kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Оригами.Мерекелік шарлар дайындау

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні:

Материалтану

Тобы:

3б КШТ

Уа?ыты:

9.12.2014жыл

Саба?ты? та?ырыбы:

Оригами.Мерекелік шарлар дайындау

??зыреттілікке жеткізетін саба?ты? ма?сат-міндеттері:

 

А) А?паратты? ??зыреттілік: Оригами туралы білімдеріне с?йене отырып, білім ж?не іскерлік да?дыларын ?алыптастыру.

?) Коммуникативтік ??зыреттілік: ?а?азды к?ркем б?ктеу ар?ылы, мерекелік шарларды б?ктеу ?дістерін ме?герту.

Б) Проблеманы шешу ??зыреттілігі: Ме?герген білімдерін к?нделікті ?мірде пайдалана білуге, адамгершілік, мейірімділік ?асиеттерін да?дыландыру.

Саба?ты? т?рі:

Аралас саба?, дамытушылы? саба?

Саба?ты? типі:

іскерлік пен да?дыны ?алыптастыру

Саба?та ?олданылатын педагогикалы? технологиялар:

А) Педагогикалы? ?арым-?атынаста жеке т?л?аны ізгілендіру ж?не демократияландыруда?ы негізделген технологиялар: ынтыма?тасты?, білім беруді  ізгілендіру

?) ?дістемелік білім жетілдіру ж?не дидактикалы? ?айта ??растыру негізіндегі педагогикалы? технологиялар: дидактикалы? бірліктерді ірілендіру, а?ыл-ой ?рекетін сатылап ?алыптастыру, модульды?

Б)АКТ

Саба?ты? ?дісі:

А) білім алу к?зіне ?арай топтастырыл?ан ?дістер: с?здік, к?рнекілік, практикалы?

?) таным белсенділігі де?гейіне ?арай топтастырыл?ан ?дістер:

т?сіндірмелі-иллюстративті, репродуктивтік, проблемалы?, ішінара зерттеу, эвристикалы?

В) білімді ба?ылау, ба?алау ?дістері т.б.

П?наралы? байланыс:

Сызу, о?у шеберханасында?ы практикум, сурет, ?ол?нер

О?ыту ??ралдары:

«ОРИГАМИ» Эйлин О Брайн и Кейт Нидхем

«Оригами» Т.Б.Сержантова «Е?бекке баулу ?дістемесі» М.Н.С?лейменов, Л.А.Жайманова

Саба?ты? барысы:

О?ытушыны? ?ызметі

Студентті? ?ызметі

К?тілетін н?тиже

І. ?йымдастыру б?лімі Психологиялы? кезе?

 

О?ушыларды т?гелдеу.

Барлы? топтын о?ушылары  орындарынан т?рып, б?гінгі саба??а тілек айтады.

Топ студенттерін т?рт топ?а б?лемін.

 

Студенттер м??аліммен амандасады, ?ркім к?ршілеріне с?ттілік тілейді!

 • Ісмерлік шеберлігі?ді ?те жа?сы орындауы?а тілектеспіз!

Саба??а дайын болу,  бір-бірімізге психологиялы? к??іл –к?й тілеу.

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру

     ?ткен саба?ты пысы?тау

 

 1. «С?йкестендір»
 2. «Базалы? форманы ата»

 

 

 1. «С?йкестендір»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. «Базалы? форманы ата»

 

?ртоптан бір о?ушыдан кезек-кезек келіп тапсырманы та?тада орындайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Есік
 • Кітап
 • ?ос ?шб?рыш
 • ??йма?
 • ??с
 • Балы?
 • Батпырауы?
 • Катамаран
 • ?ш б?рыш

Коммуникативтік ??зыреттілік ?алыпдастыру, с?йлеу м?дениетін дамыту. Проблема ны шешу ??зыреттілігін м?селе ?ою ар?ылы оны? жолын таба білу шеберлігін аны?тау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?ткен саба?ты ?айталау, іскерлік пен да?дыны ?алыптастыру, білімді жина?тау.

 

 

 

 

ІІІ. ?ткен материалды ?айталау ар?ылы жа?а материалды ?абылдау?а дайынды?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника ?ауіпсіздік ережелерін ж?мба?тар ар?ылы шешу.

 1. Жо? ?зінде баста,  ?аста, мойын да,

?зынды?ы жазулы т?р бойында. (сыз?ыш)

2. Жар?ылда?ан ?ос ?ылыш,?ол?а тисе жо? тыныш.(?айшы)

Коммуникативтік ??зыреттілік ?алыптастыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттерді? ойлау ?абілеттерін ашу,   с?йлеу ?абілеттерін дамыту

Ж?мба? шешу техникасы ар?ылы ойлау ?абілетін дамыту, ж?не ?ауіпсіздік ережелерінде ??ындыру

IV. Жа?а білімді бекіту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?ытайлы? азамат Цай Лунь ?а?азды ойлап тап?анда ?андай ?лкен жа?алы? аш?анын, б?лкім, білмеген де болар?! Ол ал?аш а?ашты? ішкі бетінен алын?ан жа??аны ж??алап, т?рлі бейнелер салу?а пайдаланыпты. Осылайша, ?ытайлы?тар ж?н мен жібекті арзан ж?не ?олда бар материалмен – ?сімдік талшы?тары, т?т а?ашыны? ?абы?ы ж?не бамбук саба?тарымен алмастырды. М?лде жа?а материал – ?а?аз пайда болды. Ал оны? пайда болуы ресми т?рде б. э. д. 105 жыл деп саналады.
VII ?асырды? басында буддалы? монах Дан Хо Жапония?а жетіп, ?а?аз жасау ??пиясын ашады. Бастап?ы ?а?азды Жапонияда жібек талшы?тарыны? пілл?сінен алса, бертін келе ?ымбат шикізатты арзанымен алмастырып, бамбук саба?тары, а?аш ?абы?ы, кендір, ш?беректен ?а?аз алу технологиясы ?ол?а алынды. Ал ж?з жыл ?ткенде жапонды?тар ?здеріні? ?а?аздарын шы?арады, б?л сапасы жа?ынан ?ытай ?а?азынан да асып т?сті. Уа?ыт ?те келе ?а?аз Азия елдерінен со? арабтар?а, Батыс елдеріне жеткен.
?а?аз – біреулер ?шін тек жазу не сызу ??ралы болса, енді біреулер ?шін ?ол?нерде таптырмас материал екенін айтты?. ?а?аздан сан т?рлі д?ние жасау?а болады. ?а?азды? ?ыр-сырын білетіндер оны к?деге асыру жолдарын да жа?сы ме?герген. ?а?азды ?алай болса, солай тастамай, оны ?з орнымен ж?мсай білу – ?лкен ?нер. Ал оны керегіне жаратып, жа?а д?ние жасап шы?ару – на?ыз шеберлікті? белгісі.
Тек ?иялымыз?а ерік беріп, жаны?ыз?а жа?ынды тани алса?ыз бол?аны.

?р топта?ы о?ушылар б?йымны? жасалу кезе?ін ретімен та?та?а орналастырады.

?ол?нерді? квиллинг, оригами, скрапбукинг (а?ыл. scrapbooking – «??ра?кітап»), папье-маше (фр. papier mâché – шайнал?ан ?а?аз), аппликация (лат. аpplication – жал?ау, жабыстыру). Демек м?нда пайдаланылатын негізгі материал – ?арапайым ?а?аз.

 

Проблеманы шешу ??зыреттілігі

V. Машы?ты? кезе?

 

Тапсырма: Б?йымны? технологиялы? картасын д?рыс орналастыр.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Студенттер ?р топтан бір студенттен шы?ып,б?йымны? жасалу кезе?ін ретімен к?рсетеді. Кезе?дерін д?рыс тап?аннан кейін ?р топ орындарынан берілген тапсырманы орындайды.

Іскерлік пен да?дыны практика мен ?штастыру.Балаларды бірлікке,?жымшылды??а, ??ыптылы??а т?рбиелеу

?І. ?йге тапсырма. ?орытындылау.

 

 

 

 

 

 

 

 

?ІІ.  Ба?алау.

 

Рефлексия.

О?ушылар?а:

 • Кімге б?гінгі саба? ?нады, ?олдарынды жо?ары к?теріндер?

М??алім:

 • Ма?ан да ?нады.?те ?ызы? саба? болды.

Мен сендерге ?р тапсырма сайын берген «смайликтерді» санап шы?айы?! ?ай топты? к??ілді смайликтері к?п болса сол топ?а жа?сы ?пай беріледі.

     

 

 

 

 

?ане, барлы?ымыз мерекелік шарларымызды  к?рсетейік! Барлы? студенттер ба?аланады! ?ателік т?стары айтылып, т?зетіледі.

 Саба? ая?талды, сау болы?ыздар ??рметті студенттер!

 

 

Барлы?ы ?олдарын жо?ары к?тереді!

Студенттер б?йымдарын, тобы мен бірге ?ор?айды.  ба?аланады.

 

Сауболы?ыз!

Студенттер бос уа?ытын тиімді пайдалану. Ал?ан білімдерін ?мірде, практикада ?олдану.

 

 

 

 

Ба?алану, м??аліммен ?оштасу

Просмотр содержимого документа
«Оригами.Мерекелік шарлар дайындау »

Пәні:

Материалтану

Тобы:

3б КШТ

Уақыты:

9.12.2014жыл

Сабақтың тақырыбы:

Оригами.Мерекелік шарлар дайындау

Құзыреттілікке жеткізетін сабақтың мақсат-міндеттері:


А) Ақпараттық құзыреттілік: Оригами туралы білімдеріне сүйене отырып, білім және іскерлік дағдыларын қалыптастыру.

Ә) Коммуникативтік құзыреттілік: Қағазды көркем бүктеу арқылы, мерекелік шарларды бүктеу әдістерін меңгерту.

Б) Проблеманы шешу құзыреттілігі: Меңгерген білімдерін күнделікті өмірде пайдалана білуге, адамгершілік, мейірімділік қасиеттерін дағдыландыру.

Сабақтың түрі:

Аралас сабақ, дамытушылық сабақ

Сабақтың типі:

іскерлік пен дағдыны қалыптастыру

Сабақта қолданылатын педагогикалық технологиялар:

А) Педагогикалық қарым-қатынаста жеке тұлғаны ізгілендіру және демократияландырудағы негізделген технологиялар: ынтымақтастық, білім беруді ізгілендіру

Ә) Әдістемелік білім жетілдіру және дидактикалық қайта құрастыру негізіндегі педагогикалық технологиялар: дидактикалық бірліктерді ірілендіру, ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру, модульдық

Б)АКТ

Сабақтың әдісі:

А) білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер: сөздік, көрнекілік, практикалық

Ә) таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер:

түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивтік, проблемалық, ішінара зерттеу, эвристикалық

В) білімді бақылау, бағалау әдістері т.б.

Пәнаралық байланыс:

Сызу, оқу шеберханасындағы практикум, сурет, қолөнер

Оқыту құралдары:

«ОРИГАМИ» Эйлин О Брайн и Кейт Нидхем

«Оригами» Т.Б.Сержантова «Еңбекке баулу әдістемесі» М.Н.Сүлейменов, Л.А.Жайманова

Сабақтың барысы:

Оқытушының қызметі

Студенттің қызметі

Күтілетін нәтиже

І. Ұйымдастыру бөлімі Психологиялық кезең


Оқушыларды түгелдеу.

Барлық топтын оқушылары орындарынан тұрып, бүгінгі сабаққа тілек айтады.

Топ студенттерін төрт топқа бөлемін.


Студенттер мұғаліммен амандасады, Әркім көршілеріне сәттілік тілейді!

 • Ісмерлік шеберлігіңді өте жақсы орындауыңа тілектеспіз!

Сабаққа дайын болу, бір-бірімізге психологиялық көңіл –күй тілеу.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

Өткен сабақты пысықтау


 1. «Сәйкестендір»

 2. «Базалық форманы ата» 1. «Сәйкестендір»


 1. «Базалық форманы ата»

Әртоптан бір оқушыдан кезек-кезек келіп тапсырманы тақтада орындайды.
 • Үй

 • Есік

 • Кітап

 • Қос үшбұрыш

 • Құймақ

 • Құс

 • Балық

 • Батпырауық

 • Катамаран

 • Үш бұрыш

Коммуникативтік құзыреттілік қалыпдастыру, сөйлеу мәдениетін дамыту. Проблема ны шешу құзыреттілігін мәселе қою арқылы оның жолын таба білу шеберлігін анықтау.

Аппликациия

Квилинг

Қағазды ширату арқылы бұйымдар жасау

Қағазды бүктеу арқылы бұйымдар жасауКез-келген бұйымды заман талабына сай орындау


Оригами
Дизайн


Жапсыру арқылы орындалған жұмысӨткен сабақты қайталау, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру, білімді жинақтау.

ІІІ. Өткен материалды қайталау арқылы жаңа материалды қабылдауға дайындық

ОригамиТехника қауіпсіздік ережелерін жұмбақтар арқылы шешу.

 1. Жоқ өзінде баста, қаста, мойын да,

ұзындығы жазулы тұр бойында. (сызғыш)

2. Жарқылдаған қос қылыш,қолға тисе жоқ тыныш.(қайшы)

Коммуникативтік құзыреттілік қалыптастыру


Студенттердің ойлау қабілеттерін ашу, сөйлеу қабілеттерін дамыту

Жұмбақ шешу техникасы арқылы ойлау қабілетін дамыту, және қауіпсіздік ережелерінде ұғындыру

IV. Жаңа білімді бекіту


Қытайлық азамат Цай Лунь қағазды ойлап тапқанда қандай үлкен жаңалық ашқанын, бәлкім, білмеген де болар?! Ол алғаш ағаштың ішкі бетінен алынған жаңқаны жұқалап, түрлі бейнелер салуға пайдаланыпты. Осылайша, қытайлықтар жүн мен жібекті арзан және қолда бар материалмен – өсімдік талшықтары, тұт ағашының қабығы және бамбук сабақтарымен алмастырды. Мүлде жаңа материал – қағаз пайда болды. Ал оның пайда болуы ресми түрде б. э. д. 105 жыл деп саналады.
VII ғасырдың басында буддалық монах Дан Хо Жапонияға жетіп, қағаз жасау құпиясын ашады. Бастапқы қағазды Жапонияда жібек талшықтарының пілләсінен алса, бертін келе қымбат шикізатты арзанымен алмастырып, бамбук сабақтары, ағаш қабығы, кендір, шүберектен қағаз алу технологиясы қолға алынды. Ал жүз жыл өткенде жапондықтар өздерінің қағаздарын шығарады, бұл сапасы жағынан Қытай қағазынан да асып түсті. Уақыт өте келе қағаз Азия елдерінен соң арабтарға, Батыс елдеріне жеткен.
Қағаз – біреулер үшін тек жазу не сызу құралы болса, енді біреулер үшін қолөнерде таптырмас материал екенін айттық. Қағаздан сан түрлі дүние жасауға болады. Қағаздың қыр-сырын білетіндер оны кәдеге асыру жолдарын да жақсы меңгерген. Қағазды қалай болса, солай тастамай, оны өз орнымен жұмсай білу – үлкен өнер. Ал оны керегіне жаратып, жаңа дүние жасап шығару – нағыз шеберліктің белгісі.
Тек қиялымызға ерік беріп, жаныңызға жақынды тани алсаңыз болғаны.

Әр топтағы оқушылар бұйымның жасалу кезеңін ретімен тақтаға орналастырады.

Қолөнердің квиллинг, оригами, скрапбукинг (ағыл. scrapbooking – «құрақкітап»), папье-маше (фр. papier mâché – шайналған қағаз), аппликация (лат. аpplication – жалғау, жабыстыру). Демек мұнда пайдаланылатын негізгі материал – қарапайым қағаз.

Проблеманы шешу құзыреттілігі

V. Машықтық кезең


Тапсырма: Бұйымның технологиялық картасын дұрыс орналастыр.
Студенттер әр топтан бір студенттен шығып,бұйымның жасалу кезеңін ретімен көрсетеді. Кезеңдерін дұрыс тапқаннан кейін әр топ орындарынан берілген тапсырманы орындайды.

Іскерлік пен дағдыны практика мен ұштастыру.Балаларды бірлікке,ұжымшылдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

ҮІ. Үйге тапсырма. Қорытындылау.

ҮІІ. Бағалау.


Рефлексия.

Оқушыларға:

 • Кімге бүгінгі сабақ ұнады, қолдарынды жоғары көтеріндер?

Мұғалім:

 • Маған да ұнады.Өте қызық сабақ болды.

Мен сендерге әр тапсырма сайын берген «смайликтерді» санап шығайық! Қай топтың көңілді смайликтері көп болса сол топқа жақсы ұпай беріледі.
Қане, барлығымыз мерекелік шарларымызды көрсетейік! Барлық студенттер бағаланады! Қателік тұстары айтылып, түзетіледі.

Сабақ аяқталды, сау болыңыздар құрметті студенттер!Барлығы қолдарын жоғары көтереді!

Студенттер бұйымдарын, тобы мен бірге қорғайды. бағаланады.


Сауболыңыз!

Студенттер бос уақытын тиімді пайдалану. Алған білімдерін өмірде, практикада қолдану.

Бағалану, мұғаліммен қоштасу


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Оригами.Мерекелік шарлар дайындау

Автор: Ермеккалиева Эльвира Хамитовна

Дата: 21.01.2015

Номер свидетельства: 159308

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства