kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?ты? ?лтты? ою ?рнектері. Ою т?рлері ж?не дайындау реттілігі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «?аза?ты? ?лтты? ою ?рнектері. Ою т?рлері ж?не дайындау реттілігі.»
   Саба?ты? ма?саты: ?аза?ты? ою-?рнектерімен таныстыру.
Білімділік: теориялы? білімдерін практикамен ?штастыра отырып, логикалы?, фантазиялы? ?абілеттерін дамыту, м?лімет беру;
Дамытушылы?: эстетикалы? тал?амы мен ?йымдастырушылы?, ойлау ?абілеттерін дамыту, практикалы? іс-?рекеттерін ?алыптастыру;
Т?рбиелілік: о?ушыларды ?семдікке, с?ндікке, ??ыптылы??а, ?немділікке, ?зара к?мек к?рсетуге т?рбиелеу.
Саба? т?рі: жа?а білім беруге ба?ыттал?ан дамыта о?ыту ?дісі.
Саба? ?дісі: т?сіндіру, к?рсету, сараманды? ж?мыс.
П?наралы? байланыс: геометрия, сызу, орыс тілі, тарих, ?аза? тілі.
Саба? барысы:
I. ?йымдастыру кезе?і: сыныпты? саба??а дайынды?ын бай?ап, о?ушыларды? назарын саба??а аудару. (Психологиялы? дайынды?)
О?ушылар б?гінгі бізді? саба?ымыз?а ?она?тар келіп отыр ж?не барлы?ыда ?здерімен бірге тапсырмаларын ала келіпті. Соларды? тапсырмаларына орындау?а тырысайы?.

1.Сыйлы ?она?. II. ?й тапсырмасын тексеру.

1. Талшы? дегеніміз не ?

2. Талшы? нешеге б?лінеді?

3. Таби?и талшы? туралы не білесіз?

4. Мата неден т?рады?

5. Матаны? негізгі, ар?ау жібі  туралы айты?ыз.

6. ?ол тігістеріні? т?рлеріне то?талы?ыз

III. Жа?а саба?. Ма?ынаны тану.

?аза?ты? ?лтты? ою -?рнектері. Ою т?рлері ж?не дайындау реттілігі.

?аза?ты? «ою» ж?не «?рнек» деген  ?ос с?зі латынша «орнамент» деген ма?ынаны білдіреді. Б?л ?нер бізге Ежелгі к?шпенділерден жеткен. Адамдар ал?аш рет а?аш?а, тас?а, с?йекке сал?ан. Ою- б?л белгілі бір затты ою, кесу, тігу, ?ию т?сілдері ар?ылы ж?зеге асады. Осы ою-?рнекті  ?з ?мірлеріні? с?ні мен м?ніне айналдыр?аны  сонша, ою-?рнек туралы бірнеше а?ыздар мен  ертегілерде  бар. Соны? бірі «Ою хан  мен Жою хан»  а?ызына то?талайы?.
  Ертеде бір ?діл хан болыпты. Оны? жарлы?ы  бойынша ?ол астында?ы хал?ы оюлау, ?рнектеу, кестелеу, то?у бедерлеу ?нерлерін ме?герген. Олар ою-?рнекпен ?йлерін, киім- кешектерін т?гелдей  безендірген. Тіпті олар бір- бірімен ою тілінде де с?йлесетін бол?ан. Сонды?тан оны- «Ою хан» деп ата?ан. К?ндерді? бір к?нінде б?тен елді?  ханы со?ыс ашып, Ою ханда та?ынан  т?сіріп, зындан?а ?амап, билікті ?зі  ж?ргізеді. Б?л хан  ?аншама жа?а ою ойлап  тапса да, ол ою тез ?мыт бола беріпті, ж?не ?зіне д?рыс ке?ес берген  адамдарды?  пікірін ты?дамай, оларды? к?зін жойып отыр?ан. Сонды?тан оны « Жою хан» деп атапты. Жою ханны? жал?ыз  ?лы бар екен. Сол бір к?ні а??а шы?ып жолында?ы а?- ??сты? барын ?ырып, терісін  ?айтарда алып ?айтамын деп ал?а жылжи береді. Б?ны к?ріп т?р?ан ?кі баланы? бетіне шапшып екі к?зін ойып алады. Со?ыр болып ?ал?ан бала ?алай ж?рерін білмей  тентіреп келе жатып, жардан ??лап ?леді. Б?л кезде Жою ханда баласына   іздеу салып жат?ан. Кімде- кім баламны? ?лімін естіртсе, оны? басын аламын- дейді.   М?ны естіген Ою хан ?зі с?ранып баланы іздеуге бар?ысы келетінін айтып,жол?а шы?ады. Жолда жаралан?ан а? –??стар?а Ою хан ?з к?мегін к?рсетеді. ?анаты сын?ан  ?кіні де емдеп т?рып: Орманнан Жою ханны? баласын  к?рді? бе – деп с?рады.   Сонда ?кі: «Оны к?ргенін ж?не ол баланы? к?зін ойып ал?анын, су?а ??лап  су т?бінде ?ліп жат?анын да айтты. Бол?ан жа?дайды? шынды?ын Ою хан естіген со?, еліне келіп, оны сырма? бетіне ою ар?ылы бейнелеп, Жою хан?а апарды. Сырма? ?те ?демі, к?ркем, бояулары адамды баурап алатындай си?ырлы болады.
   Жою хан сырма?ты? оюына ?за? ?арап, баласыны? ж?рген жолында?ы ?ш?ан ??спен, б??ымен ар?армен ?одаспен ж?не жолбарыспен де ай?ас?анын к?реді. 
   Балы?ты кезіктіргенін, с?ртыш?анмен де ?арсы келгенін к?реді. Сонан со? «Баланы? екіге б?лініп жаны рух?а, т?ні аруа??а айнал?анын» к?ріп ашулан?ан Жою хан, Ою ханды ?лтірмекке ?ылышын алып т?ра ?мтылады. Сонда Ою хан:
   -Дат, та?сыр! Сені? «Кімде –кім баламны?  ?лімін естіртсе, соны? басын аламын»- деген жарлы?ы? бар емес пе еді ?» – дейді.
  Ия бар! –дейді ?аhарлы хан.
  Ендеше бала?ны? ?лімін мен де,  мына т?р?ан халы?та сізді? ?з  аузы?ыздан естіп т?рмыз. «Ханны?  екі с?йлегені ?лгені» алынса сені? басы?  алынуы тиіс – дейді Ою хан.

С?йтіп  Жою ханны? ?з жарлы?ы ?зіні? басын алу?а себепкер болады. Ал Ою хан болса ?айтадан ?з ханды?ын ??рып, ою- ?рнектеріні? ар?асында ?з хал?ы мен м?нді де, с?нді ?мір с?ріпті.
 Ою-?рнекті зерттеу ж?мыстарында?ы т?рт  ба?ыт
1.Д??гелек-б?л адам баласыны? космогониялы? ??ымынан ту?ан, ?лем ке?істігінен алын?ан ай, к?н, жер т.б. негізі. О?ан ?оса ше?бер (д??гелек) ?зілмес ба?ыт., м??гілікті? нышаны.
2. Ілмекке ??сас б?лігі  - «?мір жолы». Адам баласы д?ниеге келгеннен кейін д??ге де шы?ады, ой?а да т?седі. М?ш??р  Ж?сіп К?пеев «Б?л д?ние - бір к?н базар, бір к?н мазар».
3. Т?рт ??была – д?ниені? т?рт б?рышы ( ?аза? д?ниені? ?ай б?рышында ж?рсе де бір-біріне аманды? тілеумен ?ткен).
4. ?шб?рыш (т?марша) - жер ?сті аспан болса, онда ?шб?рышымыз аспан, жер, су белгісіне келеді. «Аспаны? ашы?, суы? таза болсын» - деген тілеулер ?аза?та к?п айтылады.
  ?аза? ?лтты? ою-?рнектеріні? т?рі сан алуан, атауы ?алымдарды? айтуынша 200-ге жуы?. ?аза? ?лтты ою-?рнектеріні? е? байыр?ы т?рі-?ош?арм?йіз. Б?л киелі ою. ?йткені ?ош?ар байыр?ы ??ымда киелі санал?ан, т?рт т?лік малды? тірегі еді. “?ош?арм?йіз” оюы-байлы?ты?,молшылы?ты? символы. “?ош?арм?йіз” оюы ?алымдарды? топтастыруы бойынша жан-жануарлар тектес оюлар тобына жатады. ?сімдік тектес оюларды? е? байыр?ы т?рі-т?рт жапыра?ты г?л оюы. Б?л ?рнекті? бастап?ы т?рлерін б.з.б. 2000 жылды?та  табыл?ан кілемдер,??мыралар т.б. ?шекей заттардан к?реміз.

“Г?л” оюы да киелі ою. ?йткені байыр?ы ??ымда ?сіп-?нетін таби?ат д?ниесін кие т?ту, т??ірі т?ту, оларды? да жаны бар деп ?абылдау сенімі басым еді. Т?рт жапыра?тан т?ратын г?л ою-д?ниені? т?рт тарабын білдіреді. Г?л мен г?л т?йнегіні? ай?аса бірігіп салынуы бірлікті, елді? ынтыма?ты болуын ме?зейді.
Су оюы иректеліп бейнеленетіндіктен “ирек оюы” деп те аталады, геометриялы? ою-?рнектер тобына жатады. Ол са?,??н,?йсін тайпаларыны? тастан, с?йектен, керамикадан жасал?ан б?йымдарыны? (??мыра, ыдыс-ая?) жиектеріне бейнеленген, бертін келе ж?ннен жасалатын б?йымдарды? да жиек, шеттеріне салынып дами т?сті. Су оюы да киелі ою. ?йткені су ертедегі ??ымда киелі, жаратушы аналарды? бірі. Олай дейтініміз: Ертедегі адамдарды? ??ымында д?ниені? жаратылуына т?рт зат негіз бол?ан: от, су, ауа, тау. ?ол?нерінде “су” оюы-?мір жолыны? символын білдіреді
  ?шб?рыш оюды біреулер “т?мар” ою десе, біреулер “тау” оюы дейды. ?дебиеттерге тере? ??ілсек екі оюды? да атауы кездеседі. Біріншіден, “тау” оюы ?зілмей, бір-біріне жал?аса бейнеленеді. Я?ни бейнеленуіне ?арай ?ласпалы ою-?рнектер тобына жатады. Екіншіден “тау” оюы-м??гілікті?, ??ш-??діретті? символы болса, “т?мар” оюы- к?зден, тілден са?тайды. Сонды?тан “тау” оюы к?бінесе ер адамдарды? та?ия, шапан, шалбарыны? жиектеріне салынса, “т?мар” ою ?ыз-келіншектерді? жасауларына, балаларды? киім-кешектеріне ?шекейленеді.

2.??рметті  ?она?  тапсырмасы
(кіріспе  н?с?ау, ?ауіпсіздік  ережесін  еске т?сіру)

3.??дайы  ?она? тапсырмасы
Шеберлер ?иялы. (?з бетінше  ж?мыс)
Ж?мысты? орындалу  реті
1. Ж?мыс бастау ?шін т?рлі-т?сті ?а?аз,  ?айшы, ?арындаш ?ажет.
2.  Ою- ?рнек ?иылатын т?рт б?рыш ?а?аз алып, ортасынан бір б?ктейміз.
3. Екі рет  б?ктелген ?а?азды? бетіне ?арындашпен «?ош?арм?йіз» ?рнегін салып, ?айшымен ?иып ал.
4. Б?ктелген ?а?азды ??ыппен жайып, ?ырларын тегісте. Симметриялы орналас?ан  м?йіз оюы пайда болады.

4.“?она?  ??т ?келеді”“ ??пия ?оржын “

  Б?л затты бізді? заманымызды? 1-жартысында ?ытайлы?тар ойлап тапты. ?ІІ ?. б?л зат Парсы?а, одан ?рі Арабия?а тарады, кейін оны арабтар Еуропа?а ?келді. Т?жікстанда?ы ?ІІІ ?. архивіні? к?птеген ??жаттары осы зат?а жазыл?ан.Б?л к?ндері осы затты? 600-ден астам т?рі бар. ( ?а?аз)
 Б?л зат ал?аш?ыда б.з.д. бір жарым мы?ыншы жылдары ойлап табылды. Тігіншілер пайдаланатын б?л зат б.з.б. 300-жылдары Ежелгі римде пайда бол?ан. Ал ?ІІІ ?. бір ?ол?нерші екі кескіш темірді білікпен ?осу  ?дісін тап?ан, содан барып ?азіргі б?ріміз білетін осы зат пайда болды. ( ?айшы)

5.?ыдырма ?она? тапсырмасы. (?орытынды  н?с?ау)

а) ?атемен ж?мыс.
?) бір-біріне  ой  ?осу

сергіту с?ті (полиглот)
6.Сы?сыйма ?она? тапсырмасы (тест)
Ою-?рнектерді  неше топ?а б?ліп ?арастырамыз?
А) 2              ?) 3        Б) 4
?ош?ар м?йіз оюы ?андай ??ымды білдіреді?
А) Бірлікті?,ынтыма?ты?  ?) байлы?ты?, молшылы?ты?   Б) ?мір жолы
?сімдік  оюларына ?андай  оюлар  жатады?
А) Балда?             ?)  Жапыра?               Б) Ирек
Геометриялы?  оюларды  ата:
А) Жапыра?          ?) М?йіз                      Б) Ше?бер
Жануарлар  оюларына  жататын  оюларды  ата
А) Ирек                  ?) Т?йетабан              Б) ?арма?

 Кері байланыс.
Мен ?шін жа?алы?.
Саба?та ма?ан не ?нады?
?андай тапсырма мен ?шін ?иын болды?
Сый таба?. (о?ушыларды ба?алау)
9.?й тапсырмасы
?а?аз?а сызыл?ан оюды мата бетіне бастырып келу.
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза?ты? ?лтты? ою ?рнектері. Ою т?рлері ж?не дайындау реттілігі.»

Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Сапақкөл орта мектебі
технология пән мұғалімі
Сапарғалиева Мира Аманжанқызы


Сабақтың тақырыбы: «Қазақтың ұлттық ою өрнектері. Ою түрлері және дайындау реттілігі.»
Сабақтың мақсаты: Қазақтың ою-өрнектерімен таныстыру.
Білімділік: теориялық білімдерін практикамен ұштастыра отырып, логикалық, фантазиялық қабілеттерін дамыту, мәлімет беру;
Дамытушылық: эстетикалық талғамы мен ұйымдастырушылық, ойлау қабілеттерін дамыту, практикалық іс-әрекеттерін қалыптастыру;
Тәрбиелілік: оқушыларды әсемдікке, сәндікке, ұқыптылыққа, үнемділікке, өзара көмек көрсетуге тәрбиелеу.
Сабақ түрі: жаңа білім беруге бағытталған дамыта оқыту әдісі.
Сабақ әдісі: түсіндіру, көрсету, сарамандық жұмыс.
Пәнаралық байланыс: геометрия, сызу, орыс тілі, тарих, қазақ тілі.

Сабақ барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі: сыныптың сабаққа дайындығын байқап, оқушылардың назарын сабаққа аудару. (Психологиялық дайындық)
Оқушылар бүгінгі біздің сабағымызға қонақтар келіп отыр және барлығыда өздерімен бірге тапсырмаларын ала келіпті. Солардың тапсырмаларына орындауға тырысайық.

1.Сыйлы қонақ. II. Үй тапсырмасын тексеру.

1. Талшық дегеніміз не ?

2. Талшық нешеге бөлінеді?

3. Табиғи талшық туралы не білесіз?

4. Мата неден тұрады?

5. Матаның негізгі, арқау жібі туралы айтыңыз.

6. Қол тігістерінің түрлеріне тоқталыңыз

III. Жаңа сабақ. Мағынаны тану.

Қазақтың ұлттық ою -өрнектері. Ою түрлері және дайындау реттілігі.

Қазақтың «ою» және «өрнек» деген қос сөзі латынша «орнамент» деген мағынаны білдіреді. Бұл өнер бізге Ежелгі көшпенділерден жеткен. Адамдар алғаш рет ағашқа, тасқа, сүйекке салған. Ою- бұл белгілі бір затты ою, кесу, тігу, қию тәсілдері арқылы жүзеге асады. Осы ою-өрнекті өз өмірлерінің сәні мен мәніне айналдырғаны сонша, ою-өрнек туралы бірнеше аңыздар мен ертегілерде бар. Соның бірі «Ою хан мен Жою хан» аңызына тоқталайық.

  Ертеде бір әділ хан болыпты. Оның жарлығы бойынша қол астындағы халқы оюлау, өрнектеу, кестелеу, тоқу бедерлеу өнерлерін меңгерген. Олар ою-өрнекпен үйлерін, киім- кешектерін түгелдей безендірген. Тіпті олар бір- бірімен ою тілінде де сөйлесетін болған. Сондықтан оны- «Ою хан» деп атаған. Күндердің бір күнінде бөтен елдің ханы соғыс ашып, Ою ханда тағынан түсіріп, зынданға қамап, билікті өзі жүргізеді. Бұл хан қаншама жаңа ою ойлап тапса да, ол ою тез ұмыт бола беріпті, және өзіне дұрыс кеңес берген адамдардың пікірін тыңдамай, олардың көзін жойып отырған. Сондықтан оны « Жою хан» деп атапты. Жою ханның жалғыз ұлы бар екен. Сол бір күні аңға шығып жолындағы аң- құстың барын қырып, терісін қайтарда алып қайтамын деп алға жылжи береді. Бұны көріп тұрған үкі баланың бетіне шапшып екі көзін ойып алады. Соқыр болып қалған бала қалай жүрерін білмей тентіреп келе жатып, жардан құлап өледі. Бұл кезде Жою ханда баласына іздеу салып жатқан. Кімде- кім баламның өлімін естіртсе, оның басын аламын- дейді.   Мұны естіген Ою хан өзі сұранып баланы іздеуге барғысы келетінін айтып,жолға шығады. Жолда жараланған аң –құстарға Ою хан өз көмегін көрсетеді. Қанаты сынған үкіні де емдеп тұрып: Орманнан Жою ханның баласын көрдің бе – деп сұрады.   Сонда үкі: «Оны көргенін және ол баланың көзін ойып алғанын, суға құлап су түбінде өліп жатқанын да айтты. Болған жағдайдың шындығын Ою хан естіген соң, еліне келіп, оны сырмақ бетіне ою арқылы бейнелеп, Жою ханға апарды. Сырмақ өте әдемі, көркем, бояулары адамды баурап алатындай сиқырлы болады. 

Жою хан сырмақтың оюына ұзақ қарап, баласының жүрген жолындағы ұшқан құспен, бұғымен арқармен қодаспен және жолбарыспен де айқасқанын көреді. 

Балықты кезіктіргенін, сұртышқанмен де қарсы келгенін көреді. Сонан соң «Баланың екіге бөлініп жаны рухқа, тәні аруаққа айналғанын» көріп ашуланған Жою хан, Ою ханды өлтірмекке қылышын алып тұра ұмтылады. Сонда Ою хан:

-Дат, тақсыр! Сенің «Кімде –кім баламның өлімін естіртсе, соның басын аламын»- деген жарлығың бар емес пе еді ?» – дейді.

Ия бар! –дейді қаhарлы хан.

Ендеше балаңның өлімін мен де, мына тұрған халықта сіздің өз аузыңыздан естіп тұрмыз. «Ханның екі сөйлегені өлгені» алынса сенің басың алынуы тиіс – дейді Ою хан.

Сөйтіп Жою ханның өз жарлығы өзінің басын алуға себепкер болады. Ал Ою хан болса қайтадан өз хандығын құрып, ою- өрнектерінің арқасында өз халқы мен мәнді де, сәнді өмір сүріпті.

Ою-өрнекті зерттеу жұмыстарындағы төрт бағыт

1.Дөңгелек-бұл адам баласының космогониялық ұғымынан туған, әлем кеңістігінен алынған ай, күн, жер т.б. негізі. Оған қоса шеңбер (дөңгелек) үзілмес бағыт., мәңгіліктің нышаны.


2. Ілмекке ұқсас бөлігі - «өмір жолы». Адам баласы дүниеге келгеннен кейін дөңге де шығады, ойға да түседі. Мәшһүр Жүсіп Көпеев «Бұл дүние - бір күн базар, бір күн мазар».3. Төрт құбыла – дүниенің төрт бұрышы ( Қазақ дүниенің қай бұрышында жүрсе де бір-біріне амандық тілеумен өткен).4. Үшбұрыш (тұмарша) - жер үсті аспан болса, онда үшбұрышымыз аспан, жер, су белгісіне келеді. «Аспаның ашық , суың таза болсын» - деген тілеулер қазақта көп айтылады.Қазақ ұлттық ою-өрнектерінің түрі сан алуан, атауы ғалымдардың айтуынша 200-ге жуық. Қазақ ұлтты ою-өрнектерінің ең байырғы түрі-қошқармүйіз. Бұл киелі ою. Өйткені қошқар байырғы ұғымда киелі саналған, төрт түлік малдың тірегі еді. “Қошқармүйіз” оюы-байлықтың,молшылықтың символы. “Қошқармүйіз” оюы ғалымдардың топтастыруы бойынша жан-жануарлар тектес оюлар тобына жатады. Өсімдік тектес оюлардың ең байырғы түрі-төрт жапырақты гүл оюы. Бұл өрнектің бастапқы түрлерін б.з.б. 2000 жылдықта табылған кілемдер,құмыралар т.б. әшекей заттардан көреміз.

“Гүл” оюы да киелі ою. Өйткені байырғы ұғымда өсіп-өнетін табиғат дүниесін кие тұту, тәңірі тұту, олардың да жаны бар деп қабылдау сенімі басым еді. Төрт жапырақтан тұратын гүл ою-дүниенің төрт тарабын білдіреді. Гүл мен гүл түйнегінің айқаса бірігіп салынуы бірлікті, елдің ынтымақты болуын меңзейді.

Су оюы иректеліп бейнеленетіндіктен “ирек оюы” деп те аталады, геометриялық ою-өрнектер тобына жатады. Ол сақ,ғұн,үйсін тайпаларының тастан, сүйектен, керамикадан жасалған бұйымдарының (құмыра, ыдыс-аяқ) жиектеріне бейнеленген, бертін келе жүннен жасалатын бұйымдардың да жиек, шеттеріне салынып дами түсті. Су оюы да киелі ою. Өйткені су ертедегі ұғымда киелі, жаратушы аналардың бірі. Олай дейтініміз: Ертедегі адамдардың ұғымында дүниенің жаратылуына төрт зат негіз болған: от, су, ауа, тау. Қолөнерінде “су” оюы-өмір жолының символын білдіреді.

Үшбұрыш оюды біреулер “тұмар” ою десе, біреулер “тау” оюы дейды. Әдебиеттерге терең үңілсек екі оюдың да атауы кездеседі. Біріншіден, “тау” оюы үзілмей, бір-біріне жалғаса бейнеленеді. Яғни бейнеленуіне қарай ұласпалы ою-өрнектер тобына жатады. Екіншіден “тау” оюы-мәңгіліктің, қүш-құдіреттің символы болса, “тұмар” оюы- көзден, тілден сақтайды. Сондықтан “тау” оюы көбінесе ер адамдардың тақия, шапан, шалбарының жиектеріне салынса, “тұмар” ою қыз-келіншектердің жасауларына, балалардың киім-кешектеріне әшекейленеді.

2.Құрметті қонақ тапсырмасы

(кіріспе нұсқау, қауіпсіздік ережесін еске түсіру)

3.Құдайы қонақ тапсырмасы

Шеберлер қиялы. (Өз бетінше жұмыс)

Жұмыстың орындалу реті

Жұмыс бастау үшін түрлі-түсті қағаз, қайшы, қарындаш қажет.

2. Ою- өрнек қиылатын төрт бұрыш қағаз алып, ортасынан бір бүктейміз.

3. Екі рет бүктелген қағаздың бетіне қарындашпен «қошқармүйіз» өрнегін салып, қайшымен қиып ал.

4. Бүктелген қағазды ұқыппен жайып, қырларын тегісте. Симметриялы орналасқан мүйіз оюы пайда болады.

4.“Қонақ құт әкеледі”“ Құпия қоржын “

Бұл затты біздің заманымыздың 1-жартысында қытайлықтар ойлап тапты. ҮІІ ғ. бұл зат Парсыға, одан әрі Арабияға тарады, кейін оны арабтар Еуропаға әкелді. Тәжікстандағы ҮІІІ ғ. архивінің көптеген құжаттары осы затқа жазылған.Бұл күндері осы заттың 600-ден астам түрі бар. ( Қағаз)

Бұл зат алғашқыда б.з.д. бір жарым мыңыншы жылдары ойлап табылды. Тігіншілер пайдаланатын бұл зат б.з.б. 300-жылдары Ежелгі римде пайда болған. Ал ҮІІІ ғ. бір қолөнерші екі кескіш темірді білікпен қосу әдісін тапқан, содан барып қазіргі бәріміз білетін осы зат пайда болды. ( Қайшы)

5.Қыдырма қонақ тапсырмасы . (қорытынды нұсқау)

а) қатемен жұмыс.

ә) бір-біріне ой қосу

сергіту сәті (полиглот)

6.Сықсыйма қонақ тапсырмасы (тест)

Ою-өрнектерді неше топқа бөліп қарастырамыз?

А) 2 Ә) 3 Б) 4

Қошқар мүйіз оюы қандай ұғымды білдіреді?

А) Бірліктің,ынтымақтың Ә) байлықтың, молшылықтың Б) өмір жолы

Өсімдік оюларына қандай оюлар жатады?
А) Балдақ Ә) Жапырақ Б) Ирек
Геометриялық оюларды ата:
А) Жапырақ Ә) Мүйіз Б) Шеңбер
Жануарлар оюларына жататын оюларды ата
А) Ирек Ә) Түйетабан Б) Қармақ

Кері байланыс.

Мен үшін жаңалық.

Сабақта маған не ұнады?

Қандай тапсырма мен үшін қиын болды?

Сый табақ. (оқушыларды бағалау)

9.Үй тапсырмасы

Қағазға сызылған оюды мата бетіне бастырып келу.

10. Жұмыс орнын жинастыру.

Мақал-мәтел орталығы.

Орны ауысқан еңбек туралы мақал – мәтелдерді құрастыру
Жоқ көргенім етпегеннің терлеп еңбек тілегіне жеткенін.
(Терлеп еңбек етпегеннің тілегіне жеткенін көргенім жоқ.)

Қуаныш айырылмас еңбек азап жалқаулық. (Еңбек- қуаныш,жалқаулық –айырылмас азап.)

Көзін өзін табады еңбектің тапқан байлықтың ...(Еңбектің көзін тапқан,байлықтың өзін табады.)

Елі сүйеді еңбекті сүйгенді. (Еңбекті сүйгенді елі сүйеді.)
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
?аза?ты? ?лтты? ою ?рнектері. Ою т?рлері ж?не дайындау реттілігі.

Автор: Сапар?алиева Мира Аманжан?ызы

Дата: 16.04.2016

Номер свидетельства: 319282


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства