kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Мені? ?аза?станым

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Н?тиже саба?. Мені? ?аза?станым Саба?ты? ма?саты: Білімділік: О?ушылармен ?аза?стан туралы, ?аза?стан жері, таби?аты, ?ндіріс орындары, ?алалары, мерекелері туралы с?хбаттасу. Модуль бойынша ал?ан білімдерін тексеру Дамытушылы?: Ойлау, есте са?тау ?абілеттерін дамыту; ?аза? тілінде ??гімелесуге, ауызекі с?йлеуге ?йрету; Т?рбиелік: Отанын с?юге т?рбиелеу; Саба?ты? т?рі: аралас саба? О?ытуды? ?дістері: ??гімелеу, с?ра? –жауап, талдау, с?йлесу, ты?далым Саба?ты? к?рнекілігі: с?ра?тар, ?р т?рлі ?лестірмелі карточкалар Саба?ты? п?наралы? байланысы: орыс тілі І.?йымдастыру кезе?і -С?леметсі?дер ме, о?ушылар! Б?гінгі саба?ымыз?а ?ош келді?іздер! -Сыныпта кім кезекші? -Сыныпта мен кезекшімін. ?азір ?аза? тілі саба?ы. Сыныпта о?ушылар т?гел.-Б?гін нешесі? -?азір ?андай жыл мезгілі? -Б?гін ауа-райы ?андай? - Мен сендерді к?ргеніме ?уаныштымын. ІІ. ?й тапсырмасын с?рау Саба?ты? ма?сатымен таныстыру -Балалар, б?гін н?тиже саба?. Біз «Мені? елім- ?аза?стан» модулін ая?тады?. Б?гін біз саба?та осы модуль бойынша ал?ан білімдері?ді тексереміз. Біз б?гін сендермен ?аза?станны? тамаша таби?атына саяхат?а шы?амыз. ?аза?станда ?демі, аспанмен талас?ан таулар к?п. Б?гін біз биік тау?а шы?амыз. Тау?а шы?у?а бізді? біліміміз к?мектеседі. Тау?а шы?у ?шін бізге ?р т?рлі тамсырмаларды орындауымыз керек. Егер тапсырмаларды д?рыс орындаса?, тауды? басына шы?ып,?аза?станны? ?демі таби?атын тамашалаймыз. Іске- с?т. Саба?та біз с?здерді ?айталаймыз, с?здерден с?з тіркесін, с?з тіркесінен с?йлем, с?йлемнен с?раулы с?йлем ??растырып, с?хбаттасамыз, с?йлемдерден м?тін ??растырып, саба?ты? со?ында ?аза?ша ??гімелесеміз. ?р тапсырма 5 баллмен ба?аланады. ІІІ. Н?тиже саба? 1-тапсырма.С?здерді аудары?дар. (5 с?зді д?рыс аударса 5 балл, 4 с?зді д?рыс аударса 4 балл ) 2- тапсырма. С?з тіркестерімен ж?мыс. Карточкада жазыл?ан с?з тіркестерінен ?атені табу. (Т?уелдік жал?ауын ?айталаймыз). Сызы?шамен д?рыс жауабын табу Мысалы: ?атесін тап Мені? ?аласы Сені? ?ала?ыз Сізді? ?алам Оны? ?ала? (б?л тапсырма?а 4 балл, та?тада?ы бір с?з тіркесімен та?ы 1 балл, барлы?ы 5 балл) Мемлекеттік мерекелер. ?аза?станда ?андай мерекелер бар? 16 желто?сан- Т?уелсіздік к?ні. 1 ?а?тар- Жа?а жыл. 8 наурыз- Халы?аралы? ?йелдер к?ні. 22 наурыз- Наурыз мерекесі. 1 мамыр- ?аза?стан хал?ыны? бірлігі к?ні. 9 мамыр- Же?іс к?ні. 4 маусым-?аза?стан Республикасыны? р?міздер к?ні. 30 тамыз- ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы к?ні 3- тапсырма. Ж?пты? ж?мыс. С?ра?тар?а жауап беру. С?хбат ??растыру 1.Бізді? еліміз ?андай? Бізді? елімізде барлы? халы?тар ?алай ?мір с?реді? Елімізді? балалары ?андай? ?аза?стан кімні? Отаны? Сен ?ай ?алада т?расы?? 2.?аза?станны? жері ?андай? ?аза?станны? жерінде не мол? Алматыда не ?седі? О?т?стікте не ?седі? ?ызылордада не ?седі? 3.Сен ?з елі?ді ма?тан етесі? бе? ?аза?станда ?зендер к?п пе? ?аза?станда?ы е? суы мол ?зен ?ай ?зен? Бізді? еліміз ?андай? ?аза?станда таулар бар ма? 4. ?аза?станны? Елордасы ?ай ?ала? Астана ?ай ?зенні? жа?алауында орналас?ан? ?аза?станда неше астана болды? ?аза?станда ?анша ?лт ?кілдері бар? Таби?ат ?андай ?азына? Сергіту с?ті 4- тапсырма. Тестпен ж?мыс. (?БТ-ге дайынды?) 5- тапсырма. Мына та?ырыптар бойынша 3-4 с?йлем ауызша ??гімелеп бер. Мені? Отаным Мені? Республикам ?аза?станны? таби?аты ?аза?станны? р?міздері Мені? ?алам ?аза?станны? мерекелері Астана ?аза?стан астаналары 6- тапсырма. С?йлемдерді аудару. (?осымша тапсырма) Бізді? еліміз бай ?рі ?уатты. М?нда барлы? халы? еркін ?мір с?реді. Бізді? елімізді? балалары ба?ытты. ?аза?станда ?демі жерлер к?п. Бізді? Отанымыз- ?аза?стан. Республикамыз ?лкен. Таби?аты тамаша. Жері ке? ?рі бай. ?аза?стан жерінде к?мір, м?най, темір, алтын, мыс мол. Алматыда алма ?седі. О?т?стікте а? ма?та ?седі. ?ызылордада к?ріш ?седі. Мен ?з елімді ма?тан етемін. ?аза?стан Республикасы- Еуразия ??рлы?ында?ы мемлекет. Республикада 131 ?лт ?кілдері т?рады. ?аза?станны? таби?аты бай. Таби?ат дегеніміз ш?п, орман, ?зен, к?л, тау. Таби?ат- асыл ?азына. ?аза?станда ?зендер к?п. ?аза?станда?ы е? суы мол ?зен- Ертіс. Т?уелсіз ?аза?станны? астанасы- Астана ?аласы. Ол Есіл ?зеніні? жа?алауында орналас?ан. ?аланы? негізі 1832 жылы ?алан?ан. ?ала б?рын А?мола деп атал?ан. 1998 жылы А?мола атауы Астана болып ?згертілді. ?аза?станда 4 астана болды. Бірінші астана-Орынбор Екінші астана- ?ызылорда. ?шінші астана- Алматы. Т?ртінші астана-Астана. Шы?ыс ?аза?станны? орталы?ы -?скемен. Мен ?скеменде т?рамын. ?скеменде ескерткіштер, саяба?тар, ?она??йлер бар. Мен ?з ?аламды жа?сы к?ремін. І?. Бекіту С?ра?- жауап Жа?сы, балалар! Біз барлы? тапсырмаларды орындады?. Енді та?та?а ?арайы?. Біз тау?а ?иналмай тез шы?ты?. О?ан бізді? біліміміз к?мектесті. Енді біз тауды? басынан ?аза?станны? таби?атын тамашалай аламыз. Енді біз г?л терсек ?алай болады. ?.Саба? ?орытындысы Сендерге саба? ?наса тауды? етегіне ?ызыл г?л, ?намаса к?к г?л жапсырамыз. VI. О?ушыларды ба?алау. Б?гінгі саба? сендерді? ойлары?нан шы?ты деп ойлаймын.Саба? ?орытындысы бойынша мына о?ушылар?а ба?а ?оямын. Саба?ты? та?ырыбы: Н?тиже саба?. Мені? ?аза?станым Саба?ты? ма?саты: Білімділік: О?ушылармен ?аза?стан туралы, ?аза?стан жері, таби?аты, ?ндіріс орындары, ?алалары, мерекелері туралы с?хбаттасу. Модуль бойынша ал?ан білімдерін тексеру Дамытушылы?: Ойлау, есте са?тау ?абілеттерін дамыту; ?аза? тілінде ??гімелесуге, ауызекі с?йлеуге ?йрету; Т?рбиелік: Отанын с?юге т?рбиелеу; Саба?ты? т?рі: аралас саба? О?ытуды? ?дістері: ??гімелеу, с?ра? –жауап, талдау, с?йлесу, ты?далым Саба?ты? к?рнекілігі: с?ра?тар, ?р т?рлі ?лестірмелі карточкалар Саба?ты? п?наралы? байланысы: орыс тілі І.?йымдастыру кезе?і -С?леметсі?дер ме, о?ушылар! Б?гінгі саба?ымыз?а ?ош келді?іздер! -Сыныпта кім кезекші? -Сыныпта мен кезекшімін. ?азір ?аза? тілі саба?ы. Сыныпта о?ушылар т?гел.-Б?гін нешесі? -?азір ?андай жыл мезгілі? -Б?гін ауа-райы ?андай? - Мен сендерді к?ргеніме ?уаныштымын. ІІ. ?й тапсырмасын с?рау Саба?ты? ма?сатымен таныстыру -Балалар, б?гін н?тиже саба?. Біз «Мені? елім- ?аза?стан» модулін ая?тады?. Б?гін біз саба?та осы модуль бойынша ал?ан білімдері?ді тексереміз. Біз б?гін сендермен ?аза?станны? тамаша таби?атына саяхат?а шы?амыз. ?аза?станда ?демі, аспанмен талас?ан таулар к?п. Б?гін біз биік тау?а шы?амыз. Тау?а шы?у?а бізді? біліміміз к?мектеседі. Тау?а шы?у ?шін бізге ?р т?рлі тамсырмаларды орындауымыз керек. Егер тапсырмаларды д?рыс орындаса?, тауды? басына шы?ып,?аза?станны? ?демі таби?атын тамашалаймыз. Іске- с?т. Саба?та біз с?здерді ?айталаймыз, с?здерден с?з тіркесін, с?з тіркесінен с?йлем, с?йлемнен с?раулы с?йлем ??растырып, с?хбаттасамыз, с?йлемдерден м?тін ??растырып, саба?ты? со?ында ?аза?ша ??гімелесеміз. ?р тапсырма 5 баллмен ба?аланады. ІІІ. Н?тиже саба? 1-тапсырма.С?здерді аудары?дар. (5 с?зді д?рыс аударса 5 балл, 4 с?зді д?рыс аударса 4 балл ) 2- тапсырма. С?з тіркестерімен ж?мыс. Карточкада жазыл?ан с?з тіркестерінен ?атені табу. (Т?уелдік жал?ауын ?айталаймыз). Сызы?шамен д?рыс жауабын табу Мысалы: ?атесін тап Мені? ?аласы Сені? ?ала?ыз Сізді? ?алам Оны? ?ала? (б?л тапсырма?а 4 балл, та?тада?ы бір с?з тіркесімен та?ы 1 балл, барлы?ы 5 балл) Мемлекеттік мерекелер. ?аза?станда ?андай мерекелер бар? 16 желто?сан- Т?уелсіздік к?ні. 1 ?а?тар- Жа?а жыл. 8 наурыз- Халы?аралы? ?йелдер к?ні. 22 наурыз- Наурыз мерекесі. 1 мамыр- ?аза?стан хал?ыны? бірлігі к?ні. 9 мамыр- Же?іс к?ні. 4 маусым-?аза?стан Республикасыны? р?міздер к?ні. 30 тамыз- ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы к?ні 3- тапсырма. Ж?пты? ж?мыс. С?ра?тар?а жауап беру. С?хбат ??растыру 1.Бізді? еліміз ?андай? Бізді? елімізде барлы? халы?тар ?алай ?мір с?реді? Елімізді? балалары ?андай? ?аза?стан кімні? Отаны? Сен ?ай ?алада т?расы?? 2.?аза?станны? жері ?андай? ?аза?станны? жерінде не мол? Алматыда не ?седі? О?т?стікте не ?седі? ?ызылордада не ?седі? 3.Сен ?з елі?ді ма?тан етесі? бе? ?аза?станда ?зендер к?п пе? ?аза?станда?ы е? суы мол ?зен ?ай ?зен? Бізді? еліміз ?андай? ?аза?станда таулар бар ма? 4. ?аза?станны? Елордасы ?ай ?ала? Астана ?ай ?зенні? жа?алауында орналас?ан? ?аза?станда неше астана болды? ?аза?станда ?анша ?лт ?кілдері бар? Таби?ат ?андай ?азына? Сергіту с?ті 4- тапсырма. Тестпен ж?мыс. (?БТ-ге дайынды?) 5- тапсырма. Мына та?ырыптар бойынша 3-4 с?йлем ауызша ??гімелеп бер. Мені? Отаным Мені? Республикам ?аза?станны? таби?аты ?аза?станны? р?міздері Мені? ?алам ?аза?станны? мерекелері Астана ?аза?стан астаналары 6- тапсырма. С?йлемдерді аудару. (?осымша тапсырма) Бізді? еліміз бай ?рі ?уатты. М?нда барлы? халы? еркін ?мір с?реді. Бізді? елімізді? балалары ба?ытты. ?аза?станда ?демі жерлер к?п. Бізді? Отанымыз- ?аза?стан. Республикамыз ?лкен. Таби?аты тамаша. Жері ке? ?рі бай. ?аза?стан жерінде к?мір, м?най, темір, алтын, мыс мол. Алматыда алма ?седі. О?т?стікте а? ма?та ?седі. ?ызылордада к?ріш ?седі. Мен ?з елімді ма?тан етемін. ?аза?стан Республикасы- Еуразия ??рлы?ында?ы мемлекет. Республикада 131 ?лт ?кілдері т?рады. ?аза?станны? таби?аты бай. Таби?ат дегеніміз ш?п, орман, ?зен, к?л, тау. Таби?ат- асыл ?азына. ?аза?станда ?зендер к?п. ?аза?станда?ы е? суы мол ?зен- Ертіс. Т?уелсіз ?аза?станны? астанасы- Астана ?аласы. Ол Есіл ?зеніні? жа?алауында орналас?ан. ?аланы? негізі 1832 жылы ?алан?ан. ?ала б?рын А?мола деп атал?ан. 1998 жылы А?мола атауы Астана болып ?згертілді. ?аза?станда 4 астана болды. Бірінші астана-Орынбор Екінші астана- ?ызылорда. ?шінші астана- Алматы. Т?ртінші астана-Астана. Шы?ыс ?аза?станны? орталы?ы -?скемен. Мен ?скеменде т?рамын. ?скеменде ескерткіштер, саяба?тар, ?она??йлер бар. Мен ?з ?аламды жа?сы к?ремін. І?. Бекіту С?ра?- жауап Жа?сы, балалар! Біз барлы? тапсырмаларды орындады?. Енді та?та?а ?арайы?. Біз тау?а ?иналмай тез шы?ты?. О?ан бізді? біліміміз к?мектесті. Енді біз тауды? басынан ?аза?станны? таби?атын тамашалай аламыз. Енді біз г?л терсек ?алай болады. ?.Саба? ?орытындысы Сендерге саба? ?наса тауды? етегіне ?ызыл г?л, ?намаса к?к г?л жапсырамыз. VI. О?ушыларды ба?алау. Б?гінгі саба? сендерді? ойлары?нан шы?ты деп ойлаймын.Саба? ?орытындысы бойынша мына о?ушылар?а ба?а ?оямын.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Мені? ?аза?станым»


Сабақтың тақырыбы: Нәтиже сабақ. Менің Қазақстаным

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушылармен Қазақстан туралы, Қазақстан жері, табиғаты, өндіріс орындары, қалалары, мерекелері туралы сұхбаттасу. Модуль бойынша алған білімдерін тексеру

Дамытушылық: Ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту; қазақ тілінде әңгімелесуге, ауызекі сөйлеуге үйрету;

Тәрбиелік: Отанын сүюге тәрбиелеу;
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Оқытудың әдістері: әңгімелеу, сұрақ –жауап, талдау, сөйлесу, тыңдалым

Сабақтың көрнекілігі: сұрақтар, әр түрлі үлестірмелі карточкалар

Сабақтың пәнаралық байланысы: орыс тілі

І .Ұйымдастыру кезеңі

-Сәлеметсіңдер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер!

-Сыныпта кім кезекші? -Сыныпта мен кезекшімін. Қазір қазақ тілі сабағы. Сыныпта оқушылар түгел.-Бүгін нешесі? -Қазір қандай жыл мезгілі? -Бүгін ауа-райы қандай?

- Мен сендерді көргеніме қуаныштымын.

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

Сабақтың мақсатымен таныстыру

-Балалар, бүгін нәтиже сабақ. Біз «Менің елім- Қазақстан» модулін аяқтадық. Бүгін біз сабақта осы модуль бойынша алған білімдеріңді тексереміз. Біз бүгін сендермен Қазақстанның тамаша табиғатына саяхатқа шығамыз. Қазақстанда әдемі, аспанмен таласқан таулар көп. Бүгін біз биік тауға шығамыз. Тауға шығуға біздің біліміміз көмектеседі. Тауға шығу үшін бізге әр түрлі тамсырмаларды орындауымыз керек. Егер тапсырмаларды дұрыс орындасақ, таудың басына шығып,Қазақстанның әдемі табиғатын тамашалаймыз. Іске- сәт. Сабақта біз сөздерді қайталаймыз, сөздерден сөз тіркесін, сөз тіркесінен сөйлем, сөйлемнен сұраулы сөйлем құрастырып, сұхбаттасамыз, сөйлемдерден мәтін құрастырып, сабақтың соңында қазақша әңгімелесеміз. Әр тапсырма 5 баллмен бағаланады.

ІІІ. Нәтиже сабақ

1-тапсырма.Сөздерді аударыңдар. (5 сөзді дұрыс аударса 5 балл, 4 сөзді дұрыс аударса 4 балл )

2- тапсырма. Сөз тіркестерімен жұмыс. Карточкада жазылған сөз тіркестерінен қатені табу. (Тәуелдік жалғауын қайталаймыз). Сызықшамен дұрыс жауабын табу

Мысалы:

Қатесін тап

Менің қаласы

Сенің қалаңыз

Сіздің қалам

Оның қалаң (бұл тапсырмаға 4 балл, тақтадағы бір сөз тіркесімен тағы 1 балл, барлығы 5 балл)

Мемлекеттік мерекелер. Қазақстанда қандай мерекелер бар?

16 желтоқсан- Тәуелсіздік күні.

1 қаңтар- Жаңа жыл.

8 наурыз- Халықаралық әйелдер күні.

22 наурыз- Наурыз мерекесі.

1 мамыр- Қазақстан халқының бірлігі күні.

9 мамыр- Жеңіс күні.

4 маусым-Қазақстан Республикасының рәміздер күні.

30 тамыз- Қазақстан Республикасының Конституциясы күні

3- тапсырма. Жұптық жұмыс. Сұрақтарға жауап беру. Сұхбат құрастыру

1.Біздің еліміз қандай?

Біздің елімізде барлық халықтар қалай өмір сүреді?

Еліміздің балалары қандай?

Қазақстан кімнің Отаны?

Сен қай қалада тұрасың?

2.Қазақстанның жері қандай?

Қазақстанның жерінде не мол?

Алматыда не өседі?

Оңтүстікте не өседі?

Қызылордада не өседі?

3.Сен өз еліңді мақтан етесің бе?

Қазақстанда өзендер көп пе?

Қазақстандағы ең суы мол өзен қай өзен?

Біздің еліміз қандай?

Қазақстанда таулар бар ма?

4. Қазақстанның Елордасы қай қала?

Астана қай өзеннің жағалауында орналасқан?

Қазақстанда неше астана болды?

Қазақстанда қанша ұлт өкілдері бар?

Табиғат қандай қазына?

Сергіту сәті

4- тапсырма. Тестпен жұмыс. (ҰБТ-ге дайындық)

5- тапсырма. Мына тақырыптар бойынша 3-4 сөйлем ауызша әңгімелеп бер.

Менің Отаным

Менің Республикам

Қазақстанның табиғаты

Қазақстанның рәміздері

Менің қалам

Қазақстанның мерекелері

Астана

Қазақстан астаналары

6- тапсырма. Сөйлемдерді аудару. (Қосымша тапсырма)

Біздің еліміз бай әрі қуатты.

Мұнда барлық халық еркін өмір сүреді.

Біздің еліміздің балалары бақытты.

Қазақстанда әдемі жерлер көп.

Біздің Отанымыз- Қазақстан.

Республикамыз үлкен.

Табиғаты тамаша.

Жері кең әрі бай.

Қазақстан жерінде көмір, мұнай, темір, алтын, мыс мол.

Алматыда алма өседі.

Оңтүстікте ақ мақта өседі.

Қызылордада күріш өседі.

Мен өз елімді мақтан етемін.

Қазақстан Республикасы- Еуразия құрлығындағы мемлекет.

Республикада 131 ұлт өкілдері тұрады.

Қазақстанның табиғаты бай.

Табиғат дегеніміз шөп, орман, өзен, көл, тау.

Табиғат- асыл қазына.

Қазақстанда өзендер көп.

Қазақстандағы ең суы мол өзен- Ертіс.

Тәуелсіз Қазақстанның астанасы- Астана қаласы.

Ол Есіл өзенінің жағалауында орналасқан.

Қаланың негізі 1832 жылы қаланған.

Қала бұрын Ақмола деп аталған.

1998 жылы Ақмола атауы Астана болып өзгертілді.

Қазақстанда 4 астана болды.

Бірінші астана-Орынбор

Екінші астана- Қызылорда.

Үшінші астана- Алматы.

Төртінші астана-Астана.

Шығыс Қазақстанның орталығы -Өскемен.

Мен Өскеменде тұрамын.

Өскеменде ескерткіштер, саябақтар, қонақүйлер бар.

Мен өз қаламды жақсы көремін.

ІҮ. Бекіту Сұрақ- жауап

Жақсы, балалар! Біз барлық тапсырмаларды орындадық. Енді тақтаға қарайық. Біз тауға қиналмай тез шықтық. Оған біздің біліміміз көмектесті. Енді біз таудың басынан Қазақстанның табиғатын тамашалай аламыз. Енді біз гүл терсек қалай болады...

Ү.Сабақ қорытындысы

Сендерге сабақ ұнаса таудың етегіне қызыл гүл, ұнамаса көк гүл жапсырамыз.


VI. Оқушыларды бағалау. Бүгінгі сабақ сендердің ойларыңнан шықты деп ойлаймын .Сабақ қорытындысы бойынша мына оқушыларға баға қоямын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: Мені? ?аза?станым

Автор: Кабылова Айжан Сагатбековна

Дата: 09.12.2015

Номер свидетельства: 264267

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства