kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М??алімдерге Коучинг «О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алматы облысы

Жамбыл ауданы

?азыбек бек бекетіндегі орта мектеп

?аза? тілі ж?не ?дебиет п?н м??алімі

Мирманова  Салтанат Идрисовна

Коучинг  «О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау» та?ырыбында мектеп м??алімдеріне     ?ткізілген коучинг

Саба?ты? та?ырыбы

«О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау»

1

Жалпы ма?саттар

Ба?алау ж?не ба?а айырмасы туралы т?сінік алады.

Формативті ж?не жиынты? ба?алауды? ма?ызын біледі.

2

К?тілетін н?тиже

О?ушыны саба?ты? о?ыту ма?сатымен  танысады, табыс критерийлерін біледі.

  О?ушы пікірі ты?далады,  ба?алайды, с?здік ?оры молаяды.

3.?зара  ба?алау ж?не ?зін-?зі ба?алау?а да?дыланады.

3

Т?йінді идея

 Педагогикалы? процесті? ма?ызды ??рамы, о?у ісіндегі субьектілер –о?ытушы мен о?ушыны? т?л?алы? ба?ыттал?ан ?зара ?рекеті ?алыптасады.

4

??рал-жабды?тар

Н?с?аулы?, т?рлі-т?сті маркерлер, стикер. Тапсырма?а байланысты ?а?аздар, бейнероликтер

                      Орындалатын іс-?рекеттер

Саба?ты? кезе?дері

Уа?ыт

Коуты? іс-?ректі ж?не коучингке ?атысушыларды? ?рекеті

С?лемдесу, ?йымдастыру

3минут

Коуч та?ырыбымен ж?не ма?сатымен таныстырады

Сергіту с?ті

3 минут

«Атомдар мен молекулалар» ?дісімен ?имылдар жасау

Топ?а б?лу

3минут

 Ойын ар?ылы топ?а б?ліну

«Ой ша?ыру»

7 минут

Сыни т?р?ыдан ойлау да?дыларын ?алыптастыру?а арнал?ан с?ра?тар:

  1. 1Біз о?ушы білімін ?алай ба?алап ж?рміз?

2.О?ушыларымыз ал?ан ба?аларын ?БТ-да  шынайы ба?асын к?рсете  ала ма? А?тамаса себебі неде?

3.Жа?а ?лгідегі о?ыту ар?ылы о?ушы ба?асын ?алай ба?алайсыз?

4. Болаша?та ?андай ?ліспен ба?алауды ?сынар еді?із?  Топта та?ылау ж?ргізіледі, негізгі тірек с?здерді стикерге жазады,  санды?ша?а жабыстырады.

Рефлексия

3минут

Барлы? жазыл?ан с?здері?ізден «О?ушы білімін ?алай на?ты ба?алау?а болады?» айдарында тал?ылау процесі, т?йінді м?селені шешуді? саналы ?діс-т?сілдері туралы   ?орытынды шы?арады.

Теориялы? материал

10 минут

Та?ырып?а с?йкес ша?ын к?лемдегі ресурспен танысады.

            Топты? ж?мыс

13 минут

О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау т?сінігі.

«О?ушы ?ні» ??ымы туралы біледі, арты?шылы?ын  т?сінеді

М??алім мен о?ушы арасында?ы игі ы?пал ететін ж?не кері ?сер ететін факторлар жайлы сыни т?р?ыдан ойлау?а негізделіп,  формативті ба?алауды? тиімділігі бойынша постер ?ор?айды. Спикерлер таныстырылымды ?ор?айды.

Рефлексия

3 минут

«Екі ж?лдыз, бір тілек» ?дісімен топ ж?мысын ба?алау

 Рефлексия: 

  Ба?а ?ою білімді ж?не шеберлікті талап етеді. Ба?а -бала ?міріндегі ма?ызды о?и?а. Ба?а ар?ылы бала ?зі туралы ойын реттеп, сыныпта?ы беделін ны?айтады. Сонды?тан м??алім ба?а ?ою?а ?те м??ият болу керек.

"5" деген ба?а о?у ба?дарламасыны? мазм?нын тере? ж?не толы? білетін, о?у материалында?ы теория мен фактіні ажырата алатын, жауабын ?з бетімен ж?йелі етіп ??растыратын, аны?тама, ??ымдарды т?сінетін, тілдік нормаларды са?тап сенімді, ?атесіз, жауап беретін ?осымша материалдар ?олдана алатын, ойы оралымды о?ушы?а ?ойылады.

"4" ба?асы ??ым, ереже, аны?тамаларды д?рыс т?сініп, д?лелдей алатын, біра? кейбір жерлерін на?ты айтпайтын, жекелеген ?ате жіберетін о?ушы?а ?ойылады.

"3" ба?асы о?у материалында?ы негізгі ережелерді, т?уелділіктерді ?ст?рт т?сінген, ой-пікірлерді талдай алмайтын, жауабы ж?йесіз, м??алім к?мегімен жауап беретін о?ушы?а ?ойылады.

"2" ба?асы білімі ж?йесіз, негізгі мен к?мекшіні, теория мен фактіні ажырата алмайтын, жаттанды с?йлейтін, ба?дарламаны игеруге м?мкіншілігі жо?, ба?дарламаны? материалын т?сінбейтін о?ушы?а ?ойылады.

Та?ы да айтатын бір жайт топты? ж?мыс барысында  о?ушы ?зін еркін сезінеді, ?зі-?зі бас?ару?а ?зін-?зін ба?алау?а, на?ты ба?а ?оюды ?йренеді. Саба?ты? ?р кезе?інде топ м?шелері немесе топтар «Барма?пен». «Ба?даршаммен», «Екі ж?лдыз, бір тілек» ар?ылы ?алыптастырушы ба?алауды ?олдана біледі. Топ ішінде  о?ушылар б?рын?ыдай сайыс емес, бір-біріне ?йрету, бір-бірінен ?йренуге да?дыланады. Ба?алау пара?ы немесе топ ба?асы ар?ылы м??алім жиынты? ба?а ?ояды.

Жиынты? ба?алау.

Сын т?р?ысынан ойлауда о?ушыны? ой-?рісі дамиды. Сындарлы о?ытуды? ма?саты-о?ушыны? п?нді тере? т?сініп, ?абілетін дамыту, ал?ан білімдерін сыныптан тыс жерлерде, кез-келген жа?дайда тиімді пайдалану болып табылады. О?ыту туралы сындарлы т?сінік о?ушы?а на?ты білім беруді ма?сат т?тадыТ?лім алушыларым топты? ж?мысты жа?сы ?йымдастыра білді. О?ушы белсенді болды.

Просмотр содержимого документа
«М??алімдерге Коучинг «О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау» »

Алматы облысы

Жамбыл ауданы

Қазыбек бек бекетіндегі орта мектеп

Қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі

Мирманова Салтанат ИдрисовнаКоучинг «Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау» тақырыбында мектеп мұғалімдеріне өткізілген коучинг

Сабақтың тақырыбы

«Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау»


1

Жалпы мақсаттар

Бағалау және баға айырмасы туралы түсінік алады.

Формативті және жиынтық бағалаудың маңызын біледі.

2

Күтілетін нәтиже

Оқушыны сабақтың оқыту мақсатымен танысады, табыс критерийлерін біледі.

Оқушы пікірі тыңдалады, бағалайды, сөздік қоры молаяды.

3.Өзара бағалау және өзін-өзі бағалауға дағдыланады.

3

Түйінді идея

Педагогикалық процестің маңызды құрамы, оқу ісіндегі субьектілер –оқытушы мен оқушының тұлғалық бағытталған өзара әрекеті қалыптасады.

4

Құрал-жабдықтар

Нұсқаулық, түрлі-түсті маркерлер, стикер. Тапсырмаға байланысты қағаздар, бейнероликтерОрындалатын іс-әрекеттер

Сабақтың кезеңдері

Уақыт

Коутың іс-әректі және коучингке қатысушылардың әрекеті

Сәлемдесу, ұйымдастыру

3минут

Коуч тақырыбымен және мақсатымен таныстырады

Сергіту сәті

3 минут

«Атомдар мен молекулалар» әдісімен қимылдар жасау

Топқа бөлу

3минут

Ойын арқылы топқа бөліну

«Ой шақыру»

7 минут
Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруға арналған сұрақтар:

  1. 1Біз оқушы білімін қалай бағалап жүрміз?

2.Оқушыларымыз алған бағаларын ҰБТ-да шынайы бағасын көрсете ала ма? Ақтамаса себебі неде?

3.Жаңа үлгідегі оқыту арқылы оқушы бағасын қалай бағалайсыз?

4. Болашақта қандай әліспен бағалауды ұсынар едіңіз? Топта тақылау жүргізіледі, негізгі тірек сөздерді стикерге жазады, сандықшаға жабыстырады.

Рефлексия

3минут

Барлық жазылған сөздеріңізден «Оқушы білімін қалай нақты бағалауға болады?» айдарында талқылау процесі, түйінді мәселені шешудің саналы әдіс-тәсілдері туралы қорытынды шығарады.

Теориялық материал

10 минут

Тақырыпқа сәйкес шағын көлемдегі ресурспен танысады.
Топтық жұмыс


13 минут

Оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалау түсінігі.

«Оқушы үні» ұғымы туралы біледі, артықшылығын түсінеді

Мұғалім мен оқушы арасындағы игі ықпал ететін және кері әсер ететін факторлар жайлы сыни тұрғыдан ойлауға негізделіп, формативті бағалаудың тиімділігі бойынша постер қорғайды. Спикерлер таныстырылымды қорғайды.

Рефлексия

3 минут

«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісімен топ жұмысын бағалау

Рефлексия:

Баға қою білімді және шеберлікті талап етеді. Баға -бала өміріндегі маңызды оқиға. Баға арқылы бала өзі туралы ойын реттеп, сыныптағы беделін нығайтады. Сондықтан мұғалім баға қоюға өте мұқият болу керек.

"5" деген баға оқу бағдарламасының мазмұнын терең және толық білетін, оқу материалындағы теория мен фактіні ажырата алатын, жауабын өз бетімен жүйелі етіп құрастыратын, анықтама, ұғымдарды түсінетін, тілдік нормаларды сақтап сенімді, қатесіз, жауап беретін қосымша материалдар қолдана алатын, ойы оралымды оқушыға қойылады.

"4" бағасы ұғым, ереже, анықтамаларды дұрыс түсініп, дәлелдей алатын, бірақ кейбір жерлерін нақты айтпайтын, жекелеген қате жіберетін оқушыға қойылады.

"3" бағасы оқу материалындағы негізгі ережелерді, тәуелділіктерді үстүрт түсінген, ой-пікірлерді талдай алмайтын, жауабы жүйесіз, мұғалім көмегімен жауап беретін оқушыға қойылады.

"2" бағасы білімі жүйесіз, негізгі мен көмекшіні, теория мен фактіні ажырата алмайтын, жаттанды сөйлейтін, бағдарламаны игеруге мүмкіншілігі жоқ, бағдарламаның материалын түсінбейтін оқушыға қойылады.

Тағы да айтатын бір жайт топтық жұмыс барысында оқушы өзін еркін сезінеді, өзі-өзі басқаруға өзін-өзін бағалауға, нақты баға қоюды үйренеді. Сабақтың әр кезеңінде топ мүшелері немесе топтар «Бармақпен». «Бағдаршаммен», «Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы қалыптастырушы бағалауды қолдана біледі. Топ ішінде оқушылар бұрынғыдай сайыс емес, бір-біріне үйрету, бір-бірінен үйренуге дағдыланады. Бағалау парағы немесе топ бағасы арқылы мұғалім жиынтық баға қояды.


Жиынтық бағалау.

Сын тұрғысынан ойлауда оқушының ой-өрісі дамиды. Сындарлы оқытудың мақсаты-оқушының пәнді терең түсініп, қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерлерде, кез-келген жағдайда тиімді пайдалану болып табылады. Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтадыТәлім алушыларым топтық жұмысты жақсы ұйымдастыра білді. Оқушы белсенді болды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
М??алімдерге Коучинг «О?ыту ?шін ба?алау мен о?уды ба?алау»

Автор: Мирманова Салтанат Идрисовна

Дата: 18.05.2015

Номер свидетельства: 212870

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства