kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?АЗА?СТАН – 2050 СТРАТЕГИЯСЫ: БІР ХАЛЫ?-БІР ЕЛ-БІР ТА?ДЫР»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білім саба?ыны? та?ырыбы:
«?аза?стан-2050 стратегиясы: бір халы?-бір ел- бір та?дыр» 
Саба? ма?саты: 
«?аза?стан-2050» стратегиясын табысты ж?зеге асыру ?шін ?о?амны? бірлігі ?ажет екендігін, елдігімізді? ерте?і бір халы?-бір ел- бір та?дыр деген ?ш с?зге сыйып т?р?анды?ын о?ушыларды? санасына жеткізу, елін, жерін с?юге, бірлік пен ынтыма?тасты?ты жа?тау?а, ?зге ?лт ?кілдеріне ??рметпен ?арау?а, ?лтты? ??ндылы?тарымызды ма?тан етуге т?рбиелей отырып, жа?а буын ?кілдерін ?алыптастыру.Елбасы саясатын насихаттау. 
Саба?ты? к?рнекілігі: ?ла?атты с?здер, ма?ал-м?телдер, шарлар, г?лдер 
Саба? барысы: 
- ?ымбатты о?ушылар, б?гінгі Білім к?ні саба?ымызды : «?аза?стан-2050 стратегиясы: бір халы?-бір ел- бір та?дыр» та?ырыбында баста?алы отырмыз. Осылай атауымызды? ?зінде де ?лкен м?н бар,себебі ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаев ?аза?стан Хал?ы Ассамблеясыны? ХХ сессиясында осы та?ырыппен с?з с?йлеген болатын. Неге біз б?лай айта аламыз? ?йткені «бір халы?» - б?л барлы?ымыз ?шін орта? ?лтты? м?дделер, «Бір ел» -б?л барлы?ымыз ?шін орта? Отан, «Бір та?дыр»-б?л біз бірге ж?ріп ?ткен ?иынды?тар мен же?істер. Б?л бізді? орта? келешегіміз – игілікті ж?не ?сіп- ?ркендеген ?аза?стан! Осыны? барлы?ын ?оса ал?анда Стратегияны табысты ж?зеге асыру ?шін ?о?амны? бірлігі ?ажет дегенді білдіреді. 
- Олай болса келесі кезекте сіздерді? ой-пікірлері?ізді ты?дайы?. 
(О?ушыларды? пікірлерін ты?дау) 
- Татулы? пен т?ра?тылы? ел иесі ретінде е? алдымен ?аза??а керек. ?аза?ты? ынтыма?ы мен бірлігі мы?ты болмайынша, елді? т?тасты? келбетін са?тау м?мкін емес.Хал?ымыз «тар жерде табыс?ан, ке? жерде келіседі» дейді. Е? тар замандарда ?аза? ??ша?ына ал?ан ?зге ?лт ?кілдері б?гінде ?з бауырларымыз атанып, бізбен бір халы??а айналды. 
-Келесі кезекте дана хал?ымызды? жау?ар м?раларыны? бірі ма?ал-м?телдерді? м?нін ашып к?релік. (слайдпен к?рсету) 
 

«Алтау ала болса-ауызда?ы кетеді 
Т?ртеу т?гел болса – т?бедегі келеді» 

*    *    *    *    *    *    *
Бірлігі жо? ел тозады, 
Бірлігі мы?ты ел озады 

*    *    *    *    *    *    *    *
Б?лінгенді б?рі алар ж?не т.б 
-(Б?дан шы?атын ?орытынды татулы? пен бірлік бар жерде алынбайтын асу жо? екендігін т?сіндіру) 
- Жа?а кезе?дегі ?лтты? бірлесу ?дерісінде ?аза? хал?ыны? ролін ны?айту ?те ма?ызды. Біз «?аза?стан-2050» Стратегиясын ж?зеге асыру?а кірісудеміз. 2050 жылы ?аза?стан ж?дыры?тай ж?мыл?ан бірт?тас халы?, ?лгілі ?лтты? мемлекет болуы тиіс. Б?л ?шін Елбасымыз т?мендегідей жеті міндетті атап к?рсетті. 
(О?ушылар негізгі міндеттер туралы айтып ?теді) 
1. Экономиканы дамыту, экономикалы? жа?а к?з?арас ?алыптастыру. ?аза?станды экономикалы? ке?істікке бизнес-серіктес ретінде шы?ару. 
2. К?сіпкерлікті – ?лтты? экономиканы? жетекші к?шін жан-жа?ты ?олдау. ?са? к?сіпорындарды ж?не жеке к?сіпкерлерді орта де?гейге шы?ару. 
3. ?леуметтік ?ауіпсіздік ж?не ?ал?ымызды? жа?дайы. Кедейшілік жоюлуы керек. Зейнеткерлерге, м?гедектерге, е?бекке жарамсыздар?а, нау?ас балалар?а к?мек к?рсету. Отбасын, ?йел адамдарды? м?ддесін жо?ары к?теру, баланы ?ор?ау. ?лт денсаулы?ын ны?айту. 
4. Б?секеге ?абілетті ?лт болу ?шін білім мен к?сіби машы? м?селесіне ?атты к??іл б?лу. 
5. Демократияны дамыту. Мемлекет пен ?о?ам жем?орлы??а ?арсы бірігіп к?ресі керек. 
6. Сырт?ы саясатты ны?айту. Т?рлі елдер ж?не ?йымдармен ынтыма?та болу. 
7. Жа?а ?аза?станды? патриотизм. ?аза?стан к?п?лтты мемлекет, сонды?тан барлы? ?лт пен этностарды? бірлігі болу керек. ?аза? тілін білім, ?астерлеп, сонымен ?атар «?ш т??ырлы тіл» саясатын да ?стануымыз керек. ?аза?станны? болаша?ы – ?аза? тілінде. 
- Кезінде та?дырды? жазуымен ?асиетті ?аза? даласына сан т?рлі ?лт ?кілдері ?оныс тепкен еді. Б?гінде олар тегі бас?а бол?анымен, те?дігі бір, ?аны б?лек бол?анымен жаны бір, арманы орта?, бірт?тас халы??а айналды. Ту?ан елді? туыны? астында бірігіп, ту?ан жерді? т??ырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір та?дыр к?теді. Осылай елдігімізді? ерте?і оша?ты? ?ш та?аны сия?ты «Бір халы?-бір ел-бір та?дыр» деген ?ш с?зге сыйып т?р. ?аза?станда?ы досты? пен татулы?ты? к?рінісі Астанада?ы Бейбітшілік пен келісім сарайынан да к?рінеді.

- Балалар, біз б?гін ?аза?стан Республикасыны? тарихымен танысты?. ?р адам ?з Отанын, елін, жерін, тілін, нышандарын ?адірлеп ?астерлеу керек.?йткені сендер ?аза?станны? болаша?ысы?дар. Ерте?гі ел тізгінін ?стайтын мы?ты азамат болу ?шін саба?тары?ды жа?сы о?ып, т?ртіпті, т?рбиелі о?ушы болулары? керек. 
?орытынды: 
- Отанымыз ?алай аталады? 
- Елімізді? Елбасы кім? 
- Мемлекеттік нышандар?а нелер жатады? 
- Бізді? а?шамыз ?алай аталады? 
- Елордамыз ?ай ?ала? 
- За? дегеніміз не? 
- Елімізді? болаша?ы кімдер? 
- ?аза?стан 2050 жылы ?андай ел болады? 

Просмотр содержимого документа
«#U049aАЗА#U049aСТАН 2050»

ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«ЖАҢА ЕРТІС ОРТА МЕКТЕБІ» КММ

ТАҚЫРЫБЫ: «ҚАЗАҚСТАН – 2050 СТРАТЕГИЯСЫ:

БІР ХАЛЫҚ-БІР ЕЛ-БІР ТАҒДЫР» 

СЫНЫБЫ: 6 «А»

МҰҒАЛІМ: САЙРАНБЕКОВА Ш.С.

2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫ

Білім сабағының тақырыбы:
«Қазақстан-2050 стратегиясы: бір халық-бір ел- бір тағдыр» 
Сабақ мақсаты: 
«Қазақстан-2050» стратегиясын табысты жүзеге асыру үшін қоғамның бірлігі қажет екендігін, елдігіміздің ертеңі бір халық-бір ел- бір тағдыр деген үш сөзге сыйып тұрғандығын оқушылардың санасына жеткізу, елін, жерін сүюге, бірлік пен ынтымақтастықты жақтауға, өзге ұлт өкілдеріне құрметпен қарауға, ұлттық құндылықтарымызды мақтан етуге тәрбиелей отырып, жаңа буын өкілдерін қалыптастыру.Елбасы саясатын насихаттау. 
Сабақтың көрнекілігі: Ұлағатты сөздер, мақал-мәтелдер, шарлар, гүлдер 
Сабақ барысы: 
- Қымбатты оқушылар, бүгінгі Білім күні сабағымызды : «Қазақстан-2050 стратегиясы: бір халық-бір ел- бір тағдыр» тақырыбында бастағалы отырмыз. Осылай атауымыздың өзінде де үлкен мән бар,себебі Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының ХХ сессиясында осы тақырыппен сөз сөйлеген болатын. Неге біз бұлай айта аламыз? Өйткені «бір халық» - бұл барлығымыз үшін ортақ ұлттық мүдделер, «Бір ел» -бұл барлығымыз үшін ортақ Отан, «Бір тағдыр»-бұл біз бірге жүріп өткен қиындықтар мен жеңістер. Бұл біздің ортақ келешегіміз – игілікті және өсіп- өркендеген Қазақстан! Осының барлығын қоса алғанда Стратегияны табысты жүзеге асыру үшін қоғамның бірлігі қажет дегенді білдіреді. 
- Олай болса келесі кезекте сіздердің ой-пікірлеріңізді тыңдайық. 
(Оқушылардың пікірлерін тыңдау) 
- Татулық пен тұрақтылық ел иесі ретінде ең алдымен қазаққа керек. Қазақтың ынтымағы мен бірлігі мықты болмайынша, елдің тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес.Халқымыз «тар жерде табысқан, кең жерде келіседі» дейді. Ең тар замандарда қазақ құшағына алған өзге ұлт өкілдері бүгінде өз бауырларымыз атанып, бізбен бір халыққа айналды. 
-Келесі кезекте дана халқымыздың жауһар мұраларының бірі мақал-мәтелдердің мәнін ашып көрелік. (слайдпен көрсету) 


«Алтау ала болса-ауыздағы кетеді 
Төртеу түгел болса – төбедегі келеді» 

*** *** *** *** *** *** ***
Бірлігі жоқ ел тозады, 
Бірлігі мықты ел озады 

*** *** *** *** *** *** *** ***
Бөлінгенді бөрі алар және т.б 
-(Бұдан шығатын қорытынды татулық пен бірлік бар жерде алынбайтын асу жоқ екендігін түсіндіру) 
- Жаңа кезеңдегі ұлттық бірлесу үдерісінде қазақ халқының ролін нығайту өте маңызды. Біз «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асыруға кірісудеміз. 2050 жылы Қазақстан жұдырықтай жұмылған біртұтас халық, үлгілі ұлттық мемлекет болуы тиіс. Бұл үшін Елбасымыз төмендегідей жеті міндетті атап көрсетті. 
(Оқушылар негізгі міндеттер туралы айтып өтеді) 
1. Экономиканы дамыту, экономикалық жаңа көзқарас қалыптастыру. Қазақстанды экономикалық кеңістікке бизнес-серіктес ретінде шығару. 
2. Кәсіпкерлікті – ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты қолдау. Ұсақ кәсіпорындарды және жеке кәсіпкерлерді орта деңгейге шығару. 
3. Әлеуметтік қауіпсіздік және қалқымыздың жағдайы. Кедейшілік жоюлуы керек. Зейнеткерлерге, мүгедектерге, еңбекке жарамсыздарға, науқас балаларға көмек көрсету. Отбасын, әйел адамдардың мүддесін жоғары көтеру, баланы қорғау. Ұлт денсаулығын нығайту. 
4. Бәсекеге қабілетті ұлт болу үшін білім мен кәсіби машық мәселесіне қатты көңіл бөлу. 
5. Демократияны дамыту. Мемлекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы бірігіп күресі керек. 
6. Сыртқы саясатты нығайту. Түрлі елдер және ұйымдармен ынтымақта болу. 
7. Жаңа қазақстандық патриотизм. Қазақстан көпұлтты мемлекет, сондықтан барлық ұлт пен этностардың бірлігі болу керек. Қазақ тілін білім, қастерлеп, сонымен қатар «Үш тұғырлы тіл» саясатын да ұстануымыз керек. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. 
- Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанымен, теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арманы ортақ, біртұтас халыққа айналды. Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың үш тағаны сияқты «Бір халық-бір ел-бір тағдыр» деген үш сөзге сыйып тұр. Қазақстандағы достық пен татулықтың көрінісі Астанадағы Бейбітшілік пен келісім сарайынан да көрінеді.

- Балалар, біз бүгін Қазақстан Республикасының тарихымен таныстық. Әр адам өз Отанын, елін, жерін, тілін, нышандарын қадірлеп қастерлеу керек.Өйткені сендер Қазақстанның болашағысыңдар. Ертеңгі ел тізгінін ұстайтын мықты азамат болу үшін сабақтарыңды жақсы оқып, тәртіпті, тәрбиелі оқушы болуларың керек. 
Қорытынды: 
- Отанымыз қалай аталады? 
- Еліміздің Елбасы кім? 
- Мемлекеттік нышандарға нелер жатады? 
- Біздің ақшамыз қалай аталады? 
- Елордамыз қай қала? 
- Заң дегеніміз не? 
- Еліміздің болашағы кімдер? 
- Қазақстан 2050 жылы қандай ел болады? Просмотр содержимого презентации
«#U049aаза#U049bстан 2050»

БІР ХАЛЫҚ БІР ЕЛ БІР ТАҒДЫР

БІР ХАЛЫҚ

БІР ЕЛ

БІР ТАҒДЫР

Сабақ мақсаты:  «Қазақстан-2050» стратегиясын табысты жүзеге асыру үшін қоғамның бірлігі қажет екендігін, елдігіміздің ертеңі бір халық-бір ел- бір тағдыр деген үш сөзге сыйып тұрғандығын оқушылардың санасына жеткізу, елін, жерін сүюге, бірлік пен ынтымақтастықты жақтауға, өзге ұлт өкілдеріне құрметпен қарауға, ұлттық құндылықтарымызды мақтан етуге тәрбиелей отырып, жаңа буын өкілдерін қалыптастыру.Елбасы саясатын насихаттау. 

Сабақ мақсаты:  «Қазақстан-2050» стратегиясын табысты жүзеге асыру үшін қоғамның бірлігі қажет екендігін, елдігіміздің ертеңі бір халық-бір ел- бір тағдыр деген үш сөзге сыйып тұрғандығын оқушылардың санасына жеткізу, елін, жерін сүюге, бірлік пен ынтымақтастықты жақтауға, өзге ұлт өкілдеріне құрметпен қарауға, ұлттық құндылықтарымызды мақтан етуге тәрбиелей отырып, жаңа буын өкілдерін қалыптастыру.Елбасы саясатын насихаттау. 

Сабақ барысы:  - Бүгінгі білім күні сабағымызды : «Қазақстан-2050 стратегиясы: бір халық-бір ел- бір тағдыр» тақырыбында бастағалы отырмыз. Осылай атауымыздың өзінде де үлкен мән бар,себебі Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының ХХ сессиясында осы тақырыппен сөз сөйлеген болатын. Неге біз бұлай айта аламыз? Өйткені «бір халық» - бұл барлығымыз үшін ортақ ұлттық мүдделер, «Бір ел» -бұл барлығымыз үшін ортақ Отан, «Бір тағдыр»-бұл біз бірге жүріп өткен қиындықтар мен жеңістер. Бұл біздің ортақ келешегіміз – игілікті және өсіп- өркендеген Қазақстан! Осының барлығын қоса алғанда Стратегияны табысты жүзеге асыру үшін қоғамның бірлігі қажет дегенді білдіреді.  - Олай болса келесі кезекте сіздердің ой-пікірлеріңізді тыңдайық.  -(Оқушылардың пікірлерін тыңдау)  - Татулық пен тұрақтылық ел иесі ретінде ең алдымен қазаққа керек. Қазақтың ынтымағы мен бірлігі мықты болмайынша, елдің тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес.Халқымыз «тар жерде табысқан, кең жерде келіседі» дейді. Ең тар замандарда қазақ құшағына алған өзге ұлт өкілдері бүгінде өз бауырларымыз атанып, бізбен бір халыққа айналды.

Мақал-мәтел сайысы Алтау ала болса-ауыздағы кетеді,  Төртеу түгел болса–төбедегі келеді. ***  ***  ***  ***  Бірлігі жоқ ел тозады,  Бірлігі мықты ел озады. ***  ***  ***  ***  Бөлінгенді бөрі алар.

Мақал-мәтел сайысы

Алтау ала болса-ауыздағы кетеді,  Төртеу түгел болса–төбедегі келеді.

*** *** *** *** Бірлігі жоқ ел тозады,  Бірлігі мықты ел озады.

*** *** *** ***  Бөлінгенді бөрі алар.

Елбасымыз «Қазақстан-2050» стратегиясында төмендегідей жеті міндетті атап көрсетті:    1. Экономиканы дамыту, экономикалық жаңа көзқарас қалыптастыру. Қазақстанды экономикалық кеңістікке бизнес-серіктес ретінде шығару.  2. Кәсіпкерлікті – ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты қолдау. Ұсақ кәсіпорындарды және жеке кәсіпкерлерді орта деңгейге шығару.  3. Әлеуметтік қауіпсіздік және қалқымыздың жағдайы. Кедейшілік жоюлуы керек. Зейнеткерлерге, мүгедектерге, еңбекке жарамсыздарға, науқас балаларға көмек көрсету. Отбасын, әйел адамдардың мүддесін жоғары көтеру, баланы қорғау. Ұлт денсаулығын нығайту.  4. Бәсекеге қабілетті ұлт болу үшін білім мен кәсіби машық мәселесіне қатты көңіл бөлу.  5. Демократияны дамыту. Мемлекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы бірігіп күресі керек.  6. Сыртқы саясатты нығайту. Түрлі елдер және ұйымдармен ынтымақта болу.  7. Жаңа қазақстандық патриотизм. Қазақстан көпұлтты мемлекет, сондықтан барлық ұлт пен этностардың бірлігі болу керек. Қазақ тілін білім, қастерлеп, сонымен қатар «Үш тұғырлы тіл» саясатын да ұстануымыз керек. Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. 

Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанымен, теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арманы ортақ, біртұтас халыққа айналды. Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың үш тағаны сияқты «Бір халық-бір ел-бір тағдыр» деген үш сөзге сыйып тұр. Қазақстандағы достық пен татулықтың көрінісі Астанадағы Бейбітшілік пен келісім сарайынан да көрінеді.

Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанымен, теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арманы ортақ, біртұтас халыққа айналды. Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың үш тағаны сияқты «Бір халық-бір ел-бір тағдыр» деген үш сөзге сыйып тұр. Қазақстандағы достық пен татулықтың көрінісі Астанадағы Бейбітшілік пен келісім сарайынан да көрінеді.

- Балалар, біз бүгін Қазақстан Республикасының тарихымен таныстық. Әр адам өз Отанын, елін, жерін, тілін, нышандарын қадірлеп қастерлеу керек.Өйткені сендер Қазақстанның болашағысыңдар. Ертеңгі ел тізгінін ұстайтын мықты азамат болу үшін сабақтарыңды жақсы оқып, тәртіпті, тәрбиелі оқушы болуларың керек.  Қорытынды:  - Отанымыз қалай аталады?  - Еліміздің Елбасы кім?  - Мемлекеттік нышандарға нелер жатады?  - Біздің ақшамыз қалай аталады?  - Елордамыз қай қала?  - Заң дегеніміз не?  - Еліміздің болашағы кімдер?  - Қазақстан 2050 жылы қандай ел болады? 

- Балалар, біз бүгін Қазақстан Республикасының тарихымен таныстық. Әр адам өз Отанын, елін, жерін, тілін, нышандарын қадірлеп қастерлеу керек.Өйткені сендер Қазақстанның болашағысыңдар. Ертеңгі ел тізгінін ұстайтын мықты азамат болу үшін сабақтарыңды жақсы оқып, тәртіпті, тәрбиелі оқушы болуларың керек.  Қорытынды:  - Отанымыз қалай аталады?  - Еліміздің Елбасы кім?  - Мемлекеттік нышандарға нелер жатады?  - Біздің ақшамыз қалай аталады?  - Елордамыз қай қала?  - Заң дегеніміз не?  - Еліміздің болашағы кімдер?  - Қазақстан 2050 жылы қандай ел болады? 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ!!!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?АЗА?СТАН – 2050 СТРАТЕГИЯСЫ: БІР ХАЛЫ?-БІР ЕЛ-БІР ТА?ДЫР»

Автор: Сайранбекова Шырайлым Сайранбек?ызы

Дата: 02.09.2015

Номер свидетельства: 228228

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства