kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?иде юл чатында" . ??н?р сайлау кич?се.

Нажмите, чтобы узнать подробности

"?иде юл чатында" (9 – 11 сыйныфлар ?чен ??н?р сайлау кич?се) Максат. 1. Укучыларга ??н?р сайлауда юн?леш бир?, аларны ??н?р сайлауны? ?аваплы эш ик?нен? т?шендер?. 2. Гаил?л?р бел?н элемт?не ныгыту. 3. Хезм?тк? у?ай караш, белем алуга омтылыш т?рбиял??. - Ис?нмесез, кунаклар, ?ти - ?нил?р, укытучылар, укучылар! Без б?ген “?иде юл чатында” дип исемл?нг?н ??н?р сайлау кич?сен? ?ыелдык. Кич?без кил?ч?кт? ?з юлыбызны д?рес сайларга ярд?м ит?р дип ышанып калабыз. Б?генге укучылар озакламый т?рле тармакларга эшк? урнашырлар, укуларын т?рле уку йортларында д?вам ит?рл?р. Кич?не? т?п кунаклары - ?ти-?нил?р. Шулай ук безне? кич?д? район м?шгульлек фонды директоры. катнаша. Балачакны ташлап кит?р чаклар Сизелми д? килеп ?ит?ч?к. Балачаклар кире кайтмас Алда юллар сезне к?т?ч?к. Алда юллар – кайсын сайларга? Т?рле уйлар баштан ?т?ч?к. Д?рес юллар сайлаганда гына К?т?р сезне матур кил?ч?к. ??н?р сайлау – кеше тормышында и? ???миятле м?сь?л?л?рне? берсе. Заман ?зг?р? барган саен, тормыш я?а ??н?рл?р тал?п ит?. Гомерлек юлны сайлау бик авыр. Бу хакта 14 – 15 яшьт?н ?к уйлана башларга кир?к. Тора-бара я?а тел?к-хыяллар барлыкка килерг? м?мкин. ? инде укучыга югары сыйныфларда укыганда ук ?зен? кир?кле профиль буенча белемн?рен арттыра, ныгыта алу м?мкинлеге булганда, д?рес профиль сайлау – и? м??им м?сь?л?. Профессия сайлау ?и?ел т?гел. Аны сайлауны? ?з принциплары бар. Х?зер шулар бел?н таныштырып китик: 1. Баланы? ш?хси кызыксынулары. (??р бала ниндидер ??н?р бел?н кызыксынырга м?мкин.) 2. Гаил? традициял?ре. (Кайбер гаил?л?рд? барысы да укытучы, табиб, х?рби хезм?тк?р, механизатор ?.б. булырга м?мкин.) 3. Баланы? укудагы у?ышлары. (Аерым ф?нн?н “5” лег? ген? укып, ул ф?н бел?н тир?нтен кызыксыну.) 4. ??мгыять тарафыннан тал?п ител?е. (??мгыятьт? я?а ??н?рл?р барлыкка кил?.) 5. Укырга кер? ?чен м?мкинлекл?р булуы. (М?кт?пне алтын яки к?меш медальг? т?мамлап, югары уку йортына бер имтихан биреп кен? кер?, яки вузны? т?л??ле б?лекл?ренд? уку ?чен финанс кыенлыклары булу.) -Х?рм?тле ?ти-?нил?р, укучылар! Х?зер с?зне кунагыбыз. улына бир?без. Ул сезг? ??н?р сайлауда файдалы ки??шл?р, т?рле юн?лешл?р бирер. --------------- Сорау – ?авап. - Укучылар! Сез х?зер юллар чатында торасыз. Юллар к?п, башта ме? сорау: кем булырга, н?рс? эшл?рг?, ничек яш?рг?? Минем ки??шем шул – яраткан ??н?регезне ген? сайлагыз. Яраткан эшне ген? б?тен к??еле?не биреп башкарып була. Сез м?кт?пне т?мамлаган вакыт катлаулы чорга туры кил?. Л?кин ?хлак, намус, в??дан, дуслык, тугрылык т?шенч?л?ре ?з к?ченд?. Бер-берегезг? авыр чакта ?илк?гезне куегыз, шатлыкларны берг? б?легез. Зур кайгы да к?п кешег? б?лг?ч, кечер?еп кала. Кечкен? ген? шатлык та, к?п кешег? тапкырлагач, зур шатлыкка ?йл?н?. Юллар гел шома, такыр гына булмый, сик?лт?ле д? булыр. Аларны ?и?ел ?т?рг? ?йр?негез. Тир?н упкыннар сезг? очрамасын. Авыр вакытта туган м?кт?бегезг?, укытучыларга таяныгыз. Без ярд?мг? ?зер. Минем тел?гем, кем ген? булсагыз да, кеше булып калыгыз.

Просмотр содержимого документа
«"?иде юл чатында" . ??н?р сайлау кич?се.»


(9 – 11 сыйныфлар өчен һөнәр сайлау кичәсе)


Максат. 1. Укучыларга һөнәр сайлауда юнәлеш бирү, аларны һөнәр сайлауның җаваплы эш икәненә төшендерү.

2. Гаиләләр белән элемтәне ныгыту.

3. Хезмәткә уңай караш, белем алуга омтылыш тәрбияләү.- Исәнмесез, кунаклар, әти - әниләр, укытучылар, укучылар! Без бүген “Җиде юл чатында” дип исемләнгән һөнәр сайлау кичәсенә җыелдык. Кичәбез киләчәктә үз юлыбызны дөрес сайларга ярдәм итәр дип ышанып калабыз. Бүгенге укучылар озакламый төрле тармакларга эшкә урнашырлар, укуларын төрле уку йортларында дәвам итәрләр.

Кичәнең төп кунаклары - әти-әниләр. Шулай ук безнең кичәдә район мәшгульлек фонды директоры ...... катнаша.

Балачакны ташлап китәр чаклар

Сизелми дә килеп җитәчәк.

Балачаклар кире кайтмас

Алда юллар сезне көтәчәк.

Алда юллар – кайсын сайларга?

Төрле уйлар баштан үтәчәк.

Дөрес юллар сайлаганда гына

Көтәр сезне матур киләчәк.

Һөнәр сайлау – кеше тормышында иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Заман үзгәрә барган саен, тормыш яңа һөнәрләр таләп итә. Гомерлек юлны сайлау бик авыр. Бу хакта 14 – 15 яшьтән үк уйлана башларга кирәк. Тора-бара яңа теләк-хыяллар барлыкка килергә мөмкин. Ә инде укучыга югары сыйныфларда укыганда ук үзенә кирәкле профиль буенча белемнәрен арттыра, ныгыта алу мөмкинлеге булганда, дөрес профиль сайлау – иң мөһим мәсьәлә.

Профессия сайлау җиңел түгел. Аны сайлауның үз принциплары бар. Хәзер шулар белән таныштырып китик:

1. Баланың шәхси кызыксынулары. (Һәр бала ниндидер һөнәр белән кызыксынырга мөмкин.)

2. Гаилә традицияләре. (Кайбер гаиләләрдә барысы да укытучы, табиб, хәрби хезмәткәр, механизатор һ.б. булырга мөмкин.)

3. Баланың укудагы уңышлары. (Аерым фәннән “5” легә генә укып, ул фән белән тирәнтен кызыксыну.)

4. Җәмгыять тарафыннан таләп ителүе. (Җәмгыятьтә яңа һөнәрләр барлыкка килә.)

5. Укырга керү өчен мөмкинлекләр булуы. (Мәктәпне алтын яки көмеш медальгә тәмамлап, югары уку йортына бер имтихан биреп кенә керү, яки вузның түләүле бүлекләрендә уку өчен финанс кыенлыклары булу.)

-Хөрмәтле әти-әниләр, укучылар! Хәзер сүзне кунагыбыз ...... улына бирәбез. Ул сезгә һөнәр сайлауда файдалы киңәшләр, төрле юнәлешләр бирер.

-----------------------------------------------------------------------------------


Сорау – җавап.
- Укучылар! Сез хәзер юллар чатында торасыз. Юллар күп, башта мең сорау: кем булырга, нәрсә эшләргә, ничек яшәргә?

Минем киңәшем шул – яраткан һөнәрегезне генә сайлагыз. Яраткан эшне генә бөтен күңелеңне биреп башкарып була. Сез мәктәпне тәмамлаган вакыт катлаулы чорга туры килә. Ләкин әхлак, намус, вөҗдан, дуслык, тугрылык төшенчәләре үз көчендә. Бер-берегезгә авыр чакта җилкәгезне куегыз, шатлыкларны бергә бүлегез. Зур кайгы да күп кешегә бүлгәч, кечерәеп кала. Кечкенә генә шатлык та, күп кешегә тапкырлагач, зур шатлыкка әйләнә.

Юллар гел шома, такыр гына булмый, сикәлтәле дә булыр. Аларны җиңел үтәргә өйрәнегез. Тирән упкыннар сезгә очрамасын. Авыр вакытта туган мәктәбегезгә, укытучыларга таяныгыз. Без ярдәмгә әзер. Минем теләгем, кем генә булсагыз да, кеше булып калыгыз.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Русский язык

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
"?иде юл чатында" . ??н?р сайлау кич?се.

Автор: Шарифуллина Юлия Валерьевна

Дата: 24.11.2015

Номер свидетельства: 257751

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства