kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Технология п?нінен саба? жоспары: "А?аш б?йымдарын к?ркемдеп ??деу ерекшелігі" (9 сынып)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: "А?аш б?йымдарын к?ркемдеп ??деу ерекшелігі" (9 сынып)
Саба?ты? ма?саты
: о?ушылар?а а?ашты к?ркемдеп ??деу ар?ылы бедерлеп ою ?дісін ме?герту.
Дамытушылы? ма?саты: о?ушыларды? икемділігін, іскерлігін, шеберлігін ?алыптастырып, ??ыптылы??а баулу.
Т?рбиелік ма?саты: о?ушылар?а е?бек ж?не эстетикалы? т?рбие беру.
Саба?ты? т?рі: сараманды? саба?.
Саба?ты о?ыту ?дісі: ??гімелесу, сараманды? ж?не ?з бетімен ж?мыс істеу.
Саба?ты? барысы.

1. ?йымдастыру кезе?і:
а) саба??а ?атысуын ба?ылау. ?) саба??а дайынды?ты тексеру.
1. ?ткен материалды ?айталау.
2. Жа?а саба?.
К?ркемдеп ??деуге ?ажетті а?ашты д?рыс та?дау істі? н?тижелі болуына септігін тигізеді. О?ан май ?ара?ай, тезек, ?йе?кі секілді ж?мса? а?аш ?ажет. М?ндай материалды? бетіне ?те н?зік ойы?ша, ?шб?рыш, ж?не бас?а ?рнектерді салу, ?рлеу ж?мыстары о?ай ж?ргізіледі. Ж?мыс?а б?та?сыз ж?мса? а?аш т?рін та?дап, ?ажетті ?лшеммен кесіп, с?ргілеп, ?рлеп бол?ан со?, тегіс бетіне ?рнек бейнесін к?шіреді. ?рнек дегеніміз кез келген б?йымны? сыртына т?сірілген бірт?тас байланысты ?шекей. Ал ою дегеніміз б?йым?а т?сірілген ?рнекті пыша?пен кесу ар?ылы ??деу немесе б?йымды шабу кезіндегі ойып ??деу ж?мыстары. ?рнекті оюды? бірнеше т?сілдері бар. Соны? бірі – геометриялы? сурет салу ар?ылы жасалады.
Екінші т?сілі – ?рнекті ж??алай тіліп салу. Б?л ?рнекті сал?анда оны? ізін пыша?пен тіліп, ?рнекті жиектерін к?лбелей ж??алап жонып алады. М?ндай оюды бірнеше ?дістермен орындайды:
- Біріншіден, ?рнекті? жиектерін д??естеп, ж?мырлай жиектеп ?рнекке ке?істіктегі к?рініс беріледі.
- Екіншіден, ?рнекті? сырт?ы жиегін ?рнек денесіні? ортасынан да ойы?шалап бедер беріледі.
- ?шіншіден, бірінші ж?не екінші ?діспен орындал?ан ?рнекті? т?бін бедерлеу, бедерді ?рнекті? м?ніне ?арай та?дап, бедер беру т?сілімен орындайды.
?рнекті та?тай бетіне к?шіру ?дісін ?арастыру.
1. ?рнекті та?тай бетіні? бір шетінен бастап салу ?дісі.
2. ?рнекті та?тайды? ортасынан бастап салу ?дісі.
3. Та?тайды? бетіне ?рнекті тізбектей салу ?дісі.

Геометриялы? ?ш ?ырлы ойы? ?рнекті орындау технологиясы:
1. Те? б?йірлі ?шб?рыштарды? ??рыл?ан ?рнекті? т?бесін ойы?ты? т?біне ?арата ою.
2. Шаршы ішіндегі те? ?абыр?алы ?шб?рыштарды? табандарын батыра ою.
3. Те? ?абыр?алы ?шб?рыштарды? табандарын батыра ою.
М?лтек а?аштан т?тас шабылатын келі - келсап, ая? - таба?, саптыая?, ожау сия?ты б?йымдарды жасау т?сілін ж?мырлап ою дейді.
А?аш б?йымдарын к?ркемдеп ??деу мынадай шаралар ар?ылы ж?зеге асады.
- Б?йымны? негізін талаптар?а сай тазалау.
- Б?йымны? барлы? б?ліктеріне ?рнектерді жоспарлау, ?лгісін жасау.
?рнекті пыша?пен тілу.
- ?рнектерді кесу.
- Б?йымдарды бояу, о?ан ?р беру.
- Боял?ан б?йымдарды тазалау, лактау. ?дебиет пен ?нерде композиция деген т?сінік бар. Ол «ж?йелеу». «?йлестіру» ??ымын білдіретін латын с?зі. ?нерді? барлы? саласында композиция ?те к?рделі ??ым ж?не шы?армашылы? ар?ау.
А?аш б?йымдарын к?ркемдеп ??дей білу ?шін композициялы? пішін ар?ылы жатты?ып к?реміз. «?тір», «?шб?рыш» ж?не «Сы?ар ?анат» т?ріндегі ?рнектерді та?тай бетіне салып ?йренеміз, іске с?т!

Просмотр содержимого документа
«Технология п?нінен саба? жоспары: "А?аш б?йымдарын к?ркемдеп ??деу ерекшелігі" (9 сынып) »

Сабақтың тақырыбы: "Ағаш бұйымдарын көркемдеп өңдеу ерекшелігі" (9 сынып)
Сабақтың мақсаты
: оқушыларға ағашты көркемдеп өңдеу арқылы бедерлеп ою әдісін меңгерту.
Дамытушылық мақсаты: оқушылардың икемділігін, іскерлігін, шеберлігін қалыптастырып, ұқыптылыққа баулу.
Тәрбиелік мақсаты: оқушыларға еңбек және эстетикалық тәрбие беру.
Сабақтың түрі: сарамандық сабақ.
Сабақты оқыту әдісі: әңгімелесу, сарамандық және өз бетімен жұмыс істеу.
Сабақтың барысы.

1. Ұйымдастыру кезеңі:
а) сабаққа қатысуын бақылау. ә) сабаққа дайындықты тексеру.
1. Өткен материалды қайталау.
2. Жаңа сабақ.
Көркемдеп өңдеуге қажетті ағашты дұрыс таңдау істің нәтижелі болуына септігін тигізеді. Оған май қарағай, тезек, үйеңкі секілді жұмсақ ағаш қажет. Мұндай материалдың бетіне өте нәзік ойықша, үшбұрыш, және басқа өрнектерді салу, әрлеу жұмыстары оңай жүргізіледі. Жұмысқа бұтақсыз жұмсақ ағаш түрін таңдап, қажетті өлшеммен кесіп, сүргілеп, әрлеп болған соң, тегіс бетіне өрнек бейнесін көшіреді. Өрнек дегеніміз кез келген бұйымның сыртына түсірілген біртұтас байланысты әшекей. Ал ою дегеніміз бұйымға түсірілген өрнекті пышақпен кесу арқылы өңдеу немесе бұйымды шабу кезіндегі ойып өңдеу жұмыстары. Өрнекті оюдың бірнеше тәсілдері бар. Соның бірі – геометриялық сурет салу арқылы жасалады.
Екінші тәсілі – өрнекті жұқалай тіліп салу. Бұл өрнекті салғанда оның ізін пышақпен тіліп, өрнекті жиектерін көлбелей жұқалап жонып алады. Мұндай оюды бірнеше әдістермен орындайды:
- Біріншіден, өрнектің жиектерін дөңестеп, жұмырлай жиектеп өрнекке кеңістіктегі көрініс беріледі.
- Екіншіден, өрнектің сыртқы жиегін өрнек денесінің ортасынан да ойықшалап бедер беріледі.
- Үшіншіден, бірінші және екінші әдіспен орындалған өрнектің түбін бедерлеу, бедерді өрнектің мәніне қарай таңдап, бедер беру тәсілімен орындайды.
Өрнекті тақтай бетіне көшіру әдісін қарастыру.
1. Өрнекті тақтай бетінің бір шетінен бастап салу әдісі.
2. Өрнекті тақтайдың ортасынан бастап салу әдісі.
3. Тақтайдың бетіне өрнекті тізбектей салу әдісі.

Геометриялық үш қырлы ойық өрнекті орындау технологиясы:
1. Тең бүйірлі үшбұрыштардың құрылған өрнектің төбесін ойықтың түбіне қарата ою.
2. Шаршы ішіндегі тең қабырғалы үшбұрыштардың табандарын батыра ою.
3. Тең қабырғалы үшбұрыштардың табандарын батыра ою.
Мөлтек ағаштан тұтас шабылатын келі - келсап, аяқ - табақ, саптыаяқ, ожау сияқты бұйымдарды жасау тәсілін жұмырлап ою дейді.
Ағаш бұйымдарын көркемдеп өңдеу мынадай шаралар арқылы жүзеге асады.
- Бұйымның негізін талаптарға сай тазалау.
- Бұйымның барлық бөліктеріне өрнектерді жоспарлау, үлгісін жасау.
Өрнекті пышақпен тілу.
- Өрнектерді кесу.
- Бұйымдарды бояу, оған әр беру.
- Боялған бұйымдарды тазалау, лактау. Әдебиет пен өнерде композиция деген түсінік бар. Ол «жүйелеу». «үйлестіру» ұғымын білдіретін латын сөзі. Өнердің барлық саласында композиция өте күрделі ұғым және шығармашылық арқау.
Ағаш бұйымдарын көркемдеп өңдей білу үшін композициялық пішін арқылы жаттығып көреміз. «Үтір», «Үшбұрыш» және «Сыңар қанат» түріндегі өрнектерді тақтай бетіне салып үйренеміз, іске сәт!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (мальчики)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Технология п?нінен саба? жоспары: "А?аш б?йымдарын к?ркемдеп ??деу ерекшелігі" (9 сынып)

Автор: Касымов К?шербай Сырымович

Дата: 02.02.2015

Номер свидетельства: 165695

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства