kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?стаздар?а арнал?ан психологиялы? тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

?стаздар?а арнал?ан психологиялы? тренинг

Та?ырыбы: «М??алімдерді? ?зін-?зі реттеуіне

тиімді психологиялы? к?мек"

МА?САТЫ:
М??алімдерді? психикалы? к??іл-к?йлерін
 к?тере отырып,?зін-?зі реттеуге ?олдау к?рсету.  шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту 
МІНДЕТІ:
 ?зін ба?алай білу, ?здеріне ??рметпен ?арау,
 ?жымда сыйласты? ?арым-?атынас орнату

Ж?ргізуші: Салеметсіздер ме, ??рметті ?ріптестер! «Жа?а о?у жылын жа?ымды бастайы?!» ?ранымен б?гінгі тренингімізді бастаймыз.

І. С?лемдесу:

Уа?ыты: 10-15 минут

Барлы? ?атысушылар д??геленіп отырады. ?р бір ?атысушы бір-екі с?збен ?зін таныстырып, б?гінгі к??іл-к?йімен б?ліседі. Мысалы: «Мені? атым Айман. Мен – м??аліммін. Б?гін к??іл-к?йім ?те тамаша!»

 2. Ой тол?ау: «Бас?ару ?дістері немесе сізді? ?станымы?ыз ?андай?»

?ажетті ??ралдар: сурет бейнеленеген ж?не с?ра?тар жазыл?ан карточкалар

Уа?ыты: 15-20  минут

Барысы: « Мен м??алім ретінде : кешегі,б?гінгі к?нгі ж?не болаша?та?ы ?станымдарым»

Барлы? м??алімдер 5 топ?а б?лініп отырады. ?р бір топ?а алдын ала дайындал?ан карточкалар таратылады. Б?л карточкаларда бас?аруды? ?дісі бейнеленген сурет ж?не ?мірлік ?станымдар жазыл?ан. ?р бір топ суретке ?арап, берілген с?ра??а жауап бере отырып, ?з ойымен б?лісуге тиіс. Дайынды??а: 5 минут, ?р бір топ?а с?йлеуге: 5 минут  уа?ыт беріледі.

 «Шыдауды? ?зі ащы болса да, жемісі т?тті.»

«Білім кілті ізденісте»

«Д?ниедегі е? о?ай н?рсе-біреуге а?ыл айту, е? ?иын н?рсе-?зі?ді -?зі? т?сіну»

«Білсе білім-к?нде ба?ыт кісіге,
?лкен ата? содан келер кішіге»


«?нерлі ой?а ие, ?негелі т?л?а ?алыптастыру»


«К?кіректе с?улесі жо?ты?,к??ілінде сенімі жо?.»

«?ш-а? н?рсе адамны? ?асиеті: ысты? ?айрат, н?рлы а?ыл, жылы ж?рек»


«Саба? беру-?йреншікті жай ?ана шеберлік емес, ол жа?адан жа?аны табатын ?нер».

«?зі?е сен, ?зі?ді алып шы?ар, Е?бегі?мен а?ылы? екі жа?тап».

«?мірді? ?р с?тінен саба? ал!»

Ж?рекке жол таба білу.

Алынбайтын асу,ба?ынбайтын белес, шешілмейтін т?йін жо?.

Т?ртіпке ба?ын?ан ??л болмайды.

Желге ?арсы ж?рсе? ?ана жетістік туы желбірейді.

А?ырын ж?ріп, аны? бас, е?бегі? кетпес дала?а.

Біреуді сынамас б?рын ?зі?е назар сал.

Ж?рексіз істелген ж?мысты? н?тижесі жемісті болмайды.

 

3. «??пия с?здер» топты? ойыны.

?ажетті ??ралдар: а? ?а?аз, ?алам, ?ліпби

Уа?ыты:  15-20 минут

Барысы: ?атысушылар 3 топ?а бірігеді. ?р бір топ  к?п сандар жазыл?ан ?а?аздан алады.  Б?л сандарды? артында жасырын с?здер бар. ?атысушыларды? міндеттері: берілген ?ліпбиге ?арап отырып, ?р бір жасырын с?зді тауып, кейін толы? с?йлемді ??рап шы?у. Барлы?ын ?те тез, шапша? орындау керек. Орындалу уа?ыты тіркеледі.

1) 18  8            27 34 36 18        21 17 36 23          24 27 23 26

14 8 23 8 14 25 36 5 36 18         3 36 16 5 8 18         1  7  1  17,   14 8 11

14  8  16  5  8  18            10 1 6 7 1 13 6 1        25 21 25 8 22         3 8 23 8

1 16 1 7 38.  

 

2) 3 1 15 38 25 – 20 16    26 1 13 38 17 – 15 1 13 6 38 24 38 11     21 17 36 23           8 17 8 24,  3 1 15 38 25 – 20 16    10 1 18 18 38 19       14 27 13 36.

 

3) 3 1 15 38 25    14 21 3 8 16 8 14     24 12 42 15 25 38.    20 18 38   

28 24 25 1 26 6 1    25 38 23 38 24 15 1 18   24 1 13 38 18      15 20 16 7 1 18

24 38 23 6 12      3 8 23 8 7 36.  3 36 23 1 15   8 5 8 23    24 36 11  

11 8 13 36 18 36 19 36 11 7 36      3 1 24 15 1       18 2 23 24 8 16 8 23 5 8

1 26 7 1 23 24 1 19 38 11,  20 16    21 11 36      14 8 16 8 7 36   7 8,   10 2 13  

6 1 18 1      12 38 6 38 19 38 11 6 1       15 20 18 1 7 38.

Кілті:

1)    Не ?шін ?мір с?ру керектігін білген адам, кез келген жа?дай?а т?теп бере алады.

2)    Ба?ыт – ол уайым-?ай?ысыз ?мір емес, ба?ыт – ол жанны? к?йі.

3)    Ба?ыт к?белек сия?ты. Оны ?стау?а тырыс?ан сайын ?олдан сыр?и береді. Біра? егер сіз зейіні?ізді бас?а н?рселерге аударса?ыз, ол ?зі келеді де, ж?й ?ана иы?ы?ыз?а ?онады.

4. «?стаз т?л?асы» психологиялы? тренинг.

?ажетті ??ралдар: карточкалар

Уа?ыты: 15 минут

Барысы: Орта?а белгілі бір бейнедегі ?стаз сипаттамасы жазыл?ан (айталы?: «?стаз - лидер» т.с.с.) карточкалар бар ?лкен ?орап ?ойылады. ?р бір ?атысушы ?олын созып, кездейсо? бір карточканы алады. М??алім ?з карточкасында?ы берілгенді ым-ишара ар?ылы білдіруге тиіс. Ал ?ал?ан ойыншылар ол ?андай ?асиетті к?рсетіп т?р?анын аны?таулары ?ажет.  

5.  «Жасырын хат, ойлан тап!»

?ажетті ??ралдар: ватман, т?рлі т?сті фломастерлер, ?арындаштар, ?шіргіш, сыз?ыш

Уа?ыты: 20 минут

Барысы: ?атысушылар 3 топ?а бірігіп отырады.

Ж?ргізуші:  Ерте-ерте-ертеде . . . ?лі адамдардар ?ріп таныма?ан уа?ытта да, олар бір-біріне хат жаз?ан екен. ?алайша? Олар сурет салуды біліпті. Б?гін біз соны ?йренеміз. ?з ?арсыластары?ыз?а сурет ар?ылы ?ыс?аша ?ана ойлары?ызды жеткізі?іздер. ?р бір топ?а белгілі бір с?йлемдер беріледі:

    «Б?гін ма?ан са?ат кешкі 6-да телефон со?шы» - 1-ші топ?а арнал?ан хат;

    «Б?гін ж?мыстан кейін кинотеатр?а барайы?» - 2-ші топ?а арнал?ан хат;

    «Жексенбі к?ні са?ат 15.00-де мені? ту?ан к?німе кел» - 3-ші топ?а арнал?ан хат.

?стаздар ?здеріне берілген тапсырманы ватман?а сурет ар?ылы салып, ?зара алмасады. Келесі топты? ?атысушылары, суретте берілген с?здерді аны?таулары ?ажет.

 Ж?ргізуші: Тренингке ?атыс?андары?ыз?а рахмет!

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«?стаздар?а арнал?ан психологиялы? тренинг »

Ұстаздарға арналған психологиялық тренинг

Тақырыбы: «Мұғалімдердің өзін-өзі реттеуіне

тиімді психологиялық көмек"

МАҚСАТЫ:
Мұғалімдердің психикалық көңіл-күйлерін
көтере отырып,өзін-өзі реттеуге қолдау көрсету. шығармашылық қабілеттерін дамыту
МІНДЕТІ:
өзін бағалай білу, өздеріне құрметпен қарау,
ұжымда сыйластық қарым-қатынас орнату

Жүргізуші: Салеметсіздер ме, құрметті әріптестер! «Жаңа оқу жылын жағымды бастайық!» ұранымен бүгінгі тренингімізді бастаймыз.

І. Сәлемдесу:

Уақыты: 10-15 минут

Барлық қатысушылар дөңгеленіп отырады. Әр бір қатысушы бір-екі сөзбен өзін таныстырып, бүгінгі көңіл-күйімен бөліседі. Мысалы: «Менің атым Айман. Мен – мұғаліммін. Бүгін көңіл-күйім өте тамаша!»

2. Ой толғау: «Басқару әдістері немесе сіздің ұстанымыңыз қандай?»

Қажетті құралдар: сурет бейнеленеген және сұрақтар жазылған карточкалар

Уақыты: 15-20  минут

Барысы: « Мен мұғалім ретінде : кешегі,бүгінгі күнгі және болашақтағы ұстанымдарым»

Барлық мұғалімдер 5 топқа бөлініп отырады. Әр бір топқа алдын ала дайындалған карточкалар таратылады. Бұл карточкаларда басқарудың әдісі бейнеленген сурет және өмірлік ұстанымдар жазылған. Әр бір топ суретке қарап, берілген сұраққа жауап бере отырып, өз ойымен бөлісуге тиіс. Дайындыққа: 5 минут, әр бір топқа сөйлеуге: 5 минут  уақыт беріледі.

«Шыдаудың өзі ащы болса да, жемісі тәтті.»

«Білім кілті ізденісте»

«Дүниедегі ең оңай нәрсе-біреуге ақыл айту, ең қиын нәрсе-өзіңді -өзің түсіну»

«Білсе білім-күнде бақыт кісіге,
Үлкен атақ содан келер кішіге»


«Өнерлі ойға ие, өнегелі тұлға қалыптастыру»


«Көкіректе сәулесі жоқтың,көңілінде сенімі жоқ.»

«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек»


«Сабақ беру-үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер».

«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегіңмен ақылың екі жақтап».

«Өмірдің әр сәтінен сабақ ал!»

Жүрекке жол таба білу.

Алынбайтын асу,бағынбайтын белес, шешілмейтін түйін жоқ.

Тәртіпке бағынған құл болмайды.

Желге қарсы жүрсең ғана жетістік туы желбірейді.

Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға.

Біреуді сынамас бұрын өзіңе назар сал.

Жүрексіз істелген жұмыстың нәтижесі жемісті болмайды.


3. «Құпия сөздер» топтық ойыны.

Қажетті құралдар: ақ қағаз, қалам, әліпби

Уақыты:  15-20 минут

Барысы: Қатысушылар 3 топқа бірігеді. Әр бір топ  көп сандар жазылған қағаздан алады.  Бұл сандардың артында жасырын сөздер бар. Қатысушылардың міндеттері: берілген әліпбиге қарап отырып, әр бір жасырын сөзді тауып, кейін толық сөйлемді құрап шығу. Барлығын өте тез, шапшаң орындау керек. Орындалу уақыты тіркеледі.

1) 18 8            27 34 36 18        21 17 36 23          24 27 23 26

14 8 23 8 14 25 36 5 36 18         3 36 16 5 8 18         1 7 1 17,   14 8 11

14 8 16 5 8 18            10 1 6 7 1 13 6 1        25 21 25 8 22         3 8 23 8

1 16 1 7 38.  

 

2) 3 1 15 38 25 – 20 16    26 1 13 38 17 – 15 1 13 6 38 24 38 11     21 17 36 23           8 17 8 24,  3 1 15 38 25 – 20 16    10 1 18 18 38 19       14 27 13 36.

 

3) 3 1 15 38 25    14 21 3 8 16 8 14     24 12 42 15 25 38.    20 18 38   

28 24 25 1 26 6 1    25 38 23 38 24 15 1 18   24 1 13 38 18      15 20 16 7 1 18

24 38 23 6 12      3 8 23 8 7 36.  3 36 23 1 15   8 5 8 23    24 36 11  

11 8 13 36 18 36 19 36 11 7 36      3 1 24 15 1       18 2 23 24 8 16 8 23 5 8

1 26 7 1 23 24 1 19 38 11,  20 16    21 11 36      14 8 16 8 7 36   7 8,   10 2 13  

6 1 18 1      12 38 6 38 19 38 11 6 1       15 20 18 1 7 38.

Кілті:

1)    Не үшін өмір сүру керектігін білген адам, кез келген жағдайға төтеп бере алады.

2)    Бақыт – ол уайым-қайғысыз өмір емес, бақыт – ол жанның күйі.

3)    Бақыт көбелек сияқты. Оны ұстауға тырысқан сайын қолдан сырғи береді. Бірақ егер сіз зейініңізді басқа нәрселерге аударсаңыз, ол өзі келеді де, жәй ғана иығыңызға қонады.

4. «Ұстаз тұлғасы» психологиялық тренинг.

Қажетті құралдар: карточкалар

Уақыты: 15 минут

Барысы: Ортаға белгілі бір бейнедегі ұстаз сипаттамасы жазылған (айталық: «ұстаз - лидер» т.с.с.) карточкалар бар үлкен қорап қойылады. Әр бір қатысушы қолын созып, кездейсоқ бір карточканы алады. Мұғалім өз карточкасындағы берілгенді ым-ишара арқылы білдіруге тиіс. Ал қалған ойыншылар ол қандай қасиетті көрсетіп тұрғанын анықтаулары қажет.  

5. «Жасырын хат, ойлан тап!»

Қажетті құралдар: ватман, түрлі түсті фломастерлер, қарындаштар, өшіргіш, сызғыш

Уақыты: 20 минут

Барысы: Қатысушылар 3 топқа бірігіп отырады.

Жүргізуші:  Ерте-ерте-ертеде . . . әлі адамдардар әріп танымаған уақытта да, олар бір-біріне хат жазған екен. Қалайша? Олар сурет салуды біліпті. Бүгін біз соны үйренеміз. Өз қарсыластарыңызға сурет арқылы қысқаша ғана ойларыңызды жеткізіңіздер. Әр бір топқа белгілі бір сөйлемдер беріледі:

    «Бүгін маған сағат кешкі 6-да телефон соқшы» - 1-ші топқа арналған хат;

    «Бүгін жұмыстан кейін кинотеатрға барайық» - 2-ші топқа арналған хат;

    «Жексенбі күні сағат 15.00-де менің туған күніме кел» - 3-ші топқа арналған хат.

Ұстаздар өздеріне берілген тапсырманы ватманға сурет арқылы салып, өзара алмасады. Келесі топтың қатысушылары, суретте берілген сөздерді анықтаулары қажет.

 Жүргізуші: Тренингке қатысқандарыңызға рахмет!


Қазақ кирил әліпбиі

Аа

Әә

Бб

Вв

Гг

Ғғ

Дд
Ее

Ёё

Жж

Зз

Ии

Йй

Кк
Ққ

Лл

Мм

Нн

Ңң

Оо

Өө
Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

Ұұ

Үү
Фф

Хх

Һһ

Цц

Чч

Шш

Щщ
Ъ

Ыы

Іі

Ь

Ээ

Юю

Яя


Лидер ұстазҚатал мұғалімТалапшыл ұстазӨзін ғана жақсы көретін ұстазЖалқау ұстазСәнқой мұғалімЖуас апай
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?стаздар?а арнал?ан психологиялы? тренинг

Автор: Азизова Айман Хожагалиевна

Дата: 22.01.2015

Номер свидетельства: 159487

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства