kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Д?рыс тама?тану - денсаулы? кепілі" т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

*Т?рбие са?атыны? ма?саты: 
О?ушыларды? жа?сы денсаулы?ыны?, жан - жа?ты дамуыны? кепілдігі - тиімді ж?не ?йлесімді тама?тану болып саналатынын, «Салауатты ?мір салтыны?» аны?тамасын ата – аналармен, мектеп д?рігерімен, аспазшылармен бірлесе отырып т?жырымдау; 
Міндеттері
О?ушыларды? д?рыс тама?тануыны? негізгі прициптерін; 
- Тама?тану сауаттылы?ыны? бес негізін; 
- Тама?тану т?ртібін, тама?тану м?дениетін; 
- «Салауатты ?мір» салтына ?атысты негіздеулерді т?жырымдау,орта? ой т?ю. 
?олданылатын к?рнекіліктер: 

- А?паратты? м?ліметтер слайдтар ар?ылы ; 
- Ке?естер слайдтар ар?ылы; 
- Д?румендер жиыны; Д?румендер туралы слайдты презентациялар; 
- К?к?ністер мен жемістер, т?рлі та?амдар б?рышы; 
- Жарнамалар; 
- Кинофильм «Саламатты ?аза?стан» 2011 -2015 денсаулы? ба?дарламасы 
- Кинофильм «?демілік ж?не диета» 
- Слайдты презентациялар «Адам а?засына фаст -фудты? зияны» 

М??алім: 
- Балалар. Біз б?гін сендермен «Салауатты ?мір салтыны? » ?а?идалары мен тиімді ?рі ?йлесімді тама?тануды? денсаулы??а пайдасы ж?нінде ой т?жырымдаймыз.

Д?рыс тама?тану

 Адамзат денсаулы?ын са?тауды? басты шарты - д?рыс тама?тану. Сонды?тан тама?тану?а ерекше к??іл б?лген ж?н. Тама?ты? ??рамыны? ??ндылы?ы басты назарда бол?аны д?рыс.Тиімді, д?рыс тама?тану денсаулы?ты са?тау?а, организмні? ?алыпты ?суі мен дамуына, ж?мыс ?абілетіні? жо?арылауына ж?не организмні? ?орша?ан ортаны? ?рт?рлі жа?ымсыз ?серіне ?арсылы?ын к?шейтуге ы?палын тигізеді.

?сіресе, «?рпа? денсаулы?ы – ?лтты? саулы?ы»- демекші, дені сау ?рпа? ?алыптастыру ?шін – оны назардан тыс ?алдыру?а болмайды.

Сонды?тан да мектеп о?ушыларыны? д?рыс тама?тануы мен денсаулы?ы, оларды? д?рыс ?сіп жетілуі б?гінгі к?нні? ?зекті м?селесі. Осы?ан байланысты мектебімізді? асханасы та?ерте?гі 8.00-16.00-ге дейін ж?мыс жасайды. 

К?нделікті тама?ты? сапасы мен берілу м?лшері (норма) мектептік ??рыл?ан ба?ылау топтары мен мектеп медбикесі тарапынан ба?ылау?а алын?ан. Сонымен ?атар тама?ты? сапасын аны?тап отыру ма?сатында бракеражды? комиссия ??рамы ??рыл?ан. Комиссия ??рамында?ылар айына екі рет асхана тама?ыны? сапасын тексереді ж?не тексеру н?тижесінде акт толтырылады. Айына бір рет тама?тану мен тама? пісіру орнына тазалы? жасалынып, дезинфекцияланып отыру к?зделіп, іске асуда. Мектеп асханасында ?сынылатын та?амдар сапасы нормативке сай, ысты? та?амдар т?рі к?нделікті ?згеріп отырылады. Ысты? тама?ты? ба?асы 84 те?гені ??райды. Салат т?рлері ?немі ?згертіліп, ауыстырылып отырылады. Салат?а жемістер мен к?к?ністер сапалы т?рде беріледі. Буфеттік та?амдар т?рі жиі толы?тырылып т?рады.

Мектеп о?ушыларын сумен ?амтамасыз ету ?арастырыл?ан. О?ушылар?а мектеп асханасынан ?айнатыл?ан су т?тынылады.

Д?рыс тама?танып, айтыл?ан ережелерді орындай білген адамдарды? ?ана денсаулы?ы берік бола алады. Сонды?тан да д?рыс тама?тану - ?р адамны? ?з ?олында демекпіз.

Д?рыс тама?тану ережелері:

·         тама?ты ?стелді? басында отырып ?абылдау керек. Егер тама??а зейін салма?ан жа?дайда, адам той?анын білмей ?алып, арты?ымен тама?танады.

·         тама?ты асы?пай, м??ият шайнап, тама?тану режимін са?тап жеу керек. тама?ты жиі ж?не аз м?лшерде, к?ніне бес рет ?абылда?ан ж?н.

·         тама?тан?ан со? дереу шай ішуге болмайды. Себебі шайды? ??рамында темірді ыдырататын заттар болады. Шайды? орына шырын ішкен ж?н.

·         та?ерте?гі асты м??ият ?абылдау. Егер организм 10-12 са?ат тама? ?абылдамаса, онда организмдегі ?ант азайып кетеді. Ерте?гі асты ішпесе, т?сте арты?ымен ?абылдайсыз, н?тижесінде ас?азан?а ауыртпалы? т?сіресіз.

Д?рыс тама?тануды? негізгі шарттары:

1.     Та?амны? ??рамында негізгі ?оректік заттар (белок, к?мірсу, май) болуы тиіс.

2.     Тама? рационында (д?румендер, та?амды? талшы?тар) болуы тиіс.

3.     Тама? н?рлілігіні? адамны? жасына, маманды?ына, денсаулы? к?йіне, таби?и-климатты? жа?дайларына с?йкестігі.

4.     Т?улік бойы тама?тану т?ртібін, м?лшерін са?тау.

5.     Та?амдар санитарлы?-гигиена талаптарына с?йкес болуы керек.

Бекіту
• Балалар біз б?гін ?андай та?ырыппен танысты?
• Мына заттарды? ішінен жануар тектес азы? т?ліктерді табы?дар?
• Мына заттарды? ішінен ?сімдік тектес. Азы? — т?ліктерді табы?дар?
• Адамдар к?ніне неше рет тама?тану ?ажет?
• Дастархан басында ?алай отыруымыз керек?
• Тама?ты ?алай жеу керек?

?йге тапсырма
?йге « Д?рыс тама?тану — денсаулы? кепілі» м?тінін т?сіну
 


 

Просмотр содержимого документа
«"Д?рыс тама?тану - денсаулы? кепілі" т?рбие са?аты»

*Тәрбие сағатының мақсаты: 
Оқушылардың жақсы денсаулығының, жан - жақты дамуының кепілдігі - тиімді және үйлесімді тамақтану болып саналатынын, «Салауатты өмір салтының» анықтамасын ата – аналармен, мектеп дәрігерімен, аспазшылармен бірлесе отырып тұжырымдау; 
Міндеттері
Оқушылардың дұрыс тамақтануының негізгі прициптерін; 
- Тамақтану сауаттылығының бес негізін; 
- Тамақтану тәртібін, тамақтану мәдениетін; 
- «Салауатты өмір» салтына қатысты негіздеулерді тұжырымдау,ортақ ой түю. 
Қолданылатын көрнекіліктер: 

- Ақпараттық мәліметтер слайдтар арқылы ; 
- Кеңестер слайдтар арқылы; 
- Дәрумендер жиыны; Дәрумендер туралы слайдты презентациялар; 
- Көкөністер мен жемістер, түрлі тағамдар бұрышы; 
- Жарнамалар; 
- Кинофильм «Саламатты Қазақстан» 2011 -2015 денсаулық бағдарламасы 
- Кинофильм «Әдемілік және диета» 
- Слайдты презентациялар «Адам ағзасына фаст -фудтың зияны» 

Мұғалім: 
- Балалар. Біз бүгін сендермен «Салауатты өмір салтының » қағидалары мен тиімді әрі үйлесімді тамақтанудың денсаулыққа пайдасы жөнінде ой тұжырымдаймыз.Дұрыс тамақтану

 Адамзат денсаулығын сақтаудың басты шарты - дұрыс тамақтану. Сондықтан тамақтануға ерекше көңіл бөлген жөн. Тамақтың құрамының құндылығы басты назарда болғаны дұрыс.Тиімді, дұрыс тамақтану денсаулықты сақтауға, организмнің қалыпты өсуі мен дамуына, жұмыс қабілетінің жоғарылауына және организмнің қоршаған ортаның әртүрлі жағымсыз әсеріне қарсылығын күшейтуге ықпалын тигізеді.

Әсіресе, «Ұрпақ денсаулығы – ұлттың саулығы»- демекші, дені сау ұрпақ қалыптастыру үшін – оны назардан тыс қалдыруға болмайды.

Сондықтан да мектеп оқушыларының дұрыс тамақтануы мен денсаулығы, олардың дұрыс өсіп жетілуі бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Осыған байланысты мектебіміздің асханасы таңертеңгі 8.00-16.00-ге дейін жұмыс жасайды. 

Күнделікті тамақтың сапасы мен берілу мөлшері (норма) мектептік құрылған бақылау топтары мен мектеп медбикесі тарапынан бақылауға алынған. Сонымен қатар тамақтың сапасын анықтап отыру мақсатында бракераждық комиссия құрамы құрылған. Комиссия құрамындағылар айына екі рет асхана тамағының сапасын тексереді және тексеру нәтижесінде акт толтырылады. Айына бір рет тамақтану мен тамақ пісіру орнына тазалық жасалынып, дезинфекцияланып отыру көзделіп, іске асуда. Мектеп асханасында ұсынылатын тағамдар сапасы нормативке сай, ыстық тағамдар түрі күнделікті өзгеріп отырылады. Ыстық тамақтың бағасы 84 теңгені құрайды. Салат түрлері үнемі өзгертіліп, ауыстырылып отырылады. Салатқа жемістер мен көкөністер сапалы түрде беріледі. Буфеттік тағамдар түрі жиі толықтырылып тұрады.

Мектеп оқушыларын сумен қамтамасыз ету қарастырылған. Оқушыларға мектеп асханасынан қайнатылған су тұтынылады.

Дұрыс тамақтанып, айтылған ережелерді орындай білген адамдардың ғана денсаулығы берік бола алады. Сондықтан да дұрыс тамақтану - әр адамның өз қолында демекпіз.

 

Дұрыс тамақтану ережелері:

 

·         тамақты үстелдің басында отырып қабылдау керек. Егер тамаққа зейін салмаған жағдайда, адам тойғанын білмей қалып, артығымен тамақтанады.

·         тамақты асықпай, мұқият шайнап, тамақтану режимін сақтап жеу керек. тамақты жиі және аз мөлшерде, күніне бес рет қабылдаған жөн.

·         тамақтанған соң дереу шай ішуге болмайды. Себебі шайдың құрамында темірді ыдырататын заттар болады. Шайдың орына шырын ішкен жөн.

·         таңертеңгі асты мұқият қабылдау. Егер организм 10-12 сағат тамақ қабылдамаса, онда организмдегі қант азайып кетеді. Ертеңгі асты ішпесе, түсте артығымен қабылдайсыз, нәтижесінде асқазанға ауыртпалық түсіресіз.

Дұрыс тамақтанудың негізгі шарттары:

 

1.     Тағамның құрамында негізгі қоректік заттар (белок, көмірсу, май) болуы тиіс.

2.     Тамақ рационында (дәрумендер, тағамдық талшықтар) болуы тиіс.

3.     Тамақ нәрлілігінің адамның жасына, мамандығына, денсаулық күйіне, табиғи-климаттық жағдайларына сәйкестігі.

4.     Тәулік бойы тамақтану тәртібін, мөлшерін сақтау.

5.     Тағамдар санитарлық-гигиена талаптарына сәйкес болуы керек.

Бекіту
• Балалар біз бүгін қандай тақырыппен таныстық
• Мына заттардың ішінен жануар тектес азық түліктерді табыңдар?
• Мына заттардың ішінен өсімдік тектес. Азық — түліктерді табыңдар?
• Адамдар күніне неше рет тамақтану қажет?
• Дастархан басында қалай отыруымыз керек?
• Тамақты қалай жеу керек?

Үйге тапсырма
Үйге « Дұрыс тамақтану — денсаулық кепілі» мәтінін түсіну
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
"Д?рыс тама?тану - денсаулы? кепілі" т?рбие са?аты

Автор: Кабжанова Инкар Ахметовна

Дата: 29.04.2016

Номер свидетельства: 323506

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства