kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Воспитательное мероприятие для родителей "Ата-ана баланы? ал?аш?ы ?стазы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата-ана баланы? ал?аш?ы ?стазы

Ма?саты:

Ата-анамен балаларды? арасында?ы ?арым –?атынасты бірлескен іс-?рекет ар?ылы ны?айту.

?й тапсырмасы: А4 форматында?ы фото сурет коллажы «Мені? отбасымда?ы орным»

Ж?мыс барысы

Шатты? ше?бер:

(Психолог) «Амандасу ойыны»

4 т?рлі-т?сті д??гелек,  бірінші д??гелек – к?к т?сті ?олмен амандасу, екінші-жасыл, шынта?пен амандасу,  3-?ызыл д??гелек– иы?пен, 4-сары д??гелек, ??ша?тасып амандасу.

(Логопед) Кіріспе ??гіме: ??рметті ата-аналар б?гінгі кешіміздін аталуы «Ата-ана баланы? ал?аш?ы ?стазы» себебі баланы? ал?аш?ы т?рбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланы? мінез-??л?ы, ?дет да?дысы ?алыптасады.
“?ашан бала ?ылым-білімді махаббатпен к?ксерлік болса, сонда ?ана оны? аты Адам болады.” (А. ??нанбаев)
Жас бала анадан ту?анда екі т?рлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ?йы?тасам деп т?рады. Біреуі білсем екен демекілік. Не к?рсе со?ан талпынып, “ол немене?”, “б?л немене?” деп, “ол неге ?йтеді?”, “б?л неге б?йтеді?” деп, к?зі к?рген, ??ла?ы естігенні? б?рін с?рап, тынышты? к?рмейді. М?ны? б?рі – білсем екен, к?рсем екен, ?йренсем екен дегені. (А.??нанбаевты? жетінші ?ара с?зі)
Т?рбие – к?рделі ?деріс. «Т?рбие отбасынан басталады» деп халы? даналы?ы бекер айтпа?ан. Саналы да, білімді болаша?ын ?алыптастыру ?рбір ата-ананы? мерейлі міндеті, парасатты парызы. Елімізді? болаша?ыны? тізгінін ?стар т?л?аны? бойына білімні? н?рін, т?рбиені? иісін сі?іруміз ?ажет. Ата-бабамыздан ?ал?ан ?лтты? т?рбиемізге да? т?сірмеу ?шін барлы? ?ажетті жауапкершілікті ата-ана ?зіне ал?аны ж?н, себебі бала ата-ананы? ?міріні? жал?асы. «Балам дейтін ж?рт болмаса, ж?ртым дейтін бала ?айдан болсын» деп ?ткен ?асырды? ?лы т?л?асы А.Байт?рсын?лы айт?андай, баланы? болаша?ына тол?анар ел, ойланар отбасы ?алыптасса елді? болаша?ы зор болма?.
Ата-аналарды? о?у мен т?рбие ?дерісіндегі ынтыма?тасты? пен бірлескен ж?мысы жан-жа?ты болса жемісті болады.
?рпа? т?рбиесі ?ла?атты болу ?шін, отбасында?ы ата-ана берген т?рбие балаба?шада жал?асын тауып, кішкентай б?лдіршін сапалы азамат болып ?алыптасу ?шін балаба?ша,  т?рбиеші жауапты зор міндетті ат?арады. Е? бастысы – бала ата-ананы? оны? о?уда?ы жетістіктеріне ?ызы?ушылы?ын сезінуі керек.
Кез келген бала ?лгілі немесе ?лгермейтін болсын, шапша? немесе сылбыр болсын, ол ?зін жа?сы к?ру мен сыйлауды ?алайды.

Сонды?тан б?гінгі ойын - сау? кешімізді ата-анамен баланы? арасында?ы ?арым- ?атынастары?ызды ны?айту ж?не балаба?шада?ы балаларды? немен айналысып жат?аны?, ?ай н?рсеге назары?ызды салу керек екеніне ?шін ?йымдастырып т?рмыз.

Мектепке дейінгі жаста?ы балалардын негізгі іс –?рекеті ойын, ойын ар?ылы бала?а білім де, т?рбие де беріледі.  Сонды?тан сіздер де балалы? ша?тары?ыз?а оралып ойын ойна?ыздар.

Ойын

  1. Сауса? ойыны. Бірінші балалар к?рсетеді.

Бір ?йде біз нешеуміз

Кел санайы? екеуміз

Бас барма?ым - ?кем

Балалы ?йрек – анам

Ортан терек – а?ам

Ш?лдір ш?мек – мен

Кішкене б?бек – сен

Бір ?йде біз нешеуміз

Бір ?йде біз бесеуміз

Содан кейін ата-аналар?а бір - екі та?па? беріледі олар оны сауса? ойын?а аудару ?ажет.

  1.  Зейінін ж?не еске са?тау ?абілетін жа?сартатын ойын: «?ара да ?айтала»  суреттегі заттарды 10 секунд ?арап, сосын еске са?та?анын айту.
  2. С?здік ?орын молайту?а арнал?ан ойын: «С?здерді жина» ше?берде ?р бала с?з айтады келесі бала алдында?ы баланы? с?зін ж?не ?зі бір с?з айтады, со?ында?ы бала барлы? с?здерді айтып шы?у тиіс.

Ертегі сахналау

Балалар «?йшік» ертегісін сахналайды

Арт терапия

Балалар отбасымен бірлесіп «Отбасы» та?ырыбына ?р т?рлі ??ралдармен  сурет салады да ша?ын презентация жасайды.

Баларды? отбасы туралы, т?лім т?рбие туралы та?па?тары:

Ерасыл :

Атамнан басталар

?жемен ?осталар

Отбасым мыналар

Е? жа?ын адамдар

?кем мен анам бар

Бір ту?ан а?ам бар

Бір ту?ан апам бар

Б?рін жа?сы к?ремін

Еркелеймін, еремін

Манс?р:

Ба?шамыз?а бар?анда

Кездескен бар жандар?а

«?айырлы та?» деймін

К?ндіз де елеймін

«?айырлы к?н» тілеймін

Кешке ?йге келемін

Не дерімді білемін

«Кеш жары?» деп кіремін

М?хаммед:

Алдымыздан кездескен

К?п танысты к?реміз

Барлы?ына ізетпен

Біздер с?лем береміз

Мирас:

Д?кенге ?зім барамын

?йге ас-су аламын

?жем дейді мы? ал?ыс

Айтады мені «Тіл ал?ыш»

Психогимнастика

Балалармен жеке ?ткізіледі:

-О? жа? тізені сол жа? ж?дыры?пен со?у – сол жа? тізені о? жа? ж?дыры?пен со?у;

-Шынта?пен тізені ?и?аш со?у,  

-Иы?тарды ?и?аш со?у.

??рметті ата-аналар сіздер барлы?тары?ыз массажды? пайдасын білесіз. ?азір біз сіздермен ми?а массаж жасаймыз.

Психолог арнайы гимнастика ?ткізеді.

?оштасу ше?бері: ата-аналар ?з пікірлерін айтады да жадынама  алады.
«Ата – аналар?а ?сиет»
Адам азса, т?рбиені? жо?ты?ынан азады, ?о?ам азса адамдарды? т?рбиесіздігінен азады. Бала?а д?рыс т?рбие беру ?о?амны? болаша? дамуыны? кепілі. Сонды?тан да баланы? т?рбиесін т?рбиешілерге, балаба?ша?а тапсырып ?оймай, ата-ана, б?кіл ?о?ам, а?парат ??ралдары болып атсалысу ?ажет.

Просмотр содержимого документа
«воспитательное мероприятие для родителей "Ата-ана баланы? ал?аш?ы ?стазы" »

Ата-ана баланың алғашқы ұстазы

Мақсаты:

Ата-анамен балалардың арасындағы қарым –қатынасты бірлескен іс-әрекет арқылы нығайту.

Үй тапсырмасы: А4 форматындағы фото сурет коллажы «Менің отбасымдағы орным»

Жұмыс барысы

Шаттық шеңбер:

(Психолог) «Амандасу ойыны»

4 түрлі-түсті дөңгелек, бірінші дөңгелек – көк түсті қолмен амандасу, екінші-жасыл, шынтақпен амандасу, 3-қызыл дөңгелек– иықпен, 4-сары дөңгелек, құшақтасып амандасу.

(Логопед) Кіріспе әңгіме: Құрметті ата-аналар бүгінгі кешіміздін аталуы «Ата-ана баланың алғашқы ұстазы» себебі баланың алғашқы тәрбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланың мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады.
“Қашан бала ғылым-білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам болады.” (А. Құнанбаев)
Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, “ол немене?”, “бұл немене?” деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге бүйтеді?” деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі – білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені. (А.Құнанбаевтың жетінші қара сөзі)
Тәрбие – күрделі үдеріс. «Тәрбие отбасынан басталады» деп халық даналығы бекер айтпаған. Саналы да, білімді болашағын қалыптастыру әрбір ата-ананың мерейлі міндеті, парасатты парызы. Еліміздің болашағының тізгінін ұстар тұлғаның бойына білімнің нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруміз қажет. Ата-бабамыздан қалған ұлттық тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін барлық қажетті жауапкершілікті ата-ана өзіне алғаны жөн, себебі бала ата-ананың өмірінің жалғасы. «Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын» деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса елдің болашағы зор болмақ.
Ата-аналардың оқу мен тәрбие үдерісіндегі ынтымақтастық пен бірлескен жұмысы жан-жақты болса жемісті болады.
Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты болу үшін, отбасындағы ата-ана берген тәрбие балабақшада жалғасын тауып, кішкентай бүлдіршін сапалы азамат болып қалыптасу үшін балабақша, тәрбиеші жауапты зор міндетті атқарады. Ең бастысы – бала ата-ананың оның оқудағы жетістіктеріне қызығушылығын сезінуі керек.
Кез келген бала үлгілі немесе үлгермейтін болсын, шапшаң немесе сылбыр болсын, ол өзін жақсы көру мен сыйлауды қалайды.

Сондықтан бүгінгі ойын - сауқ кешімізді ата-анамен баланың арасындағы қарым- қатынастарыңызды нығайту және балабақшадағы балалардың немен айналысып жатқаның, қай нәрсеге назарыңызды салу керек екеніне үшін ұйымдастырып тұрмыз.

Мектепке дейінгі жастағы балалардын негізгі іс –әрекеті ойын, ойын арқылы балаға білім де, тәрбие де беріледі. Сондықтан сіздер де балалық шақтарыңызға оралып ойын ойнаңыздар.

Ойын

  1. Саусақ ойыны. Бірінші балалар көрсетеді.

Бір үйде біз нешеуміз

Кел санайық екеуміз

Бас бармағым - әкем

Балалы үйрек – анам

Ортан терек – ағам

Шүлдір шүмек – мен

Кішкене бөбек – сен

Бір үйде біз нешеуміз

Бір үйде біз бесеуміз

Содан кейін ата-аналарға бір - екі тақпақ беріледі олар оны саусақ ойынға аудару қажет.

  1. Зейінін және еске сақтау қабілетін жақсартатын ойын: «Қара да қайтала» суреттегі заттарды 10 секунд қарап, сосын еске сақтағанын айту.

  2. Сөздік қорын молайтуға арналған ойын: «Сөздерді жина» шеңберде әр бала сөз айтады келесі бала алдындағы баланың сөзін және өзі бір сөз айтады, соңындағы бала барлық сөздерді айтып шығу тиіс.

Ертегі сахналау

Балалар «Үйшік» ертегісін сахналайды

Арт терапия

Балалар отбасымен бірлесіп «Отбасы» тақырыбына әр түрлі құралдармен сурет салады да шағын презентация жасайды.

Балардың отбасы туралы, тәлім тәрбие туралы тақпақтары:

Ерасыл :

Атамнан басталар

Әжемен қосталар

Отбасым мыналар

Ең жақын адамдар

Әкем мен анам бар

Бір туған ағам бар

Бір туған апам бар

Бәрін жақсы көремін

Еркелеймін, еремін

Мансұр:

Бақшамызға барғанда

Кездескен бар жандарға

«Қайырлы таң» деймін

Күндіз де елеймін

«Қайырлы күн» тілеймін

Кешке үйге келемін

Не дерімді білемін

«Кеш жарық» деп кіремін

Мұхаммед:

Алдымыздан кездескен

Көп танысты көреміз

Барлығына ізетпен

Біздер сәлем береміз

Мирас:

Дүкенге өзім барамын

Үйге ас-су аламын

Әжем дейді мың алғыс

Айтады мені «Тіл алғыш»

Психогимнастика

Балалармен жеке өткізіледі:

-Оң жақ тізені сол жақ жұдырықпен соғу – сол жақ тізені оң жақ жұдырықпен соғу;

-Шынтақпен тізені қиғаш соғу,

-Иықтарды қиғаш соғу.

Құрметті ата-аналар сіздер барлықтарыңыз массаждың пайдасын білесіз. Қазір біз сіздермен миға массаж жасаймыз.

Психолог арнайы гимнастика өткізеді.

Қоштасу шеңбері: ата-аналар өз пікірлерін айтады да жадынама алады.
«Ата – аналарға өсиет»
Адам азса, тәрбиенің жоқтығынан азады, қоғам азса адамдардың тәрбиесіздігінен азады. Балаға дұрыс тәрбие беру қоғамның болашақ дамуының кепілі. Сондықтан да баланың тәрбиесін тәрбиешілерге, балабақшаға тапсырып қоймай, ата-ана, бүкіл қоғам, ақпарат құралдары болып атсалысу қажет.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
воспитательное мероприятие для родителей "Ата-ана баланы? ал?аш?ы ?стазы"

Автор: Даулетбаева Раушан Жанбатыровна

Дата: 17.02.2015

Номер свидетельства: 174961

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства