kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тренинг : Мен та?да?ан жол

Нажмите, чтобы узнать подробности

Республика;   Казахстан

Кзылординская область

Жанакорганский район

Село:  Тугискен

Абиева    Жумагул   Ахметжановна

Педагог- психолог. Сш  №256 село  «Тугискен»

 Тренинг

Та?ырыбы : Мен та?да?ан жол

Ма?саты: К?сіптік ба?дар та?дау бойынша психологиялы? ?олдау к?рсету

?атысушылыр: 9, 11 класс о?ушылары, ата-аналары

Мерзімі:...

?ткізетін жері :....

??рал-жабды?тар: компьютер, интеоактивті та?та, а? пара?тар, маркерлер

                                    Тренинг барысы

1 Кіріспе с?з (тренингті? та?ырыбын, ма?сатын, жоспарын, эпиграфын айтып кету)

   Та?тада бірінен со? бірі слайдтар шы?ады. Тренингті? эпиграфы «К?сіп та?дау-тек ?ана

   болаша??а ??ілу емес, ол ?зі?ні? ішкі жан-д?ние?е ??ілу.»

                               Жоспар:

-          Есімдер аллитерациясы

-          Маманды? та?дауда ?станатын ережелер

-          Е?-е?. (ойын)

-          «Мен ?аладым» с?ра?наманы? ?орытындысымен таныстыру

-          Маманды?ты тап (ойын)

-          Мейірімділік ала?ы (жатты?у)

-          Бос микрофон

2 «Есімдер аллитерациясы» ата-ана баласыны?, бала ата-анасыны? есімін ж?не де бір

   жа?ымды ?асиетін айтып шы?ады

3 «Маманды? та?дауда ?станатын ережелер»

-          Мектептегі о?у п?ндері- на?ты маманды? емес. П?нге деген ?ызы?ушылы? о?ан    

      байлаеысты ж?мысты? ?найтынын білдірмейді.

-          ?ала?ан мамнды?ты? мазм?нына к??іл аудару.

-          Егер маманды? сені? досына ?наса, са?ан ?найды деген ?орытынды жасау?а болмайды.

-          Маманды?ты? мазм?ны, ?ызы?ты ?ырлары, ж?мыс т?ртібі мен жа?дайы туралы с?ра?тар?а жауап бере ал?анда ?ана сені?  та?дауда?ы ой-ниеті? салма?тана т?спек.

-          С?н ?уып, маманды? та?дауды? ?ажеті жо?.Л?уды т?мамдап, ж?мас істегенше, ол маманды? с?ннен шы?ып ?алуы м?мкін.

-          Алда?ы ?мірлік жоспарын ?андай болмасын, шетел тілін ?йреніп, компьютерде ж?мыс істеуді игерген аса пайдалы.

-          Заманны? а?ымына ?арай кейьір маманды?тар тез еакеріп, оны? орнын жа?а маманды?тар басып жатыр. Сонды?тан кез келген жа?дайда ?осал?ы та?да?ан маманды? болу керек.

-          М?мкіндігінше та?да?ан маманды?ты? ?зі?ні? денсаулы? жа?дайы?а тура келетін- келмейтіндігі ж?нінде ке?ес ал?ан ж?н.

(О?ушылар мен ата-аналар арасында ережелер туралыпікір алмасу ж?ргізіледі)

4  «Е?-е?.» (ойын)

    Ата-аналар мен о?ушылар 5 топ?а тренингті? басында б?лініп отырады. ?р топ?а      

   пара?шалар таратылады. Ол пара?шаларда келесі жазулар болады :

-          е? жасыл маманды?тар

-          е? а?шалы маманды?тар

-          е? таза маманды?тар

-          е? к??ілді маманды?тар

-          е? т?тті маманды?тар

     2-3 минутты? ішінде топты? ішінде  а?ылдасып маманды?тарды? тізімін ??ру керек  

     ж?не де топты? м?шесі  тізімдерімен таныстырып шы?ады.

5  «Мен ?аладым» с?ра?наманы? ?орытындысы

    Алдын ала ж?ргізілген «Мен ?аладым» атты с?ра?наманы? ?орытындысы  интерактивті  

    та?тада к?рсетіледі. Ма?саты – о?ушыны? бейімділігн ж?не к?сіби ?ызы?ушылы?ын 

    аны?тыу. О?ушыларды? та?дауларын ?орыта келгенде ?андай е?бек т?ріне бейім

    екендігі аны?талады. (Салалар: таби?ат, техника, бас?а адамдар, белгі ж?йесі, к?ркем

    образдар, адамны? ?зі.)

6  «Маманды?ты тап» (ойын)

    Тренингке ?атысушылар?а  карточкалар?а жазыл?ан маманды?тар таратылады, ал олар

    сол маманды?тарды ыммен к?рсетуге тырысу керек. ?ал?андыра маманды?ты табу

    керек.

    Хирург

    Фабрика басшысы

    Хатшы

    Кітапханашы

    Банк ?ызметкері

    Сатушы

    М??алім

    Бухгалтер

    Слесарь

    Сварщик

7  «Мейірімділік ала?ы» (жатты?у)

    ?атысушылар?а т?рлі т?сті ?а?аздардан ?иыл?ан к?нні? шуа?тары, г?лдер, жасыл

    ш?птер таратылады. Г?лдерге – о?ушылар?а, жасыл ш?птерге – ата-аналар?а, к?нні?

    шау?тарына -  ?стездер?а арнал?ан к?сіби ба?лар та?дауда ?сыныстар жазылады ж?не

    де  а? ватман?а бекітіледі.

Просмотр содержимого документа
«Тренинг : Мен та?да?ан жол»

Республика; Казахстан

Кзылординская область

Жанакорганский район

Село: Тугискен

Абиева Жумагул Ахметжановна

Педагог- психолог . Сш №256 село «Тугискен»

 Тренинг

Тақырыбы : Мен таңдаған жол

Мақсаты: Кәсіптік бағдар таңдау бойынша психологиялық қолдау көрсету

Қатысушылыр: 9, 11 класс оқушылары, ата-аналары

Мерзімі: ...........

Өткізетін жері : ...................

Құрал-жабдықтар: компьютер, интеоактивті тақта, ақ парақтар, маркерлер

 

                                    Тренинг барысы

 

1 Кіріспе сөз (тренингтің тақырыбын, мақсатын, жоспарын, эпиграфын айтып кету)

   Тақтада бірінен соң бірі слайдтар шығады. Тренингтің эпиграфы «Кәсіп таңдау-тек қана

   болашаққа үңілу емес, ол өзіңнің ішкі жан-дүниеңе үңілу...»

                               

                               Жоспар:

-          Есімдер аллитерациясы

-          Мамандық таңдауда ұстанатын ережелер

-          Ең-ең... (ойын)

-          «Мен қаладым» сұрақнаманың қорытындысымен таныстыру

-          Мамандықты тап (ойын)

-          Мейірімділік алаңы (жаттығу)

-          Бос микрофон

 

 

2 «Есімдер аллитерациясы» ата-ана баласының, бала ата-анасының есімін және де бір

   жағымды қасиетін айтып шығады

 

3 «Мамандық таңдауда ұстанатын ережелер»

-          Мектептегі оқу пәндері- нақты мамандық емес. Пәнге деген қызығушылық оған    

      байлаеысты жұмыстың ұнайтынын білдірмейді.

-          Қалаған мамндықтың мазмұнына көңіл аудару.

-          Егер мамандық сенің досына ұнаса, саған ұнайды деген қорытынды жасауға болмайды.

-          Мамандықтың мазмұны, қызықты қырлары, жұмыс тәртібі мен жағдайы туралы сұрақтарға жауап бере алғанда ғана сенің  таңдаудағы ой-ниетің салмақтана түспек.

-          Сән қуып, мамандық таңдаудық қажеті жоқ.Лқуды тәмамдап, жұмас істегенше, ол мамандық сәннен шығып қалуы мүмкін.

-          Алдағы өмірлік жоспарын қандай болмасын, шетел тілін үйреніп, компьютерде жұмыс істеуді игерген аса пайдалы.

-          Заманның ағымына қарай кейьір мамандықтар тез еакеріп, оның орнын жаңа мамандықтар басып жатыр. Сондықтан кез келген жағдайда қосалқы таңдаған мамандық болу керек.

-          Мүмкіндігінше таңдаған мамандықтың өзіңнің денсаулық жағдайыңа тура келетін- келмейтіндігі жөнінде кеңес алған жөн.

(Оқушылар мен ата-аналар арасында ережелер туралыпікір алмасу жүргізіледі)

 

4  «Ең-ең...» (ойын)

    Ата-аналар мен оқушылар 5 топқа тренингтің басында бөлініп отырады. Әр топқа      

   парақшалар таратылады. Ол парақшаларда келесі жазулар болады :

-          ең жасыл мамандықтар

-          ең ақшалы мамандықтар

-          ең таза мамандықтар

-          ең көңілді мамандықтар

-          ең тәтті мамандықтар

     2-3 минуттың ішінде топтың ішінде  ақылдасып мамандықтардың тізімін құру керек  

     және де топтың мүшесі  тізімдерімен таныстырып шығады.

 

5  «Мен қаладым» сұрақнаманың қорытындысы

    Алдын ала жүргізілген «Мен қаладым» атты сұрақнаманың қорытындысы  интерактивті  

    тақтада көрсетіледі. Мақсаты – оқушының бейімділігн және кәсіби қызығушылығын 

    анықтыу. Оқушылардың таңдауларын қорыта келгенде қандай еңбек түріне бейім

    екендігі анықталады. (Салалар: табиғат, техника, басқа адамдар, белгі жүйесі, көркем

    образдар, адамның өзі.)

 

6  «Мамандықты тап» (ойын)

    Тренингке қатысушыларға  карточкаларға жазылған мамандықтар таратылады, ал олар

    сол мамандықтарды ыммен көрсетуге тырысу керек. Қалғандыра мамандықты табу

    керек.

    Хирург

    Фабрика басшысы

    Хатшы

    Кітапханашы

    Банк қызметкері

    Сатушы

    Мұғалім

    Бухгалтер

    Слесарь

    Сварщик

 

7  «Мейірімділік алаңы» (жаттығу)

    Қатысушыларға түрлі түсті қағаздардан қиылған күннің шуақтары, гүлдер, жасыл

    шөптер таратылады. Гүлдерге – оқушыларға, жасыл шөптерге – ата-аналарға, күннің

    шауқтарына -  ұстездерға арналған кәсіби бағлар таңдауда ұсыныстар жазылады және

    де  ақ ватманға бекітіледі.

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Тренинг : Мен та?да?ан жол

Автор: Абиева Жумагул Ахметжановна

Дата: 23.05.2016

Номер свидетельства: 329553

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства