kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Коучинг-семинар та?ырыбы: «О?ушыларды? білім жетістіктеріні? де?гейін критериалды? ба?алау ж?йесі».

Нажмите, чтобы узнать подробности

Коучинг-семинар та?ырыбы: «О?ушыларды? білім жетістіктеріні? де?гейін критериалды? ба?алау ж?йесі».

Баяхметова.Г.Ж № 4лицей-мектеп Сатпаев каласы

Ма?саты - ты?даушыларды ба?алауды?  саба?  ?рдісінде      ?олданылатын критерийлерімен таныстыру.

     ?демі ?уен ты?дау барысында семинар?а ?атысушылар т?рлі-т?сті тастар ар?ылы ?ш топ?а  б?лінеді. Семинар?а ?атысушылар бір-біріне комплимент айтып, позитивті орта ??рады.

«Ми?а шабуыл» стратегиясы. 2-3 минут

 Топтар   жиынты? ба?алау, формативті ба?алау,  критериалды ба?алау  туралы ойларын тал?ылап орта?а  салады.

?орытынды.Барлы? ба?алау т?рлеріні? ішінде критериалды ба?алау барлы? м??алімдерге ?иынды? ту?ызуда, сонды?тан б?гінгі коучинг семинарды? басты ма?саты критериалды ба?алауды? негізгі параметрлерімен танысу, ?здігімізден критерийлер ??ру да?дыларын ?алыптастыру болып табылады.

Стратегия «Торт рецептісі». Семинар?а ?атысушылар?а экранда ?р т?рлі торт т?рлері к?рсетіліп, топта ?здеріне ?на?ан тортты плакат бетіне т?сіру ж?не оны? дайындалу жолы туралы н?с?аулы? ??ру ?сынылады. Топты? ж?мыс?а 5 минут беріледі.

 ?р топ ?з ж?мысын ?ор?айды ж?не топтар біріні? ж?мысын бірі ба?алайды. ?атысушылардан ба?алауды? ?андай т?рін ?олдан?андары аны?талады. Коуч осы ж?мысты ба?алау критерийлерін таныстырады да, ?атысушылар?а ?з ж?мыстарын ?айта ба?лауды с?райды.  Екі  ба?алауда айырмашылы? бар екені аны?талады. Б?л ба?алауды? да ?лі толы?ымен шынайы еместігіне назар аударылады. Критериалды ба?алауды? негізгі б?ліктерімен таныстыру (слайд ар?ылы).

 • Рубрика - б?л зерделенген та?ырып бойынша о?ушы білімі критерийлеріні? тізімдемесі. Ол ?айсыбір та?ырып ма?сатын зерделеумен аны?талады ж?не берілген рубриканы ашатын критерийлермен мазм?нды толтырылады.
 • Критерийлеро?ытуды? міндеттері мен аны?талады ж?не ж?мыс барысында іске асатын ж?не ж?мыс н?тижесінде  игеретін жетілдіруі ?ажет о?ушылар ?рекетіні? алуан т?рлеріні? тізімдемесімен к?рінеді.
 • Дескрипторлар?р критерий бойынша о?ушы жетістігіні? де?гейін сипаттайды(я?ни жа?сы жетістіктеріні? барлы? адымдары к?рінеді) ж?не балл сандарыны? ай?ындал?аны бойынша ба?аланады:?анша биік жетістік –сонша жо?ары балл.

М?тінмен ж?мыс.10 минут

Топтар?а бір мазм?нды м?тін таратылады ж?не осы м?тіндіжазбаша мазм?ндау?а арнал?ан ба?алау критерийлері б?лініп беріледі.

Просмотр содержимого документа
«Коучинг-семинар та?ырыбы: «О?ушыларды? білім жетістіктеріні? де?гейін критериалды? ба?алау ж?йесі».»

Коучинг-семинар тақырыбы: «Оқушылардың білім жетістіктерінің деңгейін критериалдық бағалау жүйесі».

Баяхметова .Г.Ж № 4лицей-мектеп Сатпаев каласы

Мақсаты - тыңдаушыларды бағалаудың сабақ үрдісінде қолданылатын критерийлерімен таныстыру.

Әдемі әуен тыңдау барысында семинарға қатысушылар түрлі-түсті тастар арқылы үш топқа бөлінеді. Семинарға қатысушылар бір-біріне комплимент айтып, позитивті орта құрады.

«Миға шабуыл» стратегиясы. 2-3 минут

Топтар жиынтық бағалау, формативті бағалау, критериалды бағалау туралы ойларын талқылап ортаға салады.

Қорытынды.Барлық бағалау түрлерінің ішінде критериалды бағалау барлық мұғалімдерге қиындық туғызуда, сондықтан бүгінгі коучинг семинардың басты мақсаты критериалды бағалаудың негізгі параметрлерімен танысу, өздігімізден критерийлер құру дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Стратегия «Торт рецептісі». Семинарға қатысушыларға экранда әр түрлі торт түрлері көрсетіліп, топта өздеріне ұнаған тортты плакат бетіне түсіру және оның дайындалу жолы туралы нұсқаулық құру ұсынылады. Топтық жұмысқа 5 минут беріледі.

Әр топ өз жұмысын қорғайды және топтар бірінің жұмысын бірі бағалайды. Қатысушылардан бағалаудың қандай түрін қолданғандары анықталады. Коуч осы жұмысты бағалау критерийлерін таныстырады да, қатысушыларға өз жұмыстарын қайта бағлауды сұрайды. Екі бағалауда айырмашылық бар екені анықталады. Бұл бағалаудың да әлі толығымен шынайы еместігіне назар аударылады. Критериалды бағалаудың негізгі бөліктерімен таныстыру (слайд арқылы).

 • Рубрика - бұл зерделенген тақырып бойынша оқушы білімі критерийлерінің тізімдемесі. Ол қайсыбір тақырып мақсатын зерделеумен анықталады және берілген рубриканы ашатын критерийлермен мазмұнды толтырылады.

 • Критерийлероқытудың міндеттері мен анықталады және жұмыс барысында іске асатын және жұмыс нәтижесінде игеретін жетілдіруі қажет оқушылар әрекетінің алуан түрлерінің тізімдемесімен көрінеді.

 • Дескрипторларәр критерий бойынша оқушы жетістігінің деңгейін сипаттайды(яғни жақсы жетістіктерінің барлық адымдары көрінеді) және балл сандарының айқындалғаны бойынша бағаланады:қанша биік жетістік –сонша жоғары балл.

Мәтінмен жұмыс.10 минут

Топтарға бір мазмұнды мәтін таратылады және осы мәтіндіжазбаша мазмұндауға арналған бағалау критерийлері бөлініп беріледі.

Оқушының оқу жетістігін
бағалау критерийі


Критерийі

Жетістіктердің ең жоғарғы деңгейі

А

Түсіну

6

В

Талдау (мәтінмен жұмыс)

6

С

Стиль және тілді қолдану

8

Барлығы

20Бірінші топ - түсіну, екінші топ – талдау, үшінші топ – стиль және тілді қолдану критерийлеріне дескриптор құру тапсырмасы беріледі. Топтар берілген кестені тиісті баллға сәйкес дескрипторлармен толықтырады. Топтағы жұмыс аяқталғасын топ көшбасшылары өз нұсқаларын ортаға салады. Әр топ жұмысынан кейін коуч дайындаған үлгімен салыстырылып тұрады.

Критерийі

Жетістік

Дескриптор

А (max 6) Түсінуі

0

Тапсырма бойынша берілген критерийлерді орындай алмады.

1

Мәтінді түсінбеген, тақырыпты аша алмады.

2

Мәтінді түсінген, мазмұндауға жоспардан ауытқу бар.

3

Мазмұны тақырыпқа сай, көптеген фактілер бұрмаланған.

4

Мазмұны тақырыпқа сай келеді, бірақ ойын баяндауда дәлсіздіктер кездеседі.

5

Мазмұны тақырыпқа сай, бірақ қажетті қорытындылар жасай алмады.

6

Мазмұны тақырыпқа сай, мәтінді толық түсінген, тақырып ашылған, өзіндік ой-пікірін орынды қолданған.Критерийі

Жетістік

Дескриптор

В (max 6)Талдау, мәтінмен жұмыс

0

Тапсырма бойынша берілген критерийлерді орындай алмады.

1

Оқушының сөздік қоры өте жұтаң, сөздердің орын тәртібі сақталмаған.

2

Сөйлемдері қысқа, олардың арасындағы байланыс сақталмаған.

3

Абзац арасындағы байланыс сақталмаған.

4

Сөздік қоры дамыған, бірақ сөз қайталаулар кездеседі.

5

Тіл байлығы әдеби тіл нормасына сай, бірақ ой жүйесінде ауытқулар бар.

6

Оқушының сөздік қорының кең екендігі байқалады. Сөз қайталаулар, орынсыз қолданылған сөздер кездеспейді. Ойы жүйелі.Критерийі

Жетістік

Дескриптор

С (max 8)СТИЛЬ және тілді қолдану

0

Тапсырма бойынша берілген критерийлерді орындай алмады.

1

10 орфогафиялық, 6 пунктуациялық қате. Стильдік біркелкілік сақталмаған. Сөйлем құрылысы бір үлгіде.

2

8-9 орфогафиялық, 5 пунктуациялық қате. Стильдік біркелкілік сақталмаған. Сөйлем құрылысы бір үлгіде.

3

7 орфографиялық, 4 пунктуациялық қате кездеседі. Стильдік ауытқулар бар.

4

5 орфографиялық, 4 пунктуациялық қате кездеседі. Стильдік ауытқулар бар.

5

4 орфографиялық, 2 пунктуациялық қате кездеседі. Стильдік ауытқулар бар.

6

3 орфографиялық, 1 пунктуациялық қате кездеседі. Стильге сай жазылған.

7

2 орфографиялық, 1 пунктуациялық қате кездеседі. Стильге сай жазылған.


8

1 жеңіл орфографиялық, 1 пунктуациялық қате кездеседі. Стиль бірлігі сақталған.

Осы жұмыс арқылы критериалды бағалаудың қазіргі таңда маңызына көңіл бөлінеді.

Критериалды бағалау - оқушы мүмкіндігін арттыруға жол ашады. Критерийлер - оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атап айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.

Критериалдық бағалау - бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс.

Критериалды бағалаудың маңызы:

Мұғалімдер үшін:

 • Сапала нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға;

 • Өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға;

 • Сабақ берудің сапасын арттыруға;

 • Оқушының жеке  ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға арналған ауқымын жоспарлауға;

 • Бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;

 • Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге

Оқушылар үшін:

 • Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;

 • Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге;

 • Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;

 • Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге

Ата-аналар үшін:

 • Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға;

 • Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға;

 • Оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады.

Кері байланыс коучингке қатысушыларға аяқталмаған сөйлемдерді толықтыру тапсырмасы арқылы жүзеге асады.

1.Бағалаудың ең тиімді әдісі ______________________ойлаймын, себебі ________________________________________________________________.2.Мен келесі қосымша мынандай _______________________________ _________________ бағалаудың критерийлерін ұсына аламын.3.Мен сабақтарымда критериалды бағалауды ________________________________ үшін қолдана аламын.

Рефлексия. «Түймедақ гүлі» стратегиясы бойынша. Әр семинарға қатысушы өз ойын түймедақтың білгілі бір жапырақшасына жабыстырады. Түймедақ жапырақшалары – Көңілім толды, Шабыттандым, Ләззат алдым, Түсініксіздік тудырды, Қуаныш сезімдемін, Күткенім орындалмады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Русский язык

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Баяхметова Гулсум Жасановна

Дата: 19.01.2016

Номер свидетельства: 279360

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства