kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Кітап -білім ?азынасы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

М.?уезов атында?ы орта мектеп» КММ

Разина Камаргул Муратовна- математика п?ні м??алімі

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы:   Кітап -білім ?азынасы.

Т?рбие са?ат ма?саттары: 

  1.Кітап сар?ылмас  рухани ?азына дей келе,білімні? кітап ар?ылы берілетінін ??ындыру

  2.Кітапты? адам ?міріндегі ма?ызы,?ылым мен білімні? пайдасы жайлы т?сіндіру

  3. Кітап?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру,о?ушыны кітапты к?тіп ?стау?а ?йрету

К?рнекілігі :   ?лы адамдарды? кітапбы, о?у білім туралы жазыл?ан плакаттар, на?ыл с?здер, слайдтар

1.?йымдастыру  

Кіріспе     

Кітапта алма а?ашы

Жемісін бізге беретін

Т?тті алма?а балашы

Кітабы?ны? ?р  бетін  -  деп  М?зафар  атамыз  жырла?андау, ?деби кітаптар ж?не о?улы?тар  сендерге білім к?зі,рухани ?азына. Біз кітап ар?ылы бастауыш мектепті? ?зінде   б?кіл адамзатты?  м?дениеті мен таныса бастаймыз. Біра? рухани ?мірімізде кітапты? алатын орны осымен то?тап ?алмайды.Ал?а бас?ан сайын кітап бізді? айнымас серігіміз болып ?ала береді.Кітап білімді молайтады,к?п ?лгі ?неге береді.О?ы?ан то?ы?аны? к?п болса, же?бейтін жау, алынбайтын ?амал жо?. Кітап ?мір ?зтазы деген халы? даналы?ы бекер айтылма?ан. Ендеше кітап бізді? сар?ылмас рухани ?азынамыз екен.

С?бира

            Мен адамны? досымын.Мені? атым кітап.  Мені жасау ?шін  адам  баласы к?п  е?бек  сі?іреді. Алдымен  адам  орманнан а?аш кеседі. Оны фабрика?а апарады. Фабрика ол а?аштан ?а?аз жасап шы?арады. Содан со? о?ан авторлар е?бек жазады, сурет салады. Баспахана суреттермен жазуларды басып кітап етіп шы?арады.

С?лтанбек

            Кітап к?рігеде жас?а да ?ажет. Біз кітаппен к?н сайын кездесеміз. Кітап сіздерді? д?ниетанымдары?ды  ке?ейтіп, рухани жан д?ниелері?ізді оятады, ертегі ??гімелермен сыр шерткен кітап - сені? а?ылшы?.

Дана

Адамны? досы.?мір кілті.

Те? келмес о?ан жи?ан м?лік

А?ылшы жан?а серік жол бастаушы

А?ыл-ой ?азынасы ?мір к?ркі.

Назым

            Ал?аш?ы кітап басып шы?ару ісі ?олмен ат?арыл?ан. Адамдар кітап басатын, ?ріп теретін машиналарды ойлап тапты.?азіргі кезде кітап басу ісі механикаландырыл?ан.

М??алім

            Ендеше Балалар кітап ?алай жасалады, ал?аш?ы кітаптар ?андай болды. Кітап арабты? с?зі. ?аза?ша жазу дегенді білдіреді.Е? ежелгі кітап мысыр мен шы?ыс   елдерінде грекия мен римде  кітап ?ыш та?талар?а жазылды.?ыш кітаптардан кейін, мысырда жазу ?шін папирус ?олдалына бастады.Папирус  суда ?сетін ?сімдік. Кітаптар папирустардан  дайындал?ан   материалдар?а  жазылып, ж?мыр ая?алар?а  шиыршы?талып оралады.Солай орама  кітаптар пайда болды.Уа?ыт ?те келе кітап басу  ?ар?ынды дамыды.Енді  кітапты  автоматты машиналар  ?здері  т?птеді. Ал ?азіргі та?да кітап ?алай дайындалады.Оны мына ?ле? жалдарынан  ??айы?.

Жа?сылы?:

Орманшыны? аялы

Ала?аны ?сірген

Сонау а?аш саялы

?а?аз ?шін кесілген

А?аш кесіп ?анша адам

Ормандарда ж?реді

Мансур

Машинист боп жасынан

Д?бірлетіп даланы

Сол а?ашты  тасы?ан

Білер ме екен к?п адам

Шынарг?л:

Заводтарда  к?ні -т?ні

?а?аз жасап ба?алы

?анша адам ????? ?шін

Ма?дай тері тамады

Данияр

О?улы?ты мектебі?

Берер са?ан теп-тегін

Білмейсі?-ау еш біра?

?анша е?бек кеткенін

Інжу

Бояу жа?ып не т?рлі

Суретшілер к?ркемдеп

?анша уа?ыт отырды

?ріп теру ?шін де

Талай адам терледі

Баспахана ішінде

Айлап тыным к?рмеді

М??алім

            Жа?сы, балалар міне ?здері? естігендей  кітап басып шы?ару ?шін ?аншама адам е?бек етіп  тер т?геді екен.

            Балалар,?ырк?йек айында  ?п-?демі  сыртыны?  жа?а м??абасы  мен  ?демі суреттерімен, кейбір асыл ????????  с?здерімен, ?иын да,  ?ызы?ты  есептерімен  к?лімдеп, алдары?а келген  о?улы?тар мамыр ая?ында ??????   ??????   басып кітапхана?а келіп жатады.Енді сол о?улы?тарды?  ренішін к?рініс ар?ылы  тамашалаймыз.

К?рініс: "Кітаптар м??ы"

            Міне, балалар арамызда кітапты  ??ыпты  таза, ?стайтын ж?не кітап?а ??ыпсыз ?арайтын балалар да кездеседі.

            Балалар, б?гін  бізге  д?рігер келіп отыр. Ол кісі  бізге  кітаптарды?  с?раулары  туралы  біраз мазм?ндап береді.Д?рігер апай сізге с?з кезегі.

Д?рігер

            С?леметсі?дерме,  балалар.Адамдар мен  жан-жануарлар  сия?ты кітаптар да  ауырады. Кітаптарда  мынадай ауру т?рлері  болады.

1. Ту?аннан пайда бол?ан аурулар(баспадан д?рыс басылма?ан)

2.?артай?аннан болатын аурулар(к?п жыл ?стал?аннан)

3.Ж??палы аурулар(жыртылып,сия т?гіліп,  май ?олмен ?стаудан)

4.Д?рыс жа?дай болма?анды?тан  болатын аурулар (к?нде к?п т?ру  немесе ыл?ал, дым?ыл жерде са?талу)

5.Ба?ытсызды?тан болатын аурулар(жы?ылып батпа??а был?ану, жыртылу)

Егер осылардан  са?таса?дар кітаптары? еш?ашан  ауырмайды.  

М??алім

            Кітапты ?стау ережесімен танысайы?.

?мина

            Кітап адам ?міріні? таусылмас ?азынасы.Кітапты к?нделікті ?збей о?ып,  да?ды?а айналдыру керек.Ол ?шін к?ніне кітап о?у?а 3-4 са?ат  б?лу керек.

Айда

            Кітапты т?секте жатып, ас ішіп отырып о?ыма.

Расул

            Кітапты к?п о?ыса?, с?з байлы?ы? молайып ойлау  ?абілеті? тере? болады.

Айдана

            Кітаппен ?оса газет -журналдар?а  да  жазылып  білімі?ді к?тер.

Серік

            Кітап?а ?арандаш, ?алам салу?а болмайды, кітапты? б?рышын ?айырма, одан кітап жыртылады.

Назерке

С?йлесіп ?зі?меннен ?атады

Еріксіз с?зін  ж?рт?а  ты?датады

Жеткізіп ?ткендерді? ?сиетін

Шешіліп кейде  достай сырласады.

Нарбек

Сен адамзатты? жа?ын досы

Келмейді с?зі сені о?ымай к??іл хошы

Ел м??ы, ?мір сыры, а?ын

Басыл?ан та?ба болып ?зі?де осы.

?ыдыр?лі

Пайда ойлама, ар ойла

Талап ?ыл  тере? білуге

Арты? білі кітапта

Ерінбей о?ып к?руге

Кітап -е? сабырлы ?стаз, ?ндемес

Жанатбек

О?улы?ты ??рметте

К?тіп ?ста кірлетпе

Кішілерге табыс ет

Да? т?сірмей бір бетке

М??алім

            Балалар ертегі білеміз бе?

Ертегі кейіпкерлерін  сендер  жа?сы білесі?дер.Ал, енді ертегілер шешуге  ?алайсы?дар?

1.?айма??а иленген

   Терезеде суытыл?ан

   Сап-сары домалан?ан                                        (Бауырса?)

2.  Жол алыс,ал себет ауыр

    Отырамын т?бінде  самсаны жеп                   (Мама мен аю)

3. Тартамын, тартамын

    Тіпті де  ж?ла алмаймын                                 (Шал?ан)

4. ?шып келіп батпа??а  т?сті

    Батпа?та оны ?стап алды

    Кім жасыл ?абырша?ты шешіп

    Бір с?тте с?лу ханшайым?а айналды            (Патшайым ба?а)

М??алім

-?те жа?сы сендер барлы? ертегілерді атап шы?ты?дар.Балалар сендерді? ?олдары?да кітапхананы? ?андай кітаптары бар?

Ал,олар ?андай к?йде?

Жыл бойы кітап о?иды

К?ктемде кітап ?ткізерде

Ол б?рін айтып ?ояды

1-кітап.

Сабира

?алы? ?алай кітабым?

2-кітап.

Айболат

Ой, мен сынып алдында ?яттымын, Мені? ?ожайыным сырт?ы ?абымды ж?лып алды.Онымен ?оймай беттерімді де ж?лды.Одан ?айы?, ?ша? жасады. Ал сен б?тінсі? бе?

1-кітап.

 Сабира

Сені? жа?дайы? ма?ан таныс.Мені? о?ушым ?ол жумай  сабба??а отыр?ан емес,беттерімде бір сызы? жо? тап-таза.Мен оны ?алай болса,солай емес тек беске о?у?а ?йретемін.

2-кітап.

Айболат

Мені? о?ушым ?шке  ?ре? ілігеді.Тіпті екілікте алады.Мен сынып алдында ?яттымын.

1-2 кітап ?осылып

Кітапта алма а?ашы

Жемісін бізге беретін

Т?тті алма?а балашы

Кітабы?ны? ?р бетін

М??алім

Балалар  ?ай о?улы?ты  ?олдары?а алып о?ы?ылары? келеді.

Кітап туралы ой.

Райхан

?кемді ажал ерте жалмапты ?ой

М?ра боп жал?ыз талда ?алмапты ?ой

?олыма жал?ыз кітап ал?ан сайын

Басыма келеді бір салма?ты ой

Ж?ния

Ар?алап  ?ткен кеше  ата м??ы

Кітабын  жайсан ?аза? атаулыны?

Жетпес -ау  кітапханам  жартысына

Тізілген ?з ?йімде ?атар б?гін

Дана

Адамзат алдында?ы ?р т?л?алы

Отаным!Сені ойлаймын  мен ту?алы

А?ыр?ы  тыныс бітіп с?генде де

Кеудемде  жатар кітап сен туралы

М??алім

Сендерден кейін осы о?улы?тарды  бас?аларда  пайдалана алу ?шін  сендер кітап нені  жа?сы к?ретінін білулері? керек.  Я?ни ойын : Ия-жо?

Кітап нені с?йеді?  Кар ма?  Жа?быр ма?

Жо?

Кір ?олды?  Еденді жат?анды?

Жо?

??ыпты ?стауды

Ия

Таза ?олды

Ия

Еркелеткенді

Ия

Т?белескенді

Жо?

?уыр?ан ж?мырт?аны

Жо?

Кітап с?ресінде т?руды

Ия

М??алім:

Жайнатып   жанымызды

Келтіріп с?німізді

Арнайы? бас ?ос?анда

Тамаша ?німізді

Хор  "Жас д?уірді?  т?легіміз"

М??алім:

Олай болса,  кітап туралы  ма?ал- м?телді? жал?асын табайы?.

1. Кітап - білім б?ла?ы, 
    Білім - ?нер шыра?ы.

2. Наданмен дос бол?анша,кітаппен дос бол

3. К?ш-білімде, білім кітапта

4. А?ыл азбайды, 
    Білім тозбайды. 

5. О?у – инемен ??ды? ?аз?андай.

6. Тілі?мен ж?гірме, біліммен ж?гір.

7.  Білегі?е сенбе, білімі?е сен.

8.  Білімдіге д?ние жары?.

     Білімсізді? к?ні к?ріп.

М??алім:

Ойланайы? балалар

Кітап асыл досымыз-дей келе,олай болса орта?а о?ушыларымызды ша?ырайы?.

Дана

Т?рады басын ??рап  ?ріп неден,

Бастал?анбілім басы ?ліппеден.

?араса? шал?ар те?із, т?псіз м?хит,

О?ыса?  кітап сырын ашып тере?.

С?лтанбек

Кітапты о?ымайды сыйлама?ан,

Білімге жанын жайып ?инама?ан.

?сірген кімні? болсын  ой-?рісін,

Сол кітап  бек а?ылшы  к?нде ма?ан.

Назым

Т?лекті  т?рбиелер кітап-мектеп,

?седі сол кітаптан б?та? к?ктеп.

Молайтып  а?ылы?ды сан еселеп,

Береді  білім н?рін  кітап  к?птеп.

Мансур

Кітаптар бейне жапыра?

Жырлайтын  сырын ?мірді?

О?исы? кейде   жаттап

К?теріп к?йін  к??ілді?

Назерке

Айдын шал?ар кейде бір

Кітапты т?р?ан к?л дерсі?

Ауадай ?ажет бейне бір

Таппаса?  н?рін ш?лдерсі?

Жанатбек

Білім алар к?п адам

Жа?сы н?рсе жо? одан

?ызы?а кеп о?имын

Кітапты к?рсем   жа?адан

?мина

?сын?ан ?ойынан

Білімні? ?лесін

Шы?пайды ойы?нан

Досы? ?ой білесі?

Б?л не? Б?л кітап.

Барлы?ы:

Б?рін,б?рін  білесі?,

О?и берсе? кітапты

?азынаны тере?нен табарсы?,

Білімді кітаптан аларсы?.

3"Б" сыныбыны?  ашы?   т?рбие  са?аты ая?талды.

Сау болы?ыздар!

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Кітап -білім ?азынасы. »
«М.Әуезов атындағы орта мектеп» КММ

Разина Камаргул Муратовна- математика пәні мұғалімі


Тәрбие сағатының тақырыбы: Кітап -білім қазынасы.

Тәрбие сағат мақсаттары:

1.Кітап сарқылмас рухани қазына дей келе,білімнің кітап арқылы берілетінін ұғындыру

2.Кітаптың адам өміріндегі маңызы,ғылым мен білімнің пайдасы жайлы түсіндіру

3. Кітапқа деген қызығушылығын арттыру,оқушыны кітапты күтіп ұстауға үйрету


Көрнекілігі : Ұлы адамдардың кітапбы, оқу білім туралы жазылған плакаттар, нақыл сөздер , слайдтар

1.Ұйымдастыру

Кіріспе

Кітапта алма ағашы

Жемісін бізге беретін

Тәтті алмаға балашы

Кітабыңның әр бетін - деп Мұзафар атамыз жырлағандау, әдеби кітаптар және оқулықтар сендерге білім көзі ,рухани қазына. Біз кітап арқылы бастауыш мектептің өзінде бүкіл адамзаттың мәдениеті мен таныса бастаймыз. Бірақ рухани өмірімізде кітаптың алатын орны осымен тоқтап қалмайды.Алға басқан сайын кітап біздің айнымас серігіміз болып қала береді.Кітап білімді молайтады,көп үлгі өнеге береді.Оқыған тоқығаның көп болса, жеңбейтін жау, алынбайтын қамал жоқ. Кітап өмір ұзтазы деген халық даналығы бекер айтылмаған. Ендеше кітап біздің сарқылмас рухани қазынамыз екен.

Сәбира

Мен адамның досымын.Менің атым кітап. Мені жасау үшін адам баласы көп еңбек сіңіреді. Алдымен адам орманнан ағаш кеседі. Оны фабрикаға апарады. Фабрика ол ағаштан қағаз жасап шығарады. Содан соң оған авторлар еңбек жазады, сурет салады. Баспахана суреттермен жазуларды басып кітап етіп шығарады.


Сұлтанбек

Кітап кәрігеде жасқа да қажет. Біз кітаппен күн сайын кездесеміз. Кітап сіздердің дүниетанымдарыңды кеңейтіп, рухани жан дүниелеріңізді оятады, ертегі әңгімелермен сыр шерткен кітап - сенің ақылшың.


Дана

Адамның досы.Өмір кілті.

Тең келмес оған жиған мүлік

Ақылшы жанға серік жол бастаушы

Ақыл-ой қазынасы өмір көркі.


Назым

Алғашқы кітап басып шығару ісі қолмен атқарылған. Адамдар кітап басатын, әріп теретін машиналарды ойлап тапты.Қазіргі кезде кітап басу ісі механикаландырылған.


Мұғалім

Ендеше Балалар кітап қалай жасалады, алғашқы кітаптар қандай болды. Кітап арабтың сөзі. Қазақша жазу дегенді білдіреді.Ең ежелгі кітап мысыр мен шығыс елдерінде грекия мен римде кітап қыш тақталарға жазылды.Қыш кітаптардан кейін, мысырда жазу үшін папирус қолдалына бастады.Папирус суда өсетін өсімдік. Кітаптар папирустардан дайындалған материалдарға жазылып, жұмыр аяқаларға шиыршықталып оралады.Солай орама кітаптар пайда болды.Уақыт өте келе кітап басу қарқынды дамыды.Енді кітапты автоматты машиналар өздері түптеді. Ал қазіргі таңда кітап қалай дайындалады.Оны мына өлең жалдарынан ұғайық.


Жақсылық:

Орманшының аялы

Алақаны өсірген

Сонау ағаш саялы

Қағаз үшін кесілген

Ағаш кесіп қанша адам

Ормандарда жүреді


Мансур

Машинист боп жасынан

Дүбірлетіп даланы

Сол ағашты тасыған

Білер ме екен көп адам


Шынаргүл:

Заводтарда күні -түні

Қағаз жасап бағалы

Қанша адам өөөөө үшін

Маңдай тері тамады


Данияр

Оқулықты мектебің

Берер саған теп-тегін

Білмейсің-ау еш бірақ

Қанша еңбек кеткенін


Інжу

Бояу жағып не түрлі

Суретшілер көркемдеп

Қанша уақыт отырды

Әріп теру үшін де

Талай адам терледі

Баспахана ішінде

Айлап тыным көрмеді


Мұғалім

Жақсы, балалар міне өздерің естігендей кітап басып шығару үшін қаншама адам еңбек етіп тер төгеді екен.

Балалар ,қыркүйек айында әп-әдемі сыртының жаңа мұқабасы мен әдемі суреттерімен, кейбір асыл өөөөөөөө сөздерімен , қиын да, қызықты есептерімен күлімдеп, алдарыңа келген оқулықтар мамыр аяғында өөөөөө өөөөөө басып кітапханаға келіп жатады.Енді сол оқулықтардың ренішін көрініс арқылы тамашалаймыз.

Көрініс: "Кітаптар мұңы"

Міне, балалар арамызда кітапты ұқыпты таза, ұстайтын және кітапқа ұқыпсыз қарайтын балалар да кездеседі.

Балалар , бүгін бізге дәрігер келіп отыр. Ол кісі бізге кітаптардың сұраулары туралы біраз мазмұндап береді.Дәрігер апай сізге сөз кезегі.


Дәрігер

Сәлеметсіңдерме, балалар .Адамдар мен жан-жануарлар сияқты кітаптар да ауырады. Кітаптарда мынадай ауру түрлері болады.

1. Туғаннан пайда болған аурулар(баспадан дұрыс басылмаған)

2.Қартайғаннан болатын аурулар(көп жыл ұсталғаннан)

3.Жұқпалы аурулар(жыртылып,сия төгіліп, май қолмен ұстаудан)

4.Дұрыс жағдай болмағандықтан болатын аурулар (күнде көп тұру немесе ылғал, дымқыл жерде сақталу)

5.Бақытсыздықтан болатын аурулар(жығылып батпаққа былғану, жыртылу)

Егер осылардан сақтасаңдар кітаптарың ешқашан ауырмайды.Мұғалім

Кітапты ұстау ережесімен танысайық.


Әмина

Кітап адам өмірінің таусылмас қазынасы.Кітапты күнделікті үзбей оқып, дағдыға айналдыру керек.Ол үшін күніне кітап оқуға 3-4 сағат бөлу керек.


Айда

Кітапты төсекте жатып, ас ішіп отырып оқыма.


Расул

Кітапты көп оқысаң , сөз байлығың молайып ойлау қабілетің терең болады.


Айдана

Кітаппен қоса газет -журналдарға да жазылып біліміңді көтер.


Серік

Кітапқа қарандаш , қалам салуға болмайды, кітаптың бұрышын қайырма, одан кітап жыртылады.


Назерке

Сөйлесіп өзіңменнен қатады

Еріксіз сөзін жұртқа тыңдатады

Жеткізіп өткендердің өсиетін

Шешіліп кейде достай сырласады.


Нарбек

Сен адамзаттың жақын досы

Келмейді сөзі сені оқымай көңіл хошы

Ел мұңы, өмір сыры, ақын

Басылған таңба болып өзіңде осы.


Қыдырәлі

Пайда ойлама, ар ойла

Талап қыл терең білуге

Артық білі кітапта

Ерінбей оқып көруге

Кітап -ең сабырлы ұстаз, үндемесЖанатбек

Оқулықты құрметте

Күтіп үста кірлетпе

Кішілерге табыс ет

Дақ түсірмей бір бетке


Мұғалім

Балалар ертегі білеміз бе?

Ертегі кейіпкерлерін сендер жақсы білесіңдер.Ал, енді ертегілер шешуге қалайсыңдар?

1.Қаймаққа иленген

Терезеде суытылған

Сап-сары домаланған (Бауырсақ)


2. Жол алыс,ал себет ауыр

Отырамын түбінде самсаны жеп (Мама мен аю)


3. Тартамын, тартамын

Тіпті де жұла алмаймын (Шалқан)


4. Ұшып келіп батпаққа түсті

Батпақта оны ұстап алды

Кім жасыл қабыршақты шешіп

Бір сәтте сұлу ханшайымға айналды (Патшайым бақа)


Мұғалім

-Өте жақсы сендер барлық ертегілерді атап шықтыңдар.Балалар сендердің қолдарыңда кітапхананың қандай кітаптары бар?

Ал,олар қандай күйде?

Жыл бойы кітап оқиды

Көктемде кітап өткізерде

Ол бәрін айтып қояды


1-кітап.

Сабира

Қалың қалай кітабым?


2-кітап.

Айболат

Ой, мен сынып алдында ұяттымын, Менің қожайыным сыртқы қабымды жұлып алды.Онымен қоймай беттерімді де жұлды.Одан қайық, ұшақ жасады. Ал сен бүтінсің бе?


1-кітап.

Сабира

Сенің жағдайың маған таныс.Менің оқушым қол жумай саббаққа отырған емес,беттерімде бір сызық жоқ тап-таза.Мен оны қалай болса ,солай емес тек беске оқуға үйретемін.2-кітап.

Айболат

Менің оқушым үшке әрең ілігеді.Тіпті екілікте алады.Мен сынып алдында ұяттымын.


1-2 кітап қосылып

Кітапта алма ағашы

Жемісін бізге беретін

Тәтті алмаға балашы

Кітабыңның әр бетін


Мұғалім

Балалар қай оқулықты қолдарыңа алып оқығыларың келеді.


Кітап туралы ой.

Райхан

Әкемді ажал ерте жалмапты ғой

Мұра боп жалғыз талда қалмапты ғой

Қолыма жалғыз кітап алған сайын

Басыма келеді бір салмақты ой


Жәния

Арқалап өткен кеше ата мұңы

Кітабын жайсан қазақ атаулының

Жетпес -ау кітапханам жартысына

Тізілген өз үйімде қатар бүгін


Дана

Адамзат алдындағы өр тұлғалы

Отаным!Сені ойлаймын мен туғалы

Ақырғы тыныс бітіп сөгенде де

Кеудемде жатар кітап сен туралы


Мұғалім

Сендерден кейін осы оқулықтарды басқаларда пайдалана алу үшін сендер кітап нені жақсы көретінін білулерің керек. Яғни ойын : Ия-жоқ

Кітап нені сүйеді? Кар ма? Жаңбыр ма?

Жоқ

Кір қолды? Еденді жатқанды?

Жоқ

Ұқыпты ұстауды

Ия

Таза қолды

Ия

Еркелеткенді

Ия

Төбелескенді

Жоқ

Қуырған жұмыртқаны

Жоқ

Кітап сөресінде тұруды

Ия


Мұғалім:

Жайнатып жанымызды

Келтіріп сәнімізді

Арнайық бас қосқанда

Тамаша әнімізді

Хор "Жас дәуірдің түлегіміз"Мұғалім:

Олай болса, кітап туралы мақал- мәтелдің жалғасын табайық.

1. Кітап - білім бұлағы, 
Білім - өнер шырағы.

2. Наданмен дос болғанша,кітаппен дос бол

3. Күш-білімде, білім кітапта

4. Ақыл азбайды, 
Білім тозбайды. 

5. Оқу – инемен құдық қазғандай.

6. Тіліңмен жүгірме, біліммен жүгір.

7. Білегіңе сенбе, біліміңе сен.

8. Білімдіге дүние жарық.

Білімсіздің күні кәріп.

 

Мұғалім:

Ойланайық балалар

Кітап асыл досымыз-дей келе,олай болса ортаға оқушыларымызды шақырайық.


Дана

Тұрады басын құрап әріп неден,

Басталғанбілім басы әліппеден.

Қарасақ шалқар теңіз, түпсіз мұхит,

Оқысақ кітап сырын ашып терең.


Сұлтанбек

Кітапты оқымайды сыйламаған,

Білімге жанын жайып қинамаған.

Өсірген кімнің болсын ой-өрісін,

Сол кітап бек ақылшы күнде маған.


Назым

Түлекті тәрбиелер кітап-мектеп,

Өседі сол кітаптан бұтақ көктеп.

Молайтып ақылыңды сан еселеп,

Береді білім нәрін кітап көптеп.


Мансур

Кітаптар бейне жапырақ

Жырлайтын сырын өмірдің

Оқисың кейде жаттап

Көтеріп күйін көңілдің
Назерке

Айдын шалқар кейде бір

Кітапты тұрған көл дерсің

Ауадай қажет бейне бір

Таппасаң нәрін шөлдерсің


Жанатбек

Білім алар көп адам

Жақсы нәрсе жоқ одан

Қызыға кеп оқимын

Кітапты көрсем жаңадан


Әмина

Ұсынған қойынан

Білімнің үлесін

Шықпайды ойыңнан

Досың ғой білесің

Бұл не? Бұл кітап.


Барлығы:

Бәрін,бәрін білесің,

Оқи берсең кітаптыҚазынаны тереңнен табарсың,

Білімді кітаптан аларсың.


3"Б" сыныбының ашық тәрбие сағаты аяқталды.

Сау болыңыздар!

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Кітап -білім ?азынасы.

Автор: Разина Камаргул Муратовна

Дата: 28.03.2015

Номер свидетельства: 193100

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства