kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Иы?ты б?йымдарды модельдеу.Т?нгі к?йлекті пішу.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: Модельдеу ?дістері мен техникасын ?йрету,та?ырып бойынша материалды ме?геруді ?амтамасыз ету.Т?нгі к?йлекті пішіп ?йрету.

Дамытушылы?: Ой-?рісін ке?ейту, эстетикалы? тал?ампазды? пен е?бек?орлы? іс-?рекеттерін ?алыптастыру.

Т?рбиелік: Ж?мыс ат?ару кезінде е?бек м?дениетін са?тауды ?йрету,??ыптылы? пен д?лдікке т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: аралас

Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, т?сіндіру,сараманды? ж?мыс

Саба??а ?ажетті ??рал-жабды?тар мен к?рнекіліктер:т?нгі к?йлек т?рлері,буклет,см таспа,?лгі, бор,маталар,д?птер,мата,?айшы,?лгі,сыз?ыш,т?йрегіш,?арындаш,маркер,

А-3форматы,т?нгі койлекті? сызба-негізі,шыны ыдыстар,сірі?ке.

Саба?ты? барысы:

І.?йымдастыру кезе?і

А)  о?ушыларды т?гендеу

? ) о?у ??ралдарын тексеру

?ызы?ушылы?ты ояту                      Топтастыру   

ІІ.?й ж?мысын тексеру:  ?ткен саба?та сыз?ан ” Же?імен т?тас пішілген иы?ты б?йымны? сызба-негізі”бойынша с?ра?тар беру, тексеру,жіберілген ?ателерді айту.

«Ми?а шабуыл»

1.Негізгі тор дегеніміз не? Тор б?йымны? ені ж?не бойы бойынша жалпы м?лшерін,оны? б?лшектеріні? ?лшемін аны?тайды.

2.Сызба бойынша б?йымны? кесіндісі нені? негізінде орындалады?Шынайы ?лшем негізінде орындалады.

3.Арт?ы бойды? сызбасыны? алды??ы бойды? сызбасынан ?андай айырмашылы?ы бар? Мойынны? тере? ойындысы.

4.Б?йымны? ?зынды?ы (ВН=Б?)? 80 см

5. Сызбада?ы В2  B3 нені білдіреді? В2  арт?ы мойын ойындысыны? ені, В3  арт?ы мойын ойындысыны? тере?дігі.

6.Киім т?ріне,киілетін орнына ?арай неше топ?а б?лінеді ж?не оларды ата?ыздар? Екі топ?а- иы?ты киім ж?не бел киім.

7.Иы?ты киімге мысал келтірі?іздер. К?йлек, сарафан,камзол, ?йел жейдесі.

8.Бел киімдерге мысал келтірі?дер.Шалбар, белдемше.

9.Модельдеу дегеніміз не? ?згеріс е?гізу

ІV. Жа?а та?ырып:           Иы?ты б?йымдарды модельдеу

А) Кіріспе б?лім

   К И І М

           ИЫ?ТЫ Б?ЙЫМ                                         БЕЛ КИІМІ

     1.К?йлек                                                           1.Белдемше

     2.Сарафан                                                        2.Шалбар

           3.Камзол

           4.?йел жейдесі

Иы?ты б?йымдар силуэт бойынша –тік,?ынамалы,жартылай ?ынамалы болады.

Пішімі бойынша-т?тас пішілген,бел сызы?ы бойынша кесілген,?ондырма же?,реглан же?ді,??растырмалы пішілген,?ыс?а ж?не ?зын же?ді,же?сіз,жа?асыз,тік жа?алы ж?не т.б.болып б?лінеді.

Енді, біз б?гін иы?ты б?йым-   т?нгі к?йлекті? модельдеуін ?арастырамыз.Пішімі бойынша- же?імен т?тас пішілген т?нгі к?йлек.

Модельдеу дегеніміз не? Модельдеу – жа?а фасон сызы?тарын ж?ргізу,пішім ?лгісін ?згерту,конструкциялы? ж?не ?шекейлік сызы?тар ж?ргізу н?тижесі.               

                                  Модельдеуді? екі т?рі бар

               К?ркем модельдеу                 Техникалы? модельдеу

 К?ркем модельдеу –?рт?рлі ?шекейлі ??деулерді пайдаланып,б?йымны? сырт?ы т?рін ?згерту.

Техникалы? модельдеу –та?дал?ан модельге с?йкес пішімні? сызбасын ?згерту.  

?) Жа?а та?ырыпты т?сіндіру

1)Б?йым ?зынды?ын ?ыс?арту немесе ?зарту-модельдеуді? е? ?арапайым т?сілі.Егер б?йым ?зынды?ын ?ыс?арт?ылары? келсе,онда алды??ы ж?не арт?ы бойды? ?лгісіне ?зі?е ?ажетті ?зынды?та т?менгі ?иы??а жанама сызы? ж?ргізіп,арты?ын ?иып таста.Б?йым ?зынды?ын ?зарту ?шін пішімні? астына ?осымша ?а?аз желімдеп сонан со? б?йір сызы?ын ?зарты?дар.

2)Егер мойын ойындысыны? пішімін ?згерткілері? келсе,ол ?шін пішімге мойын ойындысыны? жа?а сызы?ын ж?ргізіп,пішімні? арты? б?лігін ?иып тастау ?ажет.

3)Иы?ты б?йым?а иініш т?сіру ар?ылы т?менгі жа?ына ?арай ке?ейте отырып жа?а моделін жасау?а болады.Алды??ы бой пішінінде иініш сызы?ы,сондай-а? б?лшектерді ке?ейтуге арнал?ан екі сызы? белгіленеді.Пішімді белгіленген сызы? бойымен ?иып алады да, арасын ашады. ?иып алын?ан пішім б?лігін жа?а ?а?аз бетіне ?ойып,сыртынан айналдыра сызып шы?ады.

                                   Т?нгі к?йлекке мата та?дау

                                      ( Т?жірибе т?рінде та?дау)

Стол?а бір неше мата т?рлерін ?ойып содан екі топ т?нгі к?йлекке мата та?дайды ж?не не ?шін осы матаны та?дады?? деген с?ра??а жауап береді.О?ушыларды? іс-?рекеті-екі топ т?жірибе т?рінде мата та?дайды.?ауіпсіздік ережесі.?ажетті заттар:сірінке,мата ?иындылары,ыдыс.Д?рыс жауап-тунгі к?йлек ?шін мата ашы? т?сті,ауа ?ткізгіш,о?ай жуылатын,денеге ша?,?оз?алыс?а кедергі келтірмейтін,арзан,берік те же?іл болуы ?ажет.

Т?нгі к?йлекті тігуге ?ажетті мата м?лшерін есептеу

Т?нгі койлекті тігуге ?ажетті мата м?лшері матаны? ені мен моделіне байланысты.?детте,маталарды? ені 70,90,110,140см,ал кейде160 см болады.Т?нгі к?йлек тігу ?шін ы??айлысы-ені 90 см-лік ма?та мата.Матадан екі ?зынды? алу ?ажет.

Сергіту с?ті:

                 Т?нгі к?йлекті ?зірлеуді? технологиялы? процессі

1.Матаны пішуге ?зірлеу.Б?йымды пішу.

2.Пішім б?лшектерін ??деуге дайындау.

3.Б?йымды кигізіп ?лшеуге дайындау.Кигізіп ?лшеу.

4.Бірінші кигізіп ?лшеуден кейінгі бай?ал?ан а?ауларды ж?ндеу.

5.Б?йымды екінші кигізіп ?лшегеннен кейін ??деу.

6.Б?йымды со??ы рет ??деу.

Б?гін,біз сараманды? ж?мыста т?нгі к?йлекті ?зірлеуді? бірінші технологиялы? процессін орындаймыз-матаны пішуге ?зірлеу ж?не б?йымды пішу.

                                       САРАМАНДЫ? Ж?МЫС

Та?ырыбы:Т?нгі к?йлекті пішу

?ажетті ??рал-жабды?тар:мата,бор,?а?аз пішімдері,?айшы,т?йрегіш,см таспа.

1. ?ауіпсіздік ережесі

2.Б?йымды пішу ережесі

А) Б?йымды пішу кезінде ?иыл?ан б?йым ?лгі мен бірге ?айшыны? о? жа?ында ?алатын болсын,ал ?иылып т?сетін матаны сол ?олмен басып т?ру керек.

?)Матаны белгіленген сызы?ты? бойымен ?иып шы?у.

Б)Пішім б?лшектерін шатастырып алмас ?шін ?лгілерді бірден алмай ?оя т?ру керек.

В)Пішуден ?ал?ан ?иы?тарды бай?ау тігімін ж?ргізу ?шін пайдалану?а болады.

Ж?мыс барысы:

                                 Матаны т?сеуді? екі ?дісі бар:

                     Б?кпелі                                     Айналмалы

Б?кпелі т?сеуде матаны? жиектерін біріктіре отырып, о? жа?ын ішке ?аратып, к?лдене? жаяды.

Айналмалы т?сеуде матаны т?тас ені бойымен айналдырыл?ан к?йде немесе екі ?абат етіп, о? жа?ын т?мен ?аратып т?сейді.

1.Матаны о? жа?ын т?мен ?аратып,бойлы? жібі бойынша ортасынан б?ктеу ?ажет.

2.Мата?а алдымен пішу ?лгісіні? ?лкен б?лшектерін ?ою ?ажет.

3.Мата?а ?лгіні т?йреуішпен бекіту.

4.Б?ліктерді? контур сызы?ын ж?ргізу.

5.Кесіктерді ??деу ?шін ?осымша ?алдырып,айналдыра сызу.(?осымша: б?йымны? етегін б?гуге –2-3см;бас?а кесіктерге-1-1,5см)

6.Т?нгі к?йлекті ж?не оны? ?діптерін ?осымша сызы?тары бойынша пішу.

7.Кесінді ?лгісі б?ліктерін б?ліп алып,?иманы т?йреп, б?ктеу.

V.Жа?а та?ырыпты бекіту

  I топ-Б?йым ?зынды?ын ?зарту

  II топ-мойын ойындысыны? пішімін ?згерту

VI.?йге тапсырма беру

VII.О?ушыларды ба?алау

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Иы?ты б?йымдарды модельдеу.Т?нгі к?йлекті пішу.

Автор: Альмуратова Дина Оспановна

Дата: 13.04.2016

Номер свидетельства: 318281


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства