kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушыларды ?лтты? Біры??ай Тестілеуге дайындауда?ы мектеп, ата-ана, м??алім ж?не о?ушы к?шбасшылы?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?лтты? біры??ай тестілеуге дайындауда?ы мектеп, ата-ана, м??алім ж?не о?ушы к?шбасшылы?ы» 
Сілтеме: Н?с?аулы?, суреттер, презентация, бейнежазбалар, ?аламтор материалдары. 
Ма?саты: О?ушыларды ?лтты? біры??ай тестілеуге дайындауда м??алімні?, ата-ананы? к?шбасшылы?ы туралы к?з?арастарын ?алыптастыра отырып, практикалы? тапсырмалар ар?ылы т?сініктерін ке?ейту. 
О?ыту н?тижесі: Топтаса ж?мыс ат?ара отырып, о?ушыны?, м??алімні?, ата-ананы? ж?не мектеп ?кімшілігіні? ролі ж?не к?шбасшылы?ы туралы т?сінік ?алыптасады, к?шбасшы т?рлеріні? ерекшеліктерін ай?ындай отырып, ?ажетті жа?дайда тиімді пайдалану?а ?йренеді. 
Негізгі идеялар: О?ушы, м??алім, ата-ана ж?не мектеп ?кімшілігі ?з бойында?ы жігерін, шыдамдылы?ын жетілдіру ар?ылы к?шбасшылы??а ?мтылады. Білім, да?ды, біліктіліктері дамыйды. 
Тапсырмаларды? т?рлері: Тапсырманы орындау барысында ?олданылатын т?сілдер.(ассоциациалау, постер жасау, пікірлесу, ой б?лісу) 
Тренинг «Шатты? ше?бері» бір-біріне та?да?ан маманды?ына ?арай жа?сы к??іл-к?й тілеу Мысалы А?бота са?ан мы?ты аудармашы болуы?а тілектеспін. 3 минут (?р топ?а 1 минуттан) 
Топ?а б?лу Алдын ала дайындал?ан «м??алім», «ата-ана», «о?ушы» с?здері жазыл?ан стикерлер тар?атылып, кімге ?ай с?з т?ссе сол топ?а бірігеді. 2 минут 
Кіріспе тапсырма СТО-?а ба?ыттал?ан «Три Я» бейнежазбасын тамашалап, талдау (2 мин 42 сеунд) 10 минут (?р топ?а 2 минуттан) 
“К?шбасшы”, «?мір» с?зін ?алай ассоциациалау?а болады? Сіздерді? ?мірдегі ма?саттары?ыз ?андай ж?не осы ?мірдегі б?гінгі к?нде жеткен жетістіктері?із? 6 минут 
«Ая?талма?ан с?йлем» жатты?уы. С?йлемдерді ая?та?ыз: Т?йін: К?шбасшы – жол таба білетін, ?згелерге жол к?рсете алатын, ?зіне ж?ктелген міндетті сезіне білетін, ауыртпалы??а т?зе білетін, т?л?а. 3 минут 
№1 тапсырма ?БТ-ке дайынды?та?ы м?мкіншіліктермен кедергілер, кедергілерді жою жолдары. (кластер) 7 минут 
Бейнежазба «Бала т?рбиесі» бейнежазбасын тамашалап, талдау (4 минут 15 секунд) 9 минут 
№ 2 тапсырма М??алімдер, ата-аналар, о?ушылар, мектеп ?кімшілігі топтарына «?лтты? біры??ай тестілеуге дайындауда?ы к?шбасшылы?» та?ырыбына постер ?ор?ау. 10 минут 
Тренинг-сергіту «Кім жылдам» ойланбай жауап беруге арнал?ан сергіту с?ра?тары 3 минут 
№ 3 тапсырма «Мен ?бт-ке дайынмын» ?алай дайындалу керек, мен ?алай дайындалып жатырмын? * ?р топ ?з ойларын орта?а салады. 7 минут 
№ 4 тапсырма Р?лдік ойын. ?р топ ?зіне берілген тапсырмада «Саба?та ж?не саба?тан тыс кезде» к?рсетілімін ролімен алып шы?ып, ?р топ ?зіні? р?лін сомдау керек. Та?тада о?ушы мен ата-ана, о?ушы мен о?ушы, мектеп ?кімшілігі мен о?ушы, м??алім мен о?ушы суреттері ілінеді, сол суреттер р?лін сомдайды, ?ор?айды. 15минут 
Ба?алау Топтар?а ат ?ою ар?ылы ба?алау Дарынды топ - Ізденімпаз топ - Креативті топ - К?шбасшы топ 5 минут 
Рефлексия-Кері байланыс Екі ж?лдыз, бір тілек 7 минут

Аны?тама: жо?арыда берілген жоспар бойынша 9-10-11 сынып о?ушыларымен ?ткізілген коучинг жо?ары н?тиже к?рсетті. Себебі о?ушылар ?з ойларын ашы? айту?а, ?БТ-?а дайынды? кезінде кездесетін кедергілерді жою?а, о?ушылар арасында к?шбасшылы?ты дамыту?а ?йренді. Коучинг барысында о?ушылар белсенділікпен ?атысып, к?птеген м?селелерді? шешімін табу?а ?рекет жасады. Бейнежазбаларды тамашалау ар?ылы СТО ?абілеттерін дамытып, бір-бірлеріне сол бейнежазбаларды? ма?ынасын тере? т?сінуге к?мектесті. Р?лдік ойындар ар?ылы о?ушылар мектеп ?мірін, м??алімдерге сыр бол?ан т?старын ?олдай отырып к?рсетіп берді. Коучинг н?тижесінде ?стаздар да, о?ушылар да, ата-аналар да ?здеріне керекті м?ліметтерді алып, ?орытынды жасады. 

Просмотр содержимого документа
«О?ушыларды ?лтты? Біры??ай Тестілеуге дайындауда?ы мектеп, ата-ана, м??алім ж?не о?ушы к?шбасшылы?ы»

«Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаудағы мектеп, ата-ана, мұғалім және оқушы көшбасшылығы» 
Сілтеме: Нұсқаулық, суреттер, презентация, бейнежазбалар, ғаламтор материалдары. 
Мақсаты: Оқушыларды Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауда мұғалімнің, ата-ананың көшбасшылығы туралы көзқарастарын қалыптастыра отырып, практикалық тапсырмалар арқылы түсініктерін кеңейту. 
Оқыту нәтижесі: Топтаса жұмыс атқара отырып, оқушының, мұғалімнің, ата-ананың және мектеп әкімшілігінің ролі және көшбасшылығы туралы түсінік қалыптасады, көшбасшы түрлерінің ерекшеліктерін айқындай отырып, қажетті жағдайда тиімді пайдалануға үйренеді. 
Негізгі идеялар: Оқушы, мұғалім, ата-ана және мектеп әкімшілігі өз бойындағы жігерін, шыдамдылығын жетілдіру арқылы көшбасшылыққа ұмтылады. Білім, дағды, біліктіліктері дамыйды. 
Тапсырмалардың түрлері: Тапсырманы орындау барысында қолданылатын тәсілдер.(ассоциациалау, постер жасау, пікірлесу, ой бөлісу) 
Тренинг «Шаттық шеңбері» бір-біріне таңдаған мамандығына қарай жақсы көңіл-күй тілеу Мысалы Ақбота саған мықты аудармашы болуыңа тілектеспін... 3 минут (әр топқа 1 минуттан) 
Топқа бөлу Алдын ала дайындалған «мұғалім», «ата-ана», «оқушы» сөздері жазылған стикерлер тарқатылып, кімге қай сөз түссе сол топқа бірігеді. 2 минут 
Кіріспе тапсырма СТО-ға бағытталған «Три Я» бейнежазбасын тамашалап, талдау (2 мин 42 сеунд) 10 минут (әр топқа 2 минуттан) 
“Көшбасшы”, «Өмір» сөзін қалай ассоциациалауға болады? Сіздердің өмірдегі мақсаттарыңыз қандай және осы өмірдегі бүгінгі күнде жеткен жетістіктеріңіз? 6 минут 
«Аяқталмаған сөйлем» жаттығуы. Сөйлемдерді аяқтаңыз: Түйін: Көшбасшы – жол таба білетін, өзгелерге жол көрсете алатын, өзіне жүктелген міндетті сезіне білетін, ауыртпалыққа төзе білетін, тұлға. 3 минут 
№1 тапсырма ҰБТ-ке дайындықтағы мүмкіншіліктермен кедергілер, кедергілерді жою жолдары. (кластер) 7 минут 
Бейнежазба «Бала тәрбиесі» бейнежазбасын тамашалап, талдау (4 минут 15 секунд) 9 минут 
№ 2 тапсырма Мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар, мектеп әкімшілігі топтарына «Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаудағы көшбасшылық» тақырыбына постер қорғау. 10 минут 
Тренинг-сергіту «Кім жылдам» ойланбай жауап беруге арналған сергіту сұрақтары 3 минут 
№ 3 тапсырма «Мен ұбт-ке дайынмын» Қалай дайындалу керек , мен қалай дайындалып жатырмын? ******** Әр топ өз ойларын ортаға салады. 7 минут 
№ 4 тапсырма Рөлдік ойын. Әр топ өзіне берілген тапсырмада «Сабақта және сабақтан тыс кезде» көрсетілімін ролімен алып шығып, әр топ өзінің рөлін сомдау керек. Тақтада оқушы мен ата-ана, оқушы мен оқушы, мектеп әкімшілігі мен оқушы, мұғалім мен оқушы суреттері ілінеді, сол суреттер рөлін сомдайды, қорғайды. 15минут 
Бағалау Топтарға ат қою арқылы бағалау Дарынды топ - Ізденімпаз топ - Креативті топ -


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Нурахметова Анаргуль Жумагалиевна

Дата: 12.06.2016

Номер свидетельства: 334119

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства