kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата--аналар жиналысы:Отбасы -т?рбиені? ?ясы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата- аналар жиналысы:

Отбасы - т?рбиені? ?ясы

Ма?саты:

         Бала т?рбиесіндегі ата - ананы? алатын орныны? ерекше екендігін т?сіндіру;

Отбасы м?шелеріні? арсында?ы бауырмалды?, ?айырымдылы?, досты? ?арым - ?атынасты ?алыптастыру; 

Т?рі:  топтастыру

К?рнекілігі: карточка, д??гелектер, на?ыл с?здер,«кірпіш тапсырмасы бар; ?а?аз ?алам.

 Жоспар

1.  Тренинг: шатты? ше?бері

2.  Кіріспе с?з: Ата - ананы? басты ?уанышы - бала

3.  Ата - аналармен ойын ?ткізіледі.

4.  ?орытынды.

С?леметсіздер ме, ??рметті ата - аналар, ?она?тар! Б?гінгі жиналысты ерекше ?ткізгім келіп т?р.

Тренинг: Ата - аналар орта?а д??геленіп т?рып, б?гінгі кездесуден не к?тетінін айтады. Содан кейін ата - аналар топ?а б?лінеді.

Ата - ананы? басты ?уанышы - бала.

Ата - ананы? басты - ?азы?ы, алтын тіреу ді?гегі - бала. Отбасы т?л?аны дамытатын кішігірім орта.Отбасыны? ?о?амда?ы ма?саты; баланы дамытып ?ана ?оймай, оны ?мірге дайындап, рухани жа?ынан жеткізіп, т?л?а ретінде ?алыптастыру. Отбасында баланы? жан - жа?ты ?алыптасуына ата - ана мен отбасы м?шелеріні? ?арым ?атынасында махаббат, с?йіспеншілік, адамгершілік, ?айырымдылы?, ?ділдік, ?йымшылды?, м?дениеттік ?асиеттері ж?не т.б келбетін са?тайтын т?л?а т?рбиелеуге керек екендігі б?рімізге аян. Мына жасампаз ?асырда, жа?андану д?уірінде мектеп партасында отыр?ан баланы? жан - жа?ты білім алуына е? бірінші ы?пал ететін - ?стаз болса, оны? с?йеніші ата - ана. Сонды?тан ата - ана ?з баласыны? білім алуына барынша жа?дай жасау тиіс. Бала т?улікті? бір б?лігінде, я?ни 6 са?ат мектепте болса, 18 са?ат ?з отбасында т?рбие алады.

 2. «Бала?ыз?а деген с?йіспеншілік деген» ойыны ?ткізіледі.

    Баланы? жан д?ниесі – Б?л толып т?р?ан ыдыс сия?ты. ?з бала?ызды? ?андай бол?анын ?алайсыз? ?андай  ?абілеттері бол?анын  ж?не сіз ?зі?ізден ?андай ?асиетті ал?анын ?алайсыз? ?р?айсылары?ызды? ?олдары?ызда ж?рек бар. Сол ж?ректі? ішіне ?здері?ізді? ойлары?ызды жазып, осы ыдысты? ішіне салып ?ойы?ыздар ж?не де жаз?ан с?здері?ізді айтып шы?улары?ыз керек. ?орыта айт?анда ата - ананы? махаббаты, с?йіспеншілігі бала ?шін ба?ыт. Осы сезімдері?із ар?ылы баланы? ?з орнын таба білуге ?йретесіздер.

 3. Дидактикалы? ойын «Отбасылы? махаббат ?йі»

Ал енді ?азір сіздермен «отбасылы? махаббат ?йі » атты ойын ?ткіземін. Балалары?ыз?а деген махаббатты аны?тай аласыздар.

          ?р адамны? ?з ?йі бар, біра? ол ?й тек баспана ?ана ретінде емес, сол ?й  жа?сы к?ріп ж?не к?тетін жер болу керек.Сонды?тан сіздерді? міндеттері?із жай ?ана армандап ж?рген ?й салу ?ана емес, ал сол жерде т?ратын балалар?а ба?ыт, махаббат, жылу, беретін ?й салулары?ыз керек. Ол ?шін ерекше материал ?ажет. ?рине далада?ы жат?ан та?тайлар емес, ал адамны? негізгі ?асиеттерімен саламыз. Олар: Мейірімділік, к?лкі, т?сінушілік, шыдамдылы?, к?мектесу.

?стел ?стінде кірпіштер жатыр. Соларды алып ?й саласыздар, біра? сал?анда жай салмайсызадар, артында тапсырмалар жазылады соны орындай отырып ?й ??рамыз.Ойлану?а бір екі минут беріледі.

Ойын тапсырмалары;

1.  «Парасатты» кірпіші

?а?азды екі ?атар?а б?ліп ата аналарды? плюс ж?не минус жа?ын ?ш с?з ар?ылы жеткізу, жазу, айту.

2. «Досты?» кірпіші

    «?й» деген с?зді ?алай т?сінесіз?

Мысалы: мені? ?ор?анысым, к?тетін жер, отбасылы? ?йыт?ысы.

3.  «Махаббат» кірпіші

 Мимика жест ар?ылы ?зі?ізді? бала деген махаббаты?ызды жеткізесіз.

4.  «Тап?ырлы?» кірпіші

Мектеп с?зіні? ?рбір ?рпінен бала?ызды? мінезін сипатта?ыз.

5«Т?сінушілік»

          Сурет ар?ылы баланы? мінезін аны?тау. Б?л т?бесі - жа?сы к??іл к?й екенін білдіреді.Тапсырма: бір минут ішінде д??гелек ішіне баланы? ба?ытты к??іл к?йін салу керекпіз ж?не жапсыру. ?йіміз дайын.

Мені? ойымша отбасы- б?л махаббат ?йі, ал бала –ба?ыт.

 Сонды?тан ата - ана махаббаты бала?ызды? ?мірге деген ??штарлы?ын, жолын ашады.

Хал?ымыз «?яда не к?рсе?, соны ілерсі?» дейді. Бала ?р?ашанда ата анадан мейірімділікті, с?йіспеншілікті, ж?рек жылуын ?ажет етіп, ата - ананы ?мірді? тірегі санайды.

 Ата - ананы? тіршілігіндегі к?рген ?ызы?ы, жа?сылы?ыны? е? ба?алысы перзенті. Баланы? бойында ту?ан ?йді? жылуы оны? к?кірегінде к?п жылдар бойы са?талып, м??гі есінде болады. Отбасы бала т?рбиесіні? е? ал?аш?ы ?жымы. Баланы? т?рбиелі болып ?суіне берекелі отбасыны? тигізетін ?сері мол. ?атысып ой б?ліскендері?із ?шін рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Ата--аналар жиналысы:Отбасы -т?рбиені? ?ясы »

Ата- аналар жиналысы:

 

Отбасы - тәрбиенің ұясы

 

Мақсаты:

         Бала тәрбиесіндегі ата - ананың алатын орнының ерекше екендігін түсіндіру;

Отбасы мүшелерінің арсындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым - қатынасты қалыптастыру; 

Түрі:  топтастыру

Көрнекілігі: карточка, дөңгелектер, нақыл сөздер,«кірпіш тапсырмасы бар; қағаз қалам.

 

 

 Жоспар

1.  Тренинг: шаттық шеңбері

2.  Кіріспе сөз: Ата - ананың басты қуанышы - бала

3.  Ата - аналармен ойын өткізіледі.

4.  Қорытынды.

 

Сәлеметсіздер ме, құрметті ата - аналар, қонақтар! Бүгінгі жиналысты ерекше өткізгім келіп тұр.

Тренинг: Ата - аналар ортаға дөңгеленіп тұрып, бүгінгі кездесуден не күтетінін айтады. Содан кейін ата - аналар топқа бөлінеді.

Ата - ананың басты қуанышы - бала.

Ата - ананың басты - қазығы, алтын тіреу діңгегі - бала. Отбасы тұлғаны дамытатын кішігірім орта.Отбасының қоғамдағы мақсаты; баланы дамытып қана қоймай, оны өмірге дайындап, рухани жағынан жеткізіп, тұлға ретінде қалыптастыру. Отбасында баланың жан - жақты қалыптасуына ата - ана мен отбасы мүшелерінің қарым қатынасында махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілік, қайырымдылық, әділдік, ұйымшылдық, мәдениеттік қасиеттері және т.б келбетін сақтайтын тұлға тәрбиелеуге керек екендігі бәрімізге аян. Мына жасампаз ғасырда, жаһандану дәуірінде мектеп партасында отырған баланың жан - жақты білім алуына ең бірінші ықпал ететін - ұстаз болса, оның сүйеніші ата - ана. Сондықтан ата - ана өз баласының білім алуына барынша жағдай жасау тиіс. Бала тәуліктің бір бөлігінде , яғни 6 сағат мектепте болса, 18 сағат өз отбасында тәрбие алады.

 

 2. «Балаңызға деген сүйіспеншілік деген» ойыны өткізіледі.

 

    Баланың жан дүниесі – Бұл толып тұрған ыдыс сияқты. Өз балаңыздың қандай болғанын қалайсыз? Қандай  қабілеттері болғанын  және сіз өзіңізден қандай қасиетті алғанын қалайсыз? Әрқайсыларыңыздың қолдарыңызда жүрек бар. Сол жүректің ішіне өздеріңіздің ойларыңызды жазып, осы ыдыстың ішіне салып қойыңыздар және де жазған сөздеріңізді айтып шығуларыңыз керек. Қорыта айтқанда ата - ананың махаббаты, сүйіспеншілігі бала үшін бақыт. Осы сезімдеріңіз арқылы баланың өз орнын таба білуге үйретесіздер.

 

 3. Дидактикалық ойын «Отбасылық махаббат үйі»

 

Ал енді қазір сіздермен «отбасылық махаббат үйі » атты ойын өткіземін. Балаларыңызға деген махаббатты анықтай аласыздар.

    Әр адамның өз үйі бар, бірақ ол үй тек баспана ғана ретінде емес, сол үй  жақсы көріп және күтетін жер болу керек.Сондықтан сіздердің міндеттеріңіз жай ғана армандап жүрген үй салу ғана емес, ал сол жерде тұратын балаларға бақыт, махаббат, жылу, беретін үй салуларыңыз керек. Ол үшін ерекше материал қажет. Әрине даладағы жатқан тақтайлар емес, ал адамның негізгі қасиеттерімен саламыз. Олар: Мейірімділік, күлкі, түсінушілік, шыдамдылық, көмектесу.

Үстел үстінде кірпіштер жатыр. Соларды алып үй саласыздар, бірақ салғанда жай салмайсызадар, артында тапсырмалар жазылады соны орындай отырып үй құрамыз.Ойлануға бір екі минут беріледі.

         

Ойын тапсырмалары;

1.  «Парасатты» кірпіші

Қағазды екі қатарға бөліп ата аналардың плюс және минус жағын үш сөз арқылы жеткізу, жазу, айту.

2. «Достық» кірпіші

    «Үй» деген сөзді қалай түсінесіз?

Мысалы: менің қорғанысым, күтетін жер, отбасылық ұйытқысы.

3.  «Махаббат» кірпіші

 Мимика жест арқылы өзіңіздің бала деген махаббатыңызды жеткізесіз.

4.  «Тапқырлық» кірпіші

Мектеп сөзінің әрбір әрпінен балаңыздың мінезін сипаттаңыз.

5«Түсінушілік»

  Сурет арқылы баланың мінезін анықтау. Бұл төбесі - жақсы көңіл күй екенін білдіреді.Тапсырма: бір минут ішінде дөңгелек ішіне баланың бақытты көңіл күйін салу керекпіз және жапсыру. Үйіміз дайын.

Менің ойымша отбасы- бұл махаббат үйі, ал бала –бақыт.

 Сондықтан ата - ана махаббаты балаңыздың өмірге деген құштарлығын, жолын ашады.

Халқымыз «Ұяда не көрсең, соны ілерсің» дейді. Бала әрқашанда ата анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын қажет етіп, ата - ананы өмірдің тірегі санайды.

 Ата - ананың тіршілігіндегі көрген қызығы, жақсылығының ең бағалысы перзенті. Баланың бойында туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде болады. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының тигізетін әсері мол. Қатысып ой бөліскендеріңіз үшін рахмет!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ата--аналар жиналысы:Отбасы -т?рбиені? ?ясы

Автор: Сагиндыкова Акмарал Игоревна

Дата: 07.09.2015

Номер свидетельства: 229075

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства