kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі тану саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зiн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Мектеп:№2 ?зынк?л орта мектебі

Мерзімі:  26.11.2015 ж

Та?ырып : ?айсарлы? пен батылды?

??ндылы?: с?йіспеншілік

?асиеттер: жа?сы к?ру,жомартты?, кішіпейілдік

М??алiм:Салкенова Ж.Т.

Сыныбы: 10-сынып  

О?ушылар саны:7

Саба?ты?  ма?саты: ?айсарлы? пен батылды?ты? адам бойында?ы жа?сы ?асиет екенін т?сіндіру ар?ылы с?йіспеншілік ??ндылы?ын ке?інен к?рсету.

Міндеттері:

-О?ушылар?а  жа?сы к?ру, кішіпеілдік  ??ымы туралы т?сінік беру

-О?ушылар?а ?зара жа?сы к?ру,  жомартты?, аянбай кызмет етуге да?дыландыру.

-О?ушыларды? бойында?ы кішіпейілділікке   т?рбиелеу

Ресурстар:(??ралдар, м?лiметтер)

Саба? барысы:

?йымдастыру кезе?i. Амандасу.

Тынышты? с?ті: «??р?а б?лену»

?й ж?мысын тексеру: М. Кемеловты?  «?сиет» ??гімесін  ?йде о?у,?й тапсырмасын тексергенде о?ушыларды? ойларын ?орытындылап, оларды? ?мірде  кездесетін ?иыншылы?тарды д?рыс ?абылдап, шешімдерін таба білу.

Саба? барысын талдау:

Д?йекс?з.

Ерге керек т?зімділік к?ш- ?айрат,

Т?ру керек к?н мен айдан н?р жайнап!

О?ушылармен ?айталау -2рет

 

  1. ??гiмелеу

М??алім сыйы.

??гіме «Аурудан –ая?ан к?штірек »

Сейіт ж?гіріп бара жат?анда, бір бала арбаны кеіп а?даусыз со?ып кетіп, ая?ын сындырыпты. Ойбайлап жылап жат?ан баласын к?ріп шошын?ан шешесі есінен танып ?алыпты.М?ны к?рген со?,Сейіт жылама? т?гіл,сын?ан ая?ын орнына салып танып жат?анда да,дыбысын шы?армай,?аба?ын да шытпай жатыпты.Сонда сыны?шы кісі та??алып:

-Ая?ы? ауырмай ма,?аба?ынды да шытпайсы? ?ой?-деп с?райды.

Сейіт шешесі шы?ып кетке? со?,демін алып,сыны?шы?а сыбырлап былай депті:-Ауырма? т?гел жаным к?зіме к?рініп т?р,біра? мені? жанымны? ?инал?анын к?рсе,шешем де ?иналып,ж?демесін деп,шыдап жатырмын,-депті.

Мазм?ны бойынша с?ра?тар

1.Осы ??гіме не туралы?

2)Сейітті батыл деуге бола ма?

3)Сейітті? батырлы?ы,а?ылды?ы ?айда к?рінеді?

 

Шы?армашылы? ж?мыс.  «Ерлік деген не?»

та?ырыбына  с?хбат ж?ргізініздер де, орта? ойларды табыныздар.

Батылды? / ер ж?ректік

                  / ?айсарлы?

                  / сенімділік

                  / еркіндік

Т?йіндеме.Батылды?— адам бойында?ы ерж?ректікті, ?айсарлы?ты, турашылды?ты, еркіндікті, ?жеттікті білдіретін жина?таушы ??ым.Сын са?атта шешім ?абылдай алу, ?ауіп-?атерге ?арсы т?ра білу, ?иынды?тан ?оры?пау. Батылды?ты? к?ріністері болып табылады. Сондай-а?, Батылды? ішкі жан-д?ниені? кемелдігі, белсенділік, к?рескерлік сия?ты ?асиеттермен ты?ыз байланысты. ?аза? хал?ыны? т?сінігінде Батылды? — батырлы?пен ?атар ??ылатын ?асиет. Ол ел м?ддесімен ?штасатын ерлікті? к?рінісі ретінде пайымдалады. Батылды? елі мен ту?ан жері ?шін к?рескен отаншылды?ты, ?ысыл?анда топ?а т?сер ?жеттікті, тірлікті? тетігін ?олдан шы?арма?ан ептілікті бай?атады. Батылды? — к?зсіздікті? к?рінісі емес, сабырлы а?ылды??рекеті. Ол — азаматты?ты?, к?семдік пен шешендікті? ал?ышарттарыны? бірі. Батылды? жеке адамны??о?амды??ызметі барысында ?алыптасады.

Адам?а ?мірде  батылды?  жасау ?шін  - с?йіспеншілік керек.Адамны? бойында ?айсарлы?, жомарты?, аянбай ?ызмет етсе сонда ?ана азаматты? борышымды ?тедім деп ?ана біледі.

Топпен ?н айту.   

«?лия» ?ні

С?зі: Б.Т?жібаевтін
 

?й тапсырмасы:  «бір с?ттегі ерлікпен б?кіл ?мір бой?ы ерлік » туралы с?ра?тар ?зірлеп, ?лкендерден с?хбат алындар.

 Саба?тын со??ы тынышты? с?ті.Баяу музыка ыр?а?ымен к?здерімізді ж?мып,б?гінгі  саба?та?ы айтыл?ан жа?сы ?асиеттерді ж?регімізге т?йіндейік.К?здері?ізді ашуы?ыз?а болады.Б?гінгі саба??а к?п-к?п рахмет.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі тану саба? жоспары»

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Мектеп:№2 Ұзынкөл орта мектебі

Мерзімі: 26.11.2015 ж

Тақырып : Қайсарлық пен батылдық

Құндылық: сүйіспеншілік

Қасиеттер: жақсы көру,жомарттық, кішіпейілдік

Мұғалiм:Салкенова Ж.Т.

Сыныбы: 10-сынып

Оқушылар саны:7Сабақтың мақсаты: Қайсарлық пен батылдықтың адам бойындағы жақсы қасиет екенін түсіндіру арқылы сүйіспеншілік құндылығын кеңінен көрсету.


Міндеттері:

-Оқушыларға жақсы көру , кішіпеілдік ұғымы туралы түсінік беру


-Оқушыларға өзара жақсы көру, жомарттық, аянбай кызмет етуге дағдыландыру.


-Оқушылардың бойындағы кішіпейілділікке тәрбиелеуРесурстар:(құралдар, мәлiметтер)

Сабақ барысы:

Ұйымдастыру кезеңi. Амандасу.

Тыныштық сәті: «Ңұрға бөлену»


Үй жұмысын тексеру: М. Кемеловтың  «Өсиет» әңгімесін  үйде оқу ,үй тапсырмасын тексергенде оқушылардың ойларын қорытындылап, олардың өмірде  кездесетін қиыншылықтарды дұрыс қабылдап, шешімдерін таба білу.


Сабақ барысын талдау:

Дәйексөз.

Ерге керек төзімділік күш- қайрат,

Тұру керек күн мен айдан нұр жайнап!

Оқушылармен қайталау -2рет

  1. Әңгiмелеу

Мұғалім сыйы.

Әңгіме «Аурудан –аяған күштірек »

Сейіт жүгіріп бара жатқанда , бір бала арбаны кеіп аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баласын көріп шошынған шешесі есінен танып қалыпты.Мұны көрген соң,Сейіт жыламақ түгіл ,сынған аяғын орнына салып танып жатқанда да,дыбысын шығармай ,қабағын да шытпай жатыпты.Сонда сынықшы кісі таңқалып:

-Аяғың ауырмай ма,қабағынды да шытпайсың ғой?-деп сұрайды.

Сейіт шешесі шығып кеткең соң,демін алып,сынықшыға сыбырлап былай депті:-Ауырмақ түгел жаным көзіме көрініп тұр,бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе,шешем де қиналып,жүдемесін деп,шыдап жатырмын,-депті.

Мазмұны бойынша сұрақтар

1.Осы әңгіме не туралы?

2)Сейітті батыл деуге бола ма?

3)Сейіттің батырлығы,ақылдығы қайда көрінеді?

Шығармашылық жұмыс. «Ерлік деген не?»

тақырыбына сұхбат жүргізініздер де, ортақ ойларды табыныздар.


Батылдық / ер жүректік

/ қайсарлық

/ сенімділік

/ еркіндікТүйіндеме.Батылдық— адам бойындағы ержүректікті, қайсарлықты, турашылдықты, еркіндікті, өжеттікті білдіретін жинақтаушы ұғым.Сын сағатта шешім қабылдай алу, қауіп-қатерге қарсы тұра білу, қиындықтан қорықпау. Батылдықтың көріністері болып табылады. Сондай-ақ, Батылдық ішкі жан-дүниенің кемелдігі, белсенділік, күрескерлік сияқты қасиеттермен тығыз байланысты. Қазақ халқының түсінігінде Батылдық — батырлықпен қатар ұғылатын қасиет. Ол ел мүддесімен ұштасатын ерліктің көрінісі ретінде пайымдалады. Батылдық елі мен туған жері үшін күрескен отаншылдықты, қысылғанда топқа түсер өжеттікті, тірліктің тетігін қолдан шығармаған ептілікті байқатады. Батылдық — көзсіздіктің көрінісі емес, сабырлы ақылдыңәрекеті. Ол — азаматтықтың, көсемдік пен шешендіктің алғышарттарының бірі. Батылдық жеке адамныңқоғамдыққызметі барысында қалыптасады.

Адамға өмірде батылдық жасау үшін - сүйіспеншілік керек.Адамның бойында қайсарлық, жомартық, аянбай қызмет етсе сонда ғана азаматтық борышымды өтедім деп қана біледі.


Топпен ән айту.

«Әлия» әні

Сөзі: Б.ТәжібаевтінҮй тапсырмасы: «бір сәттегі ерлікпен бүкіл өмір бойғы ерлік » туралы сұрақтар әзірлеп, үлкендерден сұхбат алындар.

Сабақтын соңғы тыныштық сәті.Баяу музыка ырғағымен көздерімізді жұмып,бүгінгі сабақтағы айтылған жақсы қасиеттерді жүрегімізге түйіндейік.Көздеріңізді ашуыңызға болады.Бүгінгі сабаққа көп-көп рахмет.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?зін-?зі тану саба? жоспары

Автор: Салкенова Жанар Т?леу?ызына

Дата: 30.01.2016

Номер свидетельства: 285245

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства