kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?БТ-?а сеніммен барайы?! (Психологиялы? саба?)

Нажмите, чтобы узнать подробности

?БТ-?а сеніммен барайы?! Психологиялы? саба?

                                                   ?зі?ді ?зі? ба?алай біл!

?з сенімі?е сенуді? ?зі к?ш береді.  /Л. Воверанг/

Саба?ты? ма?саты:

  • О?ушыларды? ?зіне деген сенімділікті ?алыптастырып, пайдалы ?арым-?атынас алгоритмін ме?герту;

  • ?зге адамны?пікіріне, ба?асына, сынына т?уелділікті же?у;

  • Ішкі еркіндік, ?арым-?атынас пен іс-?рекеттегі батылды?ты дамыту;

Саба? ережесі:

- Тек ?з атынан с?йлеу;

- ?згені? с?зін б?лмеу, ты?дау, маза? етпеу;

- ?ялы телефонды с?ндіру;

- Белсенді ?атысу;

- Тынышты? са?тау;

- Ойды ашы? айту;

- Ынтыма?тасты?.

 

Танысу: «Мен ж?не мені? сенімділігім» техникасы- ?зіні? есімін ж?не сенімділігін бас барма?ты тік к?рсету- ?те жо?ары де?гейді, бас барма?ты жартылай ?стау орташа де?гейді, т?мен к?рсету сенімсіздікті? басым екенін к?рсетеді. Бойында?ы сенімділікті ба?алай білуге ша?ыру.

Негізгі б?лім:

1. Сенімділік туралы с?ра?-жауап ж?ргізу

-Сенімділік дегенді ?алай т?сінесі?дер?

-Сенімді адам ?андай адам?

-Сенімді болу?а не кедергі келтіреді?

-К?пшілік алдына шы??анда не кедергі келтіреді?

-Сенімділікті ?алыптастыруды? ?андай жолын білесіздер?

2. Сенімділік туралы ?ыс?аша лекция

?з-?зіне деген сенімділік- адам психикасыны? е? ?ызы?ты ?асиеті. ?р т?рлі адам, ?алым «сенімділік» с?зіні? ма?ынасын ?р т?рлі т?жырымдайды. Негізінен сенімділікті? 3 негізгі аны?тамасын к?рсетуге болады.

?з-?зіне деген сенімділік- ол бойымызда ?зіміз білгеннен де жо?ары ?асиет бар екендігіне сенім. ?р адамда жасырын к?ш болады. Ойланы?ыздаршы, д?ниеге келгенде сіздерде ж?ре алу ?абілеті болмады ?ой. Ал ?азір ше? Жазып, о?и алмайтын, суда ж?зіп алмайтын кездер болды. Біра? біртіндеп осы ?абілеттерді?  барлы?ын игерді?іздер. Себебі адам- ?йрене алатын, тіптен тез ме?геретін тірі а?за. Егер сіз ?азір бір н?рсені жасай алмайтын болса?ыз, ол ?мірі?ізді? со?ына дейін жасай алмаймын дегенді білдірмейді.

?з-?зіне деген сенімділік- б?л кез келген жа?дайда ?зіне сенім арта білу. Барлы?ыны? басынан ?з ?мір жолында ?иынды? болады. Кейде біз ?з к?шімізге сенім артса?, кейде жа?ындарымызды? к?мегін ?ажет етеміз. Біра? та барлы? адамны? ?мірінде бір рет те болса Мюнгхаузен ?дісі пайдалан?анды?ына сенімдімін /?мірлерінен ?з к?шімен жеткен же?істерін жазу/.

Сенімділік с?зін мына с?ра??а жауап ала отырып білеміз: «Сен мына ?лемде ерекшесі? бе, ?лде ?арапайым т?л?асын ба?», «Шын м?нінде, сен б??ара халы?тансы? ба, ?лде мансап ??марсы? ба?»

3. «Шкафты жылжыту» жатты?уы. ?олымен кіндіктен жо?ары к?шті шы?ару, бар к?шпен шкафты итергендей іштен итеріп шы?ару. Осы жатты?уды сенімсіз бала?а к?нделікті ?й тапсырмасы етіп беру. 20 к?нде толы? баланы? бойына к?ш пайда бол?анын к?руге болады.

4. «Мені? ?олымнан келеді!» жатты?уы. ?олымен, ая?ымен ?з есімін жазу ауада жазу. /Жеке, дене-?имыл?а арнал?ан/

5. Медитация «Сенімділікті толтыру» техникасы Сізді? сенімділікті сипаттайтынт?сті та?дау. Ойша оны? б?кіл денені, ?р клетканы, ?р б?лшы?етті толтыру. Сенімділікті сипаттайтын ?уенді, иісті сезініп, еске т?сіру. /Жеке/

6. «Мен сенімдімін, себебі.» жатты?уы. С?з ар?ылы адам бойына сенімділік ?алыптастыру /ж?ппен/ О?ушы ?зіне деген сенімділікті ны?айту ?шін, бірнеше себепті жазады. Оны жанында?ы ??рбысымен б?ліседі.

?йге тапсырма: ?зі? туралы ма?тау ?ле? жазу.

Н?с?ау: Тынышталып боса?су, ?ажет болса, айна?а ?арау. ?зі?із туралы ма?тау с?з жазу. Ба?ыт пен денсаулы?, іске, о?уда с?ттілік тілеу. Оны та?па?, ?ле? т?рінде жазу тіптен керемет! Жазыл?ан ма?тау с?зді ?айта к?шіріп, ?демі сурет жа?тауына салып ?ою. К?нде та?ерте? осы ?ле?ді дауыстап немесе іштей ?айталап о?у. О?у н?с?ауында к??іл к?йді к?теріп, ?зі?де к?ш пайда бол?анын, ?орша?ан ?лемні? к??ілді ж?не ашы? бол?анын сезіну.

«?ымбаттым, са?ан тілеймін».

Бір шо?  г?лді табыстай отырып, бір-біріне кезекпен тілек тілейді ж?не біреуіні? с?зін біреуі ?айталамау керек. 

Жанды анкета: Б?гінгі кездесуден не алды?ыз, ?андай ?сер берді? 

Просмотр содержимого документа
«?БТ-?а сеніммен барайы?! (Психологиялы? саба?)»

ҰБТ-ға сеніммен барайық! Психологиялық сабақӨзіңді өзің бағалай біл!

Өз сеніміңе сенудің өзі күш береді. /Л. Воверанг/

Сабақтың мақсаты:

  • Оқушылардың өзіне деген сенімділікті қалыптастырып, пайдалы қарым-қатынас алгоритмін меңгерту;

  • Өзге адамның пікіріне, бағасына, сынына тәуелділікті жеңу;

  • Ішкі еркіндік, қарым-қатынас пен іс-әрекеттегі батылдықты дамыту;

Сабақ ережесі:

- Тек өз атынан сөйлеу;

- Өзгенің сөзін бөлмеу, тыңдау, мазақ етпеу;

- Ұялы телефонды сөндіру;

- Белсенді қатысу;

- Тыныштық сақтау;

- Ойды ашық айту;

- Ынтымақтастық.Танысу: «Мен және менің сенімділігім» техникасы- өзінің есімін және сенімділігін бас бармақты тік көрсету- өте жоғары деңгейді, бас бармақты жартылай ұстау орташа деңгейді, төмен көрсету сенімсіздіктің басым екенін көрсетеді. Бойындағы сенімділікті бағалай білуге шақыру.

Негізгі бөлім:

1. Сенімділік туралы сұрақ-жауап жүргізу

-Сенімділік дегенді қалай түсінесіңдер?

-Сенімді адам қандай адам?

-Сенімді болуға не кедергі келтіреді?

-Көпшілік алдына шыққанда не кедергі келтіреді?

-Сенімділікті қалыптастырудың қандай жолын білесіздер?2. Сенімділік туралы қысқаша лекция

Өз-өзіне деген сенімділік- адам психикасының ең қызықты қасиеті. Әр түрлі адам, ғалым «сенімділік» сөзінің мағынасын әр түрлі тұжырымдайды. Негізінен сенімділіктің 3 негізгі анықтамасын көрсетуге болады.

Өз-өзіне деген сенімділік- ол бойымызда өзіміз білгеннен де жоғары қасиет бар екендігіне сенім. Әр адамда жасырын күш болады. Ойланыңыздаршы, дүниеге келгенде сіздерде жүре алу қабілеті болмады ғой. Ал қазір ше? Жазып, оқи алмайтын, суда жүзіп алмайтын кездер болды. Бірақ біртіндеп осы қабілеттердің барлығын игердіңіздер. Себебі адам- үйрене алатын, тіптен тез меңгеретін тірі ағза. Егер сіз қазір бір нәрсені жасай алмайтын болсаңыз, ол өміріңіздің соңына дейін жасай алмаймын дегенді білдірмейді.

Өз-өзіне деген сенімділік- бұл кез келген жағдайда өзіне сенім арта білу. Барлығының басынан өз өмір жолында қиындық болады. Кейде біз өз күшімізге сенім артсақ, кейде жақындарымыздың көмегін қажет етеміз. Бірақ та барлық адамның өмірінде бір рет те болса Мюнгхаузен әдісі пайдаланғандығына сенімдімін /өмірлерінен өз күшімен жеткен жеңістерін жазу/.

Сенімділік сөзін мына сұраққа жауап ала отырып білеміз: «Сен мына әлемде ерекшесің бе, әлде қарапайым тұлғасын ба?», «Шын мәнінде, сен бұқара халықтансың ба, әлде мансап құмарсың ба?»3. «Шкафты жылжыту» жаттығуы. Қолымен кіндіктен жоғары күшті шығару, бар күшпен шкафты итергендей іштен итеріп шығару. Осы жаттығуды сенімсіз балаға күнделікті үй тапсырмасы етіп беру. 20 күнде толық баланың бойына күш пайда болғанын көруге болады.4. «Менің қолымнан келеді!» жаттығуы. Қолымен, аяғымен өз есімін жазу ауада жазу. /Жеке , дене-қимылға арналған/5. Медитация «Сенімділікті толтыру» техникасы Сіздің сенімділікті сипаттайтынтүсті таңдау. Ойша оның бүкіл денені, әр клетканы, әр бұлшықетті толтыру. Сенімділікті сипаттайтын әуенді, иісті сезініп, еске түсіру. /Жеке/6. «Мен сенімдімін, себебі...» жаттығуы. Сөз арқылы адам бойына сенімділік қалыптастыру /жұппен/ Оқушы өзіне деген сенімділікті нығайту үшін, бірнеше себепті жазады. Оны жанындағы құрбысымен бөліседі.Үйге тапсырма: Өзің туралы мақтау өлең жазу.

Нұсқау: Тынышталып босаңсу, қажет болса, айнаға қарау. Өзіңіз туралы мақтау сөз жазу. Бақыт пен денсаулық, іске, оқуда сәттілік тілеу. Оны тақпақ, өлең түрінде жазу тіптен керемет! Жазылған мақтау сөзді қайта көшіріп, әдемі сурет жақтауына салып қою. Күнде таңертең осы өлеңді дауыстап немесе іштей қайталап оқу. Оқу нұсқауында көңіл күйді көтеріп, өзіңде күш пайда болғанын, қоршаған әлемнің көңілді және ашық болғанын сезіну.«Қымбаттым, саған тілеймін».

Бір шоқ гүлді табыстай отырып, бір-біріне кезекпен тілек тілейді және біреуінің сөзін біреуі қайталамау керек.Жанды анкета: Бүгінгі кездесуден не алдыңыз, қандай әсер берді?

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
?БТ-?а сеніммен барайы?! (Психологиялы? саба?)

Автор: Касымбаева Шакария Олжасовна

Дата: 12.03.2016

Номер свидетельства: 304580

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства