kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ойлауды дамыту?а арнал?ан жатты?улар.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма??ыстау облысы

М?найлы ауданы

"№ 3 арнайы жалпы білім                                               

беру мектебі"ММ

Текеева Улжан Нурджановна

педагог-психолог

Та?ырыбы: Ойлауды дамыту?а арнал?ан жатты?улар.

Саба?ты? ма?саты: о?ушыларды? ойлау ?абілетін арттыру, е?бек?орлы?, ?ам?орлы? ?асиеттерін аша отырып, ?иянат жасамау ??ндылы?ы туралы т?сініктерін ке?ейту.

Саба?ты? міндеттері:

 • ?ам?орлы?ты?, бірлікті?, адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру;
 • О?ушыларды ізгі істерге жетелейтін мейірімділік ?асиеттерін дамыту;
 • ?зара жа?ымды ?арым-?атынас жасау, ?ам?орлы?, бірлік ?асиеттерін дамыту;

?йымдастыру кезе?і.

 1. Н?р?а б?лену (тынышты? с?ті) ?дістемелік ??рал
 2. Жатты?у «Есте са?та»
 3. Жатты?уы. «Жа?ымды-жа?ымсыз ?асиеттер».
 4. Сергіту с?ті (видеоролик к?рсетіп, бірлесіп жатты?у жасау)
 5. Жатты?у. «Ая?талма?ан с?йлем»
 6. ?орытындылау.

Саба?ты  жа?ымды к?йге келтіру.

 1. Н?р?а б?лену (тынышты? с?ті) ?дістемелік ??рал

Ы??айлап отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая? ?олы?ызды ай?астырма?ыздар. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінеміз.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ызбен тілек-?алауы?ызды шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады.Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады.Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады.Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а,  м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз.

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз.

Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде.оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз. Ж?йменен  к?зі?ізді ашуы?ыз?а болады.

Рахмет!

 1. Жатты?у «Есте са?та»

Нан,т?релке, домбыра, кеме, сабын, картоп, кілем, ?ріп, к?лік, те?із, д?птер, с?мке, та?ия, сурет, ваза, жіп, телефон, ?алам, г?л, ?а?аз.

Тізімді о?ып, жарты минут ішінде жаттау. С?здерді орналасу т?ртібі бойынша еске т?сіріп айтып беру.

Егер 18-20 с?з болса, ?те жа?сы

 15-17 с?з болса, жа?сы

 10-14 –орташа

10 т?мен болса, есте са?тай білмейді.

 1. Жатты?уы. «Жа?ымды-жа?ымсыз ?асиеттер».
  Ма?саты: О?ушыны стрестік жа?дайдан арылтып, сенімділікке ?йрету.
  Шарты: О?ушы?а бос а? пара? беріледі. Сол пара?ты ?аламсаппен те?дей екіге б?лу ?сынылады. Ол б?ліктерді 1,2 деп белгілеп бірінші б?лікке жа?ымды ?асиеттерін,екінші б?лікке жа?ымсыз ?асиеттерін жазу керегі айтылады. Жа?ымды ?асиеттерін ?зінде ?алдырып, жа?ымсыз ?асиеттерін жаз?ан а? пара?ты  ?атты мыжып, ?о?ыс ж?шігіне апарып тастайды.
   

    Мені? жа?ымды ?асиеттерім        Мені?  жа?ымсыз ?асиеттерім

 1. Сергіту с?ті (видеоролик к?рсетіп, бірлесіп жатты?у жасау)

Жатты?у. «Ая?талма?ан с?йлем»

Мен ?зімні?_____________________________?асиетімді жо?ары ба?алаймын _____________________________________________________деп ?міттенемін

Мені? отбасым ма?ан_________________________________________?арайды

Мені? анам________________________________________________________

?мірдегі мені? ??пия арманым_______________________________________

Ма?ан_______________________________________________адамдар ?найды

Болаша? ма?ан_______________________________________________сия?ты

5.  Жатты?у. « Ойлан  тап. »

А)

 1.  
 •  
 •  

6. ?орытындылау. О?ушыны? осы саба?тан ал?ан ?серін с?ра?тар ар?ылы с?рау. Саба??а жа?сы ?атыс?аны ?шін ал?ыс білдіреді.

Просмотр содержимого документа
«Ойлауды дамыту?а арнал?ан жатты?улар.»

Ойлауды дамытуға арналған жаттығулар.

Сабақтың мақсаты: оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, еңбекқорлық , қамқорлық қасиеттерін аша отырып, қиянат жасамау құндылығы туралы түсініктерін кеңейту.

Сабақтың міндеттері:

 • Қамқорлықтың, бірліктің, адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;

 • Оқушыларды ізгі істерге жетелейтін мейірімділік қасиеттерін дамыту;

 • Өзара жағымды қарым-қатынас жасау, қамқорлық, бірлік қасиеттерін дамыту;

Ұйымдастыру кезеңі.

 1. Нұрға бөлену (тыныштық сәті) әдістемелік құрал

 2. Жаттығу «Есте сақта»

 3. Жаттығуы. «Жағымды-жағымсыз қасиеттер».

 4. Сергіту сәті (видеоролик көрсетіп, бірлесіп жаттығу жасау)

 5. Жаттығу. «Аяқталмаған сөйлем»

 6. Қорытындылау.

Сабақты жағымды күйге келтіру.

 1. Нұрға бөлену (тыныштық сәті) әдістемелік құрал

Ыңғайлап отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыздар. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінеміз.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңызбен тілек-қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады .Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады.Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады.Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын. Нұр менің ішімде. Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз.

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз.

Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде.оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз. Жәйменен көзіңізді ашуыңызға болады.

Рахмет!

 1. Жаттығу «Есте сақта»

Нан ,тәрелке, домбыра, кеме, сабын, картоп, кілем, әріп, көлік, теңіз, дәптер, сөмке, тақия, сурет, ваза, жіп, телефон, қалам, гүл, қағаз.

Тізімді оқып, жарты минут ішінде жаттау. Сөздерді орналасу тәртібі бойынша еске түсіріп айтып беру.

Егер 18-20 сөз болса, өте жақсы

15-17 сөз болса, жақсы

10-14 –орташа

10 төмен болса, есте сақтай білмейді.

 1. Жаттығуы. «Жағымды-жағымсыз қасиеттер».
  Мақсаты: Оқушыны стрестік жағдайдан арылтып, сенімділікке үйрету.
  Шарты: Оқушыға бос ақ парақ беріледі. Сол парақты қаламсаппен теңдей екіге бөлу ұсынылады. Ол бөліктерді 1,2 деп белгілеп бірінші бөлікке жағымды қасиеттерін,екінші бөлікке жағымсыз қасиеттерін жазу керегі айтылады. Жағымды қасиеттерін өзінде қалдырып, жағымсыз қасиеттерін жазған ақ парақты қатты мыжып, қоқыс жәшігіне апарып тастайды.


Менің жағымды қасиеттерім Менің жағымсыз қасиеттерім
 1. Сергіту сәті (видеоролик көрсетіп, бірлесіп жаттығу жасау)


Жаттығу. «Аяқталмаған сөйлем»

Мен өзімнің_____________________________қасиетімді жоғары бағалаймын _____________________________________________________деп үміттенемін

Менің отбасым маған_________________________________________қарайды

Менің анам________________________________________________________

Өмірдегі менің құпия арманым_______________________________________

Маған_______________________________________________адамдар ұнайды

Болашақ маған_______________________________________________сияқты

5. Жаттығу. « Ойлан тап. »

А)

11

2

5

3

1


?

2333333

444444443

13

2

?

333333

33

13

3

6. Қорытындылау. Оқушының осы сабақтан алған әсерін сұрақтар арқылы сұрау. Сабаққа жақсы қатысқаны үшін алғыс білдіреді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ойлауды дамыту?а арнал?ан жатты?улар.

Автор: Текеева Улжан Нурджановна

Дата: 28.01.2016

Номер свидетельства: 284364

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства