kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

С?лба бойынша бастыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

Б?О, Орал ?аласы № 22 ОЖББМ

І санатты бейнелеу ?нері, сызу ж?не технология п?ніні? м??алімі

Джуматов Батырбек Садырович

Саба?ты?  та?ырыбы:  С?лба бойынша бастыру  технологиясы

Саба?ты?   ма?саты: О?ушылар?а  с?лба бойынша ПВХ-ны  к?ркемдеп  бастыру  ?дістерін  ме?герту.

Дамытушылы?: О?ушыларды?  ?ол  икемділігін, іскерлігін, шеберлігін   ?алыптастыру, ??ыптылы??а, эстетикалы?  тал?ам?а  сай б?йымды  жасауды  ?йрету.

Т?рбиелік: О?ушыларды  ?немділікке, тияна?тылы??а, к?ркемдеп  бастыра  білуге  т?рбиелеу.

Саба?ты? ?дісі: т?сіндіру, к?рсету, практикалы? ж?мыс.

Саба?ты?  к?рнекілігі: о?улы?, дайын б?йымдар,пыша? т?рлері, дайын та?тайшалар, н?с?алар, плакаттар, ?ауіпсіздік  ережелері.

?ажетті  ??рал-жабды?тар:?арындаш, сыз?ыш,ПВХ материалдары,  ?аламсап, ?а?аз, ?иыл?ан  шаблон  ?лгісі т.б.

Саба?ты?  барысы:                                                             

?йымдастыру  кезе?і

а) О?ушылармен с?лемдесу

?) Саба??а  дайынды?ын  ?ада?алап, ?ажетті  ??рал - жабды?тарын  тексеру.

б) ?ауіпсіздік ережелерін тексеру.

Жа?а  саба?ты т?сіндіру

О?ушылар, жер ж?зіндегі барлы? халы?тарда ою-?рнек ?нері к?не замандарда ?алыптасып, дамып, б?гінгі к?ндерге дейін ?з ?асиетін жо?алтпай,ірі м?дениет ?лгісі ретінде жа?сы са?тал?ан.Халы? арасында?ы шеберлер ою ар?ылы с?улетті ?имараттар мен ?ару-жара?ты, т.б. толып жат?ан т?рмыста т?тынатын, б?йымдарды м?нерлеп, ?шекейлеп отыр?ан.Ою с?зі латынны? ornamentum (орнамент) деген ма?ынаны білдіреді. Балалар, б?гінгі   саба?ымызда   а?ашты  оюды?   ж?не  а?аштардан   жасал?ан  б?йымдарды  к?ркемдеп  ??деуді?  алуан  т?рлі  жасалу  жолдарын  іс  ж?зінде  жасауды  ?йренеміз.А?аш шеберлері а?ашты? ерекшеліктерін, ?р а?аш?а т?н ?асиеттерін жа?сы білуі шарт.А?ашты?:?аттылы?ы,салма?ы,ты?ызды?ы,иілгіштігі,т?сі т.б. Ою  дегеніміз -  б?йым?а  т?сірілген  ?рнекті  пыша?пен  кесу  ар?ылы  ??деу  немесе  б?йымды  шабу  кезіндегі  ойып  ??деу  ж?мыстары.   

Бедерлеп  ою  деп  тегіс  та?таны?  бетіне  ?рнек  салуды, шы?ы??ы  етіп  жасауды  айтады.

Ж?мырлап  оюда  а?аштан  т?тас  шабылатын  келі, келсап, ая?  таба?, ожау  сия?ты  б?йымдарды  жасауды  айтады.  ?рнекті  оюды?  бірнеше  т?сілі  бар.   Соны?  бірі -  геометриялы?   бейнедегі   ?рнек. М?ндай  ?рнек  а?аш  бетінде  геометриялы?  сурет  салу  ар?ылы  жасалады.

Геометриялы?  оюлар – а?аш  оюды?  ке?  тара?ан  ж?не  ежелден  келе  жат?ан т?рі. ?шб?рыш,  шаршы, д??гелек  пішінді  геометриялы?  фигуралардан  т?ратын  ?рнектер  екі, ?ш  ж?не  т?рт  ?ырлы  ойы?тар  т?рінде  орындалады.

1-сурет. Геометриялы? резьбаларды? базалы? элементтері: а-екі ?ырлы; б-?ш ?ырлы; в-т?рт ?ырлы; г-?исы? сызы?ты т?рінде.

Геометриялы?  оюларды?  элементтері.

     Геометриялы?  оюлар  пыша?, ?и?аш  ж?зді  ж?не  жартылай  д??гелек  ?ашаулармен  орындалатын  бірнеше  негізгі  элементтерден   ??рал?ан  ?р  т?рлі  комбинациядан  т?рады. Геометриялы?  оюларда?ы  е?  ?арапайым  элементтер тере?дігі  мен  ені  ?р  т?рлі, т?зу  ж?не  ?исы?  сызы?ты  екі  ?ырлы  ойы?тар. Геометриялы?  оюда  пішіні, ?лшемі  ж?не  орындалу  техникасы ?р  т?рлі  ?ш  ?ырлы  ойы?тар ( ?шб?рыш ) к?бірек  тарал?ан.

22-сурет.Геометриялы? оюларды? техникалы? орындалуы.

2Екінші  т?сіл – ?рнекті  сал?анда, оны?  ізін  пыша?пен  тіліп, ?рнекті?  жиектерін  к?лбеулей  ж??алап  жонып  алады. 

?рнекті  та?тай  бетіне  к?шіруді?  ?дістері:

 • ?рнекті  та?тай  бетіні?  бір  шетінен  бастап  салу  ?дісі ;
 • ?рнекті  та?тай  бетіне  ортасынан  бастап  салу  ?дісі ;
 • Та?тайды?  бетіне  ?рнекті  тізбектей  салу  ?дісі.

 

Геометриялы?  ?ш  ?ырлы  ойы?  ?рнекті  орындау  технологиясы :

 • а)Те?  б?йірлі  ?шб?рыштардан  ??рал?ан  ?рнекті?  т?бесін  ойы?ты?  т?біне  ?арата  ою ;
 • б)Шаршы  ішіндегі  те?  ?абыр?алы  ?шб?рыштарды?  т?белерін  ойы?ты?  ортасына  ?арай  тере?дете  ою ;
 • в)Те?  ?абыр?алы  ?шб?рыштарды?  табандарын  батыра  ою.

ПВХ-ны ою  ар?ылы  б?йым  жасау  ?шін :

 1. Е?  алдымен  ою  ?лгісін  ?а?аз?а  салып  алып  ?ияды ;
 2. ?лгіні  ПВХ-ны? бетіне  к?шіреді ;
 3. Та?та?а  ?арындашты?   ізін  ?уалап, пыша?ты?  ж?зімен   ?рнекті   т?сіру  ?шін   ішке  ?арай  ны?ырлап  тартып  оюды ;
 4. Екінші  к?мекші  ?олы?  пыша?  ж?зіні?  кері  ба?ытында  болады ;
 5. Дайын  ?рнекті, б?йымды  тазалау, ?рлеу.

    О?ушылар   а?  ?а?аз?а  геометриялы?   ою-?рнектерді?  т?рлі  ?лгілерін  сызып, ?ию  ?дістерін   орындайды.

    О?ушы  ПВХ-?а ?арындашпен  белгі  т?сіріліп, ойылатын  жерді?  бойымен  сызы?тар  ж?ргізіліп, ою пыша?ымен  кертіп ойылады,  ?рлеу  ж?мыстарын  ж?ргізіледі.Ж?мыс  орындау  кезінде   ?ауіпсіздік  ережелері   ?ата?  са?талуы  ?ажет.

1. ПВХ-ны ?олмен ??деу кезіндегі ?ауіпсіздік ережелері

Ж?мыс кезінде

 1. Дайындаманы  ж?мыс?а ?зірлеу.
 2. ?р амалды ?зіне тиісті сайманмен ат?ар. Саймандары? ?айрал?ан, ?рі т?т?асы жарылма?ан болсын.
 3. Н?с?ау карта бойынша ?р амалдарды (кесу, жону, тесу, біріктіру т. б.) ?зіне тиісті ??ралдарды пайдаланып ат?ар.
 4. Ж?мыс орны?ды ?рдайым тазалап отыр.
 5. Ж?мыс кезінде ала?дама.
 6. ??рал – сайманы? б?лінсе міндетті т?рде ауыстырып ал.

Ж?мыстан кейін

 1. Жасап жат?ан б?йымы?ды, материалдарды кезекшіге немесе м??алімге тапсыр.
 2. Ж?мыс орны?ды ретке келтір. ?олмен сыпыру?а, ауызбен ?рлеуге болмайды.
 3. ?зі?ді ретке келтір.
 4. Шеберханадан м??алімні?  р??сатымен шы?.

 

Машы?ты? ж?мыс. С?ра? – жауап алу

 • Б?гін ?ыс мезгіліні? со??ы к?ні. Ерте? ?лкемізде к?ктем мезгілі басталады. Олай болса, к?ктемні? ал?аш?ы  айы наурыз айында ?андай мерекелерді атай аласы?дар?
 • 1 наурыз Ал?ыс айту к?ні, 8 наурыз Халы?аралы? аналар к?ні, 14 наурыз К?ріс к?ні, 22 наурыз ?лысты? ?лы к?ні. ( о?ушылар жауабы)

Олай болса, 8 наурыз аналар к?ніне арнап аналарымыз?а сыйлы? дайындайы?.

 

М??алім т?сіндірмесі.       

 1. ПВХ-ны ?лшем бойынша кесіп алу керек.                  
 2. ?лшем бойынша кесілген дайындаманы ?аптау.                                                                      

Суретті бастыру.                       

Просмотр содержимого документа
«С?лба бойынша бастыру»

БҚО, Орал қаласы № 22 ОЖББМ

І санатты бейнелеу өнері, сызу және технология пәнінің мұғалімі

Джуматов Батырбек Садырович

Сабақтың тақырыбы: Сұлба бойынша бастыру технологиясы

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға сұлба бойынша ПВХ-ны көркемдеп бастыру әдістерін меңгерту.

Дамытушылық: Оқушылардың қол икемділігін, іскерлігін, шеберлігін қалыптастыру, ұқыптылыққа, эстетикалық талғамға сай бұйымды жасауды үйрету.

Тәрбиелік: Оқушыларды үнемділікке, тиянақтылыққа, көркемдеп бастыра білуге тәрбиелеу.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, көрсету, практикалық жұмыс .

Сабақтың көрнекілігі: оқулық, дайын бұйымдар,пышақ түрлері, дайын тақтайшалар, нұсқалар, плакаттар, қауіпсіздік ережелері.

Қажетті құрал-жабдықтар:қарындаш, сызғыш,ПВХ материалдары, қаламсап, қағаз, қиылған шаблон үлгісі т.б.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі

а) Оқушылармен сәлемдесу

ә) Сабаққа дайындығын қадағалап, қажетті құрал - жабдықтарын тексеру.

б) Қауіпсіздік ережелерін тексеру.

Жаңа сабақты түсіндіру

Оқушылар, жер жүзіндегі барлық халықтарда ою-өрнек өнері көне замандарда қалыптасып, дамып, бүгінгі күндерге дейін өз қасиетін жоғалтпай,ірі мәдениет үлгісі ретінде жақсы сақталған.Халық арасындағы шеберлер ою арқылы сәулетті ғимараттар мен қару-жарақты, т.б. толып жатқан тұрмыста тұтынатын, бұйымдарды мәнерлеп, әшекейлеп отырған.Ою сөзі латынның ornamentum (орнамент) деген мағынаны білдіреді. Балалар, бүгінгі сабағымызда ағашты оюдың және ағаштардан жасалған бұйымдарды көркемдеп өңдеудің алуан түрлі жасалу жолдарын іс жүзінде жасауды үйренеміз.Ағаш шеберлері ағаштың ерекшеліктерін, әр ағашқа тән қасиеттерін жақсы білуі шарт.Ағаштың:қаттылығы,салмағы,тығыздығы,иілгіштігі,түсі т.б. Ою дегеніміз - бұйымға түсірілген өрнекті пышақпен кесу арқылы өңдеу немесе бұйымды шабу кезіндегі ойып өңдеу жұмыстары.

Бедерлеп ою деп тегіс тақтаның бетіне өрнек салуды, шығыңқы етіп жасауды айтады.

Жұмырлап оюда ағаштан тұтас шабылатын келі, келсап, аяқ табақ, ожау сияқты бұйымдарды жасауды айтады. Өрнекті оюдың бірнеше тәсілі бар. Соның бірі - геометриялық бейнедегі өрнек. Мұндай өрнек ағаш бетінде геометриялық сурет салу арқылы жасалады.

Геометриялық оюлар – ағаш оюдың кең тараған және ежелден келе жатқан түрі . Үшбұрыш, шаршы, дөңгелек пішінді геометриялық фигуралардан тұратын өрнектер екі, үш және төрт қырлы ойықтар түрінде орындалады .

1-сурет. Геометриялық резьбалардың базалық элементтері: а-екі қырлы; б-үш қырлы; в-төрт қырлы; г-қисық сызықты түрінде.

Геометриялық оюлардың элементтері.

Геометриялық оюлар пышақ, қиғаш жүзді және жартылай дөңгелек қашаулармен орындалатын бірнеше негізгі элементтерден құралған әр түрлі комбинациядан тұрады. Геометриялық оюлардағы ең қарапайым элементтер тереңдігі мен ені әр түрлі, түзу және қисық сызықты екі қырлы ойықтар. Геометриялық оюда пішіні, өлшемі және орындалу техникасы әр түрлі үш қырлы ойықтар ( үшбұрыш ) көбірек таралған .

22-сурет.Геометриялық оюлардың техникалық орындалуы.2Екінші тәсіл – өрнекті салғанда, оның ізін пышақпен тіліп, өрнектің жиектерін көлбеулей жұқалап жонып алады.

Өрнекті тақтай бетіне көшірудің әдістері:

 • Өрнекті тақтай бетінің бір шетінен бастап салу әдісі ;

 • Өрнекті тақтай бетіне ортасынан бастап салу әдісі ;

 • Тақтайдың бетіне өрнекті тізбектей салу әдісі .Геометриялық үш қырлы ойық өрнекті орындау технологиясы :

 • а)Тең бүйірлі үшбұрыштардан құралған өрнектің төбесін ойықтың түбіне қарата ою ;

 • б)Шаршы ішіндегі тең қабырғалы үшбұрыштардың төбелерін ойықтың ортасына қарай тереңдете ою ;

 • в)Тең қабырғалы үшбұрыштардың табандарын батыра ою .

ПВХ-ны ою арқылы бұйым жасау үшін :

 1. Ең алдымен ою үлгісін қағазға салып алып қияды ;

 2. Үлгіні ПВХ-ның бетіне көшіреді ;

 3. Тақтаға қарындаштың ізін қуалап , пышақтың жүзімен өрнекті түсіру үшін ішке қарай нығырлап тартып оюды ;

 4. Екінші көмекші қолың пышақ жүзінің кері бағытында болады ;

 5. Дайын өрнекті , бұйымды тазалау, әрлеу .

Оқушылар ақ қағазға геометриялық ою-өрнектердің түрлі үлгілерін сызып, қию әдістерін орындайды.

Оқушы ПВХ-ға қарындашпен белгі түсіріліп, ойылатын жердің бойымен сызықтар жүргізіліп, ою пышағымен кертіп ойылады, әрлеу жұмыстарын жүргізіледі.Жұмыс орындау кезінде қауіпсіздік ережелері қатаң сақталуы қажет.

1. ПВХ-ны қолмен өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері

Жұмыс кезінде

 1. Дайындаманы жұмысқа әзірлеу.

 2. Әр амалды өзіне тиісті сайманмен атқар. Саймандарың қайралған, әрі тұтқасы жарылмаған болсын.

 3. Нұсқау карта бойынша әр амалдарды (кесу, жону, тесу, біріктіру т. б.) өзіне тиісті құралдарды пайдаланып атқар.

 4. Жұмыс орныңды әрдайым тазалап отыр.

 5. Жұмыс кезінде алаңдама.

 6. Құрал – сайманың бүлінсе міндетті түрде ауыстырып ал.

Жұмыстан кейін

 1. Жасап жатқан бұйымыңды, материалдарды кезекшіге немесе мұғалімге тапсыр.

 2. Жұмыс орныңды ретке келтір. Қолмен сыпыруға, ауызбен үрлеуге болмайды.

 3. Өзіңді ретке келтір.

 4. Шеберханадан мұғалімнің рұқсатымен шық.


Машықтық жұмыс. Сұрақ – жауап алу

 • Бүгін қыс мезгілінің соңғы күні. Ертең өлкемізде көктем мезгілі басталады. Олай болса, көктемнің алғашқы айы наурыз айында қандай мерекелерді атай аласыңдар?

 • 1 наурыз Алғыс айту күні, 8 наурыз Халықаралық аналар күні, 14 наурыз Көріс күні, 22 наурыз Ұлыстың ұлы күні. ( оқушылар жауабы)

Олай болса, 8 наурыз аналар күніне арнап аналарымызға сыйлық дайындайық.


Мұғалім түсіндірмесі.

    1. ПВХ-ны өлшем бойынша кесіп алу керек.

    2. Өлшем бойынша кесілген дайындаманы қаптау.    1. Суретті бастыру.


    1. Әшекейлеу.

 1. Желімді пайдалану арқылы дайын жұмысты құрастыру.

Жұмыстарын бақылау, аяқталған жұмысты мадақтау.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (мальчики)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
С?лба бойынша бастыру

Автор: Джуматов Батырбек Садырович

Дата: 28.03.2016

Номер свидетельства: 311106

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства