kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ша?ын біріктірілген мектептерде ?дебиет саба?ынан ашы? саба?ты? ?лгісі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

 (5-6 ша?ын жина?тал?ан) сыныптар?а ашы? саба?тын жоспары

Саба?ты? та?ырыбы:   М??а?али Ма?атаевты?  ?ле?дері   5 сыныпта , «                                                                                               Мен таулы?пын»,   6  сыныпта  «?айырлы т?н»

Саба?ты? ма?саты:1) Білімділік;  О?ушыларды ?аза?  жырыны? ?ара бурасы атан?ан  М??а?али  Ма?атаевты?  бай шы?армашылы?  д?ниесімен таныстырып, жас буынды поэзия н?рімен сусындату,?ле?деріні? ?зіндік таби?атын саралай отырып, ?згешелігіне к?ніл б?лу,?ле?дерін м?нерлеп жат?а о?у?а да?дыландыру.

2)Дамытушылы?:  О?ушыларды ?здігінен іздену ар?ылы деректермен ж?мыс істеуге баулу с?йлеу тілін дамыту, ?з пікірі эстетикалы? тал?амы бар сауатты о?ушыны  дайындау,логикалы? ойлау ?абілетін, сана – сезімін дамыту.

3) Т?рбиелік;  О?ушыларды болаша??а деген сенімге баулу,Отаншылды??а, ту?ан жерге деген с?йіспеншілікке, адамгершілікке, таби?ат ?семдігін т?сінуге, ?асиетті н?рсені  ?адыр т?ту?а ,а?ын жырларынан ?лгі алу?а т?рбиелеу.

К?рнекілігі;  Интерактивті та?та, презентация, бейне таспадан а?ынны?  ?ле?дері? тындау, ?лестірмелі ??ртішке,а?ын портреті,?осымша кітаптары

Саба?ты? т?рі;  Жа?а білім беру саба?ы.

Саба?ты? ?дісі;   с?ра?-жауап іздендіру, сын т?р?ысынан ойлау стратегиясынын элементтері

Саба?ты? эпиграфы;   «?аза? жырыны? аспанда?ы аз?ана ж?лдыздарды?

Арысынан сені? ж?лдызы?ды біз о?ай танушы едік.

Сені? ж?лдызы?- е? ш??ылалы, е? мейрімді ж?лдыз.»

                                                                                     (Т?манбай Молда?алиев)

                   Саба?ты? барысы:

1.?йымдастыру кезе?і:  О?ушыларды   саба??а  ж?мылдыру, амандасу, т?гендеу, ынталандыру, жа?ымды к??іл-к?й ту?ызу  «Шатты? ше?бері»  тренингісін ?ткізу.6 сыныпты топ?а б?лу, 5 сынып ж?п болып ж?мыс істеу.

 2.?й ж?мысын тексеру;

    5сынып   ?й шы?армасын жазып келген,талдау жина?тау.

6 сыныпта          Б. Со?па?баевты?

 «Мені? атым ?ожа» повесіні? мазм?ны? с?рау; Та?тада

 «Сандар с?йлейді»( ?й тапсырмасы)   1924,15, 1951, 1963,1967   осы сандар нені білдіреді?

Мысалы;      -1  о?ушы.   А?ын  1924 жылы 15 ?азанда Алматы обылысы Нарын?ол ауылында ту?ан.

?ызы?ушылы?ын ояту;  Екі сыныпта ?аламтор желісіне назар аудары?дар,  аудио таспадан а?ынны?  ?ле?дері? тындату; «Ой ?оз?ау стратегиясы».

М??алім балалар?а с?ра? ?ояды.

-Кімні?  ?ле?дерін ты?дадындар?

-М. Ма?атаевты?.

-?ле?дері  не жайында айтыл?ан?

А?ын балалы? ша?ты , Отан, ту?ан ел, таби?ат, хал?ына деген с?йіспеншілікті жырлайды.

Сонымен балалар, екі сыныптада б?гінгі ?тетін  та?ырыбымыз  а?иы? а?ынны? ?ле?деріменен танысамыз.

3. Жа?а саба?;   М??а?али Ма?атаевты? ?ле?дері

5 сыныпты? та?ырыбы

  6 сыныпты? та?ырыбы

«Мен таулы?пын»,

«?айырлы т?н».

 

Екі сынып?а слайд ар?ылы презентациясын к?рсету;К?рген слайдтары бойынша с?ра?- жауап.

6  сынып  о?ушыларын « т?стер бойынша»  топ?а б?лдім.Екі топ ??рылды.

Ба?алау пара?шалары ?лестірілді.Топ жетекшісі та?айындалды.

Топты? аты

?й ж?мысы

Орында?ан тапсырмалары

Жалпы ?пай саны

Балапан

5

4,5        ,5,5

24

?арлы?аш

 

 

 

 

1-топ    А?ынны? ?мірі шы?армашылы?ы  туралы ?ыс?аша баяндау.

2-топ  М?тіннен ?арамен жазыл?ан  ?ле?дерін теріп д?птерге жазу.?р топты? жетекшілері ба?алап отырды.

5 сынып

6 сынып 

5 сынып о?ушылары  « Мен таулы?пын» ?ле?ін м?нерлеп о?у,талдау

6 сынып  Жазбаша ж?мыс д?птерге «?айырлы т?н»?ле?інде мынадай с?здер ( дін аман,ш?йіге, кесел,боз к?рпе) деген с?здер кездеседі оларды д?птерге жазып ма?ынасын ажырату. «Дін аман»деген с?зі я?ни Отанымыз тыныш болсын дегені.

 

5сынып?а тапсырма; Ж?ппен ж?мыс  «Кластер» ??ру.   Постермен ж?мысты та?та?а шы?ып ?ор?ады.   М??а?али ?андай а?ын?

 

 

М??а?али   кім?

 

 

 

 

Сергіту с?ті; Екі сынып?а орта? «?ара жо?а кірпі биі?»  ( ?аламтор?а  ?арап билеу.)  

Ма?ынаны ажырату. Біріккен сынып о?ушыларына тапсырма

 «Инсерт стратегиясы»

Білемін

Білгім келеді

?йрендім

 

 

 

 

-М. Ма?атаев туралы не білесі?дер?

- Не білгілері? келеді?

Екі сыныпта жеке- жеке ?з ойларын орта?а салады, кестені толтырады.

С?ра?:-Балалар, а?ынны? ?ні мен айтылатын ?ле?ін кім біледі?

  Н?р?иса Тілендиевке шы?ар?ан ?ле?і «Есі?е мені ал?айсы?»  5 сынып  о?ушысы  ?абдешов Бейбітті? орында?аны? тындау.

Бекіту.-Сонымен балалар, саба?та кіммен танысты??

   - М. Ма?атаевпен танысты?.

А?ын деп кімді айту?а болады?

?з жанынан ?ле? шы?аратын ?нер иесі.

Ба?алау.6 сынып о?ушылары ба?алау пара?ша?а ?ояды ба?аларын.

?йге тапсырма:  5 сынып?а ?ле?ді жаттау?а.6 сынып ?ле?ді м?нерлеп о?ып,

мазм?нын ?з с?здерімен т?сіндіру

 

                                                               А?ынны? балалы? ша?ы            

 

 

             

А?ынны? ?зі жаз?ан кітаптары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федоров орта мектебі

 

 

 

 

 

 

 М??а?али Ма?атаевты? ?ле?дері

 «Мен таулы?пын», «?айырлы т?н» 

саба? жоспары.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ?ткізген:   ?аза? тілі мен ?дебиет п?ніні? м??алімі

                                                                         Оспанова С?бира М??аш?ызы

 

 

 

 

 

 

                                         Т?сініктеме  хат

Мен, Оспанова С?бира М??аш?ызы осы о?у жылында ша?ын жина?ты біріктірілген  5,6 сыныптарында  ?аза? ?дебиетінен ?ткізген саба?ымны? ?лгісін  ?сынып отырмын.Саба?ты? та?ырыбы:М??а?али Ма?атаевты? ?ле?дері,5 сыныпта «Мен таулы?пын», 6 сыныпта «?айырлы т?н».

Ма?сат екі сынып?ада орта? ??рылды.    Жалпылама  ал?анда  саба?  ?ш ма?сатпен  ?амтылды: дамыту,  ?йрету, т?рбиелеу. Б?л ма?саттар саба? барысында орындалды.Саба?та мынадай к?рнекі ??ралдар ?олданылды: ?аламтор желісінен интер белсенді та?тада ,а?ынны ?з дауысымен айт?ан «аудио таспа», презентация,портреті, ?лестірме кеспелер.Жалпы о?ушылар саны; 5 сыныпта -5( о?ушы),  6 сыныпта ( 6 о?ушы) , Алтыншы сынып о?ушылары? топ?а б?лдім .       .Ал бесінші сынып о?ушылары ж?ппен ж?мыс істеді.

Ша?ын мектептер жылдан жыл?а к?бейіп келе жатыр, жалпы білім беретін мектептерден айырмашылы?ы –о?ушы саныны? азды?ына байланысты бірнеше сыныптарды? біріктіріліп о?ытылуы. Сол себептен де м??алімні? апталы? ж?ктемесіне де ?згерістер енгізіледі. Мен  45минутты?  ішінде екі сыныппен ?атар саба?ты ж?ргіземін.    Біріктірілген 5-6  сыныптары?да  ?аза? ?дебиетінен   ж?ргізген саба?ымды назарлары?ыз?а ?л?ісін ?сынып отырмын.

?дебиет п?ніні? кез келген о?ушыны? ой ?рісін жетілдіруде, оны? рухани ?лемін ке?ейтуде ,адамгершілік ?асиеттерін ,сезімін,тілін дамытуда ерекше орын алатыны с?зсіз. Сонды?тан да ша?ын мектептерде де біріктірілген сыныптарда ?дебиет саба?ыны? ?ызы?ты  ?ткізу мен ?шін ма?ызды.Мазм?ны ??сас та?ырып кіріктіріліп отыр,жа?а та?ырып екі сынып?а орта?  беріліп отыр.

Екі сыныпты? о?ушыларыны?   назарын М??а?али Ма?атаевты?  ?мірі мен шы?армашылы?ына аудару?а м?мкіндік ту?ыздым.Ал біра? кейбір тапсырмалады? мазм?ны ?р тектес болып саналады.

Біріктірілген сыныптар?а  орта? тренинг: «Шатты? ше?бері?», «Ми?а шабыл» жасау, сергіту с?ті, «ИНСЕРТ » т.т б.?діс – т?сілдерді ?олдандым..Саба??а деген ?ызы?ушылы?тары? ояттым. Саба? ?ту барысында  белсенділік  таныт?ан балалар болды. М?ндай саба?тарда ?р баланы? жеке к?з ?арасы ?алыптасып, мол т?жірибе алады, ?рі есінде ?алады. Б?л мен ?шін ?те ма?ызды болып есептеледі. Саба? ?ту барысында жетістіктерге ?ол жеткізген жетістіктерім: Берілген тапсырманы т?сініп орындай алды. ?ойыл?ан с?ра?тар?а толы? жауап беруге тырысты. Саба?та ?стінде балаларды? ?зін- ?зі ?стау м?дениеті ?те жо?ары болды.

Просмотр содержимого документа
«Ша?ын біріктірілген мектептерде ?дебиет саба?ынан ашы? саба?ты? ?лгісі. »

Қостанай обылысы Ұзынкөл ауданы,Федоров орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Оспанова Сабира Мұқашқызының шағын жинақталған 5-6 сыныпқа берген ашық сабағы.

(5-6 шағын жинақталған) сыныптарға ашық сабақтын жоспары

Сабақтың тақырыбы: Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері 5 сыныпта , « Мен таулықпын», 6 сыныпта «Қайырлы түн»

Сабақтың мақсаты:1) Білімділік; Оқушыларды қазақ жырының қара бурасы атанған Мұқағали Мақатаевтың бай шығармашылық дүниесімен таныстырып, жас буынды поэзия нәрімен сусындату,өлеңдерінің өзіндік табиғатын саралай отырып, өзгешелігіне көніл бөлу,өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқуға дағдыландыру.

2)Дамытушылық: Оқушыларды өздігінен іздену арқылы деректермен жұмыс істеуге баулу сөйлеу тілін дамыту, өз пікірі эстетикалық талғамы бар сауатты оқушыны дайындау,логикалық ойлау қабілетін, сана – сезімін дамыту.

3) Тәрбиелік; Оқушыларды болашаққа деген сенімге баулу,Отаншылдыққа, туған жерге деген сүйіспеншілікке, адамгершілікке, табиғат әсемдігін түсінуге, қасиетті нәрсені қадыр тұтуға ,ақын жырларынан үлгі алуға тәрбиелеу.

Көрнекілігі; Интерактивті тақта, презентация, бейне таспадан ақынның өлеңдерің тындау, үлестірмелі қәртішке,ақын портреті,қосымша кітаптары

Сабақтың түрі; Жаңа білім беру сабағы.

Сабақтың әдісі; сұрақ-жауап іздендіру, сын тұрғысынан ойлау стратегиясынын элементтері

Сабақтың эпиграфы; «Қазақ жырының аспандағы азғана жұлдыздардың

Арысынан сенің жұлдызыңды біз оңай танушы едік.

Сенің жұлдызың- ең шұғылалы, ең мейрімді жұлдыз.»

(Тұманбай Молдағалиев)

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңі: Оқушыларды сабаққа жұмылдыру, амандасу, түгендеу, ынталандыру, жағымды көңіл-күй туғызу «Шаттық шеңбері» тренингісін өткізу.6 сыныпты топқа бөлу, 5 сынып жұп болып жұмыс істеу.

2.Үй жұмысын тексеру;

5сынып Үй шығармасын жазып келген,талдау жинақтау.

6 сыныпта Б. Соқпақбаевтың

«Менің атым Қожа» повесінің мазмұның сұрау; Тақтада

«Сандар сөйлейді»( үй тапсырмасы) 1924,15, 1951, 1963,1967 осы сандар нені білдіреді?

Мысалы; -1 оқушы. Ақын 1924 жылы 15 қазанда Алматы обылысы Нарынқол ауылында туған.

Қызығушылығын ояту; Екі сыныпта ғаламтор желісіне назар аударыңдар, аудио таспадан ақынның өлеңдерің тындату; «Ой қозғау стратегиясы».

Мұғалім балаларға сұрақ қояды.

-Кімнің өлеңдерін тыңдадындар?

-М. Мақатаевтың.

-Өлеңдері не жайында айтылған?

Ақын балалық шақты , Отан, туған ел, табиғат, халқына деген сүйіспеншілікті жырлайды.

Сонымен балалар, екі сыныптада бүгінгі өтетін тақырыбымыз ақиық ақынның өлеңдеріменен танысамыз.

3. Жаңа сабақ; Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері

5 сыныптың тақырыбы

6 сыныптың тақырыбы

«Мен таулықпын»,

«Қайырлы түн».Екі сыныпқа слайд арқылы презентациясын көрсету;Көрген слайдтары бойынша сұрақ- жауап.

6 сынып оқушыларын « түстер бойынша» топқа бөлдім.Екі топ құрылды.

Бағалау парақшалары үлестірілді.Топ жетекшісі тағайындалды.

Топтың аты

Үй жұмысы

Орындаған тапсырмалары

Жалпы ұпай саны

Балапан

5

4,5 ,5,5

24

Қарлығаш


1-топ Ақынның өмірі шығармашылығы туралы қысқаша баяндау.

2-топ Мәтіннен қарамен жазылған өлеңдерін теріп дәптерге жазу.Әр топтың жетекшілері бағалап отырды.

5 сынып

6 сынып

5 сынып оқушылары « Мен таулықпын» өлеңін мәнерлеп оқу,талдау

6 сынып Жазбаша жұмыс дәптерге «Қайырлы түн»өлеңінде мынадай сөздер ( дін аман,шәйіге, кесел,боз көрпе) деген сөздер кездеседі оларды дәптерге жазып мағынасын ажырату. «Дін аман»деген сөзі яғни Отанымыз тыныш болсын дегені.5сыныпқа тапсырма; Жұппен жұмыс «Кластер» құру. Постермен жұмысты тақтаға шығып қорғады. Мұқағали қандай ақын?

Мұқағали кім?Сергіту сәті; Екі сыныпқа ортақ «Қара жоға кірпі биің» ( ғаламторға қарап билеу.)

Мағынаны ажырату. Біріккен сынып оқушыларына тапсырма

«Инсерт стратегиясы»

Білемін

Білгім келеді

Үйрендім


-М. Мақатаев туралы не білесіңдер?

- Не білгілерің келеді?

Екі сыныпта жеке- жеке өз ойларын ортаға салады, кестені толтырады.

Сұрақ:-Балалар, ақынның әні мен айтылатын өлеңін кім біледі?

Нұрғиса Тілендиевке шығарған өлеңі «Есіңе мені алғайсың» 5 сынып оқушысы Қабдешов Бейбіттің орындағаның тындау.

Бекіту.-Сонымен балалар, сабақта кіммен таныстық?

- М. Мақатаевпен таныстық.

Ақын деп кімді айтуға болады?

Өз жанынан өлең шығаратын өнер иесі.

Бағалау.6 сынып оқушылары бағалау парақшаға қояды бағаларын.

Үйге тапсырма: 5 сыныпқа өлеңді жаттауға.6 сынып өлеңді мәнерлеп оқып,

мазмұнын өз сөздерімен түсіндіру

Ақынның балалық шағы

Ақынның өзі жазған кітаптарыФедоров орта мектебіМұқағали Мақатаевтың өлеңдері

«Мен таулықпын», «Қайырлы түн»

сабақ жоспары.

Өткізген: қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Оспанова Сәбира Мұқашқызы

Түсініктеме хат

Мен, Оспанова Сәбира Мұқашқызы осы оқу жылында шағын жинақты біріктірілген 5,6 сыныптарында қазақ әдебиетінен өткізген сабағымның үлгісін ұсынып отырмын.Сабақтың тақырыбы:Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері,5 сыныпта «Мен таулықпын», 6 сыныпта «Қайырлы түн».

Мақсат екі сыныпқада ортақ құрылды. Жалпылама алғанда сабақ үш мақсатпен қамтылды: дамыту, үйрету, тәрбиелеу. Бұл мақсаттар сабақ барысында орындалды.Сабақта мынадай көрнекі құралдар қолданылды: Ғаламтор желісінен интер белсенді тақтада ,ақынны өз дауысымен айтқан «аудио таспа», презентация,портреті, үлестірме кеспелер.Жалпы оқушылар саны; 5 сыныпта -5( оқушы), 6 сыныпта ( 6 оқушы) , Алтыншы сынып оқушыларың топқа бөлдім . .Ал бесінші сынып оқушылары жұппен жұмыс істеді.

Шағын мектептер жылдан жылға көбейіп келе жатыр, жалпы білім беретін мектептерден айырмашылығы –оқушы санының аздығына байланысты бірнеше сыныптардың біріктіріліп оқытылуы. Сол себептен де мұғалімнің апталық жүктемесіне де өзгерістер енгізіледі. Мен 45минуттың ішінде екі сыныппен қатар сабақты жүргіземін. Біріктірілген 5-6 сыныптарыңда қазақ әдебиетінен жүргізген сабағымды назарларыңызға үлғісін ұсынып отырмын.

Әдебиет пәнінің кез келген оқушының ой өрісін жетілдіруде, оның рухани әлемін кеңейтуде ,адамгершілік қасиеттерін ,сезімін,тілін дамытуда ерекше орын алатыны сөзсіз. Сондықтан да шағын мектептерде де біріктірілген сыныптарда әдебиет сабағының қызықты өткізу мен үшін маңызды.Мазмұны ұқсас тақырып кіріктіріліп отыр,жаңа тақырып екі сыныпқа ортақ беріліп отыр.

Екі сыныптың оқушыларының назарын Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына аударуға мүмкіндік туғыздым.Ал бірақ кейбір тапсырмаладың мазмұны әр тектес болып саналады.

Біріктірілген сыныптарға ортақ тренинг: «Шаттық шеңберің», «Миға шабыл» жасау, сергіту сәті, «ИНСЕРТ » т.т б.әдіс – тәсілдерді қолдандым..Сабаққа деген қызығушылықтарың ояттым. Сабақ өту барысында белсенділік танытқан балалар болды. Мұндай сабақтарда әр баланың жеке көз қарасы қалыптасып, мол тәжірибе алады, әрі есінде қалады. Бұл мен үшін өте маңызды болып есептеледі. Сабақ өту барысында жетістіктерге қол жеткізген жетістіктерім: Берілген тапсырманы түсініп орындай алды. Қойылған сұрақтарға толық жауап беруге тырысты. Сабақта үстінде балалардың өзін- өзі ұстау мәдениеті өте жоғары болды.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ша?ын біріктірілген мектептерде ?дебиет саба?ынан ашы? саба?ты? ?лгісі.

Автор: Оспанова Сабира Мукашевна

Дата: 02.12.2014

Номер свидетельства: 138355

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства