kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Алдымда тол?ан ма?сат, тол?ан та?дау

Нажмите, чтобы узнать подробности

?сет  Бейсеуов атында?ы орта мектеп  мектепке дейінгі ша?ын орталы?ымен

Педагог – психолог:  Шуакбаева   Бактигул   Сабитовна

                              

Та?ырып: Алдымда тол?ан ма?сат, тол?ан та?дау.

Ма?саты: О?ушыларды? ?мір туралы, маманды? туралы к?з?арастарын дамыту, алда?ы уа?ытта маманды?ты та?дауда д?рыс жолда болуына себепкер болу.

Міндеттері:  Маманды?ты та?дай білуге  ?йрету.

                        О?ушыны ?зіні? ?абілетін, бейімін, ?ызы?ушылы?ын,  

                        маманды??а сай тани білуге ?йрету.

К?рнекіліктер: «Маманды?тар сызбасы», ?а?аз, ?алам.

Саба?ты? барысы:   1. Танысу

                              2.Ала?ан ар?ылы маманды?ты аны?тау    

 3.  «Маманды?тарды?  ?лемі»     4. Маманды?тар?а ?ойылатын орта?          талаптар                                                                                                                                                                 Энергетикалы?  жатты?улар

                                      7. Ситуациялы? жа?дай

                                      8. Сергіту жатты?уы.

1.Танысу.

Сан алуан маманды? бар. Ал, бізді? таби?и бейімділігімізге ??ілейік.

1. Ала?ан бойынша маманды? саласын аны?тау. Сауса?тарымызды ке?ірек ашып, а? пара??а ала?анымызды т?сірейік.Бас барма?пен шынаша?ты? ортасын 0 н?ктесімен белгілеп, ?рбір сауса??а т?зу сызы? ж?ргіземіз. 0 н?ктесін білезікті? о? жа?, сол жа?тарын да ?амтимыз.

Осы ж?ргізілген сызба б?ліктерін сыз?ышпен ?лшеп шы?ары?ыз.

?орытындысы:

1. Егер сізді? ала?ансызы?ы?ызда бас барма? пен 0 н?ктесіарасында сызба б?лігі ?зын болса, сіз- бас?арушысыз.

2.0 н?ктесі мен с?? сауса? н?ктесіні? арасында?ы сызы? бас?аларынан ?зын болса, сізді? –?ор?аушы ?скери ?абілеті?із мол.

3.Ортан ?ол сызы?ы ?зыныра? болса, сіз – дін адамы, саясаткер болу?а бейімсіз.

4.Аты жо? сауса? сызы?ы ?лкенірек болса, сіз ?нерге бейімі?із мол,суретші, музыкант, архитектор, дизайнер болу?а ?абілеттісіз.

5.Шынаша? сызы?ы ?лкенірек болса,сіз – д?рігерлік шипагерлікке бейімсіз.

 (О?ушылар ?з пікірін орта?а салады.)

                      Саба?ымызды  мына ?ле? жолдары ар?ылы бастаймыз.

                       Маманды? ал?ы? келе ме,

                       Маманды?  ?зі немене?

                      Айнала? тол?ан маманды? ,

                      Айнала? тол?ан ?неге -  дегендей,

  Б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы  «Алдымда тол?ан ма?сат, тол?ан та?дау» деп аталады

       О?ушыларды? маманды? туралы ойын білу.( ??гіме ж?ргізу)

    Маманды?  дегеніміз не?

 А) Білім  алу, ?йрену

 Б) Адамды материалды? жа?ынан ?амтамасыз ететін іс- ?рекет т?рі.

 В) Маманды? адам?а ?науы керек .

Г)Адамны? сол маманды??а ?абілетіні? сай келуі, белгілі бір іскерлік-

терді? болуы т.б.

?орытынды: Маманды? дегеніміз- адамны? белгілі бір ?ызмет ат?аруына м?мкіндік беретін материалды?  не рухани  ?ндірісте ал?ан білімі мен ?мірлік да?дысыны? жиынды?ы.

3. Ал, енді балалар,  біз сіздермен «Маманды?тар ?лемі» ойыны ар?ылы  ?здері? ?нат?ан маманды?тары?ды та?дайсы?дар.

 Т?рбие к?зі- отбасынан дей келе  ?аза?  хал?ыны?  ежелден бірге жасасып келе жат?ан  киелі де ?астерлі баспанасы - ?аза?  ?йі  бейнесін алып отырмыз.

?з салалары ар?ылы берілген сызбада?ы ?лгі бойынша  маманды?тарды? жобасын жасаймыз.

   Я?ни, сендер бір- бір ша?ыра? болып отырсы?дар. Та?да?ан маманды?ты? пайдасы, неліктен  та?дады?, еліктеді?бе, а?шасына ?ызы?ты? ба? Осы салаларды? болаша?ы барма? 4.О?ушылар ?здеріні? та?да?ан маманды?тарыны? тиісілі т?старын айтып ?теді.

Ал, енді балалар айты?даршы, осы маманды?тарды?  барлы?ына т?н ?андай орта? іскерліктерді табу?а болады? ?азіргі заманда жо?ары білімі бар маман?а ?андай талаптар ?ойылады?  ?орыту: Біз  та?да?ан маманды?ымыз?а ?ойылатын талаптарды білдік.

Балалар, сендер маманды? та?дау?а байланысты сіздерге ?андай ойлар келді?

Жауаптар:- Маманды? та?дау жолыны? бірден бола ?алмауы.

  • Кейбір адамдарды? бірнеше маманды?  бойынша ж?мыс істеуі.

5. О?ушылар д??геленіп отырып,1-2 деген н?мірлерге саналады. 1 н?мірлерлі о?ушылар ?олдарын екі жа??а созып, екі жа?та?ы 1- н?мірлі к?ршісіні? ?олдарымен т?йістіреді. Ал 2-н?мірлі о?ушылар 1-2  деген сандарды ж?огізуші айт?анда, алдында т?р?ан екі о?ушыны? ?олына пианинаны ?р?андай  етіп ?рекет  жасайды, 3-4 деген б?йры? бол?анда  барлы?  о?ушылар шапала?  ?рады, келесі 1-2 деген сан?а  2 н?мірлілер ?олдарын жаяда, ал 1 н?мірлілер пианинаны ?р?андай  ?рекет жасайды. 3-4 дегенде барлы?ы шапала? ?рады. Осы жатты?у ?айталанады.                    

 6.  Енді біз саба?ымызды? со?ында ситуациялы? жа?дайды аны?тайы?.

1. Егер сені? ол о?у?а т?суі?е  ата-ана? келіспесе не істейсіздер?

2. Емтихан?а кешігіп ?алса?  не істер еді??

3. О?уы?ды  ойда?ыдай ая?тап, ж?мыс?а кірісер с?тте ?й іштері? са?ан  одан  г?рі е?бека?ысы жо?ары  ?ызмет ?сынса ?айтесі??

4. О?у?а т?скен со? о?уы? ?зі?е ?намай ?алса не істер еді??

             Орта?а ?р топтан о?ушыдан шы?ып, жауап береді. Ол о?ушыны? та?да?ан  маманды?ына жетуге ?зіні? рухани дайынды?ын аны?тайды. 

           7. Кезек-кезек « Е?,е?...» деген маманды?тарды табады.

   8. Рефлекция ( ?орытынды)

   «Санамен ?оз?ау» ?дісі.

  1. Б?гінгі тренингімізден нені ?йренді?дер?
  2. Не есте ?алды?

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Просмотр содержимого документа
«Алдымда тол?ан ма?сат, тол?ан та?дау »

Әсет Бейсеуов атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен

Педагог – психолог: Шуакбаева Бактигул Сабитовна

Тақырып: Алдымда толған мақсат, толған таңдау.

Мақсаты: Оқушылардың өмір туралы, мамандық туралы көзқарастарын дамыту, алдағы уақытта мамандықты таңдауда дұрыс жолда болуына себепкер болу.

Міндеттері: Мамандықты таңдай білуге үйрету.

Оқушыны өзінің қабілетін, бейімін, қызығушылығын,

мамандыққа сай тани білуге үйрету.

Көрнекіліктер: «Мамандықтар сызбасы», қағаз, қалам.


Сабақтың барысы: 1. Танысу

2.Алақан арқылы мамандықты анықтау.

3. «Мамандықтардың әлемі»

4. Мамандықтарға қойылатын ортақ талаптар Энергетикалық жаттығулар

7. Ситуациялық жағдай

8. Сергіту жаттығуы.

1.Танысу.

Сан алуан мамандық бар. Ал, біздің табиғи бейімділігімізге үңілейік.

1. Алақан бойынша мамандық саласын анықтау. Саусақтарымызды кеңірек ашып, ақ параққа алақанымызды түсірейік.Бас бармақпен шынашақтың ортасын 0 нүктесімен белгілеп, әрбір саусаққа түзу сызық жүргіземіз. 0 нүктесін білезіктің оң жақ, сол жақтарын да қамтимыз.

Осы жүргізілген сызба бөліктерін сызғышпен өлшеп шығарыңыз.

Қорытындысы:

1. Егер сіздің алақансызығыңызда бас бармақ пен 0 нүктесіарасында сызба бөлігі ұзын болса, сіз- басқарушысыз.

2.0 нүктесі мен сұқ саусақ нүктесінің арасындағы сызық басқаларынан ұзын болса, сіздің –қорғаушы әскери қабілетіңіз мол.

3.Ортан қол сызығы ұзынырақ болса, сіз – дін адамы, саясаткер болуға бейімсіз.

4.Аты жоқ саусақ сызығы үлкенірек болса, сіз өнерге бейіміңіз мол,суретші, музыкант, архитектор, дизайнер болуға қабілеттісіз.

5.Шынашақ сызығы үлкенірек болса,сіз – дәрігерлік шипагерлікке бейімсіз.

(Оқушылар өз пікірін ортаға салады.)

Сабағымызды мына өлең жолдары арқылы бастаймыз.

Мамандық алғың келе ме,

Мамандық өзі немене?

Айналаң толған мамандық ,

Айналаң толған өнеге - дегендей,

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Алдымда толған мақсат, толған таңдау» деп аталады.


Оқушылардың мамандық туралы ойын білу.( Әңгіме жүргізу)

Мамандық дегеніміз не?

А) Білім алу, үйрену

Б) Адамды материалдық жағынан қамтамасыз ететін іс- әрекет түрі.

В) Мамандық адамға ұнауы керек .

Г)Адамның сол мамандыққа қабілетінің сай келуі, белгілі бір іскерлік-

тердің болуы т.б.

Қорытынды: Мамандық дегеніміз- адамның белгілі бір қызмет атқаруына мүмкіндік беретін материалдық не рухани өндірісте алған білімі мен өмірлік дағдысының жиындығы.

3. Ал, енді балалар, біз сіздермен «Мамандықтар әлемі» ойыны арқылы өздерің ұнатқан мамандықтарыңды таңдайсыңдар.

Тәрбие көзі- отбасынан дей келе қазақ халқының ежелден бірге жасасып келе жатқан киелі де қастерлі баспанасы - қазақ үйі бейнесін алып отырмыз.

Өз салалары арқылы берілген сызбадағы үлгі бойынша мамандықтардың жобасын жасаймыз.

Яғни, сендер бір- бір шаңырақ болып отырсыңдар. Таңдаған мамандықтың пайдасы, неліктен таңдадың, еліктедіңбе, ақшасына қызықтың ба? Осы салалардың болашағы барма? салар айтылып өтіледі.


4.

р/с

мамандық атауы

жіктелуі


1.

Маңызы


2.

Оған жақын мамандықтар


3.

Осы мамандыққа сұраныс


4.

Мүмкін болатын өндірістік жарақаттар, кәсіпке байланысты болатын аурулар


5.

Жұмыс істеу жағдайы.


6.

Психологиялық, медициналық талаптар


7.

Мамандыққа дайындық
4.Оқушылар өздерінің таңдаған мамандықтарының тиісілі тұстарын айтып өтеді.

Ал, енді балалар айтыңдаршы, осы мамандықтардың барлығына тән қандай ортақ іскерліктерді табуға болады? Қазіргі заманда жоғары білімі бар маманға қандай талаптар қойылады?

Қорыту: Біз таңдаған мамандығымызға қойылатын талаптарды білдік.

Балалар, сендер мамандық таңдауға байланысты сіздерге қандай ойлар келді?

Жауаптар:- Мамандық таңдау жолының бірден бола қалмауы.

  • Кейбір адамдардың бірнеше мамандық бойынша жұмыс істеуі.

5. Оқушылар дөңгеленіп отырып,1-2 деген нөмірлерге саналады. 1 нөмірлерлі оқушылар қолдарын екі жаққа созып, екі жақтағы 1- нөмірлі көршісінің қолдарымен түйістіреді. Ал 2-нөмірлі оқушылар 1-2 деген сандарды жүогізуші айтқанда, алдында тұрған екі оқушының қолына пианинаны ұрғандай етіп әрекет жасайды, 3-4 деген бұйрық болғанда барлық оқушылар шапалақ ұрады, келесі 1-2 деген санға 2 нөмірлілер қолдарын жаяда, ал 1 нөмірлілер пианинаны ұрғандай әрекет жасайды. 3-4 дегенде барлығы шапалақ ұрады. Осы жаттығу қайталанады.

6. Енді біз сабағымыздың соңында ситуациялық жағдайды анықтайық.

1. Егер сенің ол оқуға түсуіңе ата-анаң келіспесе не істейсіздер?

2. Емтиханға кешігіп қалсаң не істер едің?

3. Оқуыңды ойдағыдай аяқтап, жұмысқа кірісер сәтте үй іштерің саған одан гөрі еңбекақысы жоғары қызмет ұсынса қайтесің?

4. Оқуға түскен соң оқуың өзіңе ұнамай қалса не істер едің?

Ортаға әр топтан оқушыдан шығып, жауап береді. Ол оқушының таңдаған мамандығына жетуге өзінің рухани дайындығын анықтайды.

7. Кезек-кезек « Ең,ең...» деген мамандықтарды табады.

8. Рефлекция ( Қорытынды)

«Санамен қозғау» әдісі.

  1. Бүгінгі тренингімізден нені үйрендіңдер?

  2. Не есте қалды?

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Алдымда тол?ан ма?сат, тол?ан та?дау

Автор: Шуакбаева Бактигул Сабитовна

Дата: 03.01.2015

Номер свидетельства: 149644

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства