kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: "Электртехникалы? материалдар"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? жоспары.

Саба?ты? та?ырыбы: Электртехникалы? материалдар.

Топ: №142 ІІ курс

Маманды?ы: «Электрожабды?тар?а ?ызмет к?рсетуші электромонтер»

Саба?ты? ма?саты: Та?да?ан маманды?тарымен техника?а с?йіспеншілікпен, жауапкершілікпен, е?бекке ??рметпен ?арау?а т?рбиелеу; о?ушыларды? д?рыс да?ды ?алыптастыруын  к?здеу, теориялы?  білімін практикада  ?олдану ?абілеттерін дамыту;

О?у ?ндірістік ж?мыстар?а ?ажетті ??рал-жабды?тар:

Саба? барысы:

І. ?йымдастыру б?лімі   8.30 -8.35

   -  О?ушыларды? саба??а ?атысуы мен ??ралдарын тексеру;

   -  Лабораториялы? саба??а сай киімдерін тексеру;

   -  Топ?а б?ліп саба??а зейін аудару;

ІІ. Кіріспе н?с?ау 8.40 -9.15

 • Саба?ты? та?ырыбы ж?не  ма?сатын таныстыру;
 • Теориядан ?ткен саба?ты о?ушыларды? есіне салу,с?ра?тар кою;

1. Сым дегеніміз не?

Ж: о?шаулан?ан,т?сеу (прокладка) жа?дайына байланысты сырт?ы ?абы?ы орал?ан немесе то?ыл?ан бір немесе одан да к?п тарма?тардан т?ратын кабелдікб?йымды айтамыз.

2. Кабельдер мен сымдар электр энергиясында не ?шін ?олданылады?

Ж: кабельдер мен сымдар электр энергиясын беру ж?не тарату,сонымен ?атар электр ?ондыр?ыларыны?  элементтерін бір-біріне жал?астыру ?шін ?олданылады.

3. Кабельдер ??рылысына с?йкес ?андай белгілермен белгіленеді?                                    Ж: С – ?ор?асын,  А – алюминий,  Н – жанбаймын  резе?ке,  В – поливинилхлорид,

 Б – ?ор?аушы  ?абы?,  Л –таспалы сауыт,  П –жалпа? сымды сауыт,   Г (гладкий – та?ыр )

 • Техникалы? ?ауіпсіздік ережелерін еске т?сіру;

Жа?а саба?

Электртехникалы? материалдар арнайы материалдар болып табылады, олардан электрлік машиналарды, аппараттарды, ??ралдарды ж?не электр??ралдарды? ж?не электро?ондыр?ыларды? бас?а элементтерін жасайды.

Электртехникалы? материалдарды былайша б?леді:

 1. Электризоляциялы? (диэлектриктер)
 2. ?ткізгіштер
 3. Жартылай ?ткізгіштер
 4. Магнитті материалдар

Рационалды та?дау барысында электртехникалы? материалдарды аз габаритті электр??ралдарды жасау?а болады.

Шамалар к?мегімен материалдарды? ?асиеттерін ба?алауды сипаттамалар (параметрлер ) деп атайды. Электртехникалы? материалды? ?асиеттерін толы? ба?алау ?шін мыналарды білу ?ажет.

 1. Механикалы? сипаттамалар
 2. Жылулы? сипаттамалар
 3. Физикалы?-химиялы? сипаттамалар
 4. Магнитті материалдарда- магниттік сипаттамалар, ол оларды? магниттік ?асиеттерін ба?алау?а м?мкіндік береді.

Материалды? негізгі механикалы? сипаттамалары мыналар болып табылады:

 1. Созылу барысында?ы б?зушы кернеу;
 2. Сы?ылу барысында?ы б?зушы кернеу;
 3. Статикалы? иілу барысында?ы б?зушы кернеу;
 4. Со??ы т?т?ырлы?ы.

Созылу барысында?ы б?зушы кернеу. Б?л сипаттаманы ала? ?имасы бойынша созылу к?шін те?дей таратуды ?амтамасыз ететін ?лгілермен аны?тайды. Созылу к?шін ?лгіні? б?ліну кезе?іне дейінгі белгілі жылдамды?пен к?бейтеді. Б?л сипаттаманы созылу барысында?ы материалды? беріктік шегі деп атайды.

Сы?ылу барысында?ы б?зушы кернеу (сы?ылу барысында?ы беріктік шегі). Б?л сипаттаманы цилиндр немесе текше пішіндегі ?лгілерде аны?тайды. ?лгіні сыналатын престі? болат та?тайшалары арасына орналастырады.

Статикалы? иілу барысында?ы материалды? б?зушы кернеу (материалды? статикалы? иілу барысында?ы беріктік шегі). Б?л сипаттаманы тікб?рышты ?имада?ы ?ырлы а?ашты к?рсететін ?лгілерде аны?тайды. ?лгі ?зіні? ?штарымен екі болат тіреуіштеріне еркін тіреледі.

?лгіні? ортасына ?ойылатын иілуші к?шті болат ?шы ар?ылы к?шейтеді ж?не м?нге дейін келтіреді, м?ны? барысында ?лгіні? б?зылуы ж?реді.

Со??ы т?т?ырлы?ы

Б?л сипаттаманы ?ырлы а?аш т?ріндегі немесе цилиндр т?ріндегі ?лгілерде аны?тайды. Материалды? ?лгісін сыналатын машиналарды? екі болат тіреуіштеріне ?ояды ж?не оны? орталы?ына маятникті? болатты ?шын жо?арыдан ??лайтын со??ы?а ж?ргізеді. М?ны? барысында со?ылу иілісі ж?реді.

Со??ы т?т?ырлы?ы аз болса, материалды? мортты?ы со??рлым жо?ары болады.

Электрлік сипаттамалары.

?рбір электротехникалы? материал – ?ткізгіш, жартылай ?ткізгіш, диэлектрик- электр тогын ?ткізеді, диэлектрик-электр тогын  ?ткізеді. Материалды? электр?ткізгіштігіні? д?режесін  ба?алау ?шін оны?  ?лесті кедергісі (см.м.) аны?талады.

   Металды ?ткізгіштерді? ?лесті кедергісі ?те аз. Жартылай ?ткізгіш материалдарды? ?лесті кедергісі,  ?ткізгіштерге ?ара?анда к?п, ал диэлектриктерде одан да к?п. Диэлектриктерді? жо?ары ?лесті кедергісі оларды?  аз электр ?ткізгіштігін  к?рсетеді. Диэлектриктерде  екі ?лесті кедергіні ескеру ?ажет:

1.К?лемді ?лесті кедергі – диэлектрикті? электрлі кедергісін оны? к?лемі ар?ылы ток ?ткен кезде аны?тау?а м?мкіндік береді.

2. Беттік ?лесті кедергі – оны? бетінен ?тетін ток  барысында?ы электрлік кедергі. Беттік кедергіні?  санды? м?ні барлы? кезде  к?лемі ?лесті кедергіден аз.

    ?ткізгіштерде  ж?не жартылай ?ткізгіштерде  тек жалпы  ?лесті  кедергі ?лшенеді. Б?л осы  материалды?  электр ?ткізгіштігі жо?ары екендігімен  т?сіндіріледі.  Электр материалдарды? ?лесті  кедергісі  температура?а байланысты.

ІІІ. Жабды?тарды ?олдана отырып жатты?у. 9.20 – 12.00

ІV. О?ушыларды? ?ндірістік ж?мыстары ж?не а?ымда?ы н?с?ау беру. 12.15 – 14.15

 • Ж?мыс кезінде ?ауіпсіздік ережелерін  са?тауды ескерту;
 • Ж?мысты? уа?ытылы басталуын ?ада?алау;
 • Звеноларды? ж?мыс орындарына д?рыс  орналасуын тексеру, олар?а

??рал – саймандарын  беру;

 • Берілген тапсырманы? ?з д?режесінде орындалуын ?ада?алау;

 V. ?орытынды н?с?ау.14.20 – 14.30

    -   Орындал?ан ж?мыстарды ?абылдап алу ж?не ба?алау;

    -   Жіберілген кемшіліктердіне н?с?ау беру;

    -   Ж?мыс орнын жинау;

    -   ?йге тапсырма      Ю.Клюжев «Материалтану»

                                        §8.1Электротехникалы? материалдар

?ндірістік о?ыту шебері:                                         К.Абдирасил

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: "Электртехникалы? материалдар"»Сабақ жоспары

Сабақтың тақырыбы: Электртехникалық материалдар

Топ: №142 ІІ курс

Мамандығы: «Электрожабдықтарға қызмет көрсетуші электромонтер»

Сабақтың мақсаты: Таңдаған мамандықтарымен техникаға сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен, еңбекке құрметпен қарауға тәрбиелеу; оқушылардың дұрыс дағды қалыптастыруын көздеу, теориялық білімін практикада қолдану қабілеттерін дамыту;

Оқу өндірістік жұмыстарға қажетті құрал-жабдықтар:


Сабақ барысы:

І. Ұйымдастыру бөлімі 8.30 -8.35

- Оқушылардың сабаққа қатысуы мен құралдарын тексеру;

- Лабораториялық сабаққа сай киімдерін тексеру;

- Топқа бөліп сабаққа зейін аудару;

ІІ. Кіріспе нұсқау 8.40 -9.15

 • Сабақтың тақырыбы және мақсатын таныстыру;

 • Теориядан өткен сабақты оқушылардың есіне салу,сұрақтар кою;

1. Сым дегеніміз не?

Ж: оқшауланған,төсеу (прокладка) жағдайына байланысты сыртқы қабығы оралған немесе тоқылған бір немесе одан да көп тармақтардан тұратын кабелдікбұйымды айтамыз.

2. Кабельдер мен сымдар электр энергиясында не үшін қолданылады?

Ж: кабельдер мен сымдар электр энергиясын беру және тарату,сонымен қатар электр қондырғыларының элементтерін бір-біріне жалғастыру үшін қолданылады.

3. Кабельдер құрылысына сәйкес қандай белгілермен белгіленеді? Ж: С – қорғасын , А – алюминий, Н – жанбаймын резеңке, В – поливинилхлорид,

Б – қорғаушы қабық, Л –таспалы сауыт, П –жалпақ сымды сауыт, Г (гладкий – тақыр )


 • Техникалық қауіпсіздік ережелерін еске түсіру;


Жаңа сабақ


Электртехникалық материалдар арнайы материалдар болып табылады, олардан электрлік машиналарды, аппараттарды, құралдарды және электрқұралдардың және электроқондырғылардың басқа элементтерін жасайды.

Электртехникалық материалдарды былайша бөледі:

 1. Электризоляциялық (диэлектриктер)

 2. Өткізгіштер

 3. Жартылай өткізгіштер

 4. Магнитті материалдар

Рационалды таңдау барысында электртехникалық материалдарды аз габаритті электрқұралдарды жасауға болады.

Шамалар көмегімен материалдардың қасиеттерін бағалауды сипаттамалар (параметрлер ) деп атайды. Электртехникалық материалдың қасиеттерін толық бағалау үшін мыналарды білу қажет.

 1. Механикалық сипаттамалар

 2. Жылулық сипаттамалар

 3. Физикалық-химиялық сипаттамалар

 4. Магнитті материалдарда- магниттік сипаттамалар, ол олардың магниттік қасиеттерін бағалауға мүмкіндік береді.Материалдың негізгі механикалық сипаттамалары мыналар болып табылады:

 1. Созылу барысындағы бұзушы кернеу;

 2. Сығылу барысындағы бұзушы кернеу;

 3. Статикалық иілу барысындағы бұзушы кернеу;

 4. Соққы тұтқырлығы.

Созылу барысындағы бұзушы кернеу. Бұл сипаттаманы алаң қимасы бойынша созылу күшін теңдей таратуды қамтамасыз ететін үлгілермен анықтайды. Созылу күшін үлгінің бөліну кезеңіне дейінгі белгілі жылдамдықпен көбейтеді. Бұл сипаттаманы созылу барысындағы материалдың беріктік шегі деп атайды.

Сығылу барысындағы бұзушы кернеу (сығылу барысындағы беріктік шегі). Бұл сипаттаманы цилиндр немесе текше пішіндегі үлгілерде анықтайды. Үлгіні сыналатын престің болат тақтайшалары арасына орналастырады.

Статикалық иілу барысындағы материалдың бұзушы кернеу (материалдың статикалық иілу барысындағы беріктік шегі). Бұл сипаттаманы тікбұрышты қимадағы қырлы ағашты көрсететін үлгілерде анықтайды. Үлгі өзінің ұштарымен екі болат тіреуіштеріне еркін тіреледі.

Үлгінің ортасына қойылатын иілуші күшті болат ұшы арқылы күшейтеді және мәнге дейін келтіреді, мұның барысында үлгінің бұзылуы жүреді.

Соққы тұтқырлығы

Бұл сипаттаманы қырлы ағаш түріндегі немесе цилиндр түріндегі үлгілерде анықтайды. Материалдың үлгісін сыналатын машиналардың екі болат тіреуіштеріне қояды және оның орталығына маятниктің болатты ұшын жоғарыдан құлайтын соққыға жүргізеді. Мұның барысында соғылу иілісі жүреді.

Соққы тұтқырлығы аз болса, материалдың морттығы соғұрлым жоғары болады.


Электрлік сипаттамалары.

Әрбір электротехникалық материал – өткізгіш, жартылай өткізгіш, диэлектрик- электр тогын өткізеді, диэлектрик-электр тогын өткізеді. Материалдың электрөткізгіштігінің дәрежесін бағалау үшін оның үлесті кедергісі (см.м.) анықталады.

Металды өткізгіштердің үлесті кедергісі өте аз. Жартылай өткізгіш материалдардың үлесті кедергісі, өткізгіштерге қарағанда көп, ал диэлектриктерде одан да көп. Диэлектриктердің жоғары үлесті кедергісі олардың аз электр өткізгіштігін көрсетеді. Диэлектриктерде екі үлесті кедергіні ескеру қажет:

1.Көлемді үлесті кедергі – диэлектриктің электрлі кедергісін оның көлемі арқылы ток өткен кезде анықтауға мүмкіндік береді.

2. Беттік үлесті кедергі – оның бетінен өтетін ток барысындағы электрлік кедергі. Беттік кедергінің сандық мәні барлық кезде көлемі үлесті кедергіден аз.

Өткізгіштерде және жартылай өткізгіштерде тек жалпы үлесті кедергі өлшенеді. Бұл осы материалдың электр өткізгіштігі жоғары екендігімен түсіндіріледі. Электр материалдардың үлесті кедергісі температураға байланысты.


ІІІ. Жабдықтарды қолдана отырып жаттығу. 9.20 – 12.00

ІV. Оқушылардың өндірістік жұмыстары және ағымдағы нұсқау беру. 12.15 – 14.15

 • Жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескерту;

 • Жұмыстың уақытылы басталуын қадағалау;

 • Звенолардың жұмыс орындарына дұрыс орналасуын тексеру, оларға

құрал – саймандарын беру;

 • Берілген тапсырманың өз дәрежесінде орындалуын қадағалау;

V. Қорытынды нұсқау.14.20 – 14.30

- Орындалған жұмыстарды қабылдап алу және бағалау;

- Жіберілген кемшіліктердіне нұсқау беру;

- Жұмыс орнын жинау;

- Үйге тапсырма Ю.Клюжев «Материалтану»

§8.1Электротехникалық материалдарӨндірістік оқыту шебері: К.Абдирасил
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: "Электртехникалы? материалдар"

Автор: Абдирасил Кенжегуль Санакуловна

Дата: 07.04.2016

Номер свидетельства: 316223

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства