kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Т?уелсіз елді? білімді ?рпа?тарымыз»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Музыка фон

1 - ж?ргізуші:

Пай - пай, киелі неткен жер!

Батырлар д?бірлеп ?ткен жер!

Т?лпарлар д?рілдеп т?ккен тер,

?ашы?тар бір - бірін ?пкен жер,

Сарылып сал - сері кеткен жер,

Бас иіп иіскеп топыра?ын,

Та?зым жасамай ?тпе?дер!

Мына ?лке, мына айма?,

Б?л ма?да

??лшылы? етемін т?р?ан?а,

??лшылы? етемін ??мдар?а.

Та?зым жасаймын ?ырлар?а,

Ш?кірлік етемін ?ашан да,

Осы бір Отанда т?р?анда.

 Ж?ргізуші:  - Армысыздар,  ??рметті ?стаздар мен о?ушылар ! Б?гінгі тіл білгірлеріні?«Т?уелсіз елді? білімді ?рпа?тарымыз»атты 9-сынып о?ушыларыны? арасында ?тетін топты?   сайысына ?ош келіпсіздер !

Интеллектуальды? сайысымызды бастаймыз.

- Олай болса, зор ??рмет к?рсете, б?гінгі білім б?йгесіне ?атысушы екі топ м?шелерін орта?а ша?ырайы?. (Топта?ылар екі жа??а т?рады).

?діл ?азы-а? ?азы?а бір с?лем,

?ділдікке бас иеді к?ллі ?лем.

Ж?йрік озар сайыстарда неше бір,

Сарап?а сап ?ділдікпен шеше біл,-дей келе,сіздерді ?азылы? ететін ал?а м?шелерімен  таныстырып ?тейік

(?азылар ал?асын таныстырып ?теді)

?р кезенде сайыскерлерімізге ?ойылатын талап та, шарт та ?атал. Ол талап пен шарт туралы ?р кезе? барысында хабарлап отырамыз.

Ж?ргізуші: ??рметті сайыскерлер! - Енді ойын шартымен таныстырып ?тейін.

Сайыс алты кезе?нен т?рады, берілген  тапсырмаларды д?рыс, на?ты жауап беріп, жо?ар?ы ?пай ал?ан топ же?імпаз деп атанады.

1 кезе?-сайыскерлерді? ?зін-?зі таныстыру. (Топты? атымен, ?ранымен, топ м?шелерімен таныстыру)

2 кезе?. Б?л кезе? «Б?йге» деп аталады. М?нда о?ушылар берілген с?ра?тар?а кідіріссіз жауап беру)

3кезе?. «Жа??ыр?ан салт-д?ст?рлер» деп аталады, я?ни салт-д?ст?рлерге байланысты с?ра?тар?а толы? жауап беру керек.

4 келесі кезе?-Дода деп аталады. «Білімді мы?ды жы?ар» М?нда бізде 10.20.30 ?пайы бар ?яшы?тары бар.?р?айсысында 3 с?ра?тан.О?ушылар ?яшы?тарды ?здері та?дап алады.Егер ойыншы с?ра??а жауап бере алмаса, бас?а ойыншыларды? жауап беруге м?мкіндіктері бар.

5 кезе? –«?нерлі ?рге ж?зер»Поэзия минуты. ?з елін ма?танышпен жырла?ан а?ын –жазушылар ?аншама?! Келесі сайысымызда о?ушылар ?н шыр?ап,?ле?ді м?нерлеп о?у бойынша ба? сынасады.

6-кезе? «Ма?алшылар сайысы»

7кезе?  - «С?з тап?ан?а ?ол?а жо?»

 (бейне презентация ?з ?на?ан елі  туралы мемлекет тілінде айтып беру)

8- кезе? -  «Т?йедей бойы? бол?анша, Т?ймедей ойы? болсын» деп білімізді к?рсетейік. Шы?армашылы? ж?мыс».  / постер

Ж?ргізуші :  Сайысты? т?ртібі, барысымен таныс болды?, ойынымызды бастайы?. ?азылар ал?асы ?р топты? орындауынан кейін, ба?асын ?ойып отырулары?ыз?а  с?раймыз.

І.    Топтарды? ?здерін таныстыру с?ті.     

 1-топ

Бізді? топ: М?рагер

Бізді? ?ран:  Тіл бар жерде –?мір бар

Бізді? ?ле?іміз : Ана тілі? ары? б?л,

                               ?яты? боп т?р бетте,

                                ?зге тілді? б?рін біл

                                ?з тілі?ді ??рметте!

- Армысыздар, арда?ты хал?ым мені?,

Б?лісейік б?л к?нні? алтын кенін.

Тілді с?йер ?ауым?а басымды иіп,

С?лемдесіп,ж?здесу – салтым мені?.

?шырмай к?кіректен жыр кептерін,

?ле?сіз аша алам ба сыр беттерін ?!

Жа??а к?ш, жа?а ?уат тілеуменен

?зі?е дем беремін сайыскерім.

Бар ?нерді енді орта?а салайы?,

Б?л сайыстан ?лкен саба? алайы?.

«М?рагер» ?абыл ал?ай с?лемді.

2-топ

Бізді? топ:  ??лагер

Бізді? ?ран: Ана тілі- ж?рек ?ні

Бізді? ?ле?іміз: Ана тілі – бізді? ту?ан анамыз!

                              Анамыздай сыйлап, ба?ып-?а?амыз.

                              Ана тілін ба?аласа? ?алай біз,

                              ?зімізді? сондай болма? ба?амыз.

 • Армысы?, асыл хал?ым, дана хал?ым,

  Жанбыз ?ой берік ?стар ?аза? салтын.

  Сол салтты? бір тарма?ы – с?лемдесу,

  Аман ба ?лкен кіші, барша жалпы??

  Таныстырса? – «??лагер» тобымыз,

  Нысана?а тиер б?гін о?ымыз.

  Та?ы да біз асыр сала кездестік

  Бір арна?а т?йіскендей жолымыз.

  Келдік, міне, ?айтадан ?алыс ?алмай,

  Та?ы да ?тер б?рын?ы жарыстардай.

  Б?л сайысты тезірек бастайы?шы,

  Біздер т?рмыз торда?ы арыстандай.

ІІ.  «Б?йге» сайысында ?аза?стан та?ырыбына арнал?ан,тіл,?дебиет саласы бойынша с?ра?тар?а кідіріссіз жауап беру керек.

«М?рагер» тобы

1-топты? с?ра?тары:

1. Биыл 2015 жылы ?аза? ханды?ыны? ??рыл?анына неше жыл?  2.?аза?станны? т?л мерекелері ?андай?

3. ?аза?стан ?андай мемлекет?

4.?аза?стан ?ай елдермен шектеседі?

.5. ?.Р. т?уелсіздігін ?ашан алды?
6.?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі – ?ай тіл?
7.?аза?стан Республикасыны? президенті - кім?
8.?.Р. астанасы ?ай ?ала ?
9.?н?ранны? авторлары кімдер?
10.Туды? т?сі ?андай?
11.?аза?стан халы?тары тілдері к?ні ?ашан?
12.Туды? авторы кім?
13.Айт(ораза, ??рбан) ?андай мереке?
14.А.??нанбай?лы – кім?
15.?аза? ?дебиетінде « ?ш б?йтерек » деп кімдерді ата?ан?
  «??лагер» тобы

2-топты? с?ра?тары:

1.  Биыл Ата за?ымыз?а неше жыл?

2. ?аза?станны?  астаналары бол?ан ?алаларды ата.

3.  II ?асырдан бастал?ан б?л жол Еуропа мен Азияны? — Батыс пен Шы?ысты? арасын жал?астыр?ан к?пір бол?ан. Б?л ?ай жол? (?лы Жібек жолы)

4.?аза? тілі мемлекеттік м?ртебені ?ашан алды?

5.?аза?станны? мемлекеттік р?міздеріне не жатады?

6. «Наурыз» мерекесі ?ашан тойланады?

7.?лы Отан со?ысыны? ?аза? батыр-?ыздары.

8. «?аза? вальсіні? королі» атан?ан композитор кім?

9.Астана?а елордасы ?ашан к?шірілді?
10.?лтты? валютамыз ?ай жылы шы?ты?
11.Б?йтеректі? биіктігі ?анша метр?
12.Елта?баны? авторлары кімдер?
13.?аза?стан ассамблеясына неше жыл?

14?аза?ты? ата?ты хандарын ата.
15.?азыбек, ?йтеке, Т?ле- кімдер?

   3 кезе?. «Жа??ыр?ан салт-д?ст?рлер» Ендігі тапсырма ?аза? хал?ыны? салт-д?ст?рлері,?дет-??рпымен байланысты болма?. Суреттелген салт-д?ст?рді? ?андай т?рі екенін аны?тау.

С?ра?тар: І топ?а

 1. На?ашы деген кім?
 2. ?лтты? киімдерді атап бер.
 3. Бет ашар туралы не білесі??
 4. Сыр?а салу деген не?
 5. ?лтты? ойындарды атап бер.
 6. Т?сау кесу деген не?

ІІ топ?а

 1. ??да, ??да?и дегендер кімдер?
 2. ?лтты? та?амдарды ата?
 3. Шілдехана деген не?
 4. ?ымыз ?алай жасалады?
 5. ?андай салт-д?ст?рлерді білесі??
 6. Бата беру дегенді ?алай т?сінесі?дер?

4 келесі кезе?-Дода деп аталады. «Білімді мы?ды жы?ар». М?нда бізде 10.20.30 ?пайы бар ?яшы?тары бар.?р?айсысында 3 с?ра?тан.О?ушылар ?р сала?а арнал?ан  ?яшы?тарды ?здері та?дап алады.Егер ойыншы с?ра??а жауап бере алмаса, бас?а ойыншыларды? жауап беруге м?мкіндіктері бар.

?ылым

10-?.С?тбаев,ол кім бол?ан?

(?аза?  геологы, ?о?ам ?айраткері, ?аза? КСР ?А т???ыш президенті, академигі)

20-?л-Фараби туралы не айталасы?дар?

(- Физика-математика ?ылымдарыны? докторы, профессор)

 30-Н. Назарбаев-кім ж?не  ?ылымны? ?ай саласында е?бектері к?п жазыл?ан?

( экономика ?ылымдарыны? докторы )

 Тарих

10- Президентті кім сайлайды? 

20-“Алтын адам” ескерткіші ?ай жерден табыл?ан?

30- ?ш ж?зді біріктірген хан?

?нер

10-Ш.Айманов  туралы не айталасы??

20-??рман?азы кім? 

30-?.?астеев- кім?

Спорт

10-Б.Саттарханов- «Сидней» олимпиадасыны? алтан медаль игері?

20-Винокуров кім?

бізді? жерлесіміз велоспортшы ?

30-Б.Т?рлыханов- грек- рим к?ресінен ?лем, Еуропа ж?не Азия чеипионы?

5 кезе? –?нерлі ?рге ж?зер.Поэзия минуты. ?з елін ма?танышпен жырла?ан а?ын –жазушылар ?аншама?! Келесі сайысымызда о?ушылар ?н шыр?ап, ?ле?ді м?нерлеп о?у бойынша ба? сынасады.

6 кезе?- Ма?алшылар сайысы.

Ж?ргізуші : Ма?ал-м?тел- бабадан ?ал?ан м?рамыз.

Ма?алды жал?астыр.С?йлеудегі е? жа?сы ?асиет – адамны? ой-пікірін ?ыс?а, д?л айтып жеткізушілік. Ол ?шін ма?ал-м?телдерді? ма?ызы зор. Сонды?тан келесі б?лім ма?алды жал?астыр деп аталады. Тапсырма ма?алды? екінші б?лігін тауып айту.  Ата - бабаларымыз ?ш н?рсені бойт?мардай са?тап ?адірлеген.
Ол: Ел мен Жер ж?не Ана тіліміз. ?андай халы? болмасын осы ?шеуінсіз егемен ел екенін д?лелдей алмайды. Олай болса Отан. ел мен жер, ана тіліміз туралы ма?ал - м?тел, ?ле? білеміз бе?

 

 

Балалар б?гін біз сендермен Ту?ан еліміз ?аза?стан туралы к?птеген м?ліметтер алды?. Републикамыз ?андай ел екен. Ту?ан жер, ел туралы к?птеген ма?ал – м?телдер білдік

7 кезе?  - «С?з тап?ан?а ?ол?а жо?

 (бейне презентация ?з ?на?ан елі  туралы мемлекет тілінде айтып беру)


8- кезе? -  «Т?йедей бойы? бол?анша, Т?ймедей ойы? болсын» деп білімізді к?рсетейік. Шы?армашылы? ж?мыс».  / постер «Моя родина Казахстан»

(Видеофильм о казахстане)

9 кезе?-??ра? с?з.

 


 

 

Ж?ргізуші :   Б?гінгі сайысымыз да ?з м?ресіне жетті.

 

О?ушылар, сендерге артар міндет к?п,

К?тері?дер мектепті? атын ??рметтеп.

Білімні? к?зін аша білсе? тере?нен,

Жетелейді армандар?а б?л мектеп.

 

С?з кезегін ?діл ?азылар ал?асына береміз.

?азылар ал?асына, о?ушылар?а шексіз ал?ысымызды білдіреміз.

Бір ата, бір ананы? т?легіміз

Бір болсын ?айда ж?рсек тілегіміз

«Бірлік барда  тірлік бар»  деген бабам

Бірлік деп бірге со?сын  ж?регіміз!-дей отырып, ашы? т?рбие са?атымызды ?орытындылаймыз!

Ж?ргізуші: «Ата – бабаларымыз а?са?ан азаттты? пен т?уелсіздікті алды?. Негізгі м?селе соны ерте?гі, келесі ?рпа??а, болаша??а, ?аза?станны? осы т?уелсіздігін аманаттау» деген болатын Елбасымыз. Дана хал?ымызды? «Білегі мы?ты бірді жы?ады, білімі мы?ты мы?ды жы?ады» деп ата?андай, ?иялынан ?анат біткен, ойы ?ш?ыр, білімді жастар сендерсі?дер. ?р?айсысы?ны? ж?регі? елім деп со?ады, олай болса елге, жерге деген с?йіспеншілігімізді арттырып, ел ?шін, хал?ы ?шін ?ызмет етуге барлы?ымыз міндеттіміз. Елбасымызды? «?аза?станны? болаша?ы білімді жастар – сіздерді? ?олдары?ызда» деген а?алы? сезімін а?тай білі?дер

 Ж?ргізуші:к??іл ?ойып ты?да?а?ыздар?а к?п-к?п рахмет!сау-с?лемет  болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
««Т?уелсіз елді? білімді ?рпа?тарымыз»»Сыныптан тыс жұмыс

Тәуелсіз елдің білімді ұрпақтарымыз»

9-сыныптар


Өткізген :Аубакирова Л.Е.Музыка фон


1 - жүргізуші:

Пай - пай, киелі неткен жер!

Батырлар дүбірлеп өткен жер!

Тұлпарлар дүрілдеп төккен тер,

Ғашықтар бір - бірін өпкен жер,

Сарылып сал - сері кеткен жер,

Бас иіп иіскеп топырағын,

Тағзым жасамай өтпеңдер!

Мына өлке, мына аймақ,

Бұл маңда

Құлшылық етемін тұрғанға,

Құлшылық етемін құмдарға.

Тағзым жасаймын қырларға,

Шүкірлік етемін қашан да,

Осы бір Отанда тұрғанда.

Жүргізуші: - Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар ! Бүгінгі тіл білгірлерінің«Тәуелсіз елдің білімді ұрпақтарымыз»атты 9-сынып оқушыларының арасында өтетін топтық сайысына қош келіпсіздер !

Интеллектуальдық сайысымызды бастаймыз.

- Олай болса, зор құрмет көрсете, бүгінгі білім бәйгесіне қатысушы екі топ мүшелерін ортаға шақырайық. (Топтағылар екі жаққа тұрады) .


Әділ қазы-ақ қазыға бір сәлем,

Әділдікке бас иеді күллі әлем.

Жүйрік озар сайыстарда неше бір,

Сарапқа сап әділдікпен шеше біл,-дей келе,сіздерді қазылық ететін алқа мүшелерімен таныстырып өтейік.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(қазылар алқасын таныстырып өтеді)

Әр кезенде сайыскерлерімізге қойылатын талап та, шарт та қатал. Ол талап пен шарт туралы әр кезең барысында хабарлап отырамыз.

Жүргізуші: Құрметті сайыскерлер! - Енді ойын шартымен таныстырып өтейін.

Сайыс алты кезеңнен тұрады, берілген тапсырмаларды дұрыс, нақты жауап беріп, жоғарғы ұпай алған топ жеңімпаз деп атанады.

1 кезең-сайыскерлердің өзін-өзі таныстыру. (Топтың атымен, ұранымен, топ мүшелерімен таныстыру)

2 кезең. Бұл кезең «Бәйге» деп аталады. Мұнда оқушылар берілген сұрақтарға кідіріссіз жауап беру)

3кезең. «Жаңғырған салт-дәстүрлер» деп аталады, яғни салт-дәстүрлерге байланысты сұрақтарға толық жауап беру керек.

4 келесі кезең-Дода деп аталады. «Білімді мыңды жығар» Мұнда бізде 10.20.30 ұпайы бар ұяшықтары бар .Әрқайсысында 3 сұрақтан .Оқушылар ұяшықтарды өздері таңдап алады.Егер ойыншы сұраққа жауап бере алмаса , басқа ойыншылардың жауап беруге мүмкіндіктері бар.

5 кезең –«Өнерлі өрге жүзер»Поэзия минуты. Өз елін мақтанышпен жырлаған ақын –жазушылар қаншама?! Келесі сайысымызда оқушылар ән шырқап,өлеңді мәнерлеп оқу бойынша бақ сынасады.

6-кезең «Мақалшылар сайысы»


7кезең - «Сөз тапқанға қолқа жоқ»

(бейне презентация өз ұнаған елі туралы мемлекет тілінде айтып беру)


8- кезең - «Түйедей бойың болғанша, Түймедей ойың болсын» деп білімізді көрсетейік. Шығармашылық жұмыс».  / постер

Жүргізуші : Сайыстың тәртібі, барысымен таныс болдық , ойынымызды бастайық . Қазылар алқасы әр топтың орындауынан кейін, бағасын қойып отыруларыңызға сұраймыз.


І. Топтардың өздерін таныстыру сәті.

1-топ

Біздің топ: Мұрагер

Біздің ұран: Тіл бар жерде –өмір бар

Біздің өлеңіміз : Ана тілің арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте,

Өзге тілдің бәрін біл

Өз тіліңді құрметте!

- Армысыздар , ардақты халқым менің,

Бөлісейік бұл күннің алтын кенін.

Тілді сүйер қауымға басымды иіп,

Сәлемдесіп,жүздесу – салтым менің.

Ұшырмай көкіректен жыр кептерін,

Өлеңсіз аша алам ба сыр беттерін ?!

Жаңға күш, жаңа қуат тілеуменен

Өзіңе дем беремін сайыскерім.

Бар өнерді енді ортаға салайық,

Бұл сайыстан үлкен сабақ алайық.

«Мұрагер» қабыл алғай сәлемді.


2-топ

Біздің топ: Құлагер

Біздің ұран: Ана тілі- жүрек үні

Біздің өлеңіміз: Ана тілі – біздің туған анамыз!

Анамыздай сыйлап, бағып-қағамыз.

Ана тілін бағаласақ қалай біз,

Өзіміздің сондай болмақ бағамыз.

 • Армысың, асыл халқым , дана халқым,

Жанбыз ғой берік ұстар қазақ салтын.

Сол салттың бір тармағы – сәлемдесу,

Аман ба үлкен кіші, барша жалпың?

Таныстырсақ – «Құлагер» тобымыз,

Нысанаға тиер бүгін оғымыз.

Тағы да біз асыр сала кездестік

Бір арнаға түйіскендей жолымыз.

Келдік, міне, қайтадан қалыс қалмай,

Тағы да өтер бұрынғы жарыстардай.

Бұл сайысты тезірек бастайықшы,

Біздер тұрмыз тордағы арыстандай.

ІІ. «Бәйге» сайысында Қазақстан тақырыбына арналған ,тіл ,әдебиет саласы бойынша сұрақтарға кідіріссіз жауап беру керек.

«Мұрагер» тобы

1-топтың сұрақтары:

1. Биыл 2015 жылы Қазақ хандығының құрылғанына неше жыл?  2.Қазақстанның төл мерекелері қандай?

3. Қазақстан қандай мемлекет?

4.Қазақстан қай елдермен шектеседі?

.5. Қ.Р. тәуелсіздігін қашан алды?
6..Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қай тіл?
7..Қазақстан Республикасының президенті - кім?
8.Қ.Р. астанасы қай қала ?
9.Әнұранның авторлары кімдер?
10.Тудың түсі қандай?
11.Қазақстан халықтары тілдері күні қашан?
12.Тудың авторы кім?
13.Айт(ораза, құрбан) қандай мереке?
14.А.Құнанбайұлы – кім?
15.Қазақ әдебиетінде « Үш бәйтерек » деп кімдерді атаған?
«Құлагер» тобы

2-топтың сұрақтары:

1. Биыл Ата заңымызға неше жыл?

2. Қазақстанның  астаналары болған қалаларды ата.

3. II ғасырдан басталған бұл жол Еуропа мен Азияның — Батыс пен Шығыстың арасын жалғастырған көпір болған. Бұл қай жол? (Ұлы Жібек жолы)

4.Қазақ тілі мемлекеттік мәртебені қашан алды?

5.Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне не жатады?

6. «Наурыз» мерекесі қашан тойланады?

7.Ұлы Отан соғысының қазақ батыр-қыздары.

8. «Қазақ вальсінің королі» атанған композитор кім?

9.Астанаға елордасы қашан көшірілді?
10.Ұлттық валютамыз қай жылы шықты?
11.Бәйтеректің биіктігі қанша метр?
12..Елтаңбаның авторлары кімдер?
13.Қазақстан ассамблеясына неше жыл?

14Қазақтың атақты хандарын ата.
15.Қазыбек, Әйтеке, Төле- кімдер?


3 кезең. «Жаңғырған салт-дәстүрлер» Ендігі тапсырма қазақ халқының салт-дәстүрлері,әдет-ғұрпымен байланысты болмақ. Суреттелген салт-дәстүрдің қандай түрі екенін анықтау.

Сұрақтар: І топқа

 1. Нағашы деген кім?

 2. Ұлттық киімдерді атап бер.

 3. Бет ашар туралы не білесің?

 4. Сырға салу деген не?

 5. Ұлттық ойындарды атап бер.

 6. Тұсау кесу деген не?

ІІ топқа

 1. Құда, құдағи дегендер кімдер?

 2. Ұлттық тағамдарды ата?

 3. Шілдехана деген не?

 4. Қымыз қалай жасалады?

 5. Қандай салт-дәстүрлерді білесің?

 6. Бата беру дегенді қалай түсінесіңдер?

4 келесі кезең-Дода деп аталады. «Білімді мыңды жығар». Мұнда бізде 10.20.30 ұпайы бар ұяшықтары бар .Әрқайсысында 3 сұрақтан .Оқушылар әр салаға арналған ұяшықтарды өздері таңдап алады.Егер ойыншы сұраққа жауап бере алмаса , басқа ойыншылардың жауап беруге мүмкіндіктері бар.

Ғылым

10-Қ.Сәтбаев ,ол кім болған?

(қазақ  геологы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ҒА тұңғыш президенті, академигі)

20-Әл-Фараби туралы не айталасыңдар?

(- Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор)

30-Н. Назарбаев-кім және ғылымның қай саласында еңбектері көп жазылған?

( экономика ғылымдарының докторы )

 Тарих

10- Президентті кім сайлайды?

20-“Алтын адам” ескерткіші қай жерден табылған?

30- Үш жүзді біріктірген хан?

Өнер

10-Ш.Айманов туралы не айталасың?

20-Құрманғазы кім? 

30-Ә.Қастеев- кім?

Спорт

10-Б.Саттарханов- «Сидней» олимпиадасының алтан медаль игері?

20-Винокуров кім?

біздің жерлесіміз велоспортшы ?

30-Б.Тұрлыханов- грек- рим күресінен Әлем, Еуропа және Азия чеипионы?


5 кезең –Өнерлі өрге жүзер .Поэзия минуты. Өз елін мақтанышпен жырлаған ақын –жазушылар қаншама?! Келесі сайысымызда оқушылар ән шырқап, өлеңді мәнерлеп оқу бойынша бақ сынасады.


6 кезең- Мақалшылар сайысы.

Жүргізуші : Мақал-мәтел- бабадан қалған мұрамыз.

Мақалды жалғастыр.Сөйлеудегі ең жақсы қасиет – адамның ой-пікірін қысқа, дәл айтып жеткізушілік. Ол үшін мақал-мәтелдердің маңызы зор. Сондықтан келесі бөлім мақалды жалғастыр деп аталады. Тапсырма мақалдың екінші бөлігін тауып айту. Ата - бабаларымыз үш нәрсені бойтұмардай сақтап қадірлеген.
Ол: Ел мен Жер және Ана тіліміз. Қандай халық болмасын осы үшеуінсіз егемен ел екенін дәлелдей алмайды. Олай болса Отан. ел мен жер, ана тіліміз туралы мақал - мәтел, өлең білеміз бе?


1-топтың

1.Отансыз адам – ……?(Ормансыз бұлбұл)

2. Отан отбасынан........ (басталады)

3.Туған жер-........(алтын бесік)

4.Туған жердің қадірін?.........(Шетте жүрсең білесің)

5.Ер елінде ,.........(гүл жерінде)

2-топтың

1..Отан ….. (Оттан да ыстық)

2.Ер жігіт ел үшін туады,.........(Ел үшін өледі)

3.Отан оттан да .........(ыстық)

4. Батыр туса---------------------(ел ырысы)

5. Туған жердей жер болмас............. (туған елдей ел болмас) ...


Балалар бүгін біз сендермен Туған еліміз Қазақстан туралы көптеген мәліметтер алдық. Републикамыз қандай ел екен. Туған жер, ел туралы көптеген мақал – мәтелдер білдік

7 кезең - «Сөз тапқанға қолқа жоқ Үй тапсырмасы

(бейне презентация өз ұнаған елі туралы мемлекет тілінде айтып беру)


8- кезең - «Түйедей бойың болғанша, Түймедей ойың болсын» деп білімізді көрсетейік. Шығармашылық жұмыс».  / постер «Моя родина Казахстан»

(Видеофильм о казахстане)

9 кезең-Құрақ сөз.


5 кезең- Біліміңді сына

Жылдар саны қай оқиғамен байланысты.9 кезең-Құрақ сөз.

-Келесі кезең берілген әріптермен көп сөз құрастыру керек

А Н М Ә І Қ Ө А Ы Р
Жүргізуші : Бүгінгі сайысымыз да өз мәресіне жетті.


Оқушылар, сендерге артар міндет көп,

Көтеріңдер мектептің атын құрметтеп.

Білімнің көзін аша білсең тереңнен,

Жетелейді армандарға бұл мектеп.


Сөз кезегін әділ қазылар алқасына береміз.

Қазылар алқасына, оқушыларға шексіз алғысымызды білдіреміз.

Бір ата, бір ананың түлегіміз

Бір болсын қайда жүрсек тілегіміз

«Бірлік барда  тірлік бар»  деген бабам

Бірлік деп бірге соқсын  жүрегіміз!-дей отырып, ашық тәрбие сағатымызды қорытындылаймыз!

Жүргізуші: «Ата – бабаларымыз аңсаған азатттық пен тәуелсіздікті алдық. Негізгі мәселе соны ертеңгі, келесі ұрпаққа, болашаққа, Қазақстанның осы тәуелсіздігін аманаттау» деген болатын Елбасымыз. Дана халқымыздың «Білегі мықты бірді жығады, білімі мықты мыңды жығады» деп атағандай, қиялынан қанат біткен, ойы ұшқыр, білімді жастар сендерсіңдер. Әрқайсысыңның жүрегің елім деп соғады, олай болса елге, жерге деген сүйіспеншілігімізді арттырып, ел үшін, халқы үшін қызмет етуге барлығымыз міндеттіміз. Елбасымыздың «Қазақстанның болашағы білімді жастар – сіздердің қолдарыңызда» деген ағалық сезімін ақтай біліңдер

Жүргізуші:көңіл қойып тыңдағаңыздарға көп-көп рахмет!сау-сәлемет болыңыздар!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Т?уелсіз елді? білімді ?рпа?тарымыз»

Автор: Аубакирова Лаззат Ерденовна

Дата: 24.02.2016

Номер свидетельства: 298053

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства