Табынам си?а, синсез бер т?м тоймас телем.

  ?й син, телем, айлы т?нем, якты к?нем.

  ?ремн?рд?н ?че, балдан татлы телем.

  Сине саклап калыр ?чен, к?пме белем

  Кир?клеген а?ладым мин, белдем б?ген.

 Б?ген - 21 нче февраль. ЮНЕСКО тарафыннан 21 февраль 2000 нче елдан башлап Халыкара туган тел к?не дип игълан ителде.

Без б?ген «Тамчы шоу» интеллектуаль уенынына ?ыелдык.

Б?генге уенда 5,6,7 класс укучыларыннан торган ике команда  канаша. Х?зер с?зне ?зл?ре бел?н якыннанрак таныштырыр ?чен мин аларга бир?м.

Укучылар ?зл?ре бел?н таныштыралар.

 1. команда-  безне? команданы? исеме:”______________________________     ”,

Безне? девиз:

 1.  команда-  безне? команданы? исеме “_____________________________        ”.

Безне? девиз:

 

Шулай итеп, беренче турга кереп кит?без.  

I тур “Батыр- берне, белемле – ме?не егар” дип атала.

Мин сезг? м?кальл?рне? беренче ?лешен ?йт?м, ? сез икенче ?лешен, м?кальне ?йтеп бетерерг? тиеш буласыз.  ??р д?рес ?авап ?чен 1 бал куела.

 1 командага

 1. И? татлы тел – туган тел, (анам с?йл?п торган тел).
 2. Теле барлар халык булган, (теле юклар балык булган).

3.      Теле барны? (иле бар).

 1. Алтыда белг?н ана теле? (алтмышта да онытылмас).

 

 1. командага

 

 1. Теле бозыкны? (к??еле бозык).
 2. Тел к?рке – (с?з).
 3. Телл?р белг?н – (илл?р белг?н).
 4. Туган телем  - (ирк? г?лем).

II тур. Игътибарлылык б?йгесе.

 •      Мен? без икенче турга да аяк бастык. Икенче турда экран сезг? ?зене? алты р?семен к?рс?тер. Сез шул р?семн?рне игътибар бел?н карап м?мкин кад?р ист? калдырырга тырышыгыз.

1  команда - 6 нчы р?семд? нич? камка к?р?сез? ( 3)

            2 команда- 1 нче  р?семд? кызны? бантигы нинди т?ст??(кызыл)

III тур  “Нинди с?з яшерелг?н?”

 1. Калак – чар           акчарлак
 2. Яка – бал                ябалак
 3. Ш?л – ми                мил?ш
 4. Мыр-узая                умырзая
 5. Ык – тычкан          кычыткан
 6. Нил – т?к?               т?линк?
 7. Ас – тал                    салат
 8. Кап – ит                   китап

IV тур  Блиц – турнир   Капитаннар ярышы

1 нче командага

 1. Татар теленд? 6 килеш бар. (?йе)
 2. К?н ??м т?н с?зл?ре синоним. (юк)
 3. Ятьм? с?зенд? 4 аваз. (юк)
 4. ?йт? максаты ягыннан ??мл?л?р 3 т?рле була. (?йе)
 5. Т?мамлык нинди? кайсы ? кайдагы? сорауларына ?авап бир?. (юк)
 6. Канат с?зе-  к?п м?гън?ле с?з.( ?йе)
 1. О, ? х?рефл?ре с?з башында гына языла. ( юк)
 2. Б  я?гырау тартык  (?йе)
 3. Аграк,  яшелр?к,т?млер?к –бу сыйфатлар чагыштыру д?р???сенд?. (?йе)
 4. М?ст?кыйль с?з т?ркемн?ре 7.(?йе

2 нче командага

 1. Чыгыш килешене? сораулары  кемг?? н?рс?г?? кая? (юк)
 2. Олы, зур. Бу с?зл?р синонимнар.( ?йе)
 3. Д?нья с?зенд? 5 аваз бар. (?йе)
 4. Х?лне? 7 т?ркемч?се бар (юк)
 5. Кайта,с?йл?ш?, пешер? –болар исем с?з т?ркеме.(юк)
 6. Таш й?р?кле – бу с?з туры м?гън?д?. (юк)
 7. Ж ны? са?гырау пары  ч. (юк)
 8. Фонетика с?йл?м авазларын ?йр?н?. (?йе)
 9.  Гына, ген? кис?кч?л?ре ??рвакыт аерып язылалар. (?йе)
 10.  ??мл?д? барлык х?лл?р д? аерымланып килерг? м?мкин (юк).

V тур. Бу ?зек кайсы ?с?рд?н? (?с?рне? исемен, авторын ?йтерг?)

1. Яшьлеге?д? к?п тырышса?, эшк? бирс?? чын к??ел, 
Каршыларсы? картлыгы?ны бик тыныч ??м бик ?и?ел.(Г.Тукай “Эшк? ?нд??”)

2.Башлыйк ?ле с?зне Карахм?т ил?,

Яд ит?рл?р, кем бел?, р?хм?т ил?.

Алдымызда ат к?митен к?р?лем

??м Микитин ??мгатен? ир?лем.(Г. Тукай “Печ?н базары, яхуд я?а Кисекбаш)

3.Без т?б?нн?н, тормышны? т?бенн?н к?т?релдек. Кем к?т?рде? Кайчан? Ничек? Сезг? мен? шул турыда с?йл?п бирерг? телим.(Г. Ибра?имов “Кызыл ч?ч?кл?р”)

 • Театр — яктылыкка, нурга илт?,
  Кире юлга ?иб?рми, у?га илт?..(Г.Тукай “Театр”)

5. Б?ген театр була, трат-та-та, трат-та-та!

Шатлыктан к??елем тула, трат-та-та, трат-та-та! (Г.Камал “Беренче театр”)

6.М?рд?н абзый Илс?ярне будкага кертеп ?иб?рде. Аны? артыннан ?зе д? кереп, т?р?з?г? килде. (Г.Гоб?й “маякчы кызы”)

VI тур. Табышмакларга ?авап бирерг?.

 1. Гомер буе эшл?п тора бертуктамый,

К?не- т?не сакта тора ?ич йокламый. 

Бер туктаса, бер йокласа, уятырга

Беркемне? д? к?че ?итми ул батырга. (й?р?к)

 1. ?лч??л?рд? ?лч?нми,

Базарларда сатылмый. (Акыл)

 1. Кечкен? ген? сандыкка б?тен д?нья сыйган. (китап)
 2. Сумка тотып кер?л?р, белем т?яп чыгалар. (м?кт?п)
 3. Кайсы яктан укыса? да, берни белм?с,

Белер- белм?с с?йл?с? д?, С?зен бирм?с. (надан)

 1. Кайдан башлап укыса? да- Укучыны? т?п эше.

Ме? д? берне бел?, дил?р, Аны? бел?н дус ише. (уку)

 1. Бер эшл?п? астында д?рт малай. (?ст?л)
 2. Акыллы ч?ч? барыр, акылсыз ?ыя барыр. (белем)

Йомгаклау с?зе жюрига бирел?.

Просмотр содержимого документа
«Тамчы-шоу »

ТР Арча мунициаль районыТүбән Мәтәскә урта гомуми белем бирү мәктәбеТуган тел көненә каратаТамчы - шоу

(интеллектуаль уен)

Татар теле һәм әдәбияты укытучысы:

Йосыпова Роза Кыяметдин кызы

2015 ел, февраль

Тамчы - шоу

Тема: Туган телләр була бер генә -

Туган телнең кадерен бел генә .

КВН да ике команда катнаша:

 1. 1 команда:

 2. 2 команда:

Туган телгә мәдхия

 

  Әй син, телем, туган телем, тамыр телем.

  Җир астыннан тарих серен табар телем...

  Әй син, телем, рәхәт телем, авыр телем.

  Телне тешләп канатырлык сабыр телем...


  Синең белән рәхмәт укыйм, теләк телим.

  Җырга салып сине, милли көйләр көйлим.

  Табындагы икмәгем күк телем-телем.

  Табынам сиңа, синсез бер тәм тоймас телем...


  Әй син, телем, айлы төнем, якты көнем.

  Әремнәрдән әче, балдан татлы телем.

  Сине саклап калыр өчен, күпме белем

  Кирәклеген аңладым мин, белдем бүген...


 Бүген - 21 нче февраль. ЮНЕСКО тарафыннан 21 февраль 2000 нче елдан башлап Халыкара туган тел көне дип игълан ителде.

Без бүген «Тамчы шоу» интеллектуаль уенынына җыелдык.

Бүгенге уенда 5,6,7 класс укучыларыннан торган ике команда канаша. Хәзер сүзне үзләре белән якыннанрак таныштырыр өчен мин аларга бирәм.

Укучылар үзләре белән таныштыралар.

 1. команда- безнең команданың исеме:”______________________________ ” ,

Безнең девиз:

 1. команда- безнең команданың исеме “_____________________________ ”.

Безнең девиз:


Шулай итеп, беренче турга кереп китәбез.

I тур “Батыр- берне, белемле – меңне егар” дип атала.

Мин сезгә мәкальләрнең беренче өлешен әйтәм, ә сез икенче өлешен, мәкальне әйтеп бетерергә тиеш буласыз. Һәр дөрес җавап өчен 1 бал куела.1 командага

 1. Иң татлы тел – туган тел, (анам сөйләп торган тел).

 2. Теле барлар халык булган, (теле юклар балык булган).

 3. Теле барның (иле бар).

 4. Алтыда белгән ана телең (алтмышта да онытылмас).


 1. командага


  1. Теле бозыкның (күңеле бозык).

  2. Тел күрке – (сүз).

  3. Телләр белгән – (илләр белгән).

  4. Туган телем - (иркә гөлем).


II тур. Игътибарлылык бәйгесе.

 • Менә без икенче турга да аяк бастык. Икенче турда экран сезгә үзенең алты рәсемен күрсәтер. Сез шул рәсемнәрне игътибар белән карап мөмкин кадәр истә калдырырга тырышыгыз.1 команда - 6 нчы рәсемдә ничә камка күрәсез? ( 3)

2 команда- 1 нче рәсемдә кызның бантигы нинди төстә?(кызыл)

III тур “Нинди сүз яшерелгән?”

 1. Калак – чар акчарлак

 2. Яка – бал ябалак

 3. Шәл – ми миләш

 4. Мыр-узая умырзая

 5. Ык – тычкан кычыткан

 6. Нил – тәкә тәлинкә

 7. Ас – тал салат

 8. Кап – ит китап

IV тур Блиц – турнир Капитаннар ярышы

1 нче командага

 1. Татар телендә 6 килеш бар. (әйе)

 2. Көн һәм төн сүзләре синоним. (юк)

 3. Ятьмә сүзендә 4 аваз. (юк)

 4. Әйтү максаты ягыннан җөмләләр 3 төрле була. (әйе)

 5. Тәмамлык нинди? кайсы ? кайдагы? сорауларына җавап бирә. (юк)

 6. Канат сүзе- күп мәгънәле сүз.( әйе)


 1. О, ө хәрефләре сүз башында гына языла. ( юк)

 2. Б яңгырау тартык (әйе)

 3. Аграк, яшелрәк,тәмлерәк –бу сыйфатлар чагыштыру дәрәҗәсендә. (әйе)

 4. Мөстәкыйль сүз төркемнәре 7 .(әйе2 нче командага

 1. Чыгыш килешенең сораулары кемгә? нәрсәгә? кая? (юк)

 2. Олы, зур. Бу сүзләр синонимнар .( әйе)

 3. Дөнья сүзендә 5 аваз бар. (әйе)

 4. Хәлнең 7 төркемчәсе бар (юк)

 5. Кайта,сөйләшә, пешерә –болар исем сүз төркеме.(юк)

 6. Таш йөрәкле – бу сүз туры мәгънәдә. (юк)

 7. Ж ның саңгырау пары ч. (юк)

 8. Фонетика сөйләм авазларын өйрәнә. (әйе)

 9. Гына, генә кисәкчәләре һәрвакыт аерып язылалар. (әйе)

 10. Җөмләдә барлык хәлләр дә аерымланып килергә мөмкин (юк).


V тур. Бу өзек кайсы әсәрдән? (әсәрнең исемен, авторын әйтергә)

1. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, 
Каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел.(Г.Тукай “Эшкә өндәү”)

2.Башлыйк әле сүзне Карахмәт илә,

Яд итәрләр, кем белә, рәхмәт илә.

Алдымызда ат кәмитен күрәлем

Һәм Микитин җәмгатенә ирәлем.(Г. Тукай “Печән базары, яхуд яңа Кисекбаш)

3.Без түбәннән, тормышның төбеннән күтәрелдек. Кем күтәрде? Кайчан? Ничек? Сезгә менә шул турыда сөйләп бирергә телим.(Г. Ибраһимов “Кызыл чәчәкләр”)

4. Театр — яктылыкка, нурга илтә,
Кире юлга җибәрми, уңга илтә. .(Г.Тукай “Театр”)

5. Бүген театр була, трат-та-та, трат-та-та!

Шатлыктан күңелем тула, трат-та-та, трат-та-та! (Г.Камал “Беренче театр”)

6.Мәрдән абзый Илсөярне будкага кертеп җибәрде. Аның артыннан үзе дә кереп, тәрәзәгә килде. (Г.Гобәй “маякчы кызы”)

VI тур. Табышмакларга җавап бирергә.

 1. Гомер буе эшләп тора бертуктамый,

Көне- төне сакта тора һич йокламый.

Бер туктаса, бер йокласа, уятырга

Беркемнең дә көче җитми ул батырга. (йөрәк)

 1. Үлчәүләрдә үлчәнми,

Базарларда сатылмый. (Акыл)

 1. Кечкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. (китап)

 2. Сумка тотып керәләр, белем төяп чыгалар. (мәктәп)

 3. Кайсы яктан укысаң да, берни белмәс,

Белер- белмәс сөйләсә дә, Сүзен бирмәс. (надан)

 1. Кайдан башлап укысаң да- Укучының төп эше.

Мең дә берне белә, диләр, Аның белән дус ише. (уку)

 1. Бер эшләпә астында дүрт малай. (өстәл)

 2. Акыллы чәчә барыр, акылсыз җыя барыр. (белем)

Йомгаклау сүзе жюрига бирелә.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Тамчы-шоу

Автор: Юсупова Роза Кияметдиновна

Дата: 16.09.2015

Номер свидетельства: 231259

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства