kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Антонимдер

Нажмите, чтобы узнать подробности

Солт?стік ?аза?стан облысы У?лиханов ауданы

Кішкенек?л  №2 ішінара интернатты орта мектебіні? ?аза? тілі мен ?дебиет п?ніні? м??алімі  Кабдуалиев Д.Б

5 - сынып                п?н:?аза? тілі

Саба?ты? та?ырыбы: Антонимдер

Саба?ты? ма?саты:   Антонимдер туралы т?сінік беріп, жа?а та?ырыпты мысалдар ар?ылы ме?герту.

К?тілетін н?тиже: Антоним с?здерді с?йлем ішінен,ма?ал-м?телдерден таба біледі,антонимні? болымды,болымсыз т?рін ажырата алады.

Саба?ты? т?рі: жа?а саба?.

Саба?ты? ?діс-т?сілдері: с?ра?-жауап, топпен ж?мыс, тілдік талдау, топтастыру.

К?рнекілігі: о?ушыларды? таным ?абілеттеріні? даму де?гейін аны?тау?а ба?ыттал?ан тапсырмалар, интерактивті та?тада слайдтар. 

Уа?ыты

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Осы іс-?рекет ?шін ма?ан ?андай ??ралдар ?ажет?

2 мин

Психологиялы? дайынды? жасалды. (сергіту с?ті)

Интерактивті та?тада бейнетаспа беріледі.

Интерактивті та?та

2 мин

Топ?а б?лу,топ ережесін са?тау

?има суреттерді ??растыру ар?ылы топ?а б?лінеді.?р топты? к?шбасшысы,таимкипері

та?айындалып,ба?алау пара?ы беріледі.

Ба?алау пара?ы

10 мин

I.Кіріспе б?лім.?й ж?мысын тексеру:(Блум таксономиясы) Білу

1-о?ушы магниттік та?тада

(синонимдерді тізбектейді)

2-о?ушы.магниттік та?та (омоним)

3-о?ушы. Венн диаграммасын толтыру.

4-о?ушы.Паровоз ойыны.С?здерді пайдаланып,с?йлем ??растыру.

 ?р топ бір-біріне с?ра? ?ояды.

Бейнетаспа ?зінді к?ріп,синонимдерді табу.

?й ж?мысын бекіту.Графикалы? диктант ар?ылы

?р топтан бір о?ушыдан шы?ып,с?йлемдерін талдайды,

 ажыратып,д?лелдейді.?р топ м?шелері диалогтік т?сіл бойынша с?ра?тар ?ояды.

Синонимдерді тізбектеп жазу

 ас, тама?, д?м, та?ам,

ауру, сыр?ат, нау?ас, кесел

?ыс?а, шола?, келте

К?з,т?бір,??ла?,бет,т?ркін

Ара, ?аз,ары?, айт

К?п ма?ыналы с?з бен омонимді салыстыру.

Ол ?айратты,?арулы жігіт.

?анат сабырлы,салма?ты о?ушы.

С?здерді пайдаланып,с?йлем ??растырады.

Магниттік

Та?та

Плакат,

Маркер

Суреттер,

магниттік  та?та

интерактивті та?та

7 мин

II.Т?саукесер б?лім.Жа?а та?ырып:(Т?сіну) . Жа?а саба?.

Мына с?зж?мба??а ?араса?, жа?а саба?ты? та?ырыбы шы?ады.

Ма?сат ?ою.

?зіндік ізденіс–білім негізі. Интерактивті та?тадан биік тау мен аласа тауды? суреті, кактус г?лі мен адыраспан ш?бін салыстыру ар?ылы о?ушылар?а не т?сінгендерін ж?не ереже шы?ару керектігін ескертемін.

Ма?сат ?ою.

Балалар, антоним грек тілінде anti –?арсы, onota - атау дегенді білдіреді.

-Балалар, антоним мен ж?рна? ар?ылы жасалатын болымды, болымсызды? ма?ыналар бірдей емес. Оларды былайша салыстырып к?руге болады.

Т?рт топты? о?ушылары бірлесіп та?ырыпты ашады.

Саба??а ?здері ма?сат ?ояды.

Баланы? панасы             а н а

Ас атасы                          н а н

?ткен ?міріміз                т а р и х

Орта? ?йіміз                    о т а н

Ана жа?ынан туыс?ан    н а ? а ш ы

Жеті ?азынаны? бірі       и т

К?пті? т?бі                       м е р е к е

Антонимдер

Болымды, болымсызды? ма?ыналар

1.К?штімен алыс?ан ?лсіз ?з ?олын сындырады.  (С?йф Сарайи).

Піл к?шті,

Піл к?шті емес, тіл к?шті.

2.Жаман с?з жылатады,

Жа?сы с?з ж?батады.

К?п с?йлеген ?алайда жа?сы емес. (??тып)

3.Білімді – алтын к?зі ашылатын,

Надан жан – ?ара ба?ыр шашылатын.(Й?гінеки)    

Білімді білімсізді? мы?ын же?ер. (Й?гінеки)    

Сызба кестелер

Интерактив

ті

та?та

плакат

с?зж?мба?

3 мин

III.Негізгі б?лім.

?олдану.Талдау.

1.Ми?а шабуыл.Берілген ма?ал-м?телдердегі антонимдерді тауып,талдау.

2.Сергіту с?ті.

 Ж?мба?тар.

Шешуін тауып, антонимдерді сызу.

К?ндіз ізетті, т?нде к?зетте. (Есікті? ілгегі.)

Асты тігілген, ?сті с?гілген. (?ап.)

1-топ.Ы?ыласты ш?кіртке саба?ты? ауыры жо?,

Ы?ылассыз ш?кіртке ?стазды? т?уірі жо?.

2-топ.Дос жылатып айтады,

Д?шпан к?лдіріп айтады.

3-топ.?депті бала ата-анасын ма?татар,

?депсіз бала ата-анасын ?а?сатар.

4-топ.?лды? ?яты – ?кеге,

?ызды? ?яты – шешеге.

Олар топта ойларын орта?а салады,болжайды

талдайды.

Интерактив

ті

та?та

5 мин

6 мин

2.Ой ?азына.Сыни ойлау. Ж?мба?ты шешу.?ртоп?а таратылады,

ма?ына

сын ашады,антоним,синоним с?здерді тауып кластер жасайды.

1-топ. Ж?мба?ты шешу.

1. Б?л ж?мба? т?рт с?зден ??рал?ан. Оны? біріншісі –там с?зіні? синонимі, екіншісі – астында с?зіні? антонимі, ?шіншісі – ірі с?зіні? антонимі, т?ртінші с?з – тау жынысты ?атты затты? аты. (?й ?стінде ?са? тас. Ж?лдыз)

2-топ. 2. Бірінші с?зі – к?п с?зіні? антонимі, екінші с?зі – с?йлемні? е? кішкене б?лшегі, ?шінші с?зі – ?ымбат металл аты болып келетін ма?ал. (Аз с?з – алтын)

3-4топ. Тірек сызба.

Жа?даят. (жалпы)

 1. – Есік алдында?ы ?алы? т?скен ?арды арыра? к?реп тастайы?. К?н жылынса, был?аныш болар, – деді т?рбиеші а?ай.

Осынша ?алы? ?арды ?алай к?реп бітіреміз, – деп к?бірлесті балалар ал?ашында. Жабылып келіп кірісіп еді, ?алай біткенін ?здері де бай?амай ?алды. Т?рбиеші т?рып осы орайда бір ма?ал айтты. Ол не деген ма?ал? (к?з – ?ор?а?, ?ол – батыр)

Плакат,маркер

Интерактивті та?та.АКТ

?лестірмелі карточка

Интерактив

ті та?та

3 мин

2 мин

2 мин

2 мин

IV.?орытынды б?лім.

1.Жина?тау

.Ба?алау.

 1. О?ушылар ал?ан білімдерін жина?тау барысында интерактивті та?тада тест беріледі.

2.?йге тапсырма:ереже жаттау. Антоним с?здерді ?олдану ар?ылы ертегі ??растыру

3.Ба?алау:?р топты? к?шбасшысы топта?ы о?ушыларды? ба?алау пара?ын ба?алап отырады.Со?ында мен жиынты? ба?а шы?арамын.

4.Рефлексия.Кері Байланыс

?р топ білімдерін ал?ан жина?тай отыра,тапсырманы орындайды.

 1. Антоним дегеніміз –

А) Айтылуы мен жазылуы бірдей с?здер

В) ?арама-?арсы с?здер

С) Жазылуы ?р т?рлі, ма?ыналары бір-біріне жуы? с?здер

 1. «Шыдамды» с?зіні? антонимін тап.

А) Мы?ты

В) Ата?

С) шыдамсыз

 1. «?адірлі, ??рметті, ?адірменді» синонимдік ?атары ?ай с?з табына

жатады?

А) Сын есім

В) Зат есім

С) ?стеу

 1. «Адам» с?зіні? синонимін тап.

А) Ш?кірт

В) пенде

С) Дос

 1. Антонимдік ?атарды тап.

А) К?лу, сы?ылы?тау, жылау

В) Зат, м?лік, н?рсе, б?йым

С) К?не, жа?а

Топ басшысы ба?алау пара?ы ар?ылы ба?аны? ?орытындысын айтады.

Стикерге жауап жазады.

Ба?алау пара?ы

стикер

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Антонимдер»

Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы

Кішкенекөл №2 ішінара интернатты орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Кабдуалиев Д.Б


5 - сынып пән:қазақ тілі


Сабақтың тақырыбы: Антонимдер

Сабақтың мақсаты: Антонимдер туралы түсінік беріп, жаңа тақырыпты мысалдар арқылы меңгерту.

Күтілетін нәтиже: Антоним сөздерді сөйлем ішінен,мақал-мәтелдерден таба біледі,антонимнің болымды ,болымсыз түрін ажырата алады.

Сабақтың түрі: жаңа сабақ.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, топпен жұмыс, тілдік талдау, топтастыру.

Көрнекілігі: оқушылардың таным қабілеттерінің даму деңгейін анықтауға бағытталған тапсырмалар, интерактивті тақтада слайдтар.Уақыты

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Осы іс-әрекет үшін маған қандай құралдар қажет?

2 мин

Психологиялық дайындық жасалды. (сергіту сәті)

Интерактивті тақтада бейнетаспа беріледі.

Интерактивті тақта

2 мин

Топқа бөлу,топ ережесін сақтау

Қима суреттерді құрастыру арқылы топқа бөлінеді.Әр топтың көшбасшысы,таимкипері

тағайындалып,бағалау парағы беріледі.

Бағалау парағы

10 мин

I.Кіріспе бөлім.Үй жұмысын тексеру:(Блум таксономиясы) Білу

1-оқушы магниттік тақтада

(синонимдерді тізбектейді)

2-оқушы.магниттік тақта (омоним)

3-оқушы. Венн диаграммасын толтыру.

4-оқушы.Паровоз ойыны.Сөздерді пайдаланып,сөйлем құрастыру.

Әр топ бір-біріне сұрақ қояды.

Бейнетаспа үзінді көріп,синонимдерді табу.


Үй жұмысын бекіту.Графикалық диктант арқылы

Әр топтан бір оқушыдан шығып,сөйлемдерін талдайды,

ажыратып,дәлелдейді.Әр топ мүшелері диалогтік тәсіл бойынша сұрақтар қояды.Синонимдерді тізбектеп жазу

ас, тамақ, дәм, тағам,

ауру, сырқат, науқас, кесел

Қысқа , шолақ , келте

Көз,түбір,құлақ,бет,төркін

Ара, қаз,арық, айт


Көп мағыналы сөз бен омонимді салыстыру.


Ол қайратты,қарулы жігіт.

Қанат сабырлы,салмақты оқушы.
Сөздерді пайдаланып,сөйлем құрастырады.

Магниттік

Тақта
Плакат,

Маркер
Суреттер,

магниттік тақта


интерактивті тақта
7 мин

II.Тұсаукесер бөлім.Жаңа тақырып:(Түсіну) . Жаңа сабақ.

Мына сөзжұмбаққа қарасақ, жаңа сабақтың тақырыбы шығады.

Мақсат қою.

Өзіндік ізденіс–білім негізі. Интерактивті тақтадан биік тау мен аласа таудың суреті, кактус гүлі мен адыраспан шөбін салыстыру арқылы оқушыларға не түсінгендерін және ереже шығару керектігін ескертемін.

Мақсат қою.

Балалар, антоним грек тілінде anti –қарсы, onota - атау дегенді білдіреді.

-Балалар, антоним мен жұрнақ арқылы жасалатын болымды, болымсыздық мағыналар бірдей емес. Оларды былайша салыстырып көруге болады.Төрт топтың оқушылары бірлесіп тақырыпты ашады.


Сабаққа өздері мақсат қояды.


Баланың панасы а н а

Ас атасы н а н

Өткен өміріміз т а р и х

Ортақ үйіміз о т а н

Ана жағынан туысқан н а ғ а ш ы

Жеті қазынаның бірі и т

Көптің түбі м е р е к еАнтонимдер

Болымды, болымсыздық мағыналар

1.Күштімен алысқан әлсіз өз қолын сындырады. (Сәйф Сарайи).

Піл күшті,

Піл күшті емес, тіл күшті.

2.Жаман сөз жылатады,

Жақсы сөз жұбатады.

Көп сөйлеген қалайда жақсы емес. (Құтып)

3.Білімді – алтын көзі ашылатын,

Надан жан – қара бақыр шашылатын.(Йүгінеки)

Білімді білімсіздің мыңын жеңер. (Йүгінеки)


Сызба кестелер
Интерактив

ті

тақта

плакат

сөзжұмбақ
3 мин

III.Негізгі бөлім.

Қолдану.Талдау.

1.Миға шабуыл.Берілген мақал-мәтелдердегі антонимдерді тауып,талдау.


2.Сергіту сәті.

Жұмбақтар.

Шешуін тауып, антонимдерді сызу.

Күндіз ізетті, түнде күзетте. (Есіктің ілгегі.)

Асты тігілген, үсті сөгілген. (Қап.)


1-топ.Ықыласты шәкіртке сабақтың ауыры жоқ,

Ықылассыз шәкіртке ұстаздың тәуірі жоқ.

2-топ.Дос жылатып айтады,

Дұшпан күлдіріп айтады.

3-топ.Әдепті бала ата-анасын мақтатар,

Әдепсіз бала ата-анасын қақсатар.

4-топ.Ұлдың ұяты – әкеге,

Қыздың ұяты – шешеге.

Олар топта ойларын ортаға салады,болжайды

талдайды.Интерактив

ті

тақта

5 мин
6 мин


2.Ой қазына.Сыни ойлау. Жұмбақты шешу.әртопқа таратылады,

мағына

сын ашады,антоним ,синоним сөздерді тауып кластер жасайды.


1-топ. Жұмбақты шешу.

1. Бұл жұмбақ төрт сөзден құралған. Оның біріншісі –там сөзінің синонимі, екіншісі – астында сөзінің антонимі, үшіншісі – ірі сөзінің антонимі, төртінші сөз – тау жынысты қатты заттың аты. (Үй үстінде ұсақ тас. Жұлдыз)


2-топ. 2. Бірінші сөзі – көп сөзінің антонимі, екінші сөзі – сөйлемнің ең кішкене бөлшегі, үшінші сөзі – қымбат металл аты болып келетін мақал. (Аз сөз – алтын)

3-4топ. Тірек сызба.

Жағдаят. (жалпы)

1. – Есік алдындағы қалың түскен қарды арырақ күреп тастайық. Күн жылынса, былғаныш болар, – деді тәрбиеші ағай.

Осынша қалың қарды қалай күреп бітіреміз, – деп күбірлесті балалар алғашында. Жабылып келіп кірісіп еді, қалай біткенін өздері де байқамай қалды. Тәрбиеші тұрып осы орайда бір мақал айтты. Ол не деген мақал? (көз – қорқақ, қол – батыр)


Плакат,маркерИнтерактивті тақта.АКТ

Үлестірмелі карточка

Интерактив

ті тақта

3 мин

2 мин


2 мин


2 мин

IV.Қорытынды бөлім.

1.Жинақтау

.Бағалау.

 1. Оқушылар алған білімдерін жинақтау барысында интерактивті тақтада тест беріледі..

2.Үйге тапсырма:ереже жаттау. Антоним сөздерді қолдану арқылы ертегі құрастыру

3.Бағалау:Әр топтың көшбасшысы топтағы оқушылардың бағалау парағын бағалап отырады.Соңында мен жиынтық баға шығарамын.

4.Рефлексия.Кері Байланыс

Әр топ білімдерін алған жинақтай отыра,тапсырманы орындайды.

 1. Антоним дегеніміз –

А) Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздер

В) Қарама-қарсы сөздер

С) Жазылуы әр түрлі, мағыналары бір-біріне жуық сөздер


 1. «Шыдамды» сөзінің антонимін тап.

А) Мықты

В) Атақ

С) шыдамсыз


 1. «Қадірлі, құрметті, қадірменді» синонимдік қатары қай сөз табына

жатады?

А) Сын есім

В) Зат есім

С) Үстеу


 1. «Адам» сөзінің синонимін тап.

А) Шәкірт

В) пенде

С) Дос


 1. Антонимдік қатарды тап.

А) Күлу, сықылықтау, жылау

В) Зат, мүлік, нәрсе, бұйым

С) Көне, жаңа


Топ басшысы бағалау парағы арқылы бағаның қорытындысын айтады.


Стикерге жауап жазады.Бағалау парағыстикер
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: Антонимдер

Автор: Кабдуалиев Даурен Балгабаевич

Дата: 11.03.2016

Номер свидетельства: 304118

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства