kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

: «?аза?ты? ?лтты? киімі-камзол тігу.»

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні: Технология (?ыз балалар)
Та?ырыбы: «?аза?ты? ?лтты? киімі-камзол тігу.»

Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды ?лтты? киім т?рлеріні?  шы?у тарихымен таныстыру.

Білімділігі: ?лтты? киімні? т?рлерін тіге  білуге, ?лгісін сыза білуге  ?йрету  к?рсету.

Т?рбиелігі: шеберлікке, шыдамдылы??а, ?лтты? д?ст?рді са?тау?а т?рбиелеу.

Дамытушылы?ы: теориялы? білімдерін іс ж?зінде  пайдалана білуге, хал?ымызды? тарихын  біліп, елін  д?ріптей білуге, тарихын біліп, елін с?юге т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Д?ст?рлі.

Саба?ты?  ?дісі: с?ра?-жауап, баяндау.

Саба?ты? к?рнекілігі: ?лтты? киім т?рлері, буклеттер, дайын суреттер.

Саба?ты? барысы:

 1.?йымдастыру  б?лімі: Саба?ты? ма?сатымен таныстыру.

О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

 2. Кіріспе с?з: Жа?а та?ырыппен таныстыру.

 3.  ?й тапсырмасына то?талу.

1. ?ол тігін ж?мыстарын  т?рлерін айтып бер?

2. Жалпы киім т?рі неше т?рге б?лінеді?.

3. К?ркем с?нді тігістер туралы т?сініктері?ді айтып бер?

4. ?ауіпсіздік ережелерін айтып бері?іздер.

ІІ. Жа?а та?ырып

Б?гінгі саба?ымызда  йы? б?йымдарына жататын ?лтты?  киімімізді? бір т?рі камзол тігуді ж?нінде ма?л?мат алатын боламыз.

?аза? ?йелдері киімінде камзолды? орны ерекше. Сырт киім ретінде камзол бас?а да т?рлері ?аза? хал?ына орта?.

   ?аза?ты?-киімні? шы?у тарихы

   ?лтты?- ?лтты? киім т?рбие бастауы

   Киімі- ?лтты? киім т?рлері

   Камзол-Мата та?дау, киімді конструкциялау,т?с ?йлесімділігі.

Киімні? шы?у тарихы:  ?рбір халы?ты? т?рмыс-тіршілігінде орын алатын салт-д?ст?р тарихта ?алады. ?аза? салтында  к?неден  келе жат?ан бір д?ст?рлі м?дениеті ?лтты? киім. Киім белгілі бір халы?ты? т?рмыс салтыны? к?рінісі.Адам баласыны? т?рлі даму сатыларынан ?ткені секілді оларды? а?ыл- ойыны? ?сіп, т?рмыс  м?дениетіні? дамуына орай киім  ?лгілері де жетіліп отырады.

?лтты? киім т?рбие бастауы:  Киім-кешек ?лт байлы?ы.?лтты? киімдерімізге ?арап, хал?ымызды? эстетикалы? тал?амыны? н?зік те бай екеніне к?з жеткізуге болады.Ата-бабамыз ?рпа? т?лім- т?рбиесіне ?міріні? жал?асы деп ?арап, «Адамны? к?ркі ш?берек» деген. Жас шамасына д?улетіне  ?арай ?йлесімді,шаруасыда, сауы??а да ы??айлы киім  киген.

Мата та?дау. Камзолды? материалы к?бінесе т?кті матадан, бар?ыт пен ш??адан да тігеді. Міндетті т?рде бір  т?кті  матадан  тігілу керек. Киімді конструкциялау ?шін камзолды? сызбасы сызылады. Ол ?шін мынадай ?лшемдер алынады.

  1. КШ- кеуде ше?бері
  2. БШ-бел ше?бері
  3. ЖШ- жамбас ше?бері
  4. АБ?-аралы? белге дейінгі ?зынды?
  5. К?-киімні? ?зынды?ы

Камзолды? сызбасы негізгі ?ш б?лікке б?лінеді: тор, алды??ы бой, арт?ы бой. Киім тігерде  оны? ?сеидігіне, ы??айлылы?ына,  гигеналы? талап?а сай болуына,  мы?тылы?ына назар аударылу керек. Камзолда же?, жа?а болмайды. Тек омырау?а дейін ойы? ?алдырады.

Т?с ?йлесімділігі. Т?с та?дау  м?селесіне келсек, кез-келген  киімдегі ма?ызды бір м?селе т?сі болып табылады. Ол адамны?  сезіміне, к??іл к?йіне к?шті ?сер  етеді. Адамны? т?сі ?абылдауыны? ?з  за?дылы?тары бар.?ыздар к?бінесе ал?ызыл т?сті камзол киген, ?ызыл т?с байлы?ты?, к?нні?, отты?, ?мірді? символы.  Ал орта жаста?ы ?йелдер, ?арт ?желер негізінен к?к, а? т?сті киімдер  камзол киген.

К?ркемдік с?ндік ж?мыстар. «?нер таусылмас ?азына, ж?тамас байлы?»  дейді дана  хал?ымыз. ?аза? ?ол ?неріні?  ?асырлар  тал?амына ?ткен асыл  ?азынасы, мол,  соларды? бірі кестелеу ?нері, ?ажет бол?анда камзолды кестелеуге болады. Со??ы кезде камзолды бисермен кестелеу ке?  етек алуда.

Сергіту с?ті.

Сыныпты екі топ?а  б?ліп, е?бекке, ?лтты? ?нерге байланысты ма?ал- м?тел айту, ж?мба? жасыру сайысы ?йымдастырылады.

?орытынды.

Саба?ты бекіту ?шін «алтын ?а?па» ойыныны? ?дісі ?олданылады. Ойынды сыныпты? бір о?ушысы ж?ргізеді.

?йге тапсырма

Камзол  ??іріне  салынатын ою-?рнек т?рлерін  сызып келу.

Просмотр содержимого документа
«: «?аза?ты? ?лтты? киімі-камзол тігу.» »

Пәні: Технология (қыз балалар)
Тақырыбы:
«Қазақтың ұлттық киімі-камзол тігу.»

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ұлттық киім түрлерінің шығу тарихымен таныстыру.

Білімділігі: ұлттық киімнің түрлерін тіге білуге, үлгісін сыза білуге үйрету көрсету.

Тәрбиелігі: шеберлікке, шыдамдылыққа, ұлттық дәстүрді сақтауға тәрбиелеу.

Дамытушылығы: теориялық білімдерін іс жүзінде пайдалана білуге, халқымыздың тарихын біліп, елін дәріптей білуге, тарихын біліп, елін сүюге тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Дәстүрлі.

Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, баяндау.

Сабақтың көрнекілігі: Ұлттық киім түрлері, буклеттер, дайын суреттер.

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру бөлімі: Сабақтың мақсатымен таныстыру.

Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

2. Кіріспе сөз: Жаңа тақырыппен таныстыру.

3. Үй тапсырмасына тоқталу.

1. Қол тігін жұмыстарын түрлерін айтып бер?

2. Жалпы киім түрі неше түрге бөлінеді?.

3. Көркем сәнді тігістер туралы түсініктеріңді айтып бер?

4. Қауіпсіздік ережелерін айтып беріңіздер.

ІІ. Жаңа тақырып

Бүгінгі сабағымызда йық бұйымдарына жататын ұлттық киіміміздің бір түрі камзол тігуді жөнінде мағлұмат алатын боламыз.

Қазақ әйелдері киімінде камзолдың орны ерекше. Сырт киім ретінде камзол басқа да түрлері қазақ халқына ортақ.

Қазақтың-киімнің шығу тарихы

Ұлттық- ұлттық киім тәрбие бастауы

Киімі- ұлттық киім түрлері

Камзол-Мата таңдау, киімді конструкциялау,түс үйлесімділігі.

Киімнің шығу тарихы: Әрбір халықтың тұрмыс-тіршілігінде орын алатын салт-дәстүр тарихта қалады. Қазақ салтында көнеден келе жатқан бір дәстүрлі мәдениеті ұлттық киім. Киім белгілі бір халықтың тұрмыс салтының көрінісі.Адам баласының түрлі даму сатыларынан өткені секілді олардың ақыл- ойының өсіп, тұрмыс мәдениетінің дамуына орай киім үлгілері де жетіліп отырады.

Ұлттық киім тәрбие бастауы: Киім-кешек ұлт байлығы.Ұлттық киімдерімізге қарап, халқымыздың эстетикалық талғамының нәзік те бай екеніне көз жеткізуге болады.Ата-бабамыз ұрпақ тәлім- тәрбиесіне өмірінің жалғасы деп қарап, «Адамның көркі шүберек» деген. Жас шамасына дәулетіне қарай үйлесімді,шаруасыда, сауыққа да ыңғайлы киім киген.

Мата таңдау. Камзолдың материалы көбінесе түкті матадан, барқыт пен шұғадан да тігеді. Міндетті түрде бір түкті матадан тігілу керек. Киімді конструкциялау үшін камзолдың сызбасы сызылады. Ол үшін мынадай өлшемдер алынады.

  1. КШ- кеуде шеңбері

  2. БШ-бел шеңбері

  3. ЖШ- жамбас шеңбері

  4. АБҰ-аралық белге дейінгі ұзындық

  5. КҰ-киімнің ұзындығы

Камзолдың сызбасы негізгі үш бөлікке бөлінеді: тор, алдыңғы бой, артқы бой. Киім тігерде оның әсеидігіне, ыңғайлылығына, гигеналық талапқа сай болуына, мықтылығына назар аударылу керек. Камзолда жең, жаға болмайды. Тек омырауға дейін ойық қалдырады.

Түс үйлесімділігі. Түс таңдау мәселесіне келсек, кез-келген киімдегі маңызды бір мәселе түсі болып табылады. Ол адамның сезіміне, көңіл күйіне күшті әсер етеді. Адамның түсі қабылдауының өз заңдылықтары бар.Қыздар көбінесе алқызыл түсті камзол киген, қызыл түс байлықтың, күннің, оттың, өмірдің символы. Ал орта жастағы әйелдер, қарт әжелер негізінен көк, ақ түсті киімдер камзол киген.

Көркемдік сәндік жұмыстар. «Өнер таусылмас қазына, жұтамас байлық» дейді дана халқымыз. Қазақ қол өнерінің ғасырлар талғамына өткен асыл қазынасы, мол, солардың бірі кестелеу өнері, қажет болғанда камзолды кестелеуге болады. Соңғы кезде камзолды бисермен кестелеу кең етек алуда.

Сергіту сәті.

Сыныпты екі топқа бөліп, еңбекке, ұлттық өнерге байланысты мақал- мәтел айту, жұмбақ жасыру сайысы ұйымдастырылады.

Қорытынды.

Сабақты бекіту үшін «алтын қақпа» ойынының әдісі қолданылады. Ойынды сыныптың бір оқушысы жүргізеді.

Үйге тапсырма

Камзол өңіріне салынатын ою-өрнек түрлерін сызып келу.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Технология (девочки)

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
: «?аза?ты? ?лтты? киімі-камзол тігу.»

Автор: Айымбетова Венера Болатовна

Дата: 25.09.2015

Номер свидетельства: 233764

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства