kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Адами ?арым-?атынас жасау ізгіліктері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мерзiмі:  

  19 Та?ырып:  Адам ?арым-?атынас жасау ізгіліктері

Сынып:  9         

 ??ндылы?: Д?рыс ?рекет.

?асиеттерЖа?сылы??а ?мтылу, адамгершілік пен имандылы?, ізгілік пен кісілік, сенім, мейірімділік.

Саба? ма?саты: Риясыз жа?сылы? жасай отырып, д?рыс  ?рекет  еткенде ?ана ішкі тынышты?ымыз пайда болатынын  о?ушылар?а ??ындыру.

Міндеттері:

-   О?ушылар?а жа?сылы? жасауды? адам ?міріндегі м?нін ашу;

-   Жа?сылы??а ?мтылу, адамгершілік пен имандылы?, ізгілік пен кісілік, сенім, мейірімділік ?асиеттерін  дамыту;

-    О?ушыларды  жа?сылы? жасау?а т?рбиелеу.

Ресурстар:(??ралдар, м?лiметтер) слайд,?ле?ні? аудиодискісі

Саба? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і.

Тынышты? с?ті.    Н?р?а б?лену

  Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. 

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

Рахмет.  

 1. ?й тапсырмасын тексеру (м?тінмен ж?мыс).

?й тапсырмасына №19 та?ырыпта?ы   Ж.Бейсенбаевты? м?тінін ?йден о?у

М?тін бойынша пікір алмасу с?ра?тары:

1.      Д?рыс с?йлеу, жа?сы с?з адам?а ?алай ?сер етеді?

2.      Жа?сы с?з айту, ?депті с?йлеу жа?сылы??а жата ма?

3.      Жа?сылы? жасау адами ?арым-?атынас?а ы?палы ?андай?

4.      Адами ?арым-?атынас жасау м?дениетіне  нелер жатады?

 Ойын:  О?ушылар?а карточкалар таратылады. Тапсырманы эмоциямен к?рсетіп, айту керек. О?ушылардан ?андай ?сер ал?андары туралы с?ралып, талданады.

 -?айырлы та?!

-С?леметсіз бе!

-?айырлы к?н!

-?айырлы кеш!

-Ассалаума?алейкум!

Саба? барысын талдау:

 1. Д?йекс?з.

   «Жа?сы адамны? с?зі де, ойы мен ісі де-ізгі».

(Лао-цзы)                    

 1. ??гімелеу. ??м мен тас

    Екі дос ш?л далада  саяхаттап ж?реді. Бір кезде  екеуі ?рысып ?алады да, біреуі екіншісіні?  жа?ынан тартып жібереді.  Со??ысы ауырсынса да,  еште?е айтпайды, тек ??м?а былай деп жазады: «Б?гін мені? е? жа?сы  досым мені? жа?ымнан шапала?пен  тартып жіберді».

  Олар ?рі ?арай ж?ріп  келе жатып, к?гал?а кездеседі, сол жерде шомылып алма?шы болады. Шапала? жегені  су?а секіріп кетеді де,  батып кете жаздайды. Біра? досы оны ??т?арып ?алады». Ол ?з-?зіне  келген кезде, тас?а былай деп жазады: «Б?гін  мені? е? жа?сы досым мені? ?мірімді  ??т?арып ?алды». Сол кезде оны жа?ынан тартып жіберген, ??т?арып ?ал?ан  досы с?райды:

  -Мен сені ренжеткенде  сен ??м?а жазды?, ал енді тас?а  жазып жатырсы?. Неге?- деп с?райды.

    Досы былай деп жауап береді:

  -Бізді біреу ренжеткенде, жел оны ?шіріп тастауы ?шін біз оны ??м?а жазуымыз керек. Ал біреу жа?сылы? жасаса, оны ?шірмейтіндей  етіп, тас?а ?ашап жазуымыз керек. ?кпе?ді ??м?а, ?уанышы?ды тас?а ?ашап жазып ?йрен.

С?ра?тар:

·         Не себепті ренжегенін ??м?а жазды деп ойлайсы??

·         Жа?сылы? жаса?анды тас?а неліктен жазды?

·         Б?л о?и?адан ?андай ой ?орытар еді??

 1. Шы?армашылы?  ж?мыс, топты? ж?мыс.

 Фильмнен ?зінді к?ру, ойларын айту.

 Жа?сылы? жаса ж?не са?ан ол  ?айтып келеді!

С?ра?тар:

·         Фильмні? со?ында   адамдарды  не біріктірді?

·         Б?л т?йіннен ?андай  ой ?орытасы?дар?

 (Балалар шы?армашылы?ы)

 1-ші топ?а

...... ?зі?нен,

...... к?зі?нен.

.....?зі?нен,

...... с?зі?нен.

 2-ші топ?а

 ...... адам,

...... жасаса.

...... ?адам,

......орнатса.

 (?з шы?армашылы?ымнан айтып беру)

Жа?сылы?ы? ?зі?нен,

К?рінеді к?зі?нен.

Жа?сылы?ы? ?зі?нен,

Айтыл?ан ой мен с?зі?нен.

Жа?сылы?ты тек адам,

Д?рыс ?рекетпен жасаса.

Жаса?аны? ?р ?адам,

Ж?рекке ?кеп орнатса.

 3-ші топ?а

...... болмасын,

...... ?олдасын.

..... ?араса?,

...... болаша?.

4-ші топ?а

 ...... ?иянат,

...... ?ялат.

...... ж?рейік,

...... білейік.

 (?з шы?армашылы?ымнан айтып беру)

Арамызда ?кпе, реніш болмасын,

?р?ашанда ?ділдікті ?олдасын.

Адамдар?а т?сінікпен ?араса?,

Сонда ?ана,  г?лдейді бізді? болаша?.

Жасамайы? адамзат?а ?иянат,

Осыны? б?рін сана?ыз?а ?ялат.

Ізгілікті? жолында біз ж?рейік,

Бірін  естен шы?армайы?, білейік.

Адамдармен д?рыс ?арым-?атынас

орнату ?шін адам ?андай т?л?алы?

сапалар?а ие болуы керек? 

 1. Топпен ?н айту.

Жа?сы адамдар

                                       ?ні мен с?зі: А. Оралов

1.Сендер аман болы?дар жа?сы адамдар,

Жа?сы адамдар – б?зылмас тас ?амалдар.

Табаны?ны? астында жатады ?лі

Пенделіктен ?ресі аспа?андар

               ?айырмасы:

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар,

Сендер аман болы?дар жа?сы адамдар.

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар,

Сендер аман болы?дар жа?сы адамдар.

Жа?сы адамдар.

2.Жа?сы к?рем сендерді жа?сы адамдар,

Ж?регі?де ?йткені аппа? ар бар.

Сендер жайлы шыр?алар ас?а? ?н бар,

К?йіп кетсін к?ре алмас б?тша?арлар

           ?айырмасы:

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар

К?йіп кетсін к?ре алмас б?тша?арлар

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар,

К?йіп кетсін к?ре алмас б?тша?арлар

Жа?сы адамдар

3.Сендер жайлы шыр?алар ас?а? ?н бар,

К?йіп кетсін к?ре алмас б?тша?арлар

Сендер аман болы?дар жа?сы адамдар,

?арап ?тсін сендерге бас?а жандар.

          ?айырмасы:

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар

?арап ?тсін сендерге бас?а жандар

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар

?арап ?тсін сендерге бас?а жандар

Жа?сы адамдар.

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар,

Сендер аман болы?дар жа?сы адамдар.

Жа?сы адамдар, жа?сы адамдар,

Сендер аман болы?дар жа?сы адамдар.

Жа?сы адамдар.

 1. ?й тапсырмасы.

1.      №19 саба?, Ж?мыс д?птерінде  берілген тапсырманы орындап келу.

2.      №20 саба?, о?улы?ты?  98 бетіндегі  ?.Асловты? м?тінін о?ып, т?сінігін айту.

 1. Со??ы тынышты? с?тi.

Баяу музыка ?осылады.

- К?зімізді ж?мып, тынышты?та  б?гінгі саба?ты есімізге т?сірейік. Б?гінгі саба?тан ал?ан ?асиеттерімізді ж?регімізге жеткізіп, са?тайы?. Енді к?здері?ді ашса?дар да болады.Баяу ?уен ?ойылады.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Адами ?арым-?атынас жасау ізгіліктері »

Мерзiмі:  

№  19 Тақырып:  Адам қарым-қатынас жасау ізгіліктері

Сынып:  9         

Құндылық: Дұрыс әрекет.

ҚасиеттерЖақсылыққа ұмтылу, адамгершілік пен имандылық, ізгілік пен кісілік, сенім, мейірімділік.

Сабақ мақсаты: Риясыз жақсылық жасай отырып, дұрыс  әрекет  еткенде ғана ішкі тыныштығымыз пайда болатынын  оқушыларға ұғындыру.

Міндеттері:

-   Оқушыларға жақсылық жасаудың адам өміріндегі мәнін ашу;

-   Жақсылыққа ұмтылу, адамгершілік пен имандылық, ізгілік пен кісілік, сенім, мейірімділік қасиеттерін  дамыту;

-    Оқушыларды  жақсылық жасауға тәрбиелеу.

Ресурстар:(құралдар, мәлiметтер) слайд,өлеңнің аудиодискісі

Сабақ барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі.

Тыныштық сәті.    Нұрға бөлену

  Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды  шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. 

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің  қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз  нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз  тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді. 

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша  түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде  отыра тұрыңыз... 

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем  сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады.

Рахмет.  

 1. Үй тапсырмасын тексеру (мәтінмен жұмыс).

Үй тапсырмасына №19 тақырыптағы   Ж.Бейсенбаевтың мәтінін үйден оқу

Мәтін бойынша пікір алмасу сұрақтары:

1.      Дұрыс сөйлеу, жақсы сөз адамға қалай әсер етеді?

2.      Жақсы сөз айту, әдепті сөйлеу жақсылыққа жата ма?

3.      Жақсылық жасау адами қарым-қатынасқа ықпалы қандай?

4.      Адами қарым-қатынас жасау мәдениетіне  нелер жатады?

 Ойын:  Оқушыларға карточкалар таратылады. Тапсырманы эмоциямен көрсетіп, айту керек. Оқушылардан қандай әсер алғандары туралы сұралып, талданады.

 -Қайырлы таң!

-Сәлеметсіз бе!

-Қайырлы күн!

-Қайырлы кеш!

-Ассалаумағалейкум!

 

Сабақ барысын талдау:

 1. Дәйексөз.

   «Жақсы адамның сөзі де, ойы мен ісі де-ізгі».

(Лао-цзы)                    

 

 1. Әңгімелеу. Құм мен тас

    Екі дос шөл далада  саяхаттап жүреді. Бір кезде  екеуі ұрысып қалады да, біреуі екіншісінің  жағынан тартып жібереді.  Соңғысы ауырсынса да,  ештеңе айтпайды, тек құмға былай деп жазады: «Бүгін менің ең жақсы  досым менің жағымнан шапалақпен  тартып жіберді».

  Олар әрі қарай жүріп  келе жатып, көгалға кездеседі, сол жерде шомылып алмақшы болады. Шапалақ жегені  суға секіріп кетеді де,  батып кете жаздайды. Бірақ досы оны құтқарып қалады». Ол өз-өзіне  келген кезде, тасқа былай деп жазады: «Бүгін  менің ең жақсы досым менің өмірімді  құтқарып қалды». Сол кезде оны жағынан тартып жіберген, құтқарып қалған  досы сұрайды:

  -Мен сені ренжеткенде  сен құмға жаздың, ал енді тасқа  жазып жатырсың. Неге?- деп сұрайды.

    Досы былай деп жауап береді:

  -Бізді біреу ренжеткенде, жел оны өшіріп тастауы үшін біз оны құмға жазуымыз керек. Ал біреу жақсылық жасаса, оны өшірмейтіндей  етіп, тасқа қашап жазуымыз керек. Өкпеңді құмға, қуанышыңды тасқа қашап жазып үйрен.

Сұрақтар:

·         Не себепті ренжегенін құмға жазды деп ойлайсың?

·         Жақсылық жасағанды тасқа неліктен жазды?

·         Бұл оқиғадан қандай ой қорытар едің?

 

 

 1. Шығармашылық  жұмыс, топтық жұмыс.

 Фильмнен үзінді көру, ойларын айту.

 Жақсылық жаса және саған ол  қайтып келеді!

Сұрақтар:

·         Фильмнің соңында   адамдарды  не біріктірді?

·         Бұл түйіннен қандай  ой қорытасыңдар?

 

 (Балалар шығармашылығы)

 1-ші топқа

............................. өзіңнен,

............................. көзіңнен.

..............................өзіңнен,

............................. сөзіңнен.

 2-ші топқа

 ................................. адам,

............................... жасаса.

................................ қадам,

...............................орнатса.

 (Өз шығармашылығымнан айтып беру)

 

Жақсылығың өзіңнен,

Көрінеді көзіңнен.

Жақсылығың өзіңнен,

Айтылған ой мен сөзіңнен.

 

Жақсылықты тек адам,

Дұрыс әрекетпен жасаса.

Жасағаның әр қадам,

Жүрекке әкеп орнатса.

 3-ші топқа

............................. болмасын,

............................. қолдасын.

.............................. қарасақ,

............................. болашақ.

4-ші топқа

 ................................. қиянат,

............................... ұялат.

................................ жүрейік,

............................... білейік.

 (Өз шығармашылығымнан айтып беру)

 

Арамызда өкпе, реніш болмасын,

Әрқашанда әділдікті қолдасын.

Адамдарға түсінікпен қарасақ,

Сонда ғана,  гүлдейді біздің болашақ.

 

Жасамайық адамзатқа қиянат,

Осының бәрін санаңызға ұялат.

Ізгіліктің жолында біз жүрейік,

Бірін  естен шығармайық, білейік.

  

Адамдармен дұрыс қарым-қатынас

орнату үшін адам қандай тұлғалық

сапаларға ие болуы керек? 

 

 

 1. Топпен ән айту.

Жақсы адамдар

                                       Әні мен сөзі: А. Оралов

1.Сендер аман болыңдар жақсы адамдар,

Жақсы адамдар – бұзылмас тас қамалдар.

Табаныңның астында жатады әлі

Пенделіктен өресі аспағандар

               Қайырмасы:

Жақсы адамдар, жақсы адамдар,

Сендер аман болыңдар жақсы адамдар.

Жақсы адамдар, жақсы адамдар,

Сендер аман болыңдар жақсы адамдар.

Жақсы адамдар.

2.Жақсы көрем сендерді жақсы адамдар,

Жүрегіңде өйткені аппақ ар бар.

Сендер жайлы шырқалар асқақ ән бар,

Күйіп кетсін көре алмас бәтшағарлар

           Қайырмасы:

Жақсы адамдар, жақсы адамдар

Күйіп кетсін көре алмас бәтшағарлар

Жақсы адамдар, жақсы адамдар,

Күйіп кетсін көре алмас бәтшағарлар

Жақсы адамдар

3.Сендер жайлы шырқалар асқақ ән бар,

Күйіп кетсін көре алмас бәтшағарлар

Сендер аман болыңдар жақсы адамдар,

Қарап өтсін сендерге басқа жандар.

          Қайырмасы:

Жақсы адамдар, жақсы адамдар

Қарап өтсін сендерге басқа жандар

Жақсы адамдар, жақсы адамдар

Қарап өтсін сендерге басқа жандар

Жақсы адамдар.

 

Жақсы адамдар, жақсы адамдар,

Сендер аман болыңдар жақсы адамдар.

Жақсы адамдар, жақсы адамдар,

Сендер аман болыңдар жақсы адамдар.

Жақсы адамдар.

 

 

 1. Үй тапсырмасы.

1.      №19 сабақ, Жұмыс дәптерінде  берілген тапсырманы орындап келу.

2.      №20 сабақ, оқулықтың  98 бетіндегі  Ұ.Асловтың мәтінін оқып, түсінігін айту.

 

 

 1. Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу музыка қосылады.

- Көзімізді жұмып, тыныштықта  бүгінгі сабақты есімізге түсірейік. Бүгінгі сабақтан алған қасиеттерімізді жүрегімізге жеткізіп, сақтайық. Енді көздеріңді ашсаңдар да болады.Баяу әуен қойылады.

 


 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Адами ?арым-?атынас жасау ізгіліктері

Автор: Каниева Гулден Умиртаевна

Дата: 22.03.2015

Номер свидетельства: 189855

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства