kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сараманды? ж?мыс "Нан та?тайшасын жасау"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 10

Б?лімні? та?ырыбы: С?ндік – ?олданбалы ?нері элементтерін ?оса отырып, материалдарды к?ркем ??деу технологиясы;

Саба? та?ырыбы: ??рылымдау ж?не ?ндіру материалдарын ?олмен ж?не электр ??ралжабды?пен ??деу технологияларын ?олдана отырып б?йым жасау; (Нан та?тайшасы)

Жалпы ма?сат: О?ушылар?а а?ашты к?ркемдеп ??деу ?дістерін ме?герту операцияларымен таныстыру. О?ушыларды? икемділігін, іскерлігін, шеберлігін ?алыптастырып, ??ыптылы??а баулу. О?ушылар?а е?бек ж?не эстетикалы? т?рбие беру.
О?у н?тижесі: О?ушылар с?ндік-?олданбалы ?нері элементтерін ?оса, а?ашты к?ркемдеп ??деу ?дістерін ме?геріп, икемділігін, іскерлігін, шеберлігін ?алыптастыра біледі.
Саба?та ?олданылатын материалдар: а?аш, ?араындаш, а?аш ??дейтін ??ралдар, а?аш ?німдеріні? т?рлері, та?тайша т?рлеріні? суреттері:
О?ыту ?дістері: ??гімелесу, с?ра? - жауап ж?не жеке ж?мыс істеу.
 

Саба? барысы

І.?йымдастыру кезе?і

Амандасу, саба??а дайынды?ын тексеру.

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру

карточкамен ж?мыс, с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы

ІІІ. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру (10 мин)
А?аш ?ш б?лікке б?лінеді: тамыры, ді?і, ?шарбасы. А?аш материалдары а?аш ді?інен алынады. Та?тай бетінде сызы?тар болады. Оларды текстура деп атайды. Текстура - а?ашты тігінен тілгендегі жылды? са?иналардан пайда бол?ан сызы?тар. А?аш текстуралары т?ссіз лакпен боял?анда б?йым?а ерекше ре? береді. А?аш б?йымдарын ?рт?рлі т?спен бояу ?рлеу деп аталады. ?рлеу ар?ылы біз а?ашты ?орша?ан ортаны? зиянда ?серлерінен ?ор?аймыз. Осылайша а?аштан жасал?ан б?йымдар бізге ?за? ?ызмет етеді.
- А?ашты к?ркемдеп ??деуге ?ажетті а?ашты д?рыс та?дау істі? н?тижелі болуына септігін тигізеді. Мысалы: СТД – 120 м станогымен ж?мыс жасау?а ?атты а?аш т?рлері д?рыс. Ж?мыс?а б?та?сыз а?аш т?рлерін та?дап, ?ажетті ?лшемін кесіп, с?ргілеп, ?рлеп бол?ан со?, тегіс бетіне ?рнек бейнесін к?шіреді ж?не лактайды.

І?. Технологиялы? картамен ж?мыс

?. Сараманды? ж?мыс жасау

А?ашты ?олмен ??деу немесе электр ??ралжады?пен  ??деу кезіндегі ?ауіпсіздік ережелері.
Ж?мыс кезіндегі ?ауіп т?рлері:
1. Жа??аны? ?шуынан к?з жара?аты;
2. Айналу б?ліктеріне жанасудан ?ол жара?аты;
3. Д?рыс пайдаланбаудан ?ол жара?аты;
4. А?ашты ?рлеу кезінде арнайы маска кию керек
Ж?мыс?а дейін
1. Ж?мыс киімі?ді киін (фартук, бас киім, же? ?ап)
2. Ж?мыс?а ?ажетті ??рал саймандары?ды т?гендеп, м??ият тексер
3. Ж?мыс орны?ды, саймандары?ды ережеге сай орналастыр.
4. Ж?мыс орны?да арты? ешн?рсе т?рмасын.
Ж?мыс кезінде
1. ?р амалды ?зіне тиісті сайманмен ат?ар. Саймандары? ?айрал?ан, ?рі т?т?асы жарылма?ан болсын.
2. Н?с?ау карта бойынша ?р амалдары (кесу, жону, тесу, біріктіру т. б.) ?зіне тиісті ??ралдарды пайдаланып ат?ар.
3. Ж?мыс орны?ды ?рдайым тазалап отыр.
4. Ж?мыс кезінде ала?дама.
5. ??рал – сайманы? б?лінсе міндетті т?рде ауыстырып ал.

Ж?мыстан кейін
1. Жасап жат?ан б?йымы?ды, материалдарды кезекшіге немесе м??алімге тапсыр.
2. Ж?мыс орны?ды ретке келтір. ?олмен сыпыру?а, ауызбен ?рлеуге болмайды.
3. ?зі?ді ретке келтір.
4. Шеберханадан м??алімні? р?хсатымен шы?.

?І.?орытындылау
А) А?аш неше т?рге б?лінеді, т?рлерін ата?
?) А?аш ??деу ??ралдарын атап шы?ы?дар.
Б) А?ашты? текстурасы дегеніміз не?
В) СТД-120м станогымен ж?мыс жасау?а ?андай а?аш т?рлері ?ажет?
?ІІ. Саба?ты ба?алау

?ІІІ. ?й тапсырмасы: Тапсырманы ая?тап келу.

 

Просмотр содержимого документа
«Сараманды? ж?мыс "Нан та?тайшасын жасау"»

Сыныбы: 10

Бөлімнің тақырыбы: Сәндік – қолданбалы өнері элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы;

Сабақ тақырыбы: Құрылымдау және өндіру материалдарын қолмен және электр құралжабдықпен өңдеу технологияларын қолдана отырып бұйым жасау; (Нан тақтайшасы)

Жалпы мақсат: Оқушыларға ағашты көркемдеп өңдеу әдістерін меңгерту операцияларымен таныстыру. Оқушылардың икемділігін, іскерлігін, шеберлігін қалыптастырып, ұқыптылыққа баулу. Оқушыларға еңбек және эстетикалық тәрбие беру.
Оқу нәтижесі: Оқушылар сәндік-қолданбалы өнері элементтерін қоса , ағашты көркемдеп өңдеу әдістерін меңгеріп, икемділігін, іскерлігін, шеберлігін қалыптастыра біледі.
Сабақта қолданылатын материалдар: ағаш, қараындаш, ағаш өңдейтін құралдар, ағаш өнімдерінің түрлері, тақтайша түрлерінің суреттері:
Оқыту әдістері: Әңгімелесу, сұрақ - жауап және жеке жұмыс істеу.


Сабақ барысы

І.Ұйымдастыру кезеңі

Амандасу, сабаққа дайындығын тексеру.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

карточкамен жұмыс, сұрақтарға жауап беру арқылы

ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру (10 мин)
Ағаш үш бөлікке бөлінеді: тамыры, діңі, ұшарбасы. Ағаш материалдары ағаш діңінен алынады. Тақтай бетінде сызықтар болады. Оларды текстура деп атайды. Текстура - ағашты тігінен тілгендегі жылдық сақиналардан пайда болған сызықтар. Ағаш текстуралары түссіз лакпен боялғанда бұйымға ерекше рең береді. Ағаш бұйымдарын әртүрлі түспен бояу әрлеу деп аталады. Әрлеу арқылы біз ағашты қоршаған ортаның зиянда әсерлерінен қорғаймыз. Осылайша ағаштан жасалған бұйымдар бізге ұзақ қызмет етеді.
- Ағашты көркемдеп өңдеуге қажетті ағашты дұрыс таңдау істің нәтижелі болуына септігін тигізеді. Мысалы: СТД – 120 м станогымен жұмыс жасауға қатты ағаш түрлері дұрыс. Жұмысқа бұтақсыз ағаш түрлерін таңдап, қажетті өлшемін кесіп, сүргілеп, әрлеп болған соң, тегіс бетіне өрнек бейнесін көшіреді және лактайды.


ІҮ. Технологиялық картамен жұмыс

Ү. Сарамандық жұмыс жасау

Ағашты қолмен өңдеу немесе электр құралжадықпен өңдеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері.
Жұмыс кезіндегі қауіп түрлері:
1. Жаңқаның ұшуынан көз жарақаты;
2. Айналу бөліктеріне жанасудан қол жарақаты;
3. Дұрыс пайдаланбаудан қол жарақаты;
4. Ағашты әрлеу кезінде арнайы маска кию керек
Жұмысқа дейін
1. Жұмыс киіміңді киін (фартук, бас киім, жең қап)
2. Жұмысқа қажетті құрал саймандарыңды түгендеп, мұқият тексер
3. Жұмыс орныңды, саймандарыңды ережеге сай орналастыр.
4. Жұмыс орныңда артық ешнәрсе тұрмасын.
Жұмыс кезінде
1. Әр амалды өзіне тиісті сайманмен атқар. Саймандарың қайралған, әрі тұтқасы жарылмаған болсын.
2. Нұсқау карта бойынша әр амалдары (кесу, жону, тесу, біріктіру т. б.) өзіне тиісті құралдарды пайдаланып атқар.
3. Жұмыс орныңды әрдайым тазалап отыр.
4. Жұмыс кезінде алаңдама.
5. Құрал – сайманың бүлінсе міндетті түрде ауыстырып ал.

Жұмыстан кейін
1. Жасап жатқан бұйымыңды, материалдарды кезекшіге немесе мұғалімге тапсыр.
2. Жұмыс орныңды ретке келтір. Қолмен сыпыруға, ауызбен үрлеуге болмайды.
3. Өзіңді ретке келтір.
4. Шеберханадан мұғалімнің рұхсатымен шық.

ҮІ.Қорытындылау
А) Ағаш неше түрге бөлінеді, түрлерін ата?
Ә) Ағаш өңдеу құралдарын атап шығыңдар.
Б) Ағаштың текстурасы дегеніміз не?
В) СТД-120м станогымен жұмыс жасауға қандай ағаш түрлері қажет?
ҮІІ. Сабақты бағалау

ҮІІІ. Үй тапсырмасы: Тапсырманы аяқтап келу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (мальчики)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Сараманды? ж?мыс "Нан та?тайшасын жасау"

Автор: Жазубаев Куаныш Жазубаевич

Дата: 12.03.2016

Номер свидетельства: 304569

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства