kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?ыс пен к?ктем" сайыс саба?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «?ыс пен к?ктем»

Сайысты?   ма?саты :

1. О?ушыларды? с?йлеу тілін  дамыту, тілдік ?орын  молайту.

2. ?з  ойларын тез ж?не на? жеткізу.

3. Жыл мезгілдері ж?ніндегі білімін тере?дету.

4.Таби?атты ?астерлеу.

Сайыс акт залында ?теді.Екі топ?а екі жа??а ?стел даярланып,?стелдеріне т?рлі-т?сті ?арындаш,а? ?а?аздар ?ойылады.

Екі топ?а да алдын-ала ?й ж?мысы беріледі.Бірінші топ-?ыс болса,екінші топ- к?ктем болады.Со?ан сай ?здері топтарына ат ?ояды.Екі топ м?шесі де ?з жыл мезгіліне сай киімдер киеді.

Мысалы,?ыс тобы ?ыс?ы орман кейпін келтіріп,шырша жасап,орман жануарлары киімін киеді.Ал,к?ктем болса,б?ршік ат?ан талды? жанында?ы ??стар,са?ырау??ла?,т.б.бейнесін келтіреді.(Ал жанк?йерге арнайы ?а?аздар даярнады. Жанк?йерлер о?ан сайыста?ы е? жа?сы к?зге т?скен ойыншыны? атын жазады.Е? жа?сы ойыншы?а сыйлы? беріледі.) ?діл ?азылар ал?асына ?стел мен ба?а жазыл?ан ?а?аздар ?зірленеді.

Сайыс

«Алматы т?ні»?ні шыр?алады.

1- ж?ргізуші:Армысыздар,?ымбатты к?пшілік ?ауым!

2-ж?ргізуші:?ош келді?іздер,арда?ты-ата-аналар,?стаздар,о?ушылар!

1-ж?ргізуші:Б?гін бізде жыл мезгілдеріні? сайысы ?тпек.

2-ж?ргізуші:Сайысымызды бастау?а р??сат еті?іздер.

1-ж?ргізуші:Бірінші тобымызды ?арсы алайы?.

«Б?йшешектер» тобы.

2-ж?ргізуші: Екінші тобыз «К?гілдір ?ояндар» тобы орындары?ыз?а жай?асы?ыздар.

1-ж?ргізуші :?діл ?азылар ал?асымен таныстырады.

2-ж?ргізуші:?азіргі ауа-райы да бізді? сайысымыз сия?ты,?ыс кеткісі келмей,к?ктем жете алмай арпалыс?ан кезе? десек те болады.Бірде ?ар,бірде жа?быр жауады.Біресе жел со?ып батылданса,бірде к?н шуа?ын шашып жер бетін елжіретіп жат?ан жо? па?

1-ж?ргізуші:Ал таби?ат ана болса,екеуіне де елжіреп,екеуін де бауырына ?ысып,еркелете т?суде.Ал,екі жыл мезгілі осыны білгендей одан бетер еркелеп,?р?айсысы ?з мінезін к?рсетуде.

2-ж?ргізуші: Енді  ??рметті к?рермен, алдары?ызда?ы екі топты? ?нерін  тамашалайы?.

1-ж?ргізуші :Сайысты? ережесімен таныстырайы?.

Сайыс 5 турдан  т?рады.

2-ж?гізуші : 1 тур.Топтар ?здерін таныстырады ж?не ?р топ ?з жыл мезгілін ма?тап, ?арсылас топты ая?тан шалу?а тырысады.

1-ж?ргізуші:  2тур. ?й ж?мысын к?рсету.

2-ж?гізуші:3тур.Сауатты боламыз деп аталады.

1-ж?ргізуші:4тур.Кім к?п біледі?атты сайыс

2-ж?ргізуші:5тур.С?ра? жауап ойыны.

1-ж?ргізуші:Сайысымызды бастайы?.

1тур.

2-ж?ргізуші:Екі топ ?здерін таныстырып,?з жыл мезгілін барынша ма?тап ?арсыластарын я?ни бас?а жыл мезгіліні? таби?ат ??рылысын жамандап  айту?а тырысады.?ай топ жа?сы ж?не тез жауап берсе, сол топты? же?гені.Мысалы,к?ктемде ауа-райы жа?сы,к?н жылы,??стар келе бастайды,жан-жануар оянып,тіршілік ?амына кіріседі.Ал ?ыста к?н суы?,?сті?е ыл?и ауыр тон киіп,ая?ына ауыр етік, басына т?ма? киіп ?орба?дап бір ж?ргені?.

Топтар ?нер к?рсетіп,сайыс ая?тал?ан со?,музыка ?ойылады.

2 тур.

1-ж?ргізуші:?й ж?мысы.?р топ ?з жыл мезгілі ж?нінде ?йде дайында?ан ертегі немесе музыкалы? н?мерде к?рініс к?рсетеді.Топтарды? сахнада ?здерін ?стауы,ж?ріс т?рысы костюмдері мен таза с?йлеуіне назар аударылады.

2-ж?ргізуші:?діл ?азылар ал?асы ба?алары?ызды бері?іздер.С?з ?діл ?азыларда.

3 тур

1-ж?ргізуші:Келесі тур. «Сауатты боламыз»атты сайыс.Сіздерге сахна?а екі топ?а б?лек-б?лек екі стент ?ойылады.Ол стентте ?ате жазыл?ан с?здер

??ктем                   ?ыз

??стар                    Шірша

На?різ                     Желтоксавн

Жамбыр                 Суык

Ауа-арайы             Аязді

Ериды                      Акшекер

Байшешек               Шангы

Су агады                 М?с

Гудейды                 Тонады

Бар, соны т?зетесіздер.Бір-бірден стентке келіпі бір ?ана с?зді тексеру керек.

Ойыншылар тапсырманы орындап бол?ан со? оларды? білімдері ба?аланаді.Келесі с?з ?діл ?азыларда.

4 тур.

2-ж?ргізуші:Келесі 4 тур  Кім к?п біледі?атты тур. ?азір сендерге белгілі бір ?ле? жолдары немесе  ??гімеден ?зінді о?ылады.Сол ?зіндіде ?ай жыл мезгілі туралы айтыл?аны,?зіндіні? авторы кім екенін,?ай топ тез ж?не д?рыс айтса сол топ?а ?пай саны беріледі.

1.Жаз?ыт?рым

Ой балалар,балалар!

Жылы жылы жел со?ты

Жыл?алардан су а?ты.

??с ?ясын т?зетеді

Ел ешкісін ?ыр?ытты.

Егіндерін жыртыпты,

Ой, балалар,балалар,

Ойналы?та к?лелік

?ос басына мінелік.(І.Жанс?гіров)

2. Наурыз

?йден шы?ып балалар

 <<Жаз болды,міне!>> десіп т?р.

Са?ындыр?ан  жаз  желі

О?т?стіктен есіп т?р

Жылы ескекті? лебімен

Д?ние бал?ып, иіп т?р

Са?ындыр?ан жаз ?сері

??ша?тап беттен с?йіп т?р.  (С.Сейфуллин)

?ыс.

А? киімді, денелі, а? са?алды,

Со?ыр, мыл?ау танымас тірі жанды

?сті-басы-а? ?ырау, т?сі суы?

Бас?ан жері сы?ырлап, келіп. (А.??нанбаев)

4.?араша,желто?сан мен сол бір екі ай

?араша, желто?сан мен сол бір екі ай

?ысты? басы бірі ерте, біреуі жай

Ерте барсам, жерімді жеп ?оям деп,

Ы?тырмамен к?зеуде отырар бай.(А.??нанбаев)

5 тур.

1-ж?ргізуші:Келесі тур.С?ра? жауап ойыны.Сендерге екі ст?лге он-оннан конверт ?ойылады.Сол конвертті бір-бірден келіп,ашып с?ра?ын о?ып ?олма-?ол жауап беру керек.Б??ан жылдамды? пен с?ра??а толы? ж?не на? жауап беру талап етіледі.(Конвертте жыл мезгілі туралы с?ра?тар ?ойылады)

1.Бір жылда неше жыл мезгілі бар?

2.?ыста ауа-райы ?андай болады?

3.??стар к?ктемде неге ?айта ?шып келеді?

4.Наурыз мейрамы ?андай мейрам?         

5.К?ктемде ал?аш шы?атын г?лдерді ата?

6.?ыста ?андай жан-жануарлар ?йы?тайды?

7.К?н ?за?,т?н ?ыс?а болатын жыл мезгілі?

8.К?к?ніс пісетін кез?

9.Аналар мерекесі ?ай жыл мезгілінде болады?

10.Република мерекесі ?ашан тойланады?

11.Ша??ы тебетін мезгіл?

12.Шырша ?ай жыл мезгілінде безендіріледі?

13.Егінді ?ашан егеді?

14.К?ктем айларын ата?

2-ж?ргізуші:?ай топ жа?сы жауап бергені ж?нінде ?діл ?азылар ?з ойын айтсын.С?з ?діл ?азыларда.

1-ж?ргізуші:(Же?ген топты ??тты?тайды)

2-ж?ргізуші:Б?л сайыс.Сайыста  бір топ же?еді де екінші топ же?ілетіні аны?.(Же?ілген топ?а)Сендер де жа?сы ойын к?рсетті?дер сайыс?а ?атыс?андары?а к?п рахмет,келесі жолы жа?сы даярлы?пен келерсіздер деп ойлаймыз.

1-ж?ргізуші:??рметті жан к?йерлер!Алдын-ала ?здері?ізге таратылып берілген ?а?аз?а осы сайыста жа?сы жауап беріп,к?зге т?скен ойыншыны? аты-ж?нін жазулары?ызды с?раймыз.

2-ж?ргізуші:К?рермендерден жинап ал?ан ?а?азды дас?рыптап,е? жа?сы ойыншыны аны?та?анша тамаша бір к?йге кезек берейік.(?а?аздар ?діл ?азылар?а апарылады)

1-ж?ргізуші:Міне,к?пшілік осымен сайысымыз ая?талды,со??ы с?зді мектеп директоры Клара Омархан?ызы Урпекова?а берейік.

Директорды? ??ты?тау с?зі.

2-ж?ргізуші:Уа?ыттары?ызды б?ліп келгендері?ізге рахмет.Ауылымыз аман,еліміз тыныш болсын а?айын.

Просмотр содержимого документа
«"?ыс пен к?ктем" сайыс саба?ы»

Тақырыбы: «Қыс пен көктем»

Сайыстың мақсаты :

1. Оқушылардың сөйлеу тілін дамыту, тілдік қорын молайту.

2. Өз ойларын тез және нақ жеткізу.

3. Жыл мезгілдері жөніндегі білімін тереңдету.

4.Табиғатты қастерлеу.

Сайыс акт залында өтеді.Екі топқа екі жаққа үстел даярланып,үстелдеріне түрлі-түсті қарындаш,ақ қағаздар қойылады.

Екі топқа да алдын-ала үй жұмысы беріледі.Бірінші топ-қыс болса,екінші топ- көктем болады.Соған сай өздері топтарына ат қояды.Екі топ мүшесі де өз жыл мезгіліне сай киімдер киеді.

Мысалы,Қыс тобы қысқы орман кейпін келтіріп,шырша жасап,орман жануарлары киімін киеді.Ал,көктем болса,бүршік атқан талдың жанындағы құстар,саңырауқұлақ,т.б.бейнесін келтіреді.(Ал жанкүйерге арнайы қағаздар даярнады. Жанкүйерлер оған сайыстағы ең жақсы көзге түскен ойыншының атын жазады.Ең жақсы ойыншыға сыйлық беріледі.) Әділ қазылар алқасына үстел мен баға жазылған қағаздар әзірленеді.

Сайыс

«Алматы түні»әні шырқалады.

1- жүргізуші:Армысыздар,қымбатты көпшілік қауым!

2-жүргізуші:Қош келдіңіздер,ардақты-ата-аналар,ұстаздар,оқушылар!

1-жүргізуші:Бүгін бізде жыл мезгілдерінің сайысы өтпек.

2-жүргізуші:Сайысымызды бастауға рұқсат етіңіздер.

1-жүргізуші:Бірінші тобымызды қарсы алайық.

«Бәйшешектер» тобы.

2-жүргізуші: Екінші тобыз «Көгілдір Қояндар» тобы орындарыңызға жайғасыңыздар.

1-жүргізуші :Әділ қазылар алқасымен таныстырады.

2-жүргізуші:Қазіргі ауа-райы да біздің сайысымыз сияқты,қыс кеткісі келмей,көктем жете алмай арпалысқан кезең десек те болады.Бірде қар,бірде жаңбыр жауады.Біресе жел соғып батылданса,бірде күн шуағын шашып жер бетін елжіретіп жатқан жоқ па?

1-жүргізуші:Ал табиғат ана болса,екеуіне де елжіреп,екеуін де бауырына қысып,еркелете түсуде.Ал,екі жыл мезгілі осыны білгендей одан бетер еркелеп,әрқайсысы өз мінезін көрсетуде.

2-жүргізуші: Енді құрметті көрермен, алдарыңыздағы екі топтың өнерін тамашалайық.

1-жүргізуші :Сайыстың ережесімен таныстырайық.

Сайыс 5 турдан тұрады.

2-жүгізуші : 1 тур.Топтар өздерін таныстырады және әр топ өз жыл мезгілін мақтап, қарсылас топты аяқтан шалуға тырысады.

1-жүргізуші: 2тур. Үй жұмысын көрсету.

2-жүгізуші:3тур.Сауатты боламыз деп аталады.

1-жүргізуші:4тур.Кім көп біледі?атты сайыс

2-жүргізуші:5тур.Сұрақ жауап ойыны.

1-жүргізуші:Сайысымызды бастайық.

1тур.

2-жүргізуші:Екі топ өздерін таныстырып,өз жыл мезгілін барынша мақтап қарсыластарын яғни басқа жыл мезгілінің табиғат құрылысын жамандап айтуға тырысады.Қай топ жақсы және тез жауап берсе, сол топтың жеңгені.Мысалы,көктемде ауа-райы жақсы,күн жылы,құстар келе бастайды,жан-жануар оянып,тіршілік қамына кіріседі.Ал қыста күн суық,үстіңе ылғи ауыр тон киіп,аяғына ауыр етік, басына тұмақ киіп қорбаңдап бір жүргенің.

Топтар өнер көрсетіп,сайыс аяқталған соң,музыка қойылады.

2 тур.

1-жүргізуші:Үй жұмысы.Әр топ өз жыл мезгілі жөнінде үйде дайындаған ертегі немесе музыкалық нөмерде көрініс көрсетеді.Топтардың сахнада өздерін ұстауы,жүріс тұрысы костюмдері мен таза сөйлеуіне назар аударылады.

2-жүргізуші:Әділ қазылар алқасы бағаларыңызды беріңіздер.Сөз әділ қазыларда.

3 тур

1-жүргізуші:Келесі тур. «Сауатты боламыз»атты сайыс.Сіздерге сахнаға екі топқа бөлек-бөлек екі стент қойылады.Ол стентте қате жазылған сөздер

Қөктем Қыз

Қүстар Шірша

Наүріз Желтоксавн

Жамбыр Суык

Ауа-арайы Аязді

Ериды Акшекер

Байшешек Шангы

Су агады Мұс

Гудейды Тонады

Бар, соны түзетесіздер.Бір-бірден стентке келіпі бір ғана сөзді тексеру керек.

Ойыншылар тапсырманы орындап болған соң олардың білімдері бағаланаді.Келесі сөз әділ қазыларда.

4 тур.

2-жүргізуші:Келесі 4 тур Кім көп біледі?атты тур. Қазір сендерге белгілі бір өлең жолдары немесе әңгімеден үзінді оқылады.Сол үзіндіде қай жыл мезгілі туралы айтылғаны,үзіндінің авторы кім екенін ,қай топ тез және дұрыс айтса сол топқа ұпай саны беріледі.

1.Жазғытұрым

Ой балалар,балалар!

Жылы жылы жел соқты

Жылғалардан су ақты.

Құс ұясын түзетеді

Ел ешкісін қырқытты.

Егіндерін жыртыпты,

Ой, балалар ,балалар,

Ойналықта күлелік

Қос басына мінелік.(І.Жансүгіров)

2. Наурыз

Үйден шығып балалар

десіп тұр.

Сағындырған жаз желі

Оңтүстіктен есіп тұр

Жылы ескектің лебімен

Дүние балқып, иіп тұр

Сағындырған жаз өсері

Құшақтап беттен сүйіп тұр. (С.Сейфуллин)

Қыс.

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,

Соқыр, мылқау танымас тірі жанды

Үсті-басы-ақ қырау, түсі суық

Басқан жері сықырлап, келіп . (А.Құнанбаев)

4.Қараша,желтоқсан мен сол бір екі ай

Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай

Қыстың басы бірі ерте, біреуі жай

Ерте барсам , жерімді жеп қоям деп,

Ықтырмамен күзеуде отырар бай .(А.Құнанбаев)

5 тур.

1-жүргізуші:Келесі тур.Сұрақ жауап ойыны.Сендерге екі стөлге он-оннан конверт қойылады.Сол конвертті бір-бірден келіп,ашып сұрағын оқып қолма-қол жауап беру керек.Бұған жылдамдық пен сұраққа толық және нақ жауап беру талап етіледі.(Конвертте жыл мезгілі туралы сұрақтар қойылады)

1.Бір жылда неше жыл мезгілі бар?

2.Қыста ауа-райы қандай болады?

3.Құстар көктемде неге қайта ұшып келеді?

4.Наурыз мейрамы қандай мейрам?

5.Көктемде алғаш шығатын гүлдерді ата?

6.Қыста қандай жан-жануарлар ұйықтайды?

7.Күн ұзақ,түн қысқа болатын жыл мезгілі?

8.Көкөніс пісетін кез?

9.Аналар мерекесі қай жыл мезгілінде болады?

10.Република мерекесі қашан тойланады?

11.Шаңғы тебетін мезгіл?

12.Шырша қай жыл мезгілінде безендіріледі?

13.Егінді қашан егеді?

14.Көктем айларын ата?

2-жүргізуші:Қай топ жақсы жауап бергені жөнінде әділ қазылар өз ойын айтсын.Сөз әділ қазыларда.

1-жүргізуші:(Жеңген топты құттықтайды)

2-жүргізуші:Бұл сайыс.Сайыста бір топ жеңеді де екінші топ жеңілетіні анық.(Жеңілген топқа)Сендер де жақсы ойын көрсеттіңдер сайысқа қатысқандарыңа көп рахмет,келесі жолы жақсы даярлықпен келерсіздер деп ойлаймыз.

1-жүргізуші:Құрметті жан күйерлер!Алдын-ала өздеріңізге таратылып берілген қағазға осы сайыста жақсы жауап беріп,көзге түскен ойыншының аты-жөнін жазуларыңызды сұраймыз.

2-жүргізуші:Көрермендерден жинап алған қағазды дасұрыптап,ең жақсы ойыншыны анықтағанша тамаша бір күйге кезек берейік.(Қағаздар әділ қазыларға апарылады)

1-жүргізуші:Міне,көпшілік осымен сайысымыз аяқталды,соңғы сөзді мектеп директоры Клара Омарханқызы Урпековаға берейік.

Директордың құтықтау сөзі.

2-жүргізуші:Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет.Ауылымыз аман,еліміз тныш болсын ағайын.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
"?ыс пен к?ктем" сайыс саба?ы

Автор: Орынбекова Гульмира Жолдасбековна

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306705

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства