kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: «Т?рбиені? е? тамаша мектебі – отбасы.»

Нажмите, чтобы узнать подробности

?біш негізгі жалпы білім беретін мектебі

     Ашы? т?рбие са?аты

           Та?ырыбы: «Т?рбиені? е? тамаша мектебі – отбасы.»

                                                                       Сыныбы:   8 «Б»

                                                                        Сынып жетекші:  А.А.Хайрова

                                                        2015-2016 о?у жылы

Та?ырыбы: Т?рбиені? е? тамаша мектебі – отбасы

Ма?саты: Бала т?рбиесіндегі ата-ананы? алатын орныны? ерекше екендігін т?сіндіру.Жан?яда?ы ата-ана ж?не бала арасында?ы ?арым-?атынасты ны?айту. Ата-ана?а деген бала махаббатын ояту.Мектеп, ?стаз, ата-ана бірлігін ны?айту.Отбасы м?шелері арасында?ы бауырмалды?. ?айырымдылы?, досты? ?арым-?атынасты ?алыптастыру, ?лкенді сыйлау?а,сыпайы, ілтипатты болу?а т?рбиелеу.

К?рнекілігі: ?анатты с?здер «Ата к?рген-о? жонар, ана к?рген- тон пішер», «Ата – б?йтерек, бала - жапыра?ы», карточкалар, мультимедиалы? проектор

Т?рі:  танымды? сайыс, пікір талас

Барысы:

І. ?йымдастыру.  С?лемдесу

                               Ата-ана, о?ушыларды екі топ?а орналастыру

М??алім: ??рметті ата-аналар, ?стаздар, о?ушылар! Б?гін біз «Т?рбиені? е? тамаша мектебі – отбасы » та?ырыбында?ы т?рбие са?атында бала т?рбиесі, оны? жан-жа?ты дамуы ба?ытында ?з ойымызды орта?а салма?пыз.Отбасы – адам баласыны? т?п ?азы?ы, алтын ?ясы. Адам баласы шыр етіп д?ниеге келгеннен бастап, сол ортаны? ысты? суы?ына бейімделіп, ы?палына к?ніп, осында ер жетеді. ?ке ша?ыра? иесі.Отбасы м?шелеріні? жауапкершілігі толы?ымен ер-азамат?а ж?ктеледі. ?йел – отбасыны? ?йт?ысы. Баланы ?сіп т?рбиелеу- ата-ана міндеті.Бала ?кеден а?ыл, анадан мейірім алады.Т?ртіпті де т?рбиелі ?рпа? т?рбиелеу – отбасы мен мектептен ал?ан ?лгі- ?неге жиынты?ыны? жемісі.Ендеше, б?гінгі сайысымызды бастайы?.

І б?лім  Таныстыру.  «Алтын ?я» тобы ж?не «Берекелі отбасы » тобы. 

- Алдымен топты? атын таныстырып ма?л?мат береді.Кейін ?рбір отбасы ?здерін танысырады.

ІІ б?лім. «Білімдіге д?ние жары?» деп аталады. М?нда топты? шапшандылы?ын, біліктілігін а??арамыз.Ендеше викториналы? с?ра?тар беріледі.

Ата- аналар?а:

І топ

1. ?Р т?уелсіздікті ?ашан алды. (1991ж. 16-желто?сан)

2. ?аза?ты? т???ыш ?арышкері кім?   (Т.?уб?кіров)

3. Шо?анны? ?жесі?  «Ай?аным!»

4. «К?ксерек» ??гімесіні? басты кейіпкері?  «??рмаш!

5. ?андай ?лтты? та?амдарды білесі??  «?азы-?арта, жал-жая,бесбарма?,  

     ?ымыз, ш?бат.»

6.  ?стеуді? неше т?рі бар?  (7)

7.    «?а?аз хрестоматиясын жаз?ан кім?»  (Ы.Алтынсарин)

8.   К?й атасы кім?  (??рман?азы)

9.   ?аза? тілі ?ай тілер ?ай тілдер. Тобына жатады? (т?ркі тілдес.) 

ІІ топ

 1. ?аза? тілі ал?аш мемлекеттік м?ртебесін ?ай жылы алды.  (1989ж)
 2. Абайды? ту?ан жылы?  (1845ж)
 3. ?аза? даласыны? жары? ж?лдызы? (Шо?ан)
 4. А?ылды с?зіні? т?бірі   ( а?ыл)
 5. ?аза? алфавитін жаса?ан кім?  ( А.Байт?рсынов)
 6. ?лтты? киімдер ?алай аталады?  ( та?ия, бешпет, ?амзол, с?укеле, тон, кимешек т.б)
 7. Беташар ?ашан айтылады?  ( келін т?скенде)
 8. Т???ыш кеме?гер?  ( Ыбырай)
 9. ?аза? хал?ыны? салт- д?ст?рлерін ата? ( шілдехана, бесік той, т?сау кесу, ??да т?су, келін т?сіру, ?ыз ?зату. т.б.

О?ушылар?а:

І топ

1. Балдан т?тті не? ( бала)

2. ?ара ша?ырак иесі кім? ( кенже ?л)

3. Бала?а кім сыншы?  (ата)

4. ?кеден бала?а берілетін зат ( м?ра(

5. ?йдегі алтын адам кім?  ( ана)

6. Бес д?шпанды ата?дар?  ( ?сек, ?тірік, ма?танша?, еріншек,  бекер мал шашпа?)

7. «?л атадан к?рмейінше сапар шекпес» кімні? на?ыл с?зі  ( ?ор?ыт ата)

8. ?Р баланы? ???ы?тары туралы за? ?ашан ?абылданды? ( 2002ж 8-тамыз)

9. Жас?спірім бала неше жастан бастап ?ылмысты? жауапкершілікке тартылады? ( 14 жас)

ІІ топ

 1. Т?рбие мен білімні? ордасы ( мектеп)
 2. 18жас?а толма?ан адам ( бала)
 3. «?зін-?зі тану» ба?дарламасыны? авторы кім? ( С.Назарбаева)
 4. Екі адамны? бір-біріне деген адалды?ы ( досты?)
 5. ?аза?станда ?андай білім алу міндетті т?рде ( орта)
 6. Бес асылды ата?ыз  (талап, е?бек, тере? ой, ?ана?ат, ра?ым)
 7. ?ш арсызды ата? ( ?й?ы, тама?, к?лкі)
 8. ?ш ?уаныш ( ал?ыс алу, ?зі?ді к?пті? іздеуі, ісі?ні? ?шпеуі)
 9. Мемлекеттік р?міздерді ата  (  елта?ба, ту, гимн)

 

Келесі ІІІ б?лім «Болаша?ымыз білімді жастарды? ?олында» сурет салу бай?ауы.Екі топ суретін сал?анша ша?ын к?ріністі тамашалы?.

                                К?рініс  (Б?лдірген, К?лдірген, Бастауыш)

К?ріністен со? екі топ суреттерін ?ор?айды.

Келесі ІV б?лім «Ты?ыры?тан шы?у» деп аталады. М?нда жа?даятты? сауалдар беріледі.?з пікірлері?ізді білдіресіздер.

Ата-ана?а:

 1. Сізді? бала?ыз озат о?ушы.?й шаруашылы?ымен айналыс?анды жек к?реді, еште?е істегісі келмейді.Оны ?ызы?тыру ?шін не істейсіз?
 2. ?ызы?ыз кешкі ас дайындап, ыдыс жууы керек. Оны? орнына ?оз?алмай теледидар к?ріп отыр. ?андай ?рекет ?олданасыз?
 3. Бала ?йге сырттан ?атты ашуланып келіп б?лмесіне кіріп шы?пай ?ойды.Сіз не істейсіз?
 4. Бала?ыз ту?ан к?ніне достарын ша?ыр?ысы келді. Б?л жа?дайды ?алай шешер еді?із?
 5. ?й шаруашылы?ына байланысты баласын саба?тан жиі ?алдыратын ата-аналар туралы пікірі?із ?андай?
 6. «Баламны? ?арны то?, к?йлегі к?к болса болды.Т?ртібіне, о?уына ?арайтын уа?ытым жо?» дейтін ата-аналар?а деген к?з ?арасы?ыз ?андай?

О?ушы?а:

 1. Сені? ?зі?ні? жа?ын адал досы? бар, біра? онымен дос болу?а ата-ана? ?арсы. Сен не істейсі??
 2. К?ктем мезгілі. Жолдасы? саба? о?уын азайтып, саба?тан тыс н?рселерге к?п к??іл ?летіндіктен саба? ?лгерімі т?мендеп кетті.сен не істейсі??
 3. Сені? саба? лгерімі? орташа.Сыныптастары? сені білімі? бойынша ба?алап, адамгершілік ?асиеттерінді к?ре білмейді.сен не істейсі??
 4. П?н м??алімдері сені? жауапкершілігі?ді ба?алап ерте?ге бір ж?мыс тапсырды.Белгілі себептермен сен ол ж?мысты орындап бола алмады?, не істейсі??
 5. Сен т?ртіпсіздік жасады?.М??алім са?ан ?атты-?атты ескерту жасады. Сен не істейсі??
 6. Сыныпта саба?тан себепсіз к?п ?алып ?оятын о?ушы бар. Ол о?ушы?а деген к?з ?арасы? ?андай?

 

Келесі б?ліміміз  V б?лім «Тіл ?нері» ма?ал м?телді? жал?асын табу.Я?ни м?нда ?ай топ бірінші ?ол к?тереді, сол топ жауап береді.

 1. Ата?а ?арап -..., ана?а ?арап -...
 2. Ананы? к??ілі балада,.....
 3. Ата-ананы? ?адірін -......
 4. атаны? баласы болма,......  ( халы?ты? баласы бол)
 5. ?яда не к?рсе?,......( ?ш?анда соны ілерсі?)
 6. Балалы ?й базар,......( баласыз ?й ?у мазар)
 7. ата к?рген о? жонар,.....( ана к?рген тон пішер)
 8. Ананы? с?ті – бал,......( баланы? тілі – бал)
 9. Ту?ан ?йді? т?тіні жылы,.....( ту?ан ананы? к?тімі жылы)
 10. Ана?а ауыр с?з айтпа,......( арты?а ауыр ж?к артпа)
 11. .. – ананы? бауыр еті, к?з н?ры. ( бала)
 12. ?ке – ас?ар тау,......( ана- шал?ар к?л)

Елбасымыз Н.?.Назарбаев: «Елімізді? келешегі – б?гінгі жас ?рпа? т?рбиесіне тікелей байланысты » дегендей,

 Келесі VІ б?ліміміз Пікір талас

Та?ырыбы: ?азіргі та?да жастарымызды? батыс?а еліктеуі д?рыс па?

І топ:  д?рыс емес

ІІ топ: д?рыс

Со??ы б?ліміміз   VІІ б?лім  «С?з тап?ан?а..» деп аталады.

Берілген ?ріптерден басталатын создермен жауап бересіздер.

І топ

1.Тілді ?адірлейсіз бе?

2. Орысша с?йлеуге ?ызы?асы? ба?

3. Мерекеге ?андай киім киесіз?

4. Кітап о?ы?анды ?натасы? ба?

5. Лотореядан акша ?тса?ыз, не істейсіз?

6  Достары? кімдер, коп пе?

7  Тілімізді, дінімізді жо?алтпау ?шін не істеу керек?

8   Т?нде аспанда не болады?

9   Баланы? бас ?стазы – ата-ана ма?

10  16-желто?сан ?андай мереке тойлаймыз?

ІІ топ

 1. Тіл с?йектен ?те ме?
 2. Жа?а жыл?а ?андай сыйлы? ал?ы? келеді?
 3. мектепке немен келесіз?
 4. к?рші?мен татусы? ба?
 5. ауа райы сал?ын ба?
 6. Д?ниедегі ?ымбат жан
 7. Т?лкі неге ?у а?
 8. Су тіршілік к?зі ме?
 9. Ба?ыт дегеніміз не?
 10. Ит жеті ?азынаны? бірі ме?

?орытындылау:??рметті ата-аналар, о?ушылар б?гінгі т?рбие са?атымызды ?орытындылай келе, келіп ?атыс?ан аналар?а ал?ыс білдіремін. Отбасылары?ыз?а ?уаныш тілеймін.Балалары?ыз мына к?нні? шуа?ындай болып жайнап тек ?уаныш?а б?лей берсін!Ал балалар, саба?ты жа?сы о?ып,?лкендерді ты?дау керек.?орытынды с?з т?рбие ісі ме?герушісіне беріледі.

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: «Т?рбиені? е? тамаша мектебі – отбасы.»»

Әбіш негізгі жалпы білім беретін мектебі
Ашық тәрбие сағаты


Тақырыбы: «Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы.»


Сыныбы: 8 «Б»

Сынып жетекші: А.А.Хайрова

2015-2016 оқу жылы

Тақырыбы: Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы


Мақсаты: Бала тәрбиесіндегі ата-ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру.Жанұядағы ата-ана және бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту. Ата-анаға деген бала махаббатын ояту.Мектеп, ұстаз, ата-ана бірлігін нығайту.Отбасы мүшелері арасындағы бауырмалдық. Қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, үлкенді сыйлауға,сыпайы, ілтипатты болуға тәрбиелеу.


Көрнекілігі: қанатты сөздер «Ата көрген-оқ жонар, ана көрген- тон пішер» , «Ата – бәйтерек, бала - жапырағы», карточкалар, мультимедиалық проектор


Түрі: танымдық сайыс, пікір талас


Барысы:


І. Ұйымдастыру. Сәлемдесу

Ата-ана, оқушыларды екі топға орналастыру


Мұғалім: Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар! Бүгін біз «Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы » тақырыбындағы тәрбие сағатында бала тәрбиесі, оның жан-жақты дамуы бағытында өз ойымызды ортаға салмақпыз.Отбасы – адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Адам баласы шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, сол ортаның ыстық суығына бейімделіп, ықпалына көніп, осында ер жетеді. Әке шаңырақ иесі.Отбасы мүшелерінің жауапкершілігі толығымен ер-азаматқа жүктеледі. Әйел – отбасының ұйтқысы. Баланы өсіп тәрбиелеу- ата-ана міндеті.Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады.Тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – отбасы мен мектептен алған үлгі- өнеге жиынтығының жемісі.Ендеше, бүгінгі сайысымызды бастайық.


І бөлім Таныстыру. «Алтын ұя» тобы және «Берекелі отбасы » тобы.

- Алдымен топтың атын таныстырып мағлұмат береді.Кейін әрбір отбасы өздерін танысырады.


ІІ бөлім. «Білімдіге дүние жарық» деп аталады. Мұнда топтың шапшандылығын, біліктілігін аңғарамыз.Ендеше викториналық сұрақтар беріледі.

Ата- аналарға:

І топ

1. ҚР тәуелсіздікті қашан алды. (1991ж. 16-желтоқсан)

2. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? (Т.Әубәкіров)

3. Шоғанның әжесі? «Айғаным!»

4. «Көксерек» әңгімесінің басты кейіпкері? «Құрмаш!

5. Қандай ұлттық тағамдарды білесің? «қазы-қарта, жал-жая,бесбармақ,

қымыз, шұбат.»

6. Үстеудің неше түрі бар? (7)

7. «Қағаз хрестоматиясын жазған кім?» (Ы.Алтынсарин)

8. Күй атасы кім? (Құрманғазы)

9. Қазақ тілі қай тілер қай тілдер. Тобына жатады? (түркі тілдес.)

ІІ топ

 1. Қазақ тілі алғаш мемлекеттік мәртебесін қай жылы алды. (1989ж)

 2. Абайдың туған жылы? (1845ж)

 3. Қазақ даласының жарық жұлдызы? (Шоқан)

 4. Ақылды сөзінің түбірі ( ақыл)

 5. Қазақ алфавитін жасаған кім? ( А.Байтұрсынов)

 6. Ұлттық киімдер қалай аталады? ( тақия, бешпет, қамзол, сәукеле, тон, кимешек т.б)

 7. Беташар қашан айтылады? ( келін түскенде)

 8. Тұңғыш кемеңгер? ( Ыбырай)

 9. Қазақ халқының салт- дәстүрлерін ата? ( шілдехана, бесік той, тұсау кесу, құда түсу, келін түсіру, қыз ұзату. т.б.

Оқушыларға:І топ

1. Балдан тәтті не? ( бала)

2. Қара шаңырак иесі кім? ( кенже ұл)

3. Балаға кім сыншы? (ата)

4. Әкеден балаңа берілетін зат ( мұра(

5. Үйдегі алтын адам кім? ( ана)

6. Бес дұшпанды атаңдар? ( өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек , бекер мал шашпақ)

7. «Ұл атадан көрмейінше сапар шекпес» кімнің нақыл сөзі ( Қорқыт ата)

8. ҚР баланың құқықтары туралы заң қашан қабылданды? ( 2002ж 8-тамыз)

9. Жасөспірім бала неше жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылады? ( 14 жас)

ІІ топ

 1. Тәрбие мен білімнің ордасы ( мектеп)

 2. 18жасқа толмаған адам ( бала)

 3. «Өзін-өзі тану» бағдарламасының авторы кім? ( С.Назарбаева)

 4. Екі адамның бір-біріне деген адалдығы ( достық)

 5. Қазақстанда қандай білім алу міндетті түрде ( орта)

 6. Бес асылды атаңыз (талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым)

 7. Үш арсызды ата? ( ұйқы, тамақ, күлкі)

 8. Үш қуаныш ( алғыс алу, өзіңді көптің іздеуі, ісіңнің өшпеуі)

 9. Мемлекеттік рәміздерді ата ( елтаңба, ту, гимн)


Келесі ІІІ бөлім «Болашағымыз білімді жастардың қолында» сурет салу байқауы.Екі топ суретін салғанша шағын көріністі тамашалық.


Көрініс (Бүлдірген, Күлдірген, Бастауыш)


Көріністен соң екі топ суреттерін қорғайды.


Келесі ІV бөлім «Тығырықтан шығу» деп аталады. Мұнда жағдаяттық сауалдар беріледі.Өз пікірлеріңізді білдіресіздер.

Ата-анаға:

 1. Сіздің балаңыз озат оқушы.Үй шаруашылығымен айналысқанды жек көреді, ештеңе істегісі келмейді.Оны қызықтыру үшін не істейсіз?

 2. Қызыңыз кешкі ас дайындап, ыдыс жууы керек. Оның орнына қозғалмай теледидар көріп отыр. Қандай әрекет қолданасыз?

 3. Бала үйге сырттан қатты ашуланып келіп бөлмесіне кіріп шықпай қойды.Сіз не істейсіз?

 4. Балаңыз туған күніне достарын шақырғысы келді. Бұл жағдайды қалай шешер едіңіз?

 5. Үй шаруашылығына байланысты баласын сабақтан жиі қалдыратын ата-аналар туралы пікіріңіз қандай?

 6. «Баламның қарны тоқ, көйлегі көк болса болды.Тәртібіне, оқуына қарайтын уақытым жоқ» дейтін ата-аналарға деген көз қарасыңыз қандай?

Оқушыға:

 1. Сенің өзіңнің жақын адал досың бар, бірақ онымен дос болуға ата-анаң қарсы. Сен не істейсің?

 2. Көктем мезгілі. Жолдасың сабақ оқуын азайтып, сабақтан тыс нәрселерге көп көңіл өлетіндіктен сабақ үлгерімі төмендеп кетті.сен не істейсің?

 3. Сенің сабақ лгерімің орташа.Сыныптастарың сені білімің бойынша бағалап, адамгершілік қасиеттерінді көре білмейді.сен не істейсің?

 4. Пән мұғалімдері сенің жауапкершілігіңді бағалап ертеңге бір жұмыс тапсырды.Белгілі себептермен сен ол жұмысты орындап бола алмадың, не істейсің?

 5. Сен тәртіпсіздік жасадың.Мұғалім саған қатты-қатты ескерту жасады. Сен не істейсің?

 6. Сыныпта сабақтан себепсіз көп қалып қоятын оқушы бар. Ол оқушыға деген көз қарасың қандай?


Келесі бөліміміз V бөлім «Тіл өнері» мақал мәтелдің жалғасын табу.Яғни мұнда қай топ бірінші қол көтереді, сол топ жауап береді.

 1. Атаға қарап - ..............., анаға қарап - ..................

 2. Ананың көңілі балада, ..........................

 3. Ата-ананың қадірін - ................................

 4. атаның баласы болма,............................. ( халықтың баласы бол)

 5. Ұяда не көрсең , ....................................( ұшқанда соны ілерсің)

 6. Балалы үй базар, ..................................( баласыз үй қу мазар)

 7. ата көрген оқ жонар, ..........................( ана көрген тон пішер)

 8. Ананың сүті – бал, ................................( баланың тілі – бал)

 9. Туған үйдің түтіні жылы, ..............................( туған ананың күтімі жылы)

 10. Анаңа ауыр сөз айтпа, ...............................( артыңа ауыр жүк артпа)

 11. ............ – ананың бауыр еті, көз нұры. ( бала)

 12. Әке – асқар тау, .............................( ана- шалқар көл)

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Еліміздің келешегі – бүгінгі жас ұрпақ тәрбиесіне тікелей байланысты » дегендей,

Келесі VІ бөліміміз Пікір талас


Тақырыбы: Қазіргі таңда жастарымыздың батысқа еліктеуі дұрыс па?

І топ: дұрыс емес

ІІ топ: дұрыс


Соңғы бөліміміз VІІ бөлім «Сөз тапқанға .....» деп аталады.

Берілген әріптерден басталатын создермен жауап бересіздер.

І топ

1.Тілді қадірлейсіз бе?

2. Орысша сөйлеуге қызығасың ба?

3. Мерекеге қандай киім киесіз?

4. Кітап оқығанды ұнатасың ба?

5. Лотореядан акша ұтсаңыз, не істейсіз?

6 Достарың кімдер, коп пе?

7 Тілімізді, дінімізді жоғалтпау үшін не істеу керек?

8 Түнде аспанда не болады?

9 Баланың бас ұстазы – ата-ана ма?

10 16-желтоқсан қандай мереке тойлаймыз?

ІІ топ

 1. Тіл сүйектен өте ме?

 2. Жаңа жылға қандай сыйлық алғың келеді?

 3. мектепке немен келесіз?

 4. көршіңмен татусың ба?

 5. ауа райы салқын ба?

 6. Дүниедегі қымбат жан

 7. Түлкі неге қу аң

 8. Су тіршілік көзі ме?

 9. Бақыт дегеніміз не?

 10. Ит жеті қазынаның бірі ме?

Қорытындылау:Құрметті ата-аналар, оқушылар бүгінгі тәрбие сағатымызды қорытындылай келе, келіп қатысқан аналарға алғыс білдіремін. Отбасыларыңызға қуаныш тілеймін.Балаларыңыз мына күннің шуағындай болып жайнап тек қуанышқа бөлей берсін!Ал балалар, сабақты жақсы оқып,үлкендерді тыңдау керек.Қорытынды сөз тәрбие ісі меңгерушісіне беріледі.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Та?ырыбы: «Т?рбиені? е? тамаша мектебі – отбасы.»

Автор: Хайрова Алия Амангелдиновна

Дата: 07.04.2016

Номер свидетельства: 316233

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства