kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Был?арымен ж?мыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Был?арымен ж?мыс»

Саба?ты? ма?саты: «С?ндік-?олданбалы ?нер, был?арымен ж?мыс жасау» б?лімі бойынша о?ушыларды? білімін ?орытындылау ж?не ж?йелеу;та?ырып бойынша о?ушыларды? білімін ж?йелеу; был?арымен ж?мыс жаса?анда ал?ан білімін пайдаланып ?з бетінше т?стерді та?дап ?йрену;

Міндеттері:

-т?стер гаммасында был?арыдан картиналар ??растыруда да?дыларын, білімдерін бекіту;

- ж?мысты? ?дістерінде іскерлікті дамыту;

- эстетикалы? тал?амын т?рбиелеу, тапсырманы жина?ы орындау ;

-тапсырманы берілген уа?ыт ішінде орындау?а ?йренуді т?рбиелеу.

Саба?ты? ?дісі:??гіме н?с?ау;к?рнекі – о?ушылар?а композицияларды к?рсету;

М??алім тарапынан – ба?ылау, есеп ?дісі;о?ушыларды ?зара ба?ылау;

Саба?ты? т?рі: теория мен практика саба?ы

П?наралы? байланыс: тарих – с?ндік ?олданбалы ?нер тарихы, был?арымен ж?мыс, г?лдер тілі (Символика);- бейнелеу ?нері – суреттер, г?лдерден композиция.

??рал-жабды?тар: «Был?арымен ж?мыс жасау» б?лім ж?мыстарыны? к?рмесі;  - тапсырма карточкалары; - сканворд; -рамкалар, холст, ДВП, был?ары, ПВА желімі, мастер желімі.

                                                        Саба?ты? барысы:

I.?йымдастыру кезе?і

Психологиялы? с?ті

Топ?а б?лу

II.??ушыларды? о?у ?рекетін мотивациялау ж?не саба?ты? ма?сатымен, міндеттерімен таныстыру.

Саба? «С?ндік – ?олданбалы ?нер, был?арымен ж?мыс» б?лімі бойынша ?орытынды болып табылады, сонды?тан бізді? саба?ымызды? ма?саты: был?ары бойынша білімді ?орытындылау ж?не ж?йелеу немесе жалпы ?айталау саба?ы деп атау?а болады. Саба?ты? ма?сатына жету ?шін келесі міндеттерді орындау ?ажет: о?ушыларды «С?ндік – ?олданбалы ?нер, был?арымен ж?мыс» та?ырыбы т??ірегінде білмді ж?йелеу. Был?арыдан панно жасауда о?у да?дыларын бекіту. Берілген уа?ыт ішінде орындай білу.

III. Жа?а саба?

1.М??алімні? с?зі

2.Тірек –сызба бойынша ??гімелесу (кіріспе н?с?ау).

О?ушыларды? тірек білімдерін т?зету. Не? ?айда? ?ашан?

 Принципі бойынша топты? ж?мыс. С?ра?ты тал?ылау?а 1 минут беріледі, ?ай топ жалауды бірінші к?терсе сол топ жауап береді. Жауапты ба?алау.

Бірінші ж?мысты? ?орытындысы.

Ж?ппен ж?мыс: картина, панно, дизайн, был?арыдан жасал?ан шо? г?лдер, композиция, ??мыра – осы та?ырып?а с?йкес келетін 8 кілт с?з табу.

Екінші ж?мысты? ?орытындысы.

IV. Бекіту кезе?і

Был?арымен ж?мыс жасау негізіні? анализі, ?айталау (кіріспе н?с?ау).

Был?арымен ж?мыс жасау ?лкен шеберлікті ж?не ?нерді ?ажет етеді. Был?арымен  ж?мыс  жаса?ан кезде жазы? ж?мыстар?а да к?лемді ж?мыстар?а да желім  жа?ылып ?алмау,  ?олыны? сауса?тарын к?йдіріп алмас ?шін ?те тияна?ты, тал?аммен, жина?ылы?ты орындауды ?ажет етеді. Берілген суретті арнайы дайындал?ан был?ары?а калька к?мегімен т?сіруге болады, содан кейін б?лшектерді ?иып алып, 5 – 6 см алыс не жа?ын ара ?ашы?та шамны? ?стіне ?ыздырамыз, б?лшек к?лемді форма ала бастайды.

Осындай ?діспен суретке ?ажетті б?лшектерді ??деп, рамка?а суреттерді? дайындамаларын жабыстырамыз. Желім-момент, супержелім немесе мастержелім, ?айшы ?ажет.  Барлы?ын жабыстырып ?демі «панно» аламыз. Ал егер ж?мыс жазы? болса, онда был?арыны ?ыздыру керек емес, онда сурет, ?айшы, калька ж?не б?лшектерді сурет бойынша жабыстырады.

О?ушылар?а дайын г?лдерден композициялар, был?арыдан ж?мыстар беріледі. 5 – минут композицияны талдау?а ж?не 2 минут топты?  жауабына беріледі (жартылай –зертеушілік ?діс). Жауаптар толы? сыныппен ты?далып, ?осымша ?пайлармен т?зетіледі. Дайынды? кезде ?р топтан бір ?атысушы дербес ж?мыс?а шы?ады, «Г?лдер» ?ле?ін о?иды (?дебиетпен п?наралы? байланыс).

Просмотр содержимого документа
«Был?арымен ж?мыс»


Тақырыбы: «Былғарымен жұмыс»

Сабақтың мақсаты: «Сәндік-қолданбалы өнер, былғарымен жұмыс жасау» бөлімі бойынша оқушылардың білімін қорытындылау және жүйелеу;тақырып бойынша оқушылардың білімін жүйелеу; былғарымен жұмыс жасағанда алған білімін пайдаланып өз бетінше түстерді таңдап үйрену;

Міндеттері:

-түстер гаммасында былғарыдан картиналар құрастыруда дағдыларын, білімдерін бекіту;

- жұмыстың әдістерінде іскерлікті дамыту;

- эстетикалық талғамын тәрбиелеу, тапсырманы жинақы орындау ;

-тапсырманы берілген уақыт ішінде орындауға үйренуді тәрбиелеу.

Сабақтың әдісі:Әңгіме нұсқау;көрнекі – оқушыларға композицияларды көрсету;

Мұғалім тарапынан – бақылау, есеп әдісі;оқушыларды өзара бақылау;

Сабақтың түрі: теория мен практика сабағы

Пәнаралық байланыс: тарих – сәндік қолданбалы өнер тарихы, былғарымен жұмыс, гүлдер тілі (Символика);- бейнелеу өнері – суреттер, гүлдерден композиция.

Құрал-жабдықтар: «Былғарымен жұмыс жасау» бөлім жұмыстарының көрмесі; - тапсырма карточкалары; - сканворд; -рамкалар, холст, ДВП, былғары, ПВА желімі, мастер желімі.

Сабақтың барысы:

I.Ұйымдастыру кезеңі

Психологиялық сәті

Топқа бөлу

II.Өқушылардың оқу әрекетін мотивациялау және сабақтың мақсатымен, міндеттерімен таныстыру.

Сабақ «Сәндік – қолданбалы өнер, былғарымен жұмыс» бөлімі бойынша қорытынды болып табылады, сондықтан біздің сабағымыздың мақсаты: былғары бойынша білімді қорытындылау және жүйелеу немесе жалпы қайталау сабағы деп атауға болады. Сабақтың мақсатына жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет: оқушыларды «Сәндік – қолданбалы өнер, былғарымен жұмыс» тақырыбы төңірегінде білмді жүйелеу. Былғарыдан панно жасауда оқу дағдыларын бекіту. Берілген уақыт ішінде орындай білу.

III. Жаңа сабақ

1.Мұғалімнің сөзі

2.Тірек –сызба бойынша әңгімелесу (кіріспе нұсқау).

Оқушылардың тірек білімдерін түзету. Не? Қайда? Қашан?

Принципі бойынша топтық жұмыс. Сұрақты талқылауға 1 минут беріледі, қай топ жалауды бірінші көтерсе сол топ жауап береді. Жауапты бағалау.

Бірінші жұмыстың қорытындысы.

Жұппен жұмыс: картина, панно, дизайн, былғарыдан жасалған шоқ гүлдер, композиция, құмыра – осы тақырыпқа сәйкес келетін 8 кілт сөз табу.

Екінші жұмыстың қорытындысы.

IV. Бекіту кезеңі

Былғарымен жұмыс жасау негізінің анализі, қайталау (кіріспе нұсқау).

Былғарымен жұмыс жасау үлкен шеберлікті және өнерді қажет етеді. Былғарымен жұмыс жасаған кезде жазық жұмыстарға да көлемді жұмыстарға да желім жағылып қалмау, қолының саусақтарын күйдіріп алмас үшін өте тиянақты, талғаммен, жинақылықты орындауды қажет етеді. Берілген суретті арнайы дайындалған былғарыға калька көмегімен түсіруге болады, содан кейін бөлшектерді қиып алып, 5 – 6 см алыс не жақын ара қашықта шамның үстіне қыздырамыз, бөлшек көлемді форма ала бастайды.

Осындай әдіспен суретке қажетті бөлшектерді өңдеп, рамкаға суреттердің дайындамаларын жабыстырамыз. Желім-момент, супержелім немесе мастержелім, қайшы қажет. Барлығын жабыстырып әдемі «панно» аламыз. Ал егер жұмыс жазық болса, онда былғарыны қыздыру керек емес, онда сурет, қайшы, калька және бөлшектерді сурет бойынша жабыстырады.

Оқушыларға дайын гүлдерден композициялар, былғарыдан жұмыстар беріледі. 5 – минут композицияны талдауға және 2 минут топтың жауабына беріледі (жартылай –зертеушілік әдіс). Жауаптар толық сыныппен тыңдалып, қосымша ұпайлармен түзетіледі. Дайындық кезде әр топтан бір қатысушы дербес жұмысқа шығады, «Гүлдер» өлеңін оқиды (әдебиетпен пәнаралық байланыс).

Үшінші жұмыстың қорытындысы.

V. Сарамандық жұмыс

Ағымды нұсқау. Сарамандық жұмыстарды орындау (түсініктерді корытындылау, жүйелеу және оларды практикада қолдану).

Топтық жұмыс – былғарыдан жасалған гүлдерден композиция жасау.

– кашпо+гүлдер (былғары); - сабан дөңгелек-гүлдер(былғары);

- рамка + гүлдер (былғары);

Қорытынды нұсқау. Анализ. Қорытындылау.

1. Не? Қайда? Қашан? «Былғарымен жұмыс жасау» бөлімі бойынша 8 кілт сөз табу.

Ең ежелгі гүл? Елі?

Гүлдермен байланысты діни әдеп – ғұрыптар?

Композиция құрғанда қолданылатын ыдыс?

Аранжировка? Композицияда қолданылатын ұстағыштар?

Композиция? Композизия құрастыруда негізгі сызық (бағыт)?

Букет? Былғарымен жұмыс жасағанда « жазық және көлемді формалар нені білдіреді?

2.Сканворд – букет, композиция, былғарыдан гүлдер, аранжировка, құмыра, панно, рамка.

Гүлдерді қоятын орын? (сәндік құмыра)

Табиғи сөмкені неден тігеді? (былғары)

Ата-аналар қайда барады? (жұмысқа)

Үйді көркемдеу? (дизайн)

Экибананы құрастыруды қалай атайды? (композиция)

Көркем шығарманы қалай атайды? (картина)

Фотография неде турады? (рамка)

  • Каринаны рамкада құрастыру? (панно)

3.Композицияны талдау, бар болса кемшіліктерді анықтау.

4. Өлеңдерді оқу – айқындылығы, ашық, ритмді сезуі, әр топтан өздері ойлап тапқан өлеңдер.

5. Сарамандық жұмыс – аранжировка ережелерін ұстанып, берілген материалдардан, былғары гүлдерінен композиция құрастыру (алдын ала дайындалған былғарыдан жасалған гүлдер).

Көксай негізгі мектебінің

Технология пәнінің мұғалімі

Скокбаев Асхат Рахметович
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (мальчики)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Был?арымен ж?мыс

Автор: Скокбаев Асхат Рахметович

Дата: 28.02.2016

Номер свидетельства: 299937

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства