kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Шы?армашылы? кеш "?стаз аты - биік, ?рі м??гілік"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Абай ауданы, ?ас?аб?ла? ауылы

«М.?уезов атында?ы орта мектебі»

«Зерде» шы?армашылы? тобыны? жетекшісі:         Альфира Желдибаева

 «?стаз аты – биік, ?рі м??гілік»

атты шы?армашылы? кешті? ?ту барысы

            ??рметті ?ріптестер!

            Б?гінгі «?стаз аты – биік, ?рі м??гілік» атты «Зерде» тобыны? шы?армашылы? тобыны? ?йымдастыруымен ?ткелі отыр?ан шы?армашылы? кешті бастау?а р??сат еті?іздер.

            ?стаз – ?ла?атты есім. ?стазды? ?те жауапты маманды? екені баршамыз?а белгілі. Ол – мектепті? де, ?о?амны? да, ?ылымны? да, білімні? де, ?лтты? да, адамгершілік пен ерлікті? де, жа?сы мінез бен а?ынды?ты? да на?ыз жанды ?кілі. Ш?кірттерін білім н?рімен сусындатып, т?лім-т?рбие беру, жа?сы ?асиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта ба?ыт-ба?дар беруде ?стазды? е?бегі зор. Сонды?тан да ол ?рдайым ?асиетті т?л?а ретінде ерекшеленеді.

            Мектебіміз бірнеше жылдан бері о?ытуды? жа?а технологияларын зерттеп, осы ба?ытта орасан ж?мыстар ат?арып келеді. Мектеп «Жа?а технологияны тиімді пайдалану ар?ылы о?у-т?рбие ?рдісін жетілдіру жолдары» атты ізденіс та?ырыбын басшылы??а алды.

            Б?гінгі та?да «Зерде» шы?армашылы? топ м?шелері т?жірибелі ?стаздарды? іс-т?жірибесін насихаттауды жоспарлап, тияна?ты ж?мыстар ж?ргізіп келеді. Ізденімпаз, жа?ашыл м??алімдер шы?армашылы? саба?тар мен сыныптан тыс іс-шаралар ?ткізіп, т?жірибелерін насихаттады.

?стаз деген ?лы с?з ?ла?атты,

Ол болмаса, кім береді парасатты.

Асылын беріп ш?кірт бойларына,

А?арт?ан сол ?шін де ?ара шашты.

?стаз?а ?ркім басын ию керек,

Кеме?гер, а?ылшым деп білу керек.

Сен б?гін керемет боп кетсе? да?ы,

Жеткізген сол ?стаз деп білу керек.

Жа?сылар ?мытпайды ?стаздарын,

Ойлайды, олар сонымен ?штал?анын.

М??гілікке ма?танып ?теді ?стаз,

Ш?кіртіні? биікке шы??андарын – деп, б?гінгі шы?армашылы? есеп беретін м??алімдермен таныс болы?ыздар:

(слайдтан м??алімдер тізімі к?рсетіледі).

 1. Аубакирова Айг?л Сайлаубек?ызы математика п?ніні? м??алімі.
 2. Имахан К?лзира Ш?ріпхан?ызы – орыс тілі мен ?дебиеті п?ндеріні? м??алімі.
 3. ??саинова Г?лжан Орынбек?ызы – а?ылшын тілі п?ніні? м??алімі.
 4. Зиятова Маржан Ж?ма?аділ?ызы – ?зін-?зі тану п?ніні? м??алімі
 5. ?али А?марал Тлеубек?ызы – бастауыш сынып м??алімі
 6. Ж?нісова ?сел Ибрагим?ызы – тарих, ???ы? п?ндеріні? м??алімі.
 7. Рахметова Г?лім  Т?леу?азы?ызы – мектеп психологі.

??рметті ?стаздар сіздерді? ??рметтері?ізге арнап ?н жолдаймыз.

?н: «?стазым»

Орындайтын: Бекенова Л?йл?   ?абыл алы?ыздар.

І. ?стаз деген – жары? к?ні ?аламны?,
?стаз деген – анасы ол адамны?.
Б?кіл ?лем мойындайды е?бегін,
Сен де одан адам болып жаралды?.
?стазы?ды т?сінген сен тере?нен,
Бар ?лемге е?бегімен еленген.
Сені? ба?ы? ?рге ?арай ?рлесе,
Ол да бірге ?уаныш?а кенелген – деп, ?стаздарды ??тты?тау ?шін орта?а Бастауыш п?н бірлестігіні? м?шелерін ша?ырамыз.

1)Ал?ыс сізге ал?аш?ы ?стаз,
Бізге ?йреткен ?ліппе.
Аты?ызды д?ріптеп
??тты?тайды ш?кірттер – ортада 3-сынып о?ушылары. (о?ушылар ??тты?тауы)

        ?ріптері ?йреткен,
        К?ркемдейді серік еткен
        Бастауыш сынып?а білім берген ?али А?марал Тлеубек?ызын ша?ырамыз – бастауыш сынып м??алімі, білімі – жо?ары, санаты - жо?ар?ы де?гейдегі екінші, е?бек ?тілі – 17 жыл. Іс-т?жірибесі облысты?, республикалы? баспас?з, ?аламтор сайттары ар?ылы таратылды. ?Р педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыруды? де?гейлік ба?дарламалары аясында ?шінші де?гей ба?дарламасы бойынша о?у курсын ая?та?ан. Шы?армашылы?пен ж?мыс жасайтын ?стазды? ш?кірттері республикалы?, облысты? интеллектуалды? марафондарды? же?імпазы.  ?ошемет к?рсетеміз.

2) Болса мені? кішкене бір табысым,
?ор?а?аным ?стазымны? намысын.
?стазымша білсем деймін ?мірді,
?стазымша болса деймін ?р ісім - деп ??тты?тау ?шін 9?-сынып о?ушыларын ша?ырамыз.

Зиятова Маржан Ж?ма?аділ?ызы – «?зін-?зі тану» п?ніні? м??алімі, білімі – жо?ары, санаты - жо?ар?ы де?гейдегі екінші, е?бек ?тілі – 26 жыл. Ізденімпаз ?стазды? іс-т?жірибесі облысты?, республикалы? баспас?з, ?аламтор сайттары ар?ылы таратылды. 9?-сыныбыны? жетекшісі.

ІІ. ?стаздар ?андай ?ажап халы?сыздар,
Ш?кіртке шы?дай биік алыпсыздар!
Жан біткен жанарына н?р сыйла?ан,
К?ндей боп к?лімдеген жары?сыздар! –?стаздарды ??тты?тау ?шін орта?а Гуманитарлы? п?н бірлестігіні? м?шелерін ша?ырамыз.

3) Жар?ын ж?зді ?стазым, мейірбан, сабырлы.
Ауызынан шы??ан с?з бар ш?кіртке ?адірлі.
Келдім міне алдымда, бір шо? г?лім ?олымда
Са?ан ш?кірт болма?пын ?ылым білім жолында – деп ш?кірттерді орта?а ша?ырамыз.

Имахан К?лзира Ш?ріпхан?ызы – орыс тілі мен ?дебиеті п?ндеріні? м??алімі, білімі – жо?ары, жо?ар?ы де?гейдегі бірінші санатты ?стаз, е?бек ?тілі – 19 жыл. ?Р педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыруды? де?гейлік ба?дарламалары аясында екінші (негізгі) де?гей ба?дарламасы бойынша о?у курсын ая?та?ан. Іс-т?жірибесі аудан, облыс к?лемінде таратыл?ан. Т?жірибелі, білікті ?стазды? ш?кірттері ауданды? п?н олимпиадасыны? ж?не бастауыш сыныптар кіші олимпиадасыны? ж?лдегерлері.  ?ошеметпен ?арсы алайы?.

4) Тойлайды б?л к?нді к?ктен,
Бізді? байта? ба?ытты ел.
?стаздарды шын ж?ректен
??тты?тайды ш?кірттер – деп кезекті ??тты?тауды  ш?кірттерге береміз (ш?кірттер ??тты?тауы).

??саинова Г?лжан Орынбек?ызы – а?ылшын тілі п?ніні? м??алімі. Білімі – жо?ары, жо?ар?ы де?гейдегі бірінші санатты ?стаз, е?бек ?тілі – 23 жыл. Іс-т?жірибесі аудан м??алімдері, республикалы? баспас?з, ?аламтор сайттары ар?ылы таратыл?ан. ?Р педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыруды? де?гейлік ба?дарламалары аясында бірінші де?гей ба?дарламасы бойынша о?у курсын ая?та?ан. Білікті ?стазды? ш?кірттері ауданды? п?н олимпиадасыны?, облысты?- республикалы? интеллектуалды? марафондарды? ж?лдегерлері.

ІІІ. ?стаз с?зін айтып ж?рдік ?н ?ылып,
Одан бас?а ж?рген кім бар жанды ??ып.
?стаз деген - ?лыларды? ?лысы,
?асиетіне бас иелік м??гілік! – ??тты?тау ?шін с?зді ?о?амды?-гуманитарлы?  п?н бірлестігіні? м?шелеріне береміз.

5) ?стаздар жа?сылы?ты? жол ашары,
?олы?да ш?кірті?ні? бала ша?ы.- орта?а ??тты?тау ?шін ш?кірттерді ша?ырамыз.

Ж?нісова ?сел Ибрагим?ызы – тарих, ???ы? п?ндеріні? м??алімі.  ?стазды? ?ызметіне - 16 жыл, білімі – жо?ары, жо?ары де?гейдегі І санатты м??алім. Іс-т?жірибесі аудан м??алімдері, республикалы?, облысты? баспас?з, ?аламтор сайттары ар?ылы таратыл?ан. Ізденімпаз м??алімні? ш?кірттері, ауданды?, облысты? олимпиада ж?лдегерлері ж?не облысты?, республикалы? марафондарды? же?імпаздары. С?з кезегі Ж?нісова ?сел Ибрагим?ызына беріледі.

6)А? ж?рекпен сезіп «?стаз ба?ытын»,

Ш?кіртімен ?ткен барлы? ??мыры.

Сізге арнаймыз тілекті? е? жа??тын,

Да??ы?ызды? биік болсын т??ыры-орта?а ?стаз ш?кірттерін ша?ырамыз (ш?кірттерді? ??тты?тауы).

Келесі с?з кезегін мектебімізді? психологі Рахметова Г?лім Т?леу?азы?ызына береміз. Г?лімні? білімі – жо?ары, е?бек ?тілі – 5 жыл. Іс-т?жірибесі республикалы? ?аламтор сайтында насихатталып таратылды.

І?. ?лылы?ты? ?йыт?ысынан жарал?ан,
?неге?нен барлы? ш?кірт н?р ал?ан.
Шапа?атты шуа? сепкен ?стаздар,
?здері?нен бастау алар бар арман – дей келе ??тты?тау ?шін с?з кезегін На?ты ?ылымдар п?н бірлестігіні? м?шелеріне береміз.

7) Ш?кірттеріні? жанына н?р ??йып, білім к?шін жылжытып келе жат?ан ?стаздарымыз-ды? бірі - Аубакирова Айг?л Сайлаубек?ызы – математика п?ніні? м??алімі. Білімі – жо?ары, жо?ары де?гейдегі бірінші санатты м??алім. Е?бек ?тілі – 30 жыл. Іс-т?жірибесі облысты?, республикалы? баспас?з ж?не ?аламтор сайттары ар?ылы таратылды. Білікті ?стазды? ш?кірттері ауданды? п?н олипиадасыны? ж?не республикалы?, облысты? интеллектуалды? марафондарды? ж?лдегерлері.

?рпа? т?рбиесі – ?стаз?а байланысты. “?яда не к?рсе?, ?ш?анда соны ілерсі?” дегендей ?негелі ?стаздан жа?сы ш?кірт шы?атыны с?зсіз.

Бала бойына ата-анадан кейінгі а?ыл-ой, адамгершілік, ?дептілік, ар-?ят, ?лтты? сана-сезімді сі?іруші адам – М??алім.

“?стазды? еткен жалы?пас, ?йретуден бала?а” деп Абай атамыз айт?андай, ?стаз е?бегіні? ?ыр-сыры мол, ?иын да жауапты, шы?армашылы? е?бек екендігін баршамыз мойындаймыз.

Сіздерге арнап ?н жолдаймыз.

?н: «Жетіарал»

Орындайтын: ?біл?асымова ?лжан.  ?абыл аламыз.

Т?ла бойы? т?н?ан сабыр, кешірім,

Ай?ара ашты? бізге білім есігін.

?р т?л?а?ды балап шы??а, ?стазым,

Мен ?зі?е т?нті болсам, несі мін?!

Бала елді? болаша?ы бол?анда,

Зор пайданы тигізесі? ?о?ам?а.

Маманды?ы? - к?сіптерді? абзалы,

Адамды?ы? ?ымбат бізге одан да.

Ашы? болсын н?р?а толы к?гіміз,

Аман болсын еліміз бен жеріміз.

Аманаттап тапсырамыз та?дырды -

Анамыз деп ?абылдады? сені біз!

?р та? сайын жа?а арман ??шамыз,

?стазымыз - ?лгі бізге ісі а?ыз.

Жа?сылы?ты, т?тті ?мітті таныт?ан

?зі?ізді м??гі ?лгі т?тамыз! – деп шы?армашылы? кешімізді ?орытындылаймыз. Назар ?ойып ты?да?андары?ыз?а рахмет. Келесі кездескенше сау-саламат болы?ыздар.

Просмотр содержимого документа
«Шы?армашылы? кеш "?стаз аты - биік, ?рі м??гілік" »

Абай ауданы, Қасқабұлақ ауылы

«М.Әуезов атындағы орта мектебі»

«Зерде» шығармашылық тобының жетекшісі: Альфира Желдибаева


«Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік»

атты шығармашылық кештің өту барысы


Құрметті әріптестер!

Бүгінгі «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» атты «Зерде» тобының шығармашылық тобының ұйымдастыруымен өткелі отырған шығармашылық кешті бастауға рұқсат етіңіздер.

Ұстаз – ұлағатты есім. Ұстаздық өте жауапты мамандық екені баршамызға белгілі. Ол – мектептің де, қоғамның да, ғылымның да, білімнің де, ұлттың да, адамгершілік пен ерліктің де, жақсы мінез бен ақындықтың да нағыз жанды өкілі. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді.

Мектебіміз бірнеше жылдан бері оқытудың жаңа технологияларын зерттеп, осы бағытта орасан жұмыстар атқарып келеді. Мектеп «Жаңа технологияны тиімді пайдалану арқылы оқу-тәрбие үрдісін жетілдіру жолдары» атты ізденіс тақырыбын басшылыққа алды.

Бүгінгі таңда «Зерде» шығармашылық топ мүшелері тәжірибелі ұстаздардың іс-тәжірибесін насихаттауды жоспарлап, тиянақты жұмыстар жүргізіп келеді. Ізденімпаз, жаңашыл мұғалімдер шығармашылық сабақтар мен сыныптан тыс іс-шаралар өткізіп, тәжірибелерін насихаттады.


Ұстаз деген ұлы сөз ұлағатты,

Ол болмаса, кім береді парасатты.

Асылын беріп шәкірт бойларына,

Ағартқан сол үшін де қара шашты.

Ұстазға әркім басын ию керек,

Кемеңгер, ақылшым деп білу керек.

Сен бүгін керемет боп кетсең дағы,

Жеткізген сол ұстаз деп білу керек.

Жақсылар ұмытпайды ұстаздарын,

Ойлайды, олар сонымен ұшталғанын.

Мәңгілікке мақтанып өтеді ұстаз,

Шәкіртінің биікке шыққандарын – деп, бүгінгі шығармашылық есеп беретін мұғалімдермен таныс болыңыздар:

(слайдтан мұғалімдер тізімі көрсетіледі).

 1. Аубакирова Айгүл Сайлаубекқызы математика пәнінің мұғалімі.

 2. Имахан Күлзира Шәріпханқызы – орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі.

 3. Құсаинова Гүлжан Орынбекқызы – ағылшын тілі пәнінің мұғалімі.

 4. Зиятова Маржан Жұмағаділқызы – өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

 5. Қали Ақмарал Тлеубекқызы – бастауыш сынып мұғалімі

 6. Жүнісова Әсел Ибрагимқызы – тарих, құқық пәндерінің мұғалімі.

 7. Рахметова Гүлім Төлеуғазықызы – мектеп психологі.

Құрметті ұстаздар сіздердің құрметтеріңізге арнап ән жолдаймыз.

Ән: «Ұстазым»

Орындайтын: Бекенова Ләйлә Қабыл алыңыздар.


І. Ұстаз деген – жарық күні ғаламның,
Ұстаз деген – анасы ол адамның.
Бүкіл әлем мойындайды еңбегін,
Сен де одан адам болып жаралдың.
Ұстазыңды түсінген сен тереңнен,
Бар әлемге еңбегімен еленген.
Сенің бағың өрге қарай өрлесе,
Ол да бірге қуанышқа кенелген – деп, ұстаздарды құттықтау үшін ортаға Бастауыш пән бірлестігінің мүшелерін шақырамыз.


1)Алғыс сізге алғашқы ұстаз,
Бізге үйреткен әліппе.
Атыңызды дәріптеп
Құттықтайды шәкірттер – ортада 3-сынып оқушылары. (оқушылар құттықтауы)

Әріптері үйреткен,
        Көркемдейді серік еткен
        Бастауыш сыныпқа білім берген Қали Ақмарал Тлеубекқызын шағырамыз – бастауыш сынып мұғалімі, білімі – жоғары, санаты - жоғарғы деңгейдегі екінші, еңбек өтілі – 17 жыл. Іс-тәжірибесі облыстық, республикалық баспасөз, ғаламтор сайттары арқылы таратылды. ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары аясында үшінші деңгей бағдарламасы бойынша оқу курсын аяқтаған. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұстаздың шәкірттері республикалық, облыстық интеллектуалдық марафондардың жеңімпазы. Қошемет көрсетеміз.


2) Болса менің кішкене бір табысым,
Қорғағаным ұстазымның намысын.
Ұстазымша білсем деймін өмірді,
Ұстазымша болса деймін әр ісім - деп құттықтау үшін 9ә-сынып оқушыларын шақырамыз.

Зиятова Маржан Жұмағаділқызы – «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі, білімі – жоғары, санаты - жоғарғы деңгейдегі екінші, еңбек өтілі – 26 жыл. Ізденімпаз ұстаздың іс-тәжірибесі облыстық, республикалық баспасөз, ғаламтор сайттары арқылы таратылды. 9ә-сыныбының жетекшісі.


ІІ. Ұстаздар қандай ғажап халықсыздар,
Шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар!
Жан біткен жанарына нұр сыйлаған,
Күндей боп күлімдеген жарықсыздар! –ұстаздарды құттықтау үшін ортаға Гуманитарлық пән бірлестігінің мүшелерін шақырамыз.


3) Жарқын жүзді ұстазым, мейірбан, сабырлы.
Ауызынан шыққан сөз бар шәкіртке қадірлі.
Келдім міне алдымда, бір шоқ гүлім қолымда
Саған шәкірт болмақпын ғылым білім жолында – деп шәкірттерді ортаға шақырамыз.

Имахан Күлзира Шәріпханқызы – орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі, білімі – жоғары, жоғарғы деңгейдегі бірінші санатты ұстаз, еңбек өтілі – 19 жыл. ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары аясында екінші (негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша оқу курсын аяқтаған. Іс-тәжірибесі аудан, облыс көлемінде таратылған. Тәжірибелі, білікті ұстаздың шәкірттері аудандық пән олимпиадасының және бастауыш сыныптар кіші олимпиадасының жүлдегерлері. Қошеметпен қарсы алайық.


4) Тойлайды бұл күнді көктен,
Біздің байтақ бақытты ел.
Ұстаздарды шын жүректен
Құттықтайды шәкірттер – деп кезекті құттықтауды шәкірттерге береміз (шәкірттер құттықтауы).

Құсаинова Гүлжан Орынбекқызы – ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Білімі – жоғары, жоғарғы деңгейдегі бірінші санатты ұстаз, еңбек өтілі – 23 жыл. Іс-тәжірибесі аудан мұғалімдері, республикалық баспасөз, ғаламтор сайттары арқылы таратылған. ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары аясында бірінші деңгей бағдарламасы бойынша оқу курсын аяқтаған. Білікті ұстаздың шәкірттері аудандық пән олимпиадасының, облыстық- республикалық интеллектуалдық марафондардың жүлдегерлері.


ІІІ. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып,
Одан басқа жүрген кім бар жанды ұғып.
Ұстаз деген - ұлылардың ұлысы,
Қасиетіне бас иелік мәңгілік! – құттықтау үшін сөзді Қоғамдық-гуманитарлық пән бірлестігінің мүшелеріне береміз.


5) Ұстаздар жақсылықтың жол ашары,
Қолыңда шәкіртіңнің бала шағы...- ортаға құттықтау үшін шәкірттерді шақырамыз.

Жүнісова Әсел Ибрагимқызы – тарих, құқық пәндерінің мұғалімі. Ұстаздық қызметіне - 16 жыл, білімі – жоғары, жоғары деңгейдегі І санатты мұғалім. Іс-тәжірибесі аудан мұғалімдері, республикалық, облыстық баспасөз, ғаламтор сайттары арқылы таратылған. Ізденімпаз мұғалімнің шәкірттері, аудандық, облыстық олимпиада жүлдегерлері және облыстық, республикалық марафондардың жеңімпаздары. Сөз кезегі Жүнісова Әсел Ибрагимқызына беріледі.


6) Ақ жүрекпен сезіп «Ұстаз бақытын»,

Шәкіртімен өткен барлық ғұмыры.

Сізге арнаймыз тілектің ең жақұтын,

Даңқыңыздың биік болсын тұғыры-ортаға ұстаз шәкірттерін шағырамыз (шәкірттердің құттықтауы).


Келесі сөз кезегін мектебіміздің психологі Рахметова Гүлім Төлеуғазықызына береміз. Гүлімнің білімі – жоғары, еңбек өтілі – 5 жыл. Іс-тәжірибесі республикалық ғаламтор сайтында насихатталып таратылды.


ІҮ. Ұлылықтың ұйытқысынан жаралған,
Өнегеңнен барлық шәкірт нәр алған.
Шапағатты шуақ сепкен ұстаздар,
Өздеріңнен бастау алар бар арман – дей келе құттықтау үшін сөз кезегін Нақты ғылымдар пән бірлестігінің мүшелеріне береміз.


7) Шәкірттерінің жанына нұр құйып, білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздарымыз-дың бірі - Аубакирова Айгүл Сайлаубекқызы – математика пәнінің мұғалімі. Білімі – жоғары, жоғары деңгейдегі бірінші санатты мұғалім. Еңбек өтілі – 30 жыл. Іс-тәжірибесі облыстық, республикалық баспасөз және ғаламтор сайттары арқылы таратылды. Білікті ұстаздың шәкірттері аудандық пән олипиадасының және республикалық, облыстық интеллектуалдық марафондардың жүлдегерлері.


Ұрпақ тәрбиесі – ұстазға байланысты. “Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің” дегендей өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз.

Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім.

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз.

Сіздерге арнап ән жолдаймыз.

Ән: «Жетіарал»

Орындайтын: Әбілқасымова Ұлжан. Қабыл аламыз.


Тұла бойың тұнған сабыр, кешірім,

Айқара аштың бізге білім есігін.

Өр тұлғаңды балап шыңға, Ұстазым,

Мен өзіңе тәнті болсам, несі мін?!

Бала елдің болашағы болғанда,

Зор пайданы тигізесің қоғамға.

Мамандығың - кәсіптердің абзалы,

Адамдығың қымбат бізге одан да.

Ашық болсын нұрға толы көгіміз,

Аман болсын еліміз бен жеріміз.

Аманаттап тапсырамыз тағдырды -

Анамыз деп қабылдадық сені біз!

Әр таң сайын жаңа арман құшамыз,

Ұстазымыз - үлгі бізге ісі аңыз.

Жақсылықты, тәтті үмітті танытқан

Өзіңізді мәңгі үлгі тұтамыз! – деп шығармашылық кешімізді қорытындылаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Шы?армашылы? кеш "?стаз аты - биік, ?рі м??гілік"

Автор: Желдибаева Альфира Актайлаковна

Дата: 12.03.2015

Номер свидетельства: 185342

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства