kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ата-ана?а ?олдау" психологиялы? тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: ата-аналар арасында жа?ымды к??іл-к?й тудыру, сыйласты? ?алыптастыру, бала т?рбиесіндегі ата-ананы? ролін т?сіндіру.

І. Кіріспе б?лім:

  - С?леметсіздер ме, ??рметті ата – аналар! Біз сіздерді к?ргенімізге ?уаныштымыз. Отбасы - ?мірді кемеліне келтіреді, ба?ыт ?келеді.  Отбасы – адам ?міріні? тамаша жа?тары  ж?зеге асатын. адамны? е? басты шатты?ы болып саналатын, баланы? ?сіп, ?мір с?ретін орны. Екі адамны? некелесуі толы? отбасын ??рамайды. Д?ниеге шыр етіп н?ресте келгенде ?ана отбасы толы? отбасы саналады. ?азіргі та?да ата – ананы? бірінші ма?саты – ?аражат табу, балаларын еш н?рседен м??таж  етпеу болып ?алды. Бала – ша?аны? ?амымен ж?рген ата – ана бала т?рбиесіне де к??іл б?ле алмай ?алды. Ал бала т?рбиесі  отбасынан басталады, ?алыптасады. «Балапан ?яда не к?рсе, ?ш?анда соны  іледі» демекші жа?сы – жаман ?деттерді бала отбасында ?йренеді. Отбасында?ы кикілжі? ?рыстар  баланы? психикасына ?сер етеді. Баланы? мейірімді, е?бек?ор, ?депті болып ?суі – отбасында жайлы, жа?сы климатты? болуы. Баламыз ?мірден ?з орнын тауып, ба?ытты  ?мір с?рсін десек, бала т?рбиесіне к??іл б?луді еш?ашан естен шы?армайы?.

«Сіз ?лы?ызды немесе ?ызы?ызды тек ?ана ?зі?із ата – аналы? ?уанышы?ыз ?шін ?ана д?ниеге ?келіп, т?рбиелеп жат?ан жо?сыз. Сізді? отбасы?ызда болаша? азамат, болаша? ?айраткер, болаша? к?рескер ?сіп келеді»    А.С.Макаренко

 1. «?анеки, амандасайы?!» жатты?уы

Ма?саты: ?зара ?арым-?атынасты? жайлылы? жа?дайын ??ру. Сонымен бірге б?гінгі семинарымыз ата-аналармен ж?мыс бол?анды?тан ата-аналар мен м??алімдерді? арасында да пайлану?а болады.
Шарты: ?атысушылар психологты?  дабылы бойынша б?лмеде шашырап ж?реді. Ж?рген кезде бір-бірімен амандасады. Жатты?уды орындау ?шін психолог ?т?рлі т?стер немесе ерекше белгілерді ата?анда, кез келген ата-ана сол белгісі немесе ерекшелігі бар ата-ана?а, м??алімге барып амандасу керек. Мысалы: а? т?сті киім кигендерге, шашы ?зындар?а т.б.

 1. Бейне материал «?мір- мектебі». 
 2. Сауалнама: "Сіз ?андай ата - анасыз?"
 3. Сергіту с?ті
 4. ?БТ-ді? бай?ау тестіні? ?орытындысы (сынып жетекшілер )
 5. «Жіппен арамызды? ажырамауы» ойыны
 6. Жа?даятты? с?ра?тарды шешу

Ата-аналар  4-топ?а б?лінеді. ?рбір топ ?БТ-ге байланысты берілген ситуациялы? с?ра?тар?а жауап береді.

- Сіз ?БТ-ді ?алай т?сінесіз?

- Сізді? бала?ыз ?БТ-ді? бай?ау тестінде аз ?пай алып ?алса не істейсіз?

- Бала?ызды? маманды? та?дауда Сізді? р?лі?із ?андай?

- Баланы? білімін ба?алауда ?БТ-ді? р?лі ?андай?

- Бала?ыз бай?ау тесттерінде  т?мен ?пай жина?анды?тан мектеп ?кімшілігі мектепте емтихан тапсыруды ?сынды, Сізді? к?з?арасы?ыз?

- М??алім мен бала арасында?ы т?сініспеушілікті ?алай жояр еді?із?

- Сізді? ?БТ-ге деген к?з?арасы?ыз

- Сіз бала?ыз?а к?нделікті дайындалу?а талап ?оясыз, біра? бала?ыз «бізде а?ша бар ?ой, б?рібір емес пе?» десе, Сізді? ?рекеті?із?

 - Бала?ызды? ?БТ-ге дайынды? де?гейі ?аншалы?ты деп ойлайсыз?

- Бала ?зіні? білім де?гейін біліп, мектепте емтихан тапсыратынын айтты, ал ата-анасы оны? тестке бар?анын ?алайды. Осындай жа?дайда Сіз не істер еді?із?

- Бала?ыз барлы? п?ндерді толы?тай ме?герген деп ойлайсыз ба?

- Сіз бала?ыз?а ?БТ-ге дайындалу?а байланысты ?андай ке?естер айтасыз?

9.  «Бала деген кім?» ой ?оз?ау

10. ?БТ-?а байланысты ке?естер

Ата-аналар?а арнал?ан ?БТ-?а дайынды? ж?ніндегі ?сыныстар

Экзамен с?зі латын тілінен «сына?» деп аударылады. 11 сынып о?ушылары ?шін ?БТ тапсыру ауыр, жанды ?инайтын сына? болып табылады. Сонды?тан б?л жа?дайда бала ата-ананы? ?олдауын ?те ?ажетсінеді.

*?БТ тапсыру?а к?п б?рын бала?ызбен ?осымша п?н етіп нені та?дайтынын тал?ыла?ыз. Б?л дайынды? жоспарын ??ру?а к?мектеседі: ?ай п?нге к?п к??іл б?лу керек, ал ?ай п?нді жай ?ана ?айталап шы?са жеткілікті.

*?БТ алдында ?йде барынша ?олайлы жа?дай жаса?ыз. Бала сізді? ?олдауы?ыз бен мейірімі?ізді сезіну керек. Б?л кезде баланы ?й шаруасынан босаты?ыз, уа?ытын емтихан?а дайындалу?а ?ана ж?мсасын.

*Бала?а материалды білетіндігіне сенімді болуына к?мектесі?із, ?йткені б?л ол мектепте ?ткен материал ?ой. Оны? бар зейінін ?ойыл?ан с?ра??а аудару?а ?йреті?із, ?детте жауап соны? ?зінде т?ратын болады.

*Бала?ызбен ?БТ алдында кешке ол дайынды?ты то?татып, далада серуендеп келіп, жуынып, уа?ытында ?йы?тау?а жатады деп келісі?із. Со??ы он екі са?ат білімін емес, а?заны дайындау?а ж?мсалу керек.

*?йде жазбаша емтихан?а дайынды?ты жиі ?ткізі?із. Тестіні? ?лгі н?с?асын алып, бала?а 3 са?ат уа?ыт, таза ?а?аз пара?тарын бері?із. Уа?ытты белгіле?із де, сына?ты? бастал?анын айты?ыз. Б?л уа?ытта баланы ешкімде, ешн?рсе де мазаламау?а тиіс. Уа?ыт біткенде, сына?ты то?таты?ыз. Бала демал?аннан кейін тапсырмаларды баламен бірлесіп тексері?із. ?ателерді т?зеп, оларды? неге бол?анын тал?ылап к?рі?іздер.

*Дайынды? кезінде бала азда?ан ?зіліс жасап отыруын ба?ылау?а алы?ыз. Шаршамай т?рып дем алып ал?ан – ?атты шаршап кетпеуді? е? жа?сы емі екенін т?сіндірі?із.

*Ата-аналар тарапынан е? басты к?мек – оларды? ?олдауы мен ?з балаларына деген сенімі.

11. ?орытынды

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Ата-ана?а ?олдау" психологиялы? тренинг »Психологиялық тренинг


Психолог: Дюсембаева К.Б.
Психологиялық тренинг-жаттығулар

Мақсаты: ата-аналар арасында жағымды көңіл-күй тудыру, сыйластық қалыптастыру, бала тәрбиесіндегі ата-ананың ролін түсіндіру.

І. Кіріспе бөлім:

- Сәлеметсіздер ме, құрметті ата – аналар! Біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Отбасы - өмірді кемеліне келтіреді, бақыт әкеледі. Отбасы – адам өмірінің тамаша жақтары жүзеге асатын .... адамның ең басты шаттығы болып саналатын, баланың өсіп, өмір сүретін орны. Екі адамның некелесуі толық отбасын құрамайды. Дүниеге шыр етіп нәресте келгенде ғана отбасы толық отбасы саналады. Қазіргі таңда ата – ананың бірінші мақсаты – қаражат табу, балаларын еш нәрседен мұқтаж етпеу болып қалды. Бала – шағаның қамымен жүрген ата – ана бала тәрбиесіне де көңіл бөле алмай қалды. Ал бала тәрбиесі отбасынан басталады, қалыптасады. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» демекші жақсы – жаман әдеттерді бала отбасында үйренеді. Отбасындағы кикілжің ұрыстар баланың психикасына әсер етеді. Баланың мейірімді, еңбекқор, әдепті болып өсуі – отбасында жайлы , жақсы климаттың болуы. Баламыз өмірден өз орнын тауып, бақытты өмір сүрсін десек, бала тәрбиесіне көңіл бөлуді ешқашан естен шығармайық.

«Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек қана өзіңіз ата – аналық қуанышыңыз үшін ғана дүниеге әкеліп, тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер, болашақ күрескер өсіп келеді» А.С.Макаренко

 1. «Қанеки, амандасайық!» жаттығуы

Мақсаты: өзара қарым-қатынастың жайлылық жағдайын құру. Сонымен бірге бүгінгі семинарымыз ата-аналармен жұмыс болғандықтан ата-аналар мен мұғалімдердің арасында да пайлануға болады.
Шарты: Қатысушылар психологтың дабылы бойынша бөлмеде шашырап жүреді. Жүрген кезде бір-бірімен амандасады. Жаттығуды орындау үшін психолог әтүрлі түстер немесе ерекше белгілерді атағанда, кез келген ата-ана сол белгісі немесе ерекшелігі бар ата-анаға, мұғалімге барып амандасу керек. Мысалы: ақ түсті киім кигендерге, шашы ұзындарға т.б.

 1. Бейне материал «Өмір- мектебі».

 2. Сауалнама: "Сіз қандай ата - анасыз?"

 3. Сергіту сәті

 4. ҰБТ-дің байқау тестінің қорытындысы (сынып жетекшілер )

 5. «Жіппен арамыздың ажырамауы» ойыны

 6. Жағдаяттық сұрақтарды шешу

Ата-аналар 4-топқа бөлінеді. Әрбір топ ҰБТ-ге байланысты берілген ситуациялық сұрақтарға жауап береді.

- Сіз ҰБТ-ді қалай түсінесіз?

- Сіздің балаңыз ҰБТ-дің байқау тестінде аз ұпай алып қалса не істейсіз?

- Балаңыздың мамандық таңдауда Сіздің рөліңіз қандай?

- Баланың білімін бағалауда ҰБТ-дің рөлі қандай?

- Балаңыз байқау тесттерінде төмен ұпай жинағандықтан мектеп әкімшілігі мектепте емтихан тапсыруды ұсынды, Сіздің көзқарасыңыз?

- Мұғалім мен бала арасындағы түсініспеушілікті қалай жояр едіңіз?

- Сіздің ҰБТ-ге деген көзқарасыңыз

- Сіз балаңызға күнделікті дайындалуға талап қоясыз, бірақ балаңыз «бізде ақша бар ғой, бәрібір емес пе?» десе, Сіздің әрекетіңіз?

- Балаңыздың ҰБТ-ге дайындық деңгейі қаншалықты деп ойлайсыз?

- Бала өзінің білім деңгейін біліп, мектепте емтихан тапсыратынын айтты, ал ата-анасы оның тестке барғанын қалайды. Осындай жағдайда Сіз не істер едіңіз?

- Балаңыз барлық пәндерді толықтай меңгерген деп ойлайсыз ба?

- Сіз балаңызға ҰБТ-ге дайындалуға байланысты қандай кеңестер айтасыз?

9. «Бала деген кім?» ой қозғау

10. ҰБТ-ға байланысты кеңестер

Ата-аналарға арналған ҰБТ-ға дайындық жөніндегі ұсыныстар

Экзамен сөзі латын тілінен «сынақ» деп аударылады. 11 сынып оқушылары үшін ҰБТ тапсыру ауыр, жанды қинайтын сынақ болып табылады. Сондықтан бұл жағдайда бала ата-ананың қолдауын өте қажетсінеді.

*ҰБТ тапсыруға көп бұрын балаңызбен қосымша пән етіп нені таңдайтынын талқылаңыз. Бұл дайындық жоспарын құруға көмектеседі: қай пәнге көп көңіл бөлу керек, ал қай пәнді жай ғана қайталап шықса жеткілікті.

*ҰБТ алдында үйде барынша қолайлы жағдай жасаңыз. Бала сіздің қолдауыңыз бен мейіріміңізді сезіну керек. Бұл кезде баланы үй шаруасынан босатыңыз, уақытын емтиханға дайындалуға ғана жұмсасын.

*Балаға материалды білетіндігіне сенімді болуына көмектесіңіз, өйткені бұл ол мектепте өткен материал ғой. Оның бар зейінін қойылған сұраққа аударуға үйретіңіз, әдетте жауап соның өзінде тұратын болады.

*Балаңызбен ҰБТ алдында кешке ол дайындықты тоқтатып, далада серуендеп келіп, жуынып, уақытында ұйықтауға жатады деп келісіңіз. Соңғы он екі сағат білімін емес, ағзаны дайындауға жұмсалу керек.

*Үйде жазбаша емтиханға дайындықты жиі өткізіңіз. Тестінің үлгі нұсқасын алып, балаға 3 сағат уақыт, таза қағаз парақтарын беріңіз. Уақытты белгілеңіз де, сынақтың басталғанын айтыңыз. Бұл уақытта баланы ешкімде, ешнәрсе де мазаламауға тиіс. Уақыт біткенде, сынақты тоқтатыңыз. Бала демалғаннан кейін тапсырмаларды баламен бірлесіп тексеріңіз. Қателерді түзеп, олардың неге болғанын талқылап көріңіздер.

*Дайындық кезінде бала аздаған үзіліс жасап отыруын бақылауға алыңыз. Шаршамай тұрып дем алып алған – қатты шаршап кетпеудің ең жақсы емі екенін түсіндіріңіз.

*Ата-аналар тарапынан ең басты көмек – олардың қолдауы мен өз балаларына деген сенімі.

11. Қорытынды


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
"Ата-ана?а ?олдау" психологиялы? тренинг

Автор: Дюсембаева Кундыз Бердибековна

Дата: 23.04.2015

Номер свидетельства: 205178


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства