kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Шы?армашылы? сайыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мейірімге толы ж?регім. Шы?армашылы? сайыс (7-сыныптар)

 Та?ырыбы: Мейірімге толы ж?регім. Шы?армашылы? сайыс

Ма?саты: О?ушыларды? «мейірімділік», «?айырымдылы?» ??ндылы?тары туралы т?сініктерін ке?ейту.

Міндеттері: О?ушылар?а мейірімділікті? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру. О?ушыларды? ?зара сыйласты? ?арым-?атынастарын дамыту. О?ушыларды сыйласты??а, ?дептілікке, шыншылды??а, адалды??а, жа?сылы? жасай білуге, мейірбандылы??а т?рбиелеу.

?ажетті ??рал-жабды?тар: Плакат, желім, ?иыл?ан шаршылар, маркер, ?айшы, т?рлі-т?сті ?аламдар

Шатты? ше?бері:

 ?ане барлы?тары?ызды шатты? ше?беріне ша?ырамын. Бір-бірімізге жылы ж?збен ?арап, к??ілімізді к?терейік

 ?лкенге де сіз,

 Кішіге де сіз

 Барша жанды ??рметтеп,

 Бас иеміз біз.

 Мейірімділік-асыл ?асиетіміз,

 Ж?ректегі таза а? ниетіміз.

Шы?армашылы? ж?мысымызды бастамас б?рын біз ?зімізге деген сенімділігімізді ?алыптастырып алайы?. Ол ?шін:

 ,,Мен – ?ажаппын,,жатты?уын орындайы?.

 ?р адам ?зіне ?аншалы?ты ба?а берсе, со?ан соншалы?ты лайы?ты болады.Т?л?а ретінде ?алыптасуы? ?шін ?зі?ді, ?мірлік іс-?рекеті?ді лайы?ты ба?алай білуі? керек.?р адамны? ?зіне арна?ан жа?сы,жа?ымды ?олдау, мада?тау, ма?тау с?здері болуы керек.?азір мен сондай с?здер айтамын,сендер менен кейін сол с?здерді ?айтала?дар

 Мен осы ?мірге келуіммен кереметпін.

 Мен сия?ты б?л ?мірде ешкім де бол?ан емес, болмайды да.

 Мен ?ажаппын, мен кереметпін.

 Мені? к?ш-жігерім к?п, денсаулы?ым мы?ты.

 Мен ?мірді с?йемін, ?мір мені аялайды.

 Мен тамаша жанмын.

 Мен мейірімді, жылы ж?ректі адаммын.

 Мен сабырлымын,салма?тымын.

 Мені ешкім жолымнан тайдыра алмайды.

 Мен ?ділетті,адал жанмын.

 Мен алдыма ?ой?ан ма?сатыма жетемін.

 Мені? ?олымнан б?рі келеді.

 Мені тек жа?сы адамдар ?орша?ан.

 Мен ?шін ?мірді? ?ызы?ы мол.

 Мен б?ріне ризамын.

 Мен ба?ытты адаммын.

Шы?армашылы? ж?мыс

 Шарты:

 І ?уен ?ойылады. ?йден ?иып ?келген шаршылар?а ?ойыл?ан ?уеннен ал?ан ?серлері?ді суреттеп саласы?дар.

 - Ашы? т?стер – к??ілді,барлы? істі о?ай шешеді,жолы бол?ыш адамдар

 - А? немесе еште?е салма?андар – пессимист, еште?емен шаруасы жо?,ауырды? ?стімен же?ілді? астымен ж?ретін адамдар

 - ?о?ыр,?ара т?стер – оптимист,б?рін ?зім білем,ешкімні? а?ылымен санаспайтын, ?иынды? кездесе ?алса ?алай болса да жол тауып шы?а алатын адамдарды айтамыз.

 ІІ Сол сал?ан суреттері?ді жина?тап та?ырып ?оясы?дар. ?з ?мірлері?ні? ?ткені, б?гінгі к?ні, келешегі?ді ?осып ?з т?жырымы?ды жаса.

 ІІІ Енді сол сал?ан суреттері?ді топтары?мен бір плакат?а жина?тап,

 ,,мейірімділік,, та?ырыбымен байланыстырып, плакаттары?ды ?ор?айсы?дар

«Ая?талма?ан с?йлем» тренингі

К?лімдеген к?н мейірімді!

 Кіршіксіз а? ?ар мейірімді!

 Таза м?лдір су мейірімді!

 Б?рімізді к?теріп т?р?ан жер мейірімді!

 Аяулы анам мейірімді!

 ?ам?оршы апам мейірімді! т.б.

Д?йекс?з

 Мейірімділікті анадан ?йрен.

 Халы? даналы?ы

Ана –халы? ??ымында жаратушы. Олай дейтініміз таби?атты да, адамды да д?ниеге ?келуші ана. Ал барлы? н?рсені? д?ниеге келуі ?лкен мейірім мен шапа?аттан пайда болады. Таби?атты? барлы? жан?а бірдей мейірімді болуы сонды?тан. Адамны? да ананы? кіршіксіз мейірімен берілген мейірімділігін са?тап ?алу ?з ?олында.

Тапсырма

 «Мейірімділік г?лін» ??растыру

 О?ушылар алдары?ызда т?р?ан а? пара??а т?рлі-т?сті ?а?аздан ?рт?рлі г?лдерді ?иып, жапсырмалайсыздар. Сіздер тапсырманы орындап боламын дегенше мен сіздерге жа?а а?парат о?ып берейін.

Жа?а а?парат

 ?мірді? ма?саты не? Тойып ішіп-жеу, ?ле? айту, бос уа?ыт ?ткізу ме? Жо? олай емес. ?мірді? ма?саты – ?зі?ді-?зі? танып білуде. Б?рінен б?рын, ?зі?ізге «Мен кіммін?» деп сауал ?ойы?ыз. Біз б?дан аула?та ж?реміз. ?з таби?атымызды ?мытып: «Сен кімсі?? Ол кім? Ол ?айдан? Оны? аты-ж?ні кім?» деген бас?а с?ра?тарды ?оямыз. Ал сіз мен кіммін? Деген с?ра?ты ?ойып к?рді?із бе?

 ?згелер сізді? барлы? с?ра?ы?ыз?а жауап берер, біра?олар сізді? кім екені?із туралы еш?ашан айта алмайды. Егер сіз ?зі?ізді танып білсе?із, ?згені де танып білу ?иын?а со?пайды. Мен адаммын, ол да адам. Б?рі ?арапайым. ?з таби?атын шынайы білмейтіндер ?немі ?ркімді бір сынап, кемсітеді, к??ілін ?алдырады. Ол д?рыс емес. ?р адам ?з бойында?ы махаббат шо?ын с?ндіріп алмауы тиіс.

 Саи Баба

 Ж?ректен ж?рекке

- К?не, барлы?ымыз ше?берге т?рып, кімні? мейірімді екенін кезектесіп айтып шы?айы?. Ж?не де ?зіміз ?олдан жаса?ан мейірімділік г?лін ортамызда отыр?ан е? мейірімді деген адам?а тапсырайы?.(О?ушылар саба? со?ында ?здеріні? жаса?ан г?лдерін ?стаздар?а табыстайды.)

- Ж?регіміздегі мейірім шуа?ы ?шпесін деп б?гінгі саба?ымызды ая?таймыз.

Просмотр содержимого документа
«Шы?армашылы? сайыс »

Мейірімге толы жүрегім. Шығармашылық сайыс (7«в»,7«г»-сыныптар)Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі №266 мектеп – лицейдің

өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі Мустафаева ЗульфираТақырыбы: Мейірімге толы жүрегім. Шығармашылық сайыс (7«в»,7«г»-сыныптар)

Мақсаты: Оқушылардың «мейірімділік», «қайырымдылық» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту.Міндеттері: Оқушыларға мейірімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру. Оқушылардың өзара сыйластық қарым-қатынастарын дамыту. Оқушыларды сыйластыққа, әдептілікке, шыншылдыққа, адалдыққа, жақсылық жасай білуге, мейірбандылыққа тәрбиелеу.Қажетті құрал-жабдықтар: Плакат, желім, қиылған шаршылар, маркер, қайшы, түрлі-түсті қаламдарШаттық шеңбері:

Қане барлықтарыңызды шаттық шеңберіне шақырамын. Бір-бірімізге жылы жүзбен қарап, көңілімізді көтерейік

Үлкенге де сіз,

Кішіге де сіз

Барша жанды құрметтеп,

Бас иеміз біз.

Мейірімділік-асыл қасиетіміз,

Жүректегі таза ақ ниетіміз.Шығармашылық жұмысымызды бастамас бұрын біз өзімізге деген сенімділігімізді қалыптастырып алайық. Ол үшін:

,,Мен – ғажаппын,,жаттығуын орындайық.

Әр адам өзіне қаншалықты баға берсе, соған соншалықты лайықты болады.Тұлға ретінде қалыптасуың үшін өзіңді, өмірлік іс-әрекетіңді лайықты бағалай білуің керек.Әр адамның өзіне арнаған жақсы,жағымды қолдау, мадақтау, мақтау сөздері болуы керек.Қазір мен сондай сөздер айтамын,сендер менен кейін сол сөздерді қайталаңдар

Мен осы өмірге келуіммен кереметпін.

Мен сияқты бұл өмірде ешкім де болған емес, болмайды да.

Мен ғажаппын, мен кереметпін.

Менің күш-жігерім көп, денсаулығым мықты.

Мен өмірді сүйемін, өмір мені аялайды.

Мен тамаша жанмын.

Мен мейірімді, жылы жүректі адаммын.

Мен сабырлымын,салмақтымын.

Мені ешкім жолымнан тайдыра алмайды.

Мен әділетті,адал жанмын.

Мен алдыма қойған мақсатыма жетемін.

Менің қолымнан бәрі келеді.

Мені тек жақсы адамдар қоршаған.

Мен үшін өмірдің қызығы мол.

Мен бәріне ризамын.

Мен бақытты адаммын.Шығармашылық жұмыс

Шарты:

І Әуен қойылады. Үйден қиып әкелген шаршыларға қойылған әуеннен алған әсерлеріңді суреттеп саласыңдар.

- Ашық түстер – көңілді,барлық істі оңай шешеді,жолы болғыш адамдар

- Ақ немесе ештеңе салмағандар – пессимист, ештеңемен шаруасы жоқ,ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүретін адамдар

- Қоңыр,қара түстер – оптимист,бәрін өзім білем,ешкімнің ақылымен санаспайтын, қиындық кездесе қалса қалай болса да жол тауып шыға алатын адамдарды айтамыз.

ІІ Сол салған суреттеріңді жинақтап тақырып қоясыңдар. өз өмірлеріңнің өткені, бүгінгі күні, келешегіңді қосып өз тұжырымыңды жаса.

ІІІ Енді сол салған суреттеріңді топтарыңмен бір плакатқа жинақтап,

,,мейірімділік,, тақырыбымен байланыстырып, плакаттарыңды қорғайсыңдар«Аяқталмаған сөйлем» тренингіКүлімдеген күн мейірімді!

Кіршіксіз ақ қар мейірімді!

Таза мөлдір су мейірімді!

Бәрімізді көтеріп тұрған жер мейірімді!

Аяулы анам мейірімді!

Қамқоршы апам мейірімді! т.б.Дәйексөз

Мейірімділікті анадан үйрен.

Халық даналығыАна –халық ұғымында жаратушы. Олай дейтініміз табиғатты да, адамды да дүниеге әкелуші ана. Ал барлық нәрсенің дүниеге келуі үлкен мейірім мен шапағаттан пайда болады. Табиғаттың барлық жанға бірдей мейірімді болуы сондықтан. Адамның да ананың кіршіксіз мейірімен берілген мейірімділігін сақтап қалу өз қолында.Тапсырма

«Мейірімділік гүлін» құрастыру

Оқушылар алдарыңызда тұрған ақ параққа түрлі-түсті қағаздан әртүрлі гүлдерді қиып, жапсырмалайсыздар. Сіздер тапсырманы орындап боламын дегенше мен сіздерге жаңа ақпарат оқып берейін.Жаңа ақпарат

Өмірдің мақсаты не? Тойып ішіп-жеу, өлең айту, бос уақыт өткізу ме? Жоқ олай емес. Өмірдің мақсаты – өзіңді-өзің танып білуде. Бәрінен бұрын, өзіңізге «Мен кіммін?» деп сауал қойыңыз. Біз бұдан аулақта жүреміз. Өз табиғатымызды ұмытып: «Сен кімсің? Ол кім? Ол қайдан? Оның аты-жөні кім?» деген басқа сұрақтарды қоямыз. Ал сіз мен кіммін? Деген сұрақты қойып көрдіңіз бе?

Өзгелер сіздің барлық сұрағыңызға жауап берер, бірақолар сіздің кім екеніңіз туралы ешқашан айта алмайды. Егер сіз өзіңізді танып білсеңіз, өзгені де танып білу қиынға соқпайды. Мен адаммын, ол да адам. Бәрі қарапайым. Өз табиғатын шынайы білмейтіндер үнемі әркімді бір сынап, кемсітеді, көңілін қалдырады. Ол дұрыс емес. әр адам өз бойындағы махаббат шоғын сөндіріп алмауы тиіс.

Саи Баба

Жүректен жүрекке

- Кәне, барлығымыз шеңберге тұрып, кімнің мейірімді екенін кезектесіп айтып шығайық. Және де өзіміз қолдан жасаған мейірімділік гүлін ортамызда отырған ең мейірімді деген адамға тапсырайық.(Оқушылар сабақ соңында өздерінің жасаған гүлдерін ұстаздарға табыстайды.)- Жүрегіміздегі мейірім шуағы өшпесін деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Шы?армашылы? сайыс

Автор: Аубакирова Гулжаухар Какимовна

Дата: 28.04.2015

Номер свидетельства: 206464

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства