kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыныптан тыс ж?мыс.Ж?зден ж?йрік

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні:

«Ж?зден ж?йрік,

Мы?нан т?лпар»        

   Білім  б?йгесіні? ма?саты:

?о?амды? п?ндер бойынша о?ушыларды? білім де?гейлерін ба?ылау, білімді о?ушыларды аны?тау, білімді, тап?ыр, ізденімпаз о?ушылар ?атарын к?бейту.

П?наралы? байланыс:

?о?амды? білім негіздері, тарих, ?аза?стан тарихы, ???ы?тану

?тетін орны: Мультимедиалы? кабинет.

Ж?ргізуші с?зі:                                                                                 

Адамзат тарихында ?ай кезе?де болмасын ??ламалар ?ылым мен білім м?селелеріне ерекше к??іл б?лген. Пай?амбарды? хадистерінде білім алу?а ?мтылу ?рбір м?сылманны? парызы делінген. ?азіргі ?аламды? заманда 50 елді? ?атарына ?осылу ?шін білімні? аса ?ажет екенін Елбасы

Н. Назарбаевта жолдауларында баса к?рсетті. ?аза?стан Республикасы ?ркениетті ел болу ?шін е? бастысы білім. Білім- патриотизм негізі. Білімді болу ж?йелі т?рде ?йренуді?, о?ы?анды зердеге, ми?а то?уды? н?тижесі. Б?гінгі сайысымызды? ?раны:

Білекті бірді жы?ады,

Білімді мы?ды жы?ады.

   ??рметті ?стаздар, сайыс?а ?атысушы ?міткерлер «Білімді о?ушы» атты білімділер сайысын бастау?а р??сат еті?іздер. Компьютер ала?ына сайыс?а ?атысушы ?міткерлерді ша?ырамыз.

    Бірінші сайыскер: ___________________ С?йікті п?ні: _____________________ С?йікті ісі: _____________________.

    2- ші сайыскер: ___________________ С?йікті п?ні: _____________________ С?йікті ісі: _____________________.

     3-ші сайыскер: ___________________ С?йікті п?ні: _____________________ С?йікті ісі: _____________________.

     4-ші сайыскер: ___________________ С?йікті п?ні: _____________________ С?йікті ісі: _____________________.

     5-ші сайыскер: ___________________ С?йікті п?ні: _____________________ С?йікті ісі: _____________________.

     6-шы сайыскер: ___________________ С?йікті п?ні: _____________________ С?йікті ісі: _____________________.

 ??рметті сайыскерлер сайысымызды? шарттарымен таныс болы?ыздар.

 1. Шыны?у кезе?і
 2. Белес. ?р п?ннен ?иынды?ына байланысты с?ра?ттар беріледі. С?ра? номері ар?ылы ?пай беріледі.
 3. ?ріптер с?йлейді.
 4. К?терілістер тарихы

                                                      І кезе?.

   Мына ?ріптерден с?здер ??растыр. Б?л сайысымыз «Бас ?атыр?ыш» деп аталады.

 1. ЕКОНЮС- Б??- ны? білім ж?не м?дениет ж?ніндегі ?йымы.
 2. АТКРДЕИЯМО- халы? еркі немесе билігі.
 3. ЕНТЕЗПРИДЕ- мемелекет басшысы.
 4. УАТРА- айырбас ?шін арнайы ?ндірілетін ?нім.
 5. АТТ?ЛЖ??- азаматты ку?л?ндыратын ??жат.
 6. ЫСАБТО- ?о?амны? бастап?ы ?ясы                                   

                                           ІІ кезе?.

?аза?стан тарихы               10   20   30 40  50

Д?ние ж?зі тарихы               10   20  30 40  50

???ы?тану                              10   20 30  40  50

?о?амды? Білім Негіздері      10  20  30  40 50

Ауыл тарихы                           10  20  30 40  50

Шы?ыс ?аза?стан облысы   10  20  30  40 50

 

 1. ?аза?стан тарихы

10.Аса ?за??а созыл?ан тарихи кезе?.

   Тас д?уірі

20.Е? ауыр, к?рделі сада? о?ыны? жету ?ашы?ты?ы.

   450 метр

      30.. «А? ?зендегі ?ала» деп ?ай ?аланы атайды.

      Испиджаб

40.С. Сейфуллинні? «Тар жол, тай?а? кешу» романында к?рсетілген та?ырып.

1916 жыл?ы к?теріліс.

       50. Кіші ж?зді? ханы ?біл?айырды? басшылы?ымен ?аза?тарды? Ресейге ?осылуы             туралы келісім ж?ргізген ж?не оны? с?тті ая?та?ан елші.

       ??нда??л?лы, ?оштай?лы.

 1. Д?ние ж?зі тарихы

10.Жалпы тарихты? бірінші кезе?і

Ежелгі д?ние тарихы

20.Вавилонда б.з.д. 1792- 1750 жыл?а дейін билік ??р?ан патша.

Хамурапи

30.Ресейде Романовтар ?улеті билікке ?ашан келді.

1913 жыл

      40. А?Ш- ты? Т?уелсіздік Декларациясыны? негізгі авторы.

     Т. Джефферсон

      50. 1773- 1775 жылдар аралы?ында.

           Пугачевті? бас?аруымен бол?ан шаруалар к?терілісі.

 

              3.???ы?тану

          10.?РК неше баптан т?рады

      98 бап

      20. ?о?амды?  ?атынастар т?рлері

           Материалды? жіне рухани

           30. Конституция бойынша Президент болып кімдер сайлана алады. 

          Ту?аннан ?Р азаматты болып табыла алатын, мемлекеттік тілді жетік  ме?герген,40     жастан жас емес. ?- да кем дегенде 15 жыл т?р?ан азамат.

    40. Мына с?йлем ?РК- ны? нешінші бабында к?рсетіледі. «?Р- ын ?ор?ау оны?    ?рбір  азаматыны? ?асиетті парызы мен міндеті.»

   36 бапта

    50. ?Р Азаматты? кодексі ?андай б?лімдерден т?рады.

        Жалпы ж?не Ерекше б?лім

 

«?ріптер с?йлейді»

А- ?азба ж?мыстарын ж?ргізетін ?алым (археология)

?- Абылай ханны? шын аты (?білманс?р)

Б- ?мір Темір ?ай тайпадан шы??ан (Барлас)

В- Ежелгі мемл- ті? бірі (Вавилон)

Г-Тарихты? атасы (Геродот)

?- 100 жылды ?тпелі кезе?ді ?алай атайды? (?асыр)

Д- 1500 казактарымен ?аза? ауылдарын ойрандатып, адамдарды т?т?ындап, малдарын айдап кеткен атаман (Донсков)

Е- Т?ркістанды астана еткен хан (Есім хан)

Ё- ?Р туыны? авторы (Ш. Ниязбеков)

Ж- ?аза? жеріне шы?ыстан ?ауіп т?ндірген мемл. (жо??ар)

З- Пугачевпен Усиха ?зені ма?ында кім жолы?ты (З?бір молда)

И- ?. А. Яссауии ?ай жерде д?ниеге келді (Испиджаб)

Й- ?Р- сы ?ай жылы Б?? м?ше болып кірді (1992 жылы 2 наурыз)

К- орыс ж?не шетел ?алымдары ?ай те?ізді? солт.- шы?ыс б?лігін зерттеп, ?аза? хал?ыны? т?рмыс тіршілігімен, тарихымен танысты. (Каспий)

?- ?алма? ?ырыл?ан шай?асы бол?ан жер (?ара сиыр)

Л- Абылай хан ?мірсананы жо??арды? ?ай билеушісіне ?стап бермеуге ?аза? шо?жарларын к?ндірді (Лама Доржы?а)

М- ?мір Темірді? мемелекеті (Мауренахр)

Н- сегіз тайпа бірлестігі (наймандар)

?- ?аза?стан неше мемелекетпен шектеседі (4)

О-?мір Темір ?ай жерде ?аза болды (Отырар)

?- 1720 жылы Ертіс бойына салын?ан ?скери бекініс (?скемен)

П- Тас?а салын?ан сурет (петроглифтер)

Р- ?аза?станда отарлай саясатын ж?ргізген мемлекет (Ресей)

С- ?асым ханны? басты ма?саты ?ай жердегі ?алаларды ?аза? ханды?ыны? ??рамына ?осу болды (Сыр бойында?ы)

Т- ?-н жеріндегі ал?аш?ы т?ркі тілдес мемл. (Т?рік ?а?анаты)

У- Абылайды? бас мирас?оры (У?ли с?лтан)

?- Орт. ?- да?ы тау (?лытау)

?- жыл мезгілдерін ?аза?тар ?андай ж?лдыз?а байланысты белгілеген (?ркер)\

Ф- Крамоньонды? адам ?ай жерде табыл?ан (Франция)

Х- Са?тарды? сусын дайындайтын тобы (Хаомаварга)

?- Т?уке ханны? за?ы (Жеті жар?ы)

Ц- ?ытай мемл- ні? бас?аша атауы (Цинь)

Ч- ?йсіндерді? астанасы (Чигучен)

Ш- ??ндарды? мемл. билеушісіні? титулы (Шаньюй)

Щ- Мемл. негізігі за?ы (Конституция)

Ъ- ?Р Т?уелсіздігіне неше жыл (17 жыл)

Ы- 1731 жыл орыс елшілері келгенде ?білхайырды? ордасы ?ай жерде болды (Ы р?ыз ?зеніні? бойында)

І- Шы??ыс хан ?улетінен шы??ан билеушілерге берілетін ?лестік жер ?алай аталады (Інжу)

Ь- ?аза?ты? т???ыш ?арышкері (Т. ?уб?кіров)

Э- Мыстытас д?уірі (Энеоллит)

Ю- ХІІ ?. Со?ында Т?ркістан ??ірінде туып- ?сіп «А?и?ат сыйы» деген дастан жаз?ан а?ын (Югнаки)

Я- 1812 ж. со?ыс?а белсене ?атыс?ан ?аза?тарды? арасыннан шы??ан ?аза? (Яков Беляков)

    ІУ кезе?іміз «К?терілістер тарихы» деп аталады. М?нда ?р о?ушы?а танда?ан к?терілісті? тарихы жайлы ??гімелуі тиіс                          

К?терілістер

Махамбет пен Исатай баста?ан к?теріліс

Сырым дат?лы баста?ан к?теріліс

К. ?асым?лы баста?ан к?теріліс

Т?жі?лы, Тіленбай?лы баста?ан к?теріліс

Н?рм?хамед?лы баста?ан к?теріліс

Беркін?лы, Оспан?лы баста?ан к?теріліс

Білімді о?ушыны аны?тау, ?пай саны бойынша ?діл ?азы орындарды та?айындау. 

?орытынды: ?азіргі ?мір талабына сай ?ылым жолы ауыр да ?иын, ?рі ?ызы?ты. Тек ?ана т?зімділік е?бек?орлы? пен тап?ырлы? сіздерді ?ылым жолында ал?а жетелейді. Отанымызды? ар?а с?йер азаматы болы?ыздар.

    

Просмотр содержимого документа
«Сыныптан тыс ж?мыс.Ж?зден ж?йрік»

Күні:

«Жүзден жүйрік,

Мыңнан тұлпар»


Білім бәйгесінің мақсаты:

Қоғамдық пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейлерін бақылау, білімді оқушыларды анықтау, білімді, тапқыр, ізденімпаз оқушылар қатарын көбейту.

Пәнаралық байланыс:

қоғамдық білім негіздері, тарих, Қазақстан тарихы, құқықтану

Өтетін орны: Мультимедиалық кабинет.

Жүргізуші сөзі:

Адамзат тарихында қай кезеңде болмасын ғұламалар ғылым мен білім мәселелеріне ерекше көңіл бөлген. Пайғамбардың хадистерінде білім алуға ұмтылу әрбір мұсылманның парызы делінген. Қазіргі ғаламдық заманда 50 елдің қатарына қосылу үшін білімнің аса қажет екенін Елбасы

Н. Назарбаевта жолдауларында баса көрсетті. Қазақстан Республикасы өркениетті ел болу үшін ең бастысы білім. Білім- патриотизм негізі. Білімді болу жүйелі түрде үйренудің, оқығанды зердеге, миға тоқудың нәтижесі. Бүгінгі сайысымыздың ұраны:

Білекті бірді жығады,

Білімді мыңды жығады.

Құрметті Ұстаздар, сайысқа қатысушы үміткерлер «Білімді оқушы» атты білімділер сайысын бастауға рұқсат етіңіздер. Компьютер алаңына сайысқа қатысушы үміткерлерді шақырамыз.

Бірінші сайыскер: ___________________ Сүйікті пәні: _____________________ Сүйікті ісі: _____________________.

2- ші сайыскер: ___________________ Сүйікті пәні: _____________________ Сүйікті ісі: _____________________.

3-ші сайыскер: ___________________ Сүйікті пәні: _____________________ Сүйікті ісі: _____________________.

4-ші сайыскер: ___________________ Сүйікті пәні: _____________________ Сүйікті ісі: _____________________.

5-ші сайыскер: ___________________ Сүйікті пәні: _____________________ Сүйікті ісі: _____________________.

6-шы сайыскер: ___________________ Сүйікті пәні: _____________________ Сүйікті ісі: _____________________.

Құрметті сайыскерлер сайысымыздың шарттарымен таныс болыңыздар.

 1. Шынығу кезеңі

 2. Белес. Әр пәннен қиындығына байланысты сұрақттар беріледі. Сұрақ номері арқылы ұпай беріледі.

 3. Әріптер сөйлейді.

 4. Көтерілістер тарихы


І кезең.

Мына әріптерден сөздер құрастыр. Бұл сайысымыз «Бас қатырғыш» деп аталады.

 1. ЕКОНЮС- БҰҰ- ның білім және мәдениет жөніндегі ұйымы.

 2. АТКРДЕИЯМО- халық еркі немесе билігі.

 3. ЕНТЕЗПРИДЕ- мемелекет басшысы.

 4. УАТРА- айырбас үшін арнайы өндірілетін өнім.

 5. АТТӨЛЖҰҚ- азаматты куәләндыратын құжат.

 6. ЫСАБТО- қоғамның бастапқы ұясы.

ІІ кезең.Қазақстан тарихы 10 20 30 40 50

Дүние жүзі тарихы 10 20 30 40 50

Құқықтану 10 20 30 40 50

Қоғамдық Білім Негіздері 10 20 30 40 50

Ауыл тарихы 10 20 30 40 50

Шығыс Қазақстан облысы 10 20 30 40 50


 1. Қазақстан тарихы

10.Аса ұзаққа созылған тарихи кезең.

Тас дәуірі

20.Ең ауыр, күрделі садақ оғының жету қашықтығы.

450 метр

30.. «Ақ өзендегі қала» деп қай қаланы атайды.

Испиджаб

40.С. Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романында көрсетілген тақырып.

1916 жылғы көтеріліс.

50.. Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың басшылығымен қазақтардың Ресейге қосылуы туралы келісім жүргізген және оның сәтті аяқтаған елші.

Құндағұлұлы, Қоштайұлы.


 1. Дүние жүзі тарихы

10.Жалпы тарихтың бірінші кезеңі

Ежелгі дүние тарихы

20.Вавилонда б.з.д. 1792- 1750 жылға дейін билік құрған патша.

Хамурапи

30.Ресейде Романовтар әулеті билікке қашан келді.

1913 жыл

40.. АҚШ- тың Тәуелсіздік Декларациясының негізгі авторы.

Т. Джефферсон

50. 1773- 1775 жылдар аралығында.

Пугачевтің басқаруымен болған шаруалар көтерілісі.


3.Құқықтану

10.ҚРК неше баптан тұрады

98 бап

20. Қоғамдық қатынастар түрлері

Материалдық жіне рухани

30. Конституция бойынша Президент болып кімдер сайлана алады.

Туғаннан ҚР азаматты болып табыла алатын, мемлекеттік тілді жетік меңгерген,40 жастан жас емес. Қ- да кем дегенде 15 жыл тұрған азамат.

40. Мына сөйлем ҚРК- ның нешінші бабында көрсетіледі. «ҚР- ын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті парызы мен міндеті.»

36 бапта

50. ҚР Азаматтық кодексі қандай бөлімдерден тұрады.

Жалпы және Ерекше бөлім

4.Қоғамдық білім негіздері

10.Адам мәселесімен айналысатын ғылымдар

Антропология, психология, социология, физиология, этнология.

20.Философияның басты 3 тақырыбы:

Адам, дүниетаным, дүниеге қатынас

30.«Халық еркі», «халық билігі» деген сөздерді қандай ұғым біріктіреді.

Демократия

40.Мемл. құрылымның формалары

Унитарлы мемл., федерация, конфедерация

50.«Даналықты сүю» деген аударманы беретін ғылым саласы.

Философия


5. Ауыл тарихы

10. Ауылымыздан шыққан батыр қыз

Б. Байғожина

20. Арқат ауылының шығу тарихы қандай жырмен байланыстырылады.

Қозы Көрпеш- Баян Сұлу

30.Ауылымыздағы білім ордасы С. Бекбосынов атындағы орта мектеп қай жылы салынды

1984 жыл

40. Ауылымыздан шыққан социалистік Еңбек Ерлері

Өртқали Қасымжанов, Болат Бағдатов

50.Мамай батырдың ұлдары

Жиеншора, Байшора, Қарабас, Сарыбас, Еламан, Жоламан, Жолбарыс


 1. ШҚО

10.ШҚО орталығы

Өскемен

20.1718 жылы негізі қаланған қала

Семей

30.Шығыс Қазақстанның қай өңірінен кейінгі жылдар қазба жұмыстарын жүргізу кезінде алтын табылды.

Шілікті өңірі

40.«Абай жолы» романының І томының І тарауы қалай аталады

Қайтқанда

50.Абайдың филисофиялық нақыл сөздер жинағы

Ғақлия


ІІІ кезең

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Е

Ж

З

И

Й

К

Қ

Л

М

Н

Ң

О

Ө

П

Р

С

Т

У

Ұ

Ү

Ф

Х

Һ

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

І

Ь

Э

Ю

Я

«Әріптер сөйлейді»

А- Қазба жұмыстарын жүргізетін ғалым (археология)

Ә- Абылай ханның шын аты (Әбілмансұр)

Б- Әмір Темір қай тайпадан шыққан (Барлас)

В- Ежелгі мемл- тің бірі (Вавилон)

Г-Тарихтың атасы (Геродот)

Ғ- 100 жылды өтпелі кезеңді қалай атайды? (Ғасыр)

Д- 1500 казактарымен қазақ ауылдарын ойрандатып, адамдарды тұтқындап, малдарын айдап кеткен атаман (Донсков)

Е- Түркістанды астана еткен хан (Есім хан)

Ё- ҚР туының авторы (Ш. Ниязбеков)

Ж- Қазақ жеріне шығыстан қауіп төндірген мемл. (жоңғар)

З- Пугачевпен Усиха өзені маңында кім жолықты (Зәбір молда)

И- Қ. А. Яссауии қай жерде дүниеге келді (Испиджаб)

Й- ҚР- сы қай жылы БҰҰ мүше болып кірді (1992 жылы 2 наурыз)

К- орыс және шетел ғалымдары қай теңіздің солт.- шығыс бөлігін зерттеп, қазақ халқының тұрмыс тіршілігімен, тарихымен танысты. (Каспий)

Қ- Қалмақ қырылған шайқасы болған жер (Қара сиыр)

Л- Абылай хан Әмірсананы жоңғардың қай билеушісіне ұстап бермеуге қазақ шоңжарларын көндірді (Лама Доржыға)

М- Әмір Темірдің мемелекеті (Мауренахр)

Н- сегіз тайпа бірлестігі (наймандар)

Ң- Қазақстан неше мемелекетпен шектеседі (4)

О-Әмір Темір қай жерде қаза болды (Отырар)

Ө- 1720 жылы Ертіс бойына салынған әскери бекініс (Өскемен)

П- Тасқа салынған сурет (петроглифтер)

Р- Қазақстанда отарлай саясатын жүргізген мемлекет (Ресей)

С- Қасым ханның басты мақсаты қай жердегі қалаларды Қазақ хандығының құрамына қосу болды (Сыр бойындағы)

Т- Қ-н жеріндегі алғашқы түркі тілдес мемл. (Түрік қағанаты)

У- Абылайдың бас мирасқоры (Уәли сұлтан)

Ұ- Орт. Қ- дағы тау (Ұлытау)

Ү- жыл мезгілдерін қазақтар қандай жұлдызға байланысты белгілеген (Үркер)\

Ф- Крамоньондық адам қай жерде табылған (Франция)

Х- Сақтардың сусын дайындайтын тобы (Хаомаварга)

Һ- Тәуке ханның заңы (Жеті жарғы)

Ц- Қытай мемл- нің басқаша атауы (Цинь)

Ч- Үйсіндердің астанасы (Чигучен)

Ш- Ғұндардың мемл. билеушісінің титулы (Шаньюй)

Щ- Мемл. негізігі заңы (Конституция)

Ъ- ҚР Тәуелсіздігіне неше жыл (17 жыл)

Ы- 1731 жыл орыс елшілері келгенде Әбілхайырдың ордасы қай жерде болды (Ы рғыз өзенінің бойында)

І- Шыңғыс хан әулетінен шыққан билеушілерге берілетін үлестік жер қалай аталады (Інжу)

Ь- Қазақтың тұңғыш ғарышкері (Т. Әубәкіров)

Э- Мыстытас дәуірі (Энеоллит)

Ю- ХІІ ғ. Соңында Түркістан өңірінде туып- өсіп «Ақиқат сыйы» деген дастан жазған ақын (Югнаки)

Я- 1812 ж. соғысқа белсене қатысқан қазақтардың арасыннан шыққан қазақ (Яков Беляков)


ІУ кезеңіміз «Көтерілістер тарихы» деп аталады. Мұнда әр оқушыға тандаған көтерілістің тарихы жайлы әңгімелуі тиіс.

Көтерілістер

Махамбет пен Исатай бастаған көтеріліс


Сырым датұлы бастаған көтеріліс


К. Қасымұлы бастаған көтеріліс


Тәжіұлы, Тіленбайұлы бастаған көтеріліс


Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс


Беркінұлы, Оспанұлы бастаған көтеріліс


Білімді оқушыны анықтау, ұпай саны бойынша әділ қазы орындарды тағайындау.

Қорытынды: Қазіргі өмір талабына сай ғылым жолы ауыр да қиын, әрі қызықты. Тек қана төзімділік еңбекқорлық пен тапқырлық сіздерді ғылым жолында алға жетелейді. Отанымыздың арқа сүйер азаматы болыңыздар.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Сыныптан тыс ж?мыс.Ж?зден ж?йрік

Автор: Сахиева Роза Файзуллаевна

Дата: 09.01.2016

Номер свидетельства: 274369

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства