kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бастауыш сынып о?ушыларына арнал?ан тренинг жатты?улары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жа?а заман талабы жеке т?л?аны дамыту мен танымды? ау?ымын ке?ейту де?гейінде ?р т?рлі технологияларды ж?не ?дістерді ?олдануды ?ажет етеді. Бастауыш сынып сатысында бала педагогикалы? экологияны са?та?ан, жа?ымды микроахуалда, табыс?а жетуін ?амтамасыз ететін жа?дайда т?рбиеленгені ж?н.

О?ушыны? ?абілеттілігіні? дамуы белсенді е?бек пен о?у ?рдісінде игеріледі. Бала- шы?армашылы?ты? ?айнар к?зі. Таби?атты? берген сыйы. Ендеше, балаларды? шы?армашылы?ын дамыту, белсенділігін, іскерлігін арттыру ма?сатында ж?ргізілетін жатты?у-тренингтер.

1. «Б?ріміз бірге».

Ма?саты: балаларды? бір-бірімен байланыс орнату?а ?йрету, серіктесіні? ?оз?алыс темпіне ы??айлану.

Жатты?уды? ж?ргізілуі: балалар ж?ппен т?рып допты бірге ?стайды(?р бала допты екі ?олымен ?стауы тиіс). Жетекшіні? белгісінен кейін балалар бір уа?ытта отыру?а допты ?олдарынан т?сіріп алмай б?лме ішінде ж?руі, секіруі ?ажет. Е? бастысы, бірге ?рекет жасап допты т?сіріп алмау.

2. «Керісіншелер елі».

Ма?саты: Ойша ?рекет ету ?абілетін жатты?тыру.

Жатты?уды? ж?ргізілуі: балалар ше?бер бойына отырады. Жетекші ?ш ?ріптен т?ратын с?зді айтып, допты ла?тырады. Допты ?ста?ан ойыншы ?ріптерді кері атайды (к?н-н?к, к?з-з?к, сан-нас). Аударыл?ан с?здерді? ма?ынасы болмауы м?мкін. Ойынны? к?рделенуі с?зді? ?за?ты?ына байланысты.

3. «Орманда?ы а?аштар» ойыны.

Ма?саты: Балалар?а ?оз?алу?а, демалу?а м?мкіндік беру. Музыка ойналады.

М?тін: Сендер а?аш?а айналу?а дайынсы?дар ма?

Бір-бірі?ні? артына т?ры?дар. Орманда к?н шы?ып барлы? а?аштар о?ан жапыра?тарын жайып ?арап т?рды. К?нге ?рбір жапыра?ы жылыну ?шін жо?ары-жо?ары созылды. Сауса?-жапыра?тар к?нні? астында билеп т?рды. Кенеттен ?атты жел т?рып, талдарды жан-жа??а шай?ай бастады. Біра? талды? тамырлары тере?ге кеткен, олар ж?й ?ана тербеледі. Желді? артынан жа?быр жауып, талдар ал?аш?ы жауын тамшыларын сезінді.

Алды??ы т?р?ан тт?р?ан баланы? ар?асын сауса?тары?мен жауын тамшыларындай тырсылдат. К?дімгі майда жа?быр жауып жауып т?р?андай ?имыл же?іл болу ?ажет.

Жауын одан ?рі к?шейіп ?атты жауа бастады. Талдар бір-біріне жанашырлы? білдіріп жа?бырды? ?атты со??ысынан ?ор?апр, сипалай бастады. К?п ?замай к?кжиектен к?н к?рініп, талдар ?уанды, олар ?здеріндегі арты? жауын тамшыларын сілкіп тастады. ?здерін сенімді, сергек, тап-таза сезініп ?алады.

4. "Ондай болуы м?мкін емес"

?аза? хал?ыны? салт-д?ст?рінде ?тірікшілер сайысы ке? тара?ан шы?армашылы?ты? т?рі бол?ан. Сол ?нерді? элементтерін бастауыш сынып о?ушыларыны? ?иялын дамыту?а ке?інен пайдалану?а болады.

Топта?ы о?ушыларды? біреуі еш?андай болуы м?мкін емес ?тірік н?рсені айтады: а?и?атта болмайтын заттар, олармен бол?ан о?и?аларды,болуы м?мкін емес таби?ат ??былыстары мен ол жа?дайда?ы ?зіні? ?рекеттері,таби?атта кездеспейтін жануарлар ж?не оларды? хикаялары туралы о?и?аларды айтып береді. Бес ?тірік сюжетті ?атарынан ?исынын келтіріп айтып берген кезде ешкім "ондай болуы м?мкін емес" деп айтпаса, сол ?тады. Оларды? барлы?ы мараппатталады.

5. "Егер осылай болса."

Балаларды? біреуі фантастикалы? жа?дайды ойлап табады, ал бас?алары оны? шешімін табуы керек. Мысалы:
- егер ?р адам тру?аннан бастап барлы? бас?а адамдарды? ойла?ан ойларын о?у?а ?абілеті болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді?
- егер жер бетіндегі адамдарды? ?р?айсысы ?зіне ?ана т?сінікті тілде ?анас?йлейтін болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді?
- егер жануарлар тілін адамдар т?сіне алатын болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді?
- егер адамдар ??с сия?ты ?ша алатын болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді?
- егер оймен барлы? ?сімдіктер ?мірін бас?ару?а болатын болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді?
- егер адамдар жер астында ?мір с?ре алатын болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді?
- егер адамдар су астында ?мір с?ре алатын болса, онда Жердегі ?мір ?алай ?згерер еді? т.с.с.
Фантазиялы? ??гімелерге ?лесін ?ос?андарды? барлы?ы марапатталынады.

6. "Си?ырлы ?алам"

Жатты?уды ж?ргізу ?шін ?алам мен ?а?аз керек. Ж?ргізуші барлы? ?атысушылар?а жатты?уды орындау шартын т?сіндіреді. Ойын?а ?атысушы ?аламды ?олына алмастан, оны т?рт т?рлі б?йры? беріп ("Жо?ары!", "Т?мен!", "О??а!", "Сол?а!" деген б?йры?тар беріледі.) ?ашы?ты?тан бас?арып отырады. Б?йры? бойынша ?алам ?а?аз бетімен жо?ары, т?мен, о??а, сол?а жылжып, сыны? сызы?тар ретінде із ?алдырады. ?аламны? барлы? ?адымдары бірдей болуы керек.

Жатты?уды орындауды? бастап?ы кезе?інде ойын?а ?атысушылар кезекпен б?йры? береді, ал ж?ргізуші ?алам?а ол б?йры?тарды орындау?а "к?мектеседі". барлы? ?атысушылар ойын ережесін ме?гергеніне ж?ргізушіні? к?зі жеткеннен со? балалар?а тапсырманы ?иялымен орындау тапсырылады. ?здеріні? ойында?ы ?аламдарымен к?з алдына елестеткен ?а?аз?а жорамалда?ы сызы?тарды т?сіру ?шін ?атысушылар бірінен кейін бірі ?алам?а б?йры? беріп отырады. Е? бірінші ?арапайым фигуралар (квадрат,?шб?рыш т.с.с.) салынады. Кімні? б?йры? беретіні отыр?ан ретімен ше?бер бойынша аны?талады.

Ешкім ешкіммен ?андай фигура салатыны туралы алдын ала келіспейтіні туралы ж?ргізуші ойын?а ?атысып отыр?ан балалар?а т?сіндіріп береді. Сонды?тан ?атысушыларды? барлы?ы ?зінен б?рын?ыларды? б?йры?тарын зейін салып ты?дап отыруы керек. Біртіндеп сал?ан фигуралары к?рделі бола бастайды.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Бастауыш сынып о?ушыларына арнал?ан тренинг жатты?улары»


Бастауыш сынып оқушыларына арналған тренинг жаттығулар

Жаңа заман талабы жеке тұлғаны дамыту мен танымдық ауқымын кеңейту деңгейінде әр түрлі технологияларды және әдістерді қолдануды қажет етеді. Бастауыш сынып сатысында бала педагогикалық экологияны сақтаған, жағымды микроахуалда, табысқа жетуін қамтамасыз ететін жағдайда тәрбиеленгені жөн.

Оқушының қабілеттілігінің дамуы белсенді еңбек пен оқу үрдісінде игеріледі. Бала- шығармашылықтың қайнар көзі. Табиғаттың берген сыйы. Ендеше, балалардың шығармашылығын дамыту, белсенділігін, іскерлігін арттыру мақсатында жүргізілетін жаттығу-тренингтер.

1. «Бәріміз бірге».

Мақсаты: балалардың бір-бірімен байланыс орнатуға үйрету, серіктесінің қозғалыс темпіне ыңғайлану.

Жаттығудың жүргізілуі: балалар жұппен тұрып допты бірге ұстайды(әр бала допты екі қолымен ұстауы тиіс). Жетекшінің белгісінен кейін балалар бір уақытта отыруға допты қолдарынан түсіріп алмай бөлме ішінде жүруі, секіруі қажет. Ең бастысы, бірге әрекет жасап допты түсіріп алмау.

2. «Керісіншелер елі».

Мақсаты: Ойша әрекет ету қабілетін жаттықтыру.

Жаттығудың жүргізілуі: балалар шеңбер бойына отырады. Жетекші үш әріптен тұратын сөзді айтып, допты лақтырады. Допты ұстаған ойыншы әріптерді кері атайды (күн-нүк, көз-зөк, сан-нас). Аударылған сөздердің мағынасы болмауы мүмкін. Ойынның күрделенуі сөздің ұзақтығына байланысты.

3. «Ормандағы ағаштар» ойыны.

Мақсаты: Балаларға қозғалуға, демалуға мүмкіндік беру. Музыка ойналады.

Мәтін: Сендер ағашқа айналуға дайынсыңдар ма?

Бір-біріңнің артына тұрыңдар. Орманда күн шығып барлық ағаштар оған жапырақтарын жайып қарап тұрды. Күнге әрбір жапырағы жылыну үшін жоғары-жоғары созылды. Саусақ-жапырақтар күннің астында билеп тұрды. Кенеттен қатты жел тұрып, талдарды жан-жаққа шайқай бастады. Бірақ талдың тамырлары тереңге кеткен, олар жәй ғана тербеледі. Желдің артынан жаңбыр жауып, талдар алғашқы жауын тамшыларын сезінді.

Алдыңғы тұрған ттұрған баланың арқасын саусақтарыңмен жауын тамшыларындай тырсылдат. Кәдімгі майда жаңбыр жауып жауып тұрғандай қимыл жеңіл болу қажет.

Жауын одан әрі күшейіп қатты жауа бастады... Талдар бір-біріне жанашырлық білдіріп жаңбырдың қатты соққысынан қорғапр, сипалай бастады. Көп ұзамай көкжиектен күн көрініп, талдар қуанды, олар өздеріндегі артық жауын тамшыларын сілкіп тастады. Өздерін сенімді, сергек, тап-таза сезініп қалады.

4. "Ондай болуы мүмкін емес"

Қазақ халқының салт-дәстүрінде өтірікшілер сайысы кең тараған шығармашылықтың түрі болған. Сол өнердің элементтерін бастауыш сынып оқушыларының қиялын дамытуға кеңінен пайдалануға болады.

Топтағы оқушылардың біреуі ешқандай болуы мүмкін емес өтірік нәрсені айтады: ақиқатта болмайтын заттар, олармен болған оқиғаларды,болуы мүмкін емес табиғат құбылыстары мен ол жағдайдағы өзінің әрекеттері,табиғатта кездеспейтін жануарлар және олардың хикаялары туралы оқиғаларды айтып береді. Бес өтірік сюжетті қатарынан қисынын келтіріп айтып берген кезде ешкім "ондай болуы мүмкін емес" деп айтпаса, сол ұтады. Олардың барлығы мараппатталады.

5. "Егер осылай болса..."

Балалардың біреуі фантастикалық жағдайды ойлап табады, ал басқалары оның шешімін табуы керек. Мысалы:
- егер әр адам труғаннан бастап барлық басқа адамдардың ойлаған ойларын оқуға қабілеті болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер жер бетіндегі адамдардың әрқайсысы өзіне ғана түсінікті тілде ғанасөйлейтін болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер жануарлар тілін адамдар түсіне алатын болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер адамдар құс сияқты ұша алатын болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер оймен барлық өсімдіктер өмірін басқаруға болатын болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер адамдар жер астында өмір сүре алатын болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді?
- егер адамдар су астында өмір сүре алатын болса, онда Жердегі өмір қалай өзгерер еді? т.с.с.
Фантазиялық әңгімелерге үлесін қосқандардың барлығы марапатталынады.

6. "Сиқырлы қалам"

Жаттығуды жүргізу үшін қалам мен қағаз керек. Жүргізуші барлық қатысушыларға жаттығуды орындау шартын түсіндіреді. Ойынға қатысушы қаламды қолына алмастан, оны төрт түрлі бұйрық беріп ("Жоғары!", "Төмен!", "Оңға!", "Солға!" деген бұйрықтар беріледі.) қашықтықтан басқарып отырады. Бұйрық бойынша қалам қағаз бетімен жоғары, төмен, оңға, солға жылжып, сынық сызықтар ретінде із қалдырады. Қаламның барлық қадымдары бірдей болуы керек.

Жаттығуды орындаудың бастапқы кезеңінде ойынға қатысушылар кезекпен бұйрық береді, ал жүргізуші қаламға ол бұйрықтарды орындауға "көмектеседі". барлық қатысушылар ойын ережесін меңгергеніне жүргізушінің көзі жеткеннен соң балаларға тапсырманы қиялымен орындау тапсырылады. Өздерінің ойындағы қаламдарымен көз алдына елестеткен қағазға жорамалдағы сызықтарды түсіру үшін қатысушылар бірінен кейін бірі қаламға бұйрық беріп отырады. Ең бірінші қарапайым фигуралар (квадрат,үшбұрыш т.с.с.) салынады. Кімнің бұйрық беретіні отырған ретімен шеңбер бойынша анықталады.

Ешкім ешкіммен қандай фигура салатыны туралы алдын ала келіспейтіні туралы жүргізуші ойынға қатысып отырған балаларға түсіндіріп береді. Сондықтан қатысушылардың барлығы өзінен бұрынғылардың бұйрықтарын зейін салып тыңдап отыруы керек. Біртіндеп салған фигуралары күрделі бола бастайды.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Бастауыш сынып о?ушыларына арнал?ан тренинг жатты?улары

Автор: Мукатаева Хамида Оралбековна

Дата: 10.01.2016

Номер свидетельства: 274539

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства