kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: М?йіз ??деу

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                             Алматы облысы

                                                                             Панфилов ауданы

                                                                             Крылов атында?ы орта мектеп

                                                                            Технология п?ніні? м??алімі                                        

                                                                             Тугамбаев Бейсембай            

                                                                         Багашарович

Саба?ты? та?ырыбы: М?йіз ??деу

Ма?саты:
О?ушы т?рбиелеу.
Білімділікма?саты:
Ал?анбілімдерінке?ейтіп, ?ызы?ушылы?ынарттыру.
Т?рбиелікма?саты:
?лтты??нергет?рбиелеу
Дамытушылы?ма?саты.
Д?ниетанымындамыту.
Саба?к?рнекілігі:
Компьютер, интерактивтіта?та, электрондыо?улы?, дидактикалы? материал, ?осымшаматериалдар, трек - сызбалар, газет - журналдар.
Саба?жабды?ы:
Та?та, бор, компьютер, интерактивтіта?та, теледидар, диафильм, бейнетаспа, ?нтаспа.
Саба?т?рі:
Аралассаба?, жарыссаба?, сайыссаба?, семинар, конференция, дебат.
Саба?типі:
Жа?асаба?, білімдітексеру, ?айталау, пысы?тау, бекіту, білімдіба?алау.
П?наралы?байланысы:
П?нмен, ?мірмен, тарихидеректермен, ?орша?анортаменбайланыстыру.
Саба??дісі:
Т?сіндіру, баяндау, с?ра? - жауап, талдау, жина?тау, ойту?ызу, хабарлау.

Саба?барысы:
І. ?йымдастырукезе?і.
а) Саба??а?атысыпотыр?ано?ушыларды?йымдастыру.
?) О?у - ??ралдарынт?гелдеу, реттеу.
б) Оларды?к??іл - к?йіне, денсаулы?ына баса назараудару.
ІІ. ?йтапсырмасынс?рау?дістері.
?йтапсырмасынбелгілібір?діс - т?сілдерар?ылытексеру.
Ширатукезе?і (тест алу) т. б.

ІІІ. Жа?асаба?тыт?сіндіру
Мал мен а?ны?ж?нтерілерімен?атароларды?м?йіздері мен т?я?тары да іскежарапотыр?ан. Хал?ымызды?ертеденкележат?ан?ол?нерм?дениетіні??лгілеріішіндем?йізденжасал?ан?семзаттарас?аншеберлікті?белгісіндейо?шаут?рады. ?рбірм?йіз?рнеката - бабаларымызды?ерліке?бектері мен ежелгі ел салтыны?шежіресі.

М?йізс?йекке?ара?андажону?а, июге, ?алып?асалу?а, кесуге, тесуге, шегелеуге?олайлы. Сонды?танм?йіздент?рліожау, ??ты, т?йме, тара?, т?йреуіш, ?обдишалар, семсер, пыша?, бізсаптары, м?йізша?ша, ?аламсап, жазу??ралдары, тиек?збе, шы?ыршы? пен б?рандасия?тык?птегензаттар?рнектеліпжасалады. М?йіздіоюлапбас?азаттар?а?июластыру да, бас?азаттардыоюлапм?йізгежапсыру да о?ай. М?йіз??сатушыларды???ралдары да с?йекпена?ашшеберлеріні???ралдарындай. Біра?б?ларда?рт?рлім?нердегі?алыптарбасымкеледі.

М?йізді??сатуды?негізгі?дісі?ыздыру, не ?айнатыпбал?ыту. С?йтіп оны белгілібірн?с?а?акелтіреді. Бал?ыпт?р?анм?йізшеберді??зі?ажететкеніншеиюіне, ?алып?асалуына, жонуына, кесіп?рнектеуіне де о?ай. М?селен, тара?жасау?шінірі?араны?м?йізін?са?тістіпыш?ыменыдыратпайотырыпб?лшектептіледі. Оданкейінтара?ты?м?лшеріндейетіп, ?ыс?ы?асалыпжалпа?тапт?зетеді. Шап?ымен, пыша?пенж??артыпжоныпал?анм?йіздіекіта?тайды?арасынасалып?ыс?ы?абекітеді, соданкейін оны солта?таймен?осапыш?ылаптістеріншы?арады. Тара?ты?ірітісі мен ?са?тісінтілетінпыш?ыекіт?рліболады, оны?бірі?алы? да екіншісіж??аболады. Тара?ты??са?тістерінсындырыпалмас?шін оны та?тай?а?ысыпсолта?таймент?таскесукерек. Даярбол?антара?тыегеп, ыспалап, бояп?демілейді.

М?йіздіс?йекпен, а?ашпенараластыра?июластырыпоюлайды. М?йізалтында?ан, немесек?містегенмы?шегелермен, алтын - к?міс??рсауларменбілезіктеуге де икемді. М?йізді??сатуж?мысынасиырды?, серкені?, ?ош?арды?, тау текені?, ??лжаны?м?йіздері, жыл?ыны?т?я?ы, т?йені?табанм?йіздеріпайдаланылады. ?сіресесеміз, жасмалдарды?м?йіздеріжа?сы. Ортасын?уыстапнемесеекі?абатетіпбеттестіріп, ?теж??артажоныл?анм?йіздіширатыпг?л, жапыра?, ?ауырсын, ?анатбейнесінекелтіріп?рнектейді.

Сондай - а?т?йені?м?йізтабанынанжасал?ано? - д?рісал?ыш??тыша?ша да ?те?демішы?ады. Оны??бденкепкендегіт?рік?к ала м?рм?рсия?тыжылтырапт?рады. Оны иы?тыторсы?немесе?ош?арм?йіз, айбалтаіспеттесетіп?алып?а?атырады. ?айнатып, жоныптазалапал?анм?йізтабанк?км?лдірж?мса?пластинка?а??сапт?рады. Осыданкейін оны ?айшыменоюлап?ияды да, шет - шетін?демімы?тарменжиішегелепнемесежуантарамыспенбеттестіріптігеді. Тігіпбол?ансо?, оны?ішінет?йгіштеп??мкептеп, к?нге?ойып?атырады. ?бденкеуіп?атыпбол?ансо???тыны?аузынжездеп не к?містепшегелейді. Оны?ты?ынын да ?семдепм?йізденістейді. Осындайс?нді??тыларкіселібелдікті?салпынша?тарындаж?рген.

Т?я? пен м?йіздібал?ытып, кейінт?зетіпалып?алып?асалады да пыша?пентілмелейотырыптара?, т?ймеж?небас?а?са? - т?йекзаттаржасалады. Кейдет?йменібал?ы?анм?йізден?алыпшап?ыменойыпалып, ішінде?рнегі бар ?ыс?ылармен?атты?ысыпбедерлейді де, ?скіментесіпк?зшы?арады. Осы сия?ты?діспенм?йізденжасалатын, м?йізден?шекейленетінзаттар?текеп. Олармыналар: шайсауыт, ш?міш, ша?ша, таба?, тара?, пыша? сап, балта сап ж?не т. б, ою - ?рнек, кебеже, есік т. б.

І?. Бекіту.
О?ушынысаба?барысыкезіндедамыту, с?йлету, ?алыптастыру, да?дыландыру, ойландыру, ?орытындыжасау?а?йрету.
?. Ба?алау.
О?ушылардыбіліміне?арайба?алау.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: М?йіз ??деу»

Алматы облысы

Панфилов ауданы

Крылов атындағы орта мектеп

Технология пәнінің мұғалімі

Тугамбаев Бейсембай

Багашарович


Сабақтың тақырыбы: Мүйіз өңдеу

Мақсаты:
Оқушы тәрбиелеу.
Білімділікмақсаты:
Алғанбілімдерінкеңейтіп, қызығушылығынарттыру.
Тәрбиелікмақсаты:
Ұлттықөнергетәрбиелеу
Дамытушылықмақсаты.
Дүниетанымындамыту.
Сабақкөрнекілігі:
Компьютер, интерактивтітақта, электрондыоқулық, дидактикалық материал, қосымшаматериалдар, трек - сызбалар, газет - журналдар.
Сабақжабдығы:
Тақта, бор, компьютер, интерактивтітақта, теледидар, диафильм, бейнетаспа, үнтаспа.
Сабақтүрі:
Аралассабақ, жарыссабақ, сайыссабақ, семинар, конференция, дебат.
Сабақтипі:
Жаңасабақ, білімдітексеру, қайталау, пысықтау, бекіту, білімдібағалау.
Пәнаралықбайланысы:
Пәнмен, өмірмен, тарихидеректермен, қоршағанортаменбайланыстыру.
Сабақәдісі:
Түсіндіру, баяндау, сұрақ - жауап, талдау, жинақтау, ойтуғызу, хабарлау.

Сабақбарысы:
І. Ұйымдастырукезеңі.
а) Сабаққақатысыпотырғаноқушылардыұйымдастыру.
ә) Оқу - құралдарынтүгелдеу, реттеу.
б) Олардыңкөңіл - күйіне, денсаулығына баса назараудару.
ІІ. Үйтапсырмасынсұрауәдістері.
Үйтапсырмасынбелгілібірәдіс - тәсілдерарқылытексеру.
Ширатукезеңі (тест алу) т. б.

ІІІ. Жаңасабақтытүсіндіру
Мал мен аңныңжүнтерілеріменқатаролардыңмүйіздері мен тұяқтары да іскежарапотырған. Халқымыздыңертеденкележатқанқолөнермәдениетініңүлгілеріішіндемүйізденжасалғанәсемзаттарасқаншеберліктіңбелгісіндейоқшаутұрады. Әрбірмүйізөрнеката - бабаларымыздыңерлікеңбектері мен ежелгі ел салтыныңшежіресі.

Мүйізсүйеккеқарағандажонуға, июге, қалыпқасалуға, кесуге, тесуге, шегелеугеқолайлы. Сондықтанмүйіздентүрліожау, құты, түйме, тарақ, түйреуіш, қобдишалар, семсер, пышақ, бізсаптары, мүйізшақша, қаламсап, жазуқұралдары, тиекүзбе, шығыршық пен бұрандасияқтыкөптегензаттарөрнектеліпжасалады. Мүйіздіоюлапбасқазаттарғақиюластыру да, басқазаттардыоюлапмүйізгежапсыру да оңай. Мүйізұқсатушылардыңқұралдары да сүйекпенағашшеберлерініңқұралдарындай. Бірақбұлардаәртүрлімәнердегіқалыптарбасымкеледі.

Мүйіздіұқсатудыңнегізгіәдісіқыздыру, не қайнатыпбалқыту. Сөйтіп оны белгілібірнұсқағакелтіреді. Балқыптұрғанмүйізшебердіңөзіқажететкеніншеиюіне, қалыпқасалуына, жонуына, кесіпөрнектеуіне де оңай. Мәселен, тарақжасауүшініріқараныңмүйізінұсақтістіпышқыменыдыратпайотырыпбөлшектептіледі. Оданкейінтарақтыңмөлшеріндейетіп, қысқығасалыпжалпақтаптүзетеді. Шапқымен, пышақпенжұқартыпжоныпалғанмүйіздіекітақтайдыңарасынасалыпқысқығабекітеді, соданкейін оны солтақтайменқосапышқылаптістеріншығарады. Тарақтыңірітісі мен ұсақтісінтілетінпышқыекітүрліболады, оныңбіріқалың да екіншісіжұқаболады. Тарақтыңұсақтістерінсындырыпалмасүшін оны тақтайғақысыпсолтақтайментұтаскесукерек. Даярболғантарақтыегеп, ыспалап, бояпәдемілейді.

Мүйіздісүйекпен, ағашпенараластырақиюластырыпоюлайды. Мүйізалтындаған, немесекүмістегенмықшегелермен, алтын - күмісқұрсауларменбілезіктеуге де икемді. Мүйіздіұқсатужұмысынасиырдың, серкенің, қошқардың, тау текенің, құлжаныңмүйіздері, жылқыныңтұяғы, түйеніңтабанмүйіздеріпайдаланылады. Әсіресесеміз, жасмалдардыңмүйіздеріжақсы. Ортасынқуыстапнемесеекіқабатетіпбеттестіріп, өтежұқартажонылғанмүйіздіширатыпгүл, жапырақ, қауырсын, қанатбейнесінекелтіріпөрнектейді.

Сондай - ақтүйеніңмүйізтабанынанжасалғаноқ - дәрісалғышқұтышақша да өтеәдемішығады. Оныңәбденкепкендегітүрікөк ала мәрмәрсияқтыжылтыраптұрады. Оны иықтыторсықнемесеқошқармүйіз, айбалтаіспеттесетіпқалыпқақатырады. Қайнатып, жоныптазалапалғанмүйізтабанкөкмөлдіржұмсақпластинкағаұқсаптұрады. Осыданкейін оны қайшыменоюлапқияды да, шет - шетінәдемімықтарменжиішегелепнемесежуантарамыспенбеттестіріптігеді. Тігіпболғансоң, оныңішінетүйгіштепқұмкептеп, күнгеқойыпқатырады. Әбденкеуіпқатыпболғансоңқұтыныңаузынжездеп не күмістепшегелейді. Оныңтығынын да әсемдепмүйізденістейді. Осындайсәндіқұтыларкіселібелдіктіңсалпыншақтарындажүрген.

Тұяқ пен мүйіздібалқытып, кейінтүзетіпалыпқалыпқасалады да пышақпентілмелейотырыптарақ, түймежәнебасқаұсақ - түйекзаттаржасалады. Кейдетүйменібалқығанмүйізденқалыпшапқыменойыпалып, ішіндеөрнегі бар қысқыларменқаттықысыпбедерлейді де, үскіментесіпкөзшығарады. Осы сияқтыәдіспенмүйізденжасалатын, мүйізденәшекейленетінзаттарөтекеп. Олармыналар: шайсауыт, шөміш, шақша, табақ, тарақ, пышақ сап, балта сап және т. б, ою - өрнек, кебеже, есік т. б.

ІҮ. Бекіту.
Оқушынысабақбарысыкезіндедамыту, сөйлету, қалыптастыру, дағдыландыру, ойландыру, қорытындыжасауғаүйрету.
Ү. Бағалау.
Оқушылардыбілімінеқарайбағалау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (мальчики)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: М?йіз ??деу

Автор: Туганбаев Бейсенбай Багашарович

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294192

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства