kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты "Абайла?ыз, ба?даршам!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?н ?ран

- Саламатсыздар ма, ??рметті ?стаздар, о?ушылар ж?не ?она?тар! Б?гін біздер "Абайла?ыз, ба?даршам!" атты т?рбие са?атын ?ткізгелі отырмыз.

 Балалар к?шеде ж?ру т?ртібін еске т?сіріп к?рейікші..

1-о?ушы :?рбір жаяу ж?ргінші сия?ты, ?р бала к?шеде аса са?ты?пен ж?ріп т?руы тиіс.

2- о?ушы :К?ше т?ртібін орындамау, к?ліктерді? ж?ріп –т?руына кедергі жасайды,Ж?мысшылар

ж?мыс?а , о?ушылар саба??а кешігеді.

3-о?ушы: К?шеде ?а?падан шы?ып келе жат?ан машина к?рсе? , к?те т?р.То?тап т?р?ан машинаны?  ?асынан абайлап ?т.

4-о?ушы :Мектепке келе жат?анда ?зі?е ?ауіпсіз болатын жерді та?дай біл,?тетін жер тар болса,

кездескен ?лкен кісіге жол бер.

5-о?ушы :К?шеде ?ауіпсіз ж?ру ?шін жаяу ж?ргіншілерге арнал?ан тротуарлар бар.Адамдар ж?ргіншілер

ж?ргіншілер жолымен ала жола?пен ж?не тротуармен ж?ру керек. Тротуарды? о? жа?ына ж?руге

тырысу керек.

6-о?ушы: К?шеден ?тпес б?рын сол?а ?ара,егер жолды? ж?ретін б?лігі бос болса ,онда ?те бер

,жолды? ортасына жеткенде , то?та, егер к?лік келе жатса « ?ауіпсіздік» аралында к?те т?р, енді о??а  ?ара ,егер ж?ретін жол бос болса онда ?те бер.

М??алім: Балалар , жол бойыны? ?оз?алысын не реттейді?

А?арыс: Жол бойыны? ?оз?алысын ба?даршам реттеп т?рады. Ба?даршамны? ?ш к?зі болып киінген ?ш о?ушы шы?ады. Динара, Жансая, Жанерке

М??алім : ?ане, балалар ж?мба? шешіп к?рейік .

Ала тая? ?ста?ан, Жол т?ртібін н?с?а?ан,

?мірі?ді к?зеткен Ыс?ыры?ы к?шті адам. Б?л кім ?

?лин?р: Жол инспекторы.

М??алім: О?ушылар машина жол?а ойнау?а , велосипед тебуге бола ма?

О?ушылар: Жо? болмайды.

М??алім: ?айда ойнау керек , кім айтады?

Азамат: Аулада, ойын ала?дарында ,спорт ала?дарында стадтондарда ойнау керек.

М??алім: Д?рыс , балалар .

М??алім: Балалар біз б?лардан бас?а та?ы нені білуіміз керек ?

О?ушылар: К?шедегі жол белгілерін білуіміз керек.

Белгілерді к?рсете т?рып ,1. Ерн?р: ?ып-?ызыл ?шб?рыш ескертубелгісі мен болам

?ауіптен са? бол деп ,с?т-сапар жолда?ан.

2.А?арыс:?ызылмен боял?ан ше?берім аума?ты, Тиымшыл белгімін,?аталмын салма?ты,

Мен т?р?ан жерлерде ха?ы? жо? ж?руге ?ауіп бар ба?дарла, к?з салып жан-жа??а.

3.Ма?сат: Белгілік к?рсетер,жылдамды? ба?ыттты, Міндетті б?рылыс, ?йтпесе ?ауіпті

Барлы?ын аны?тап т?рамын жолы?да, Абай бол шартымды міндетті орында! 4-?семг?л :Баратын жері?ні? ба?ытын т?ра?ын ?н-т?нсіз жол сілтеп,жол н?с?ап т?рамын,

К?ндіз де, т?нде де от болып жанады, К?к т?ске боял?ан т?ртб?рыш шыра?ым  5.Таир: Б?л белгі мектептерді? ж?не балалар парктеріні? жанына ?ойылады. Ж?ргізушілер б?л

жерде ?те са? болуы тиіс.

6.?лфараби: Б?л белгілер ж?ргізушілер мен жаяу ж?ргіншілерге алдарында темір жол бар екенін

ескертеді. 7.А?арыс: Б?л белгі алдында жол ?иылысы бар екенін ескертеді 8.АК?мшатбек:Б?л белгі жаяу ж?ргіншілерді? ж?руіне р??сат береді ж?не жаяу ж?ргіншілер жолы деп аталады.

Ба?даршам мен Инспектор ?ызметкері орта?а шы?ады..

            Полиция (а?ылш. police; гр. politeia —управление делами государства; управление) — ?о?амды? т?ртіпті са?тау, ?ылмыспен к?ресу, мемлекет п?рменін орындату, халы? пен мемлекетті? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз ету, ?о?амды? ж?не мемлекеттік ??рылысты ?ор?ау міндеттері ж?ктелген мекемелер мен лауазымдарды? ж?не ?скерилендірілген жаса?тарды? жиынты? атауы.

            16 — 17 ?асырларда Еуропа елдерінде ?о?амды? т?ртіпті са?тау органдары Полиция деп аталды. Ресейде “Полиция” термині 18 ?асырды? басында ?олданылды. 1718 жылдан бастап Ресей ?алаларында ген.-полицмейстер лауазымы белгіленді. Н?тижесінде Полиция департаментіне ба?ынатын орталы?тандырыл?ан, т?тас Полиция органдарыны? ж?йесі пайда болды. Полиция департаменті 1917 ж. жойылды. Орнына Ке?ес Милициясы пайда болды.

            ?аза?станда т?уелсіздік ал?аннан кейін милиция органдарыны? атауы Полиция болып ?згертілді. ?Р ішкі істер органдарыны? ж?йесінде ?кімшілік, криминалды?, ?скери, к?ші-?он, жол, к?зет Полициялары бар. ?аржы Полициясы ?з алдына органдар ж?йесін ??райды.

Адамдар полиция ?ызметкерлерін ?здеріні? ?ор?аушысы ретінде танып, ?з ?ауіпсіздіктерін сезінулері тиіс» деп Елбасымыз айт?андай адам ?міріні? ?ауіпсіздігі басты м?селе болып табылады. Б?л орайда елордалы? полиция ?ызметкерлеріні? т?н ?й?ысын т?рт б?лініп, жар?а? ??ла?ыны? жасты??а тимеуі де за?ды. Полиция – елді? ?ор?аны. Халы?ты? т?ртіп са?шыларына деген сенімі ?ашанда ?ылмыстарды? дер кезінде, ізі суымай ашылуымен беки т?сетіні с?зсіз.

                        - Ал енді ,балалар, енді интерактивті та?тада?ы с?ра?тар?а жауап берейік.

- Мынау кім?

- Полиция ?андай ?ызмет ат?арады?

- Ба?даршам ?андай ?ызмет ат?арады?

- Мына белгіні білесі? бе?

- Велосипедпен к?шеде ж?руге бола ма?

- Трамвай, автобус, машина артына жабысу?а бола ма?

Енді ж?мба?тар?а кезек берейік

            Ел тынышты?ын ?ор?ауда демалыс деген болмайды. Полиция ?ызметкерлері ?рдайым ?ызметте ж?реді.  Сондай полиция ?ызметкерлеріні? бірі, бізді? ?она?ымыз  Еркеб?лан а?ай?а с?з кезегін берейік.

(О?ушылар с?ра?тарын ?ояды)

1. Са?тандыру , ескерту белгісі Динара

?ып — ?ызыл  ?шб?рыш,

?ауіптен са? бол деп с?т — сапар  жолда?ан.

Аман — сау ж?реді  жаяу да , к?лік те ,

Мен берген белгіні  са?та?ан , ?олда?ан.

 2. Тыйым салу  белгісі Жансая:

?ызылмен боял?ан , ше?бермін аума?ты,

Тыйымшыл белгімін , ?аталмын  салма?ты .

Мен т?р?ан жерлерде  ха?ы? жо? ж?руге,

?ауіп  бар , ба?дарла  к?з салып  жан — жа?ты.

 3. Міндеттеу белгісі ?семг?л :

Белгімін  к?рсетер  жылдамды? ба?ытты,

Міндетті  б?рылыс , ?йтпесе  ?ауіпті.

Барлы?ын аны?тап т?рамын жолы?да,

Абай бол , шарты?ды міндетті  орында !

  4. ??с?ау белгісі Санат:

Баратын жері?ні? ба?ытын , т?ра?ын,

?н — т?нсіз жол  сілтеп , жол  н?с?ап  т?рамын.

К?ндіз де  , т?нде  де от болып жанады,

К?к  т?ске боял?ан т?рт б?рыш шыра?ым.

 5. Диас

 К?шеде біз са? болайы? ,

?аймы?пасын ата — ана .

Жолда сен бол  лайы?,

Жас ?лан деген  ат?а

6.Мерей

 Т?рамын к?шені? ?иылысын т?ра?тап,

?ашпаймын  м?діріп , еш?андай с?ра?тан.

Белгісі жолдарды? т?рт  топтан т?рады,

Жар?ырап к?рінер т?нде де жыра?тан.

 7. Таир

Ашса кезек ?ш к?зін,

Айтты деп ?? ?ш с?зін.

«То?та, са?тан, жол ашы?!»

Ж?рме жол?а таласып.

Видиоролик

            ?иынды?тан тайсалмай, ?ылмыс пен ???ы? б?зушылы??а жол бермеу - полиция ?ызметкерлеріні? басты ма?саты. еліні? б?гіні мен ерте?ін ала?датып, еліні? тынышты?ын ойлайтын азаматтар- полиция ?ызметкерлеріне ал?ысымыз шексіз. сізге де Еркеб?лан а?ай акциямыз?а ?атыс?аны?ыз?а ра?мет айтамыз. Еліміз аман, ж?ртымыз тыныш болсын, елім дейтін азаматтар к?бейе берсін!

 

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты "Абайла?ыз, ба?даршам!" »

Ән ұран

- Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, оқушылар және қонақтар! Бүгін біздер "Абайлаңыз, бағдаршам!" атты тәрбие сағатын өткізгелі отырмыз.

Балалар көшеде жүру тәртібін еске түсіріп көрейікші..

1-оқушы :Әрбір жаяу жүргінші сияқты, әр бала көшеде аса сақтықпен жүріп тұруы тиіс.

2- оқушы :Көше тәртібін орындамау, көліктердің жүріп –тұруына кедергі жасайды,Жұмысшылар

жұмысқа , оқушылар сабаққа кешігеді.

3-оқушы: Көшеде қақпадан шығып келе жатқан машина көрсең , күте тұр.Тоқтап тұрған машинаның қасынан абайлап өт.

4-оқушы :Мектепке келе жатқанда өзіңе қауіпсіз болатын жерді таңдай біл,өтетін жер тар болса,

кездескен үлкен кісіге жол бер.

5-оқушы :Көшеде қауіпсіз жүру үшін жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлар бар.Адамдар жүргіншілер

жүргіншілер жолымен ала жолақпен және тротуармен жүру керек. Тротуардың оң жағына жүруге

тырысу керек.

6-оқушы: Көшеден өтпес бұрын солға қара,егер жолдың жүретін бөлігі бос болса ,онда өте бер

,жолдың ортасына жеткенде , тоқта, егер көлік келе жатса « қауіпсіздік» аралында күте тұр, енді оңға қара ,егер жүретін жол бос болса онда өте бер.

Мұғалім: Балалар , жол бойының қозғалысын не реттейді?

Ақарыс: Жол бойының қозғалысын бағдаршам реттеп тұрады. Бағдаршамның үш көзі болып киінген үш оқушы шығады. Динара, Жансая, Жанерке

Мұғалім : Қане, балалар жұмбақ шешіп көрейік .

Ала таяқ ұстаған, Жол тәртібін нұсқаған,

Өміріңді күзеткен Ысқырығы күшті адам. Бұл кім ?

Әлинұр: Жол инспекторы.

Мұғалім: Оқушылар машина жолға ойнауға , велосипед тебуге бола ма?

Оқушылар: Жоқ болмайды.

Мұғалім: Қайда ойнау керек , кім айтады?

Азамат: Аулада, ойын алаңдарында ,спорт алаңдарында стадтондарда ойнау керек.

Мұғалім: Дұрыс , балалар .

Мұғалім: Балалар біз бұлардан басқа тағы нені білуіміз керек ?

Оқушылар: Көшедегі жол белгілерін білуіміз керек.

Белгілерді көрсете тұрып ,1. Ернұр: Қып-қызыл үшбұрыш ескертубелгісі мен болам

Қауіптен сақ бол деп ,сәт-сапар жолдаған.

2.Ақарыс:Қызылмен боялған шеңберім аумақты, Тиымшыл белгімін,қаталмын салмақты,

Мен тұрған жерлерде хақың жоқ жүруге Қауіп бар бағдарла, көз салып жан-жаққа.

3.Мақсат: Белгілік көрсетер,жылдамдық бағыттты, Міндетті бұрылыс, әйтпесе қауіпті

Барлығын анықтап тұрамын жолыңда, Абай бол шартымды міндетті орында! 4-Әсемгүл :Баратын жеріңнің бағытын тұрағын Үн-түнсіз жол сілтеп,жол нұсқап тұрамын,

Күндіз де, түнде де от болып жанады, Көк түске боялған төртбұрыш шырағым 5.Таир: Бұл белгі мектептердің және балалар парктерінің жанына қойылады. Жүргізушілер бұл

жерде өте сақ болуы тиіс.

6.Әлфараби: Бұл белгілер жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге алдарында темір жол бар екенін

ескертеді. 7.Ақарыс: Бұл белгі алдында жол қиылысы бар екенін ескертеді 8.АКәмшатбек:Бұл белгі жаяу жүргіншілердің жүруіне рұқсат береді және жаяу жүргіншілер жолы деп аталады.

Бағдаршам мен Инспектор қызметкері ортаға шығады..

Полиция (ағылш. police; гр. politeia —управление делами государства; управление) — қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыспен күресу, мемлекет пәрменін орындату, халық пен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық және мемлекеттік құрылысты қорғау міндеттері жүктелген мекемелер мен лауазымдардың және әскерилендірілген жасақтардың жиынтық атауы.

16 — 17 ғасырларда Еуропа елдерінде қоғамдық тәртіпті сақтау органдары Полиция деп аталды. Ресейде “Полиция” термині 18 ғасырдың басында қолданылды. 1718 жылдан бастап Ресей қалаларында ген.-полицмейстер лауазымы белгіленді. Нәтижесінде Полиция департаментіне бағынатын орталықтандырылған, тұтас Полиция органдарының жүйесі пайда болды. Полиция департаменті 1917 ж. жойылды. Орнына Кеңес Милициясы пайда болды.

Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін милиция органдарының атауы Полиция болып өзгертілді. ҚР ішкі істер органдарының жүйесінде әкімшілік, криминалдық, әскери, көші-қон, жол, күзет Полициялары бар. Қаржы Полициясы өз алдына органдар жүйесін құрайды.

Адамдар полиция қызметкерлерін өздерінің қорғаушысы ретінде танып, өз қауіпсіздіктерін сезінулері тиіс» деп Елбасымыз айтқандай адам өмірінің қауіпсіздігі басты мәселе болып табылады. Бұл орайда елордалық полиция қызметкерлерінің түн ұйқысын төрт бөлініп, жарғақ құлағының жастыққа тимеуі де заңды. Полиция – елдің қорғаны. Халықтың тәртіп сақшыларына деген сенімі қашанда қылмыстардың дер кезінде, ізі суымай ашылуымен беки түсетіні сөзсіз.

- Ал енді ,балалар, енді интерактивті тақтадағы сұрақтарға жауап берейік.

- Мынау кім?

- Полиция қандай қызмет атқарады?

- Бағдаршам қандай қызмет атқарады?

- Мына белгіні білесің бе?

- Велосипедпен көшеде жүруге бола ма?

- Трамвай, автобус, машина артына жабысуға бола ма?

Енді жұмбақтарға кезек берейікЕл тыныштығын қорғауда демалыс деген болмайды. Полиция қызметкерлері әрдайым қызметте жүреді. Сондай полиция қызметкерлерінің бірі, біздің қонағымыз Еркебұлан ағайға сөз кезегін берейік.

(Оқушылар сұрақтарын қояды)

1. Сақтандыру , ескерту белгісі Динара

Қып — қызыл  үшбұрыш,

Қауіптен сақ бол деп сәт — сапар  жолдаған.

Аман — сау жүреді  жаяу да , көлік те ,

Мен берген белгіні  сақтаған , қолдаған.

 2. Тыйым салу  белгісі Жансая:

Қызылмен боялған , шеңбермін аумақты,

Тыйымшыл белгімін , қаталмын  салмақты .

Мен тұрған жерлерде  хақың жоқ жүруге,

Қауіп  бар , бағдарла  көз салып  жан — жақты.

 3. Міндеттеу белгісі Әсемгүл :

Белгімін  көрсетер  жылдамдық бағытты,

Міндетті  бұрылыс , әйтпесе  қауіпті.

Барлығын анықтап тұрамын жолыңда,

Абай бол , шартыңды міндетті  орында !

  4. Ңұсқау белгісі Санат:

Баратын жеріңнің бағытын , тұрағын,

Үн — түнсіз жол  сілтеп , жол  нұсқап  тұрамын.

Күндіз де  , түнде  де от болып жанады,

Көк  түске боялған төрт бұрыш шырағым.

 5. Диас

Көшеде біз сақ болайық ,

Қаймықпасын ата — ана .

Жолда сен бол  лайық,

Жас ұлан деген  атқа

6.Мерей

Тұрамын көшенің қиылысын тұрақтап,

Қашпаймын  мүдіріп , ешқандай сұрақтан.

Белгісі жолдардың төрт  топтан тұрады,

Жарқырап көрінер түнде де жырақтан.

 7. Таир

Ашса кезек үш көзін,

Айтты деп ұқ үш сөзін.

«Тоқта, сақтан, жол ашық!»

Жүрме жолға таласып.


Видиоролик

Қиындықтан тайсалмай, қылмыс пен құқық бұзушылыққа жол бермеу - полиция қызметкерлерінің басты мақсаты. елінің бүгіні мен ертеңін алаңдатып, елінің тыныштығын ойлайтын азаматтар- полиция қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. сізге де Еркебұлан ағай акциямызға қатысқаныңызға рақмет айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елім дейтін азаматтар көбейе берсін!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Т?рбие са?аты "Абайла?ыз, ба?даршам!"

Автор: Берентаева Эльмира ?ойба?ар?ызы

Дата: 12.01.2015

Номер свидетельства: 154006

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства