kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Разработка урока по казахскому на тему: "Денсаулы? туралы ма?ал-м?телдер"

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?у п?ні: ?аза? тілі                 

Сынып: 5 сынып 

Та?ырыбы: Денсаулы? туралы ма?ал-м?телдер

О?ыту ма?саты: О?ушыларды? денсаулы? ж?нінде, ?зіні? денсаулы?ын са?тау ж?не ны?айту ж?нінде білімдерін ке?ейту. Салауаты ?мір салтын ?алыптастыру. Балаларда денсаулы?ты? ??нды ж?не ма?ызды екендігі ж?нінде т?сініктерін ?алыптастыру.

К?тілетін н?тиже:   Топта  бір-бірімен  бірлесе  отырып  ж?мыс  істеуді  ?йренеді. Сурет  бойынша  ?з  ойын  жеткізіп  ?йренеді.  Сыни ойлану?а т?селеді. Диалог  ар?ылы  с?йлеу  да?дылары  ?алыптасады. АКТ-мен, топпен, ж?ппен, жеке ж?мыс жасайды.

Саба?ты? ?дісі: «О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер», «Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету», «О?Б ж?не ОБ», «Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту», «О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту мен о?у», «О?ытуда?ы бас?арушылы? ж?не к?шбасшылы?», «О?ыту мен о?уда а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды (АКТ) ?олдану».

Ж?мысты? т?рлері:шатты? ше?бері, ??гімелесу, м?тінмен ж?мыс,  шы?армашылы? ж?мыс, тапсырмалар, «Ба?даршам» ба?алау ?дісі

Дерекк?здер ж?не  жабды?тар: Флипчарт, т?рлі-т?сті ?арындаштар, ноутбук, о?улы?, кері  байланыс, стикерлер,  ба?алау  пара?тары.

Кезе?

Уа?ыт

Ресурстар

Ба?алау

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

?йымдастыру кезе?і

?й тапсырмасы

 1. мин.

«Шатты? ше?бері»

стратегиясы

«Ми?а шабуыл»

«Кім тез»

Барма?

1.Амандасу, т?гендеу.О?ушыларды сурет  ар?ылы топ?а б?лу.(Спорт, тама?, тазалы?)

2.Психологиялы? дайынды?: саба? алдында бір-бірімізге с?тілік тілейміз.

К?рініс:

К?шеде денсаулы?пен жал?ау кездеседі.

-Денсаулы? ?айда бара жатырсы??

-Мен спортпен ш??ылдану?а бара жатырмын.

-Ж?р, компьютер ойнайы?.

-Жо?, мен спортпен айналысамын.

- «Денсаулы? – зор байлы?» демейме.

?н, нан, бар, жерде, бар. (Нан бар жерде-?н бар.)

?р, адам, са?тау керек, денсаулы?ты. (?р адам денсаулы?ты са?тау керек)

Е?, байлы?, ?лкен, - денсаулы?. (Денсаулы?-е? ?лкен байлы?)

Жалпы бір с?збен айт?анда не дейміз «денсаулы?»

Амандасады.

О?ушылар сурет бойынша топтасады.

Бір-біріне с?ттілік тілейді.

Білу

2 мин.

?олпаштау

Интербелсенді та?тадан бейнефильм к?рсетіледі. «Денсаулы?»

О?ушылар бейнефильмді к?ру ар?ылы саба?ты? та?ырыбын аны?тайды.

?ызы?ушылы?ты ояту.

Жа?а та?ырып?а шы?у

2 мин.

«Ма?ынаны таныту» стратегиясы

«Д?рыс-б?рыс» карточка мен ж?мыс.

С?йлемдер

д?рыс

б?рыс

1

 Ауырмау ?шін иммунитетті к?теру керек.

2

К?п ?йы?тау керек.

3

Иммунитетті к?теру ?шін д?рыс тама?тану керек.

4

Денсаулы? ?шін спортпен айналысу керек.

5

?олды жумай тама? ішуге болады.

6

Денсаулы? – зор байлы?

Т?сіну

10 мин

М?тінмен ж?мыс

Ба?даршам

 1. Денсаулы? -зор байлы?.
 2. Отан ?шін к?рес — ерге тиген ?лес.
 3. Дені сауды? жаны сау.
 4. Отан — отбасынанбасталады.
 5.  Дені сау ?рпа? -ел болаша?ы.
 6. Отан оттан да ысты?.
 7.  Шыны?са? - шымыр боларсы?.
 8. Отансыз адам — ормансыз б?лб?л
 9.  Дені сау адам- д?улетті адам.
 10.  Денсаулы?ты? ?адірін ауыр?анда білерсі?.

С?здік :

Шыны?са? –закаляться

байлы?- богатство

жаны сау- здоровый  дух

    дені сау ?рпа?- здоровое поколение

        денсаулы?тын ?адірін –цену здоровья

 1. С?з тіркесін ??растыру.
 2. С?йлем ??растыру.
 3. Жіктік жал?ауын табу.

 «Жал?асын тап» ойыны
Ойынны? шарты: Денсаулы? жайлы ма?алды? бірінші б?лігі экранда жазулы шы?ады, о?ушылар жал?асын табуы керек.
Ма?ал - м?телдер:
1. Денсаулы? -(зор байлы?)
2.Дені сауды? (жаны сау.)
3. Дені сау ?рпа? -(ел болаша?ы)
4. Шыны?са? (шымыр боларсы?)
5. Дені сау адам -(д?улетті адам)
6. Денсаулы?ты? ?адірін (ауыр?анда білерсі?)
7. Ауруды? жа?сысы жо?, 
   (Д?ріні?   т?ттісі жо?)

3. С?здікпен ж?мыс.

С?здік ар?ылы аудармасын айту.

Жа?а с?здермен с?з тіркестерін, с?йлемдер ??растыру. Жіктік жал?ауын табу. (Ауызша)

1.В здоровом теле-здоровый дух.

2.  Здоровое поколение-будущее страны.

3. Закаляться-будешь крепким.

4. Здоровый человек-богатый человек.

5.Нет приятной болезни, нет сладкого лекарства от неё.

6.Кто не болен, тот здоровью цены не знает

Адам денсаулы?ына жа?ын достар не деп   ойлайсы?дар?
( тазалы?, спорт, таза ауа, д?рыс тама?тану, таби?ат, к?н т?ртібі.)
Адам денсаулы?ына ?ас.
( компьютерде к?п отыру, к?п ?йы?тау, сала?ты?, жал?аулы?.)

Сергіту с?ті

2 мин

 

 

Сергіту с?ті:

О?ушылар  бірге орындайды.

?олдану

10 мин

«Мен – са?ан, сен – ма?ан» стратегиясы.

Ба?даршам

ІІІ де?гей

 1. Н?ктені? орнына тиісті с?здерді ?ойып жазы?дар

Спорт денсаулы?ты .

Спорт адамды .,. ?йретеді.  

 . са?та?ан адам ?за? ?мір с?реді.

Керекті с?здер:  салауатты ?мір салты, жылдамды??а, к?шті болу?а, жа?сартады

ІІ де?гей

Жа?шаны ашып, с?йлемдерді аударып, жазу. 
1.(К?нде, та?ерте?) я занимаюсь гимнастикой. 
2. (Сенбі к?ні) с семьей выезжаем в горы.

3.(Аптасына екі рет ) хожу в спортвный зал на тренировки. 
4.Тренировки (5-6са?ат) проводятся.

5.Заниматься спортом(?натамын).

І де?гей

- тапсырма: Диалогты т?менде берілген с?з тіркестерімен толы?тырып с?йлесу. (ж?ппен)
Сен ерте?гілік жатты?умен к?нделікті ш??ылданасы? ба? 
-............... 
Спорт туралы ба?дарламаны ?ашан к?ресі?? 
-................. 
Спорт ?йірмелеріне ?ашан барасы?? 
-................. 
Денсаулы? та?ырыбына ма?ал-м?тел жаз.

О?ушылар ?здері ж?п та?дап, ж?птасып, диалог ??растырады.

Талдау

7

Шы?армашылы? кезе?.

Барма?

“  Денсаулы?“ туралы ма?ал-м?телдер та?ырыбына постерге т?сіру

Жина?тау

3

?з-?зін тексереді.

?олпаштау

Тест

1.Денсаулы? жа?сы болу ?шін не істеу керек?

А. спорт пен жатты?у керек        

В. Компьютерде к?п отыру  керек

С. дивандажатукерек                

Д. нанк?пжеукерек

2. Тазалы?, денсаулы?кепілі, а?за

А чистота, залог здоровья, организм; 

В. вред, залог здоровья, гигиена;

С. чистота, гигиена, здоровье;              

Д. питание, вода, организм.

3. Ма?алды ая?та:  «Денсаулы?-..».

А. к?п байлы?

В. зор байлы?

С. ?лкен байлы?

Д.ке? байлы?

4. Адамны? дене м?шелерін белгіле.

А. Шаш, ?кпе, бауыр

В. Ая?, ?ол, бас

С. К?йлек, ?кпе, ж?рек

Д.  К?з, ая?, ас?азан

5. К?зге к?рінбейтін а?заларды белгіле.

А. ?кпе, ас?азан, ж?рек

В. Ая?, ?ол, бас

С. Бала, ?й, мектеп

Д. Бауыр, кірпік, тіс.

6. Жіктік жал?ауды аны?та.

А. -мын, -мін, -сы?.

В. -лар, -дар, -тер.

С. -м, -?, -сы.

Д. -?а,-ке, -да.

7. Сын есімні? т?рлерін белгіле.

А. Есептік, реттік, жина?ты?

В. Сапалы?, ?атысты?

С. Дара, к?рделі

Д. Жалпы, жал?ы

8. Бірінші байлы? не? 
А. Денсаулы? 
В. А?ша 
С. Ба?ыт 

Д.Саба?

9. Денсаулы??а зиянды ?деттер? 
А. ?те к?п ?йы?тау 
В. Спортпен айналысу 
С. Та?ерте?гілік жатты?у 

Д. Д?рыс тама?тану

10. Денсаулы??а жа?ын дос.

А. ?те к?п ?йы?тау
В. Д?рыс тама?тану
С. Жуынбау

Д. Компьютерде к?п отыру

Д?птерге орындайды

Ба?алау критерийлері:

 «5»  - 9-10 жауап

«4»  -  7-8 жауап

«3»  - 5-6 жауап

«2»  - 1-4 жауап

Ба?алау

?й тапсырмасы

7

«Саба?тан ал?ан ?серім» стратегиясы

?олпаштау

5 жол ?ле? ??растыру

Жарты пара? ?а?аз тарату

(Спорт, тама?, тазалы?)

М??алім ба?алау пара?шаларында?ы ба?аларын с?рап, ?зіні? ?орытынды ба?асын ?ояды.

Ал?ан ?серімен кері байланыс ар?ылы б?ліседі.

Кері байланыс:

ІІІ де?гей Ма?ал-м?телдер жаттау

І І де?гей «Ауырмау жолдарын тізіп, жазып кел»

І де?гей Эссе. М?тіндегі ма?ал-м?телдермен

Пара?шаларда орындайды

«екі ж?лдыз, бір ?сыныс»

Бір-бірін, ?з-?зін ба?алайды. Стикерге жазып, кері байланыс  ?алдырады.

О?у п?ні: ?аза? тілі                   18.11.2015ж.

Сынып: 5 сынып 

Та?ырыбы: Денсаулы? туралы ма?ал-м?телдер

О?ыту ма?саты: О?ушыларды? денсаулы? ж?нінде, ?зіні? денсаулы?ын са?тау ж?не ны?айту ж?нінде білімдерін ке?ейту. Салауаты ?мір салтын ?алыптастыру. Балаларда денсаулы?ты? ??нды ж?не ма?ызды екендігі ж?нінде т?сініктерін ?алыптастыру.

К?тілетін н?тиже:   Топта  бір-бірімен  бірлесе  отырып  ж?мыс  істеуді  ?йренеді. Сурет  бойынша  ?з  ойын  жеткізіп  ?йренеді.  Сыни ойлану?а т?селеді. Диалог  ар?ылы  с?йлеу  да?дылары  ?алыптасады. АКТ-мен, топпен, ж?ппен, жеке ж?мыс жасайды.

Саба?ты? ?дісі: «О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер», «Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету», «О?Б ж?не ОБ», «Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту», «О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту мен о?у», «О?ытуда?ы бас?арушылы? ж?не к?шбасшылы?», «О?ыту мен о?уда а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды (АКТ) ?олдану».

Ж?мысты? т?рлері:шатты? ше?бері, ??гімелесу, м?тінмен ж?мыс,  шы?армашылы? ж?мыс, тапсырмалар, «Ба?даршам» ба?алау ?дісі

Дерекк?здер ж?не  жабды?тар: Флипчарт, т?рлі-т?сті ?арындаштар, ноутбук, о?улы?, кері  байланыс, стикерлер,  ба?алау  пара?тары.

Кезе?

Уа?ыт

Ресурстар

Ба?алау

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

?йымдастыру кезе?і

?й тапсырмасы

 1. мин.

«Шатты? ше?бері»

стратегиясы

«Ми?а шабуыл»

«Кім тез»

Барма?

1.Амандасу, т?гендеу.О?ушыларды сурет  ар?ылы топ?а б?лу.(Спорт, тама?, тазалы?)

2.Психологиялы? дайынды?: саба? алдында бір-бірімізге с?тілік тілейміз.

К?рініс:

К?шеде денсаулы?пен жал?ау кездеседі.

-Денсаулы? ?айда бара жатырсы??

-Мен спортпен ш??ылдану?а бара жатырмын.

-Ж?р, компьютер ойнайы?.

-Жо?, мен спортпен айналысамын.

- «Денсаулы? – зор байлы?» демейме.

?н, нан, бар, жерде, бар. (Нан бар жерде-?н бар.)

?р, адам, са?тау керек, денсаулы?ты. (?р адам денсаулы?ты са?тау керек)

Е?, байлы?, ?лкен, - денсаулы?. (Денсаулы?-е? ?лкен байлы?)

Жалпы бір с?збен айт?анда не дейміз «денсаулы?»

Амандасады.

О?ушылар сурет бойынша топтасады.

Бір-біріне с?ттілік тілейді.

Білу

2 мин.

?олпаштау

Интербелсенді та?тадан бейнефильм к?рсетіледі. «Денсаулы?»

О?ушылар бейнефильмді к?ру ар?ылы саба?ты? та?ырыбын аны?тайды.

Просмотр содержимого документа
«Разработка урока по казахскому на тему: "Денсаулы? туралы ма?ал-м?телдер"»

Оқу пәні: қазақ тілі 18 .11.2015ж.

Сынып: 5 сынып

Тақырыбы: Денсаулық туралы мақал-мәтелдер

Оқыту мақсаты: Оқушылардың денсаулық жөнінде, өзінің денсаулығын сақтау және нығайту жөнінде білімдерін кеңейту. Салауаты өмір салтын қалыптастыру. Балаларда денсаулықтың құнды және маңызды екендігі жөнінде түсініктерін қалыптастыру.

Күтілетін нәтиже: Топта бір-бірімен бірлесе отырып жұмыс істеуді үйренеді. Сурет бойынша өз ойын жеткізіп үйренеді. Сыни ойлануға төселеді. Диалог арқылы сөйлеу дағдылары қалыптасады. АКТ-мен, топпен, жұппен, жеке жұмыс жасайды.

Сабақтың әдісі: «Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер», «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету», «ОүБ және ОБ», «Талантты және дарынды балаларды оқыту», «Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу», «Оқытудағы басқарушылық және көшбасшылық», «Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану».

Жұмыстың түрлері:шаттық шеңбері, әңгімелесу, мәтінмен жұмыс, шығармашылық жұмыс, тапсырмалар, «Бағдаршам» бағалау әдісі

Дереккөздер және жабдықтар: Флипчарт, түрлі-түсті қарындаштар, ноутбук, оқулық, кері байланыс , стикерлер, бағалау парақтары.

Кезең

Уақыт

Ресурстар

Бағалау

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі
Үй тапсырмасы

 1. мин.

«Шаттық шеңбері»

стратегиясы


«Миға шабуыл»

«Кім тез»
Бармақ

1.Амандасу, түгендеу.Оқушыларды сурет арқылы топқа бөлу.(Спорт, тамақ, тазалық)

2.Психологиялық дайындық: сабақ алдында бір-бірімізге сәтілік тілейміз.

Көрініс:

Көшеде денсаулықпен жалқау кездеседі.

-Денсаулық қайда бара жатырсың?

-Мен спортпен шұғылдануға бара жатырмын.

-Жүр, компьютер ойнайық.

-Жоқ, мен спортпен айналысамын.

- «Денсаулық – зор байлық» демейме.

Ән, нан, бар, жерде, бар. (Нан бар жерде-ән бар.)Әр, адам, сақтау керек, денсаулықты. (Әр адам денсаулықты сақтау керек)Ең, байлық, үлкен, - денсаулық. (Денсаулық-ең үлкен байлық)Жалпы бір сөзбен айтқанда не дейміз «денсаулық»

Амандасады.

Оқушылар сурет бойынша топтасады.

Бір-біріне сәттілік тілейді.Білу


2 мин.


Қолпаштау

Интербелсенді тақтадан бейнефильм көрсетіледі. «Денсаулық»


Оқушылар бейнефильмді көру арқылы сабақтың тақырыбын анықтайды.

Қызығушылықты ояту.

Жаңа тақырыпқа шығу

2 мин.

«Мағынаны таныту» стратегиясы«Дұрыс-бұрыс» карточка мен жұмыс.

Сөйлемдер

дұрыс

бұрыс

1

Ауырмау үшін иммунитетті көтеру керек.2

Көп ұйықтау керек.3

Иммунитетті көтеру үшін дұрыс тамақтану керек.4

Денсаулық үшін спортпен айналысу керек.5

Қолды жумай тамақ ішуге болады.6

Денсаулық – зор байлық


Түсіну


10 минМәтінмен жұмыс


Бағдаршам

 1. Денсаулық -зор байлық.

 2. Отан үшін күрес — ерге тиген үлес.

 3. Дені саудың жаны сау.

 4. Отан — отбасынанбасталады.

 5. Дені сау ұрпақ -ел болашағы.

 1. Отан оттан да ыстық.

 2. Шынықсаң - шымыр боларсың.

 3. Отансыз адам — ормансыз бұлбұл

 4. Дені сау адам- дәулетті адам.

 5. Денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің.

Сөздік :

Шынықсаң –закаляться

байлық- богатство

жаны сау- здоровый дух

дені сау ұрпақ- здоровое поколение

денсаулықтын қадірін –цену здоровья

 1. Сөз тіркесін құрастыру.

 2. Сөйлем құрастыру.

 3. Жіктік жалғауын табу.

«Жалғасын тап» ойыны
Ойынның шарты: Денсаулық жайлы мақалдың бірінші бөлігі экранда жазулы шығады, оқушылар жалғасын табуы керек.
Мақал - мәтелдер:
1. Денсаулық -(зор байлық)
2.Дені саудың (жаны сау.)
3. Дені сау ұрпақ -(ел болашағы)
4. Шынықсаң (шымыр боларсың)
5. Дені сау адам -(дәулетті адам)
6. Денсаулықтың қадірін (ауырғанда білерсің)
7. Аурудың жақсысы жоқ, 
(Дәрінің тәттісі жоқ)

3. Сөздікпен жұмыс.

Сөздік арқылы аудармасын айту.

Жаңа сөздермен сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастыру. Жіктік жалғауын табу. (Ауызша)

1.В здоровом теле-здоровый дух.

2. Здоровое поколение-будущее страны.

3. Закаляться-будешь крепким.

4. Здоровый человек-богатый человек.

5.Нет приятной болезни, нет сладкого лекарства от неё.

6.Кто не болен, тот здоровью цены не знает


Адам денсаулығына жақын достар не деп ойлайсыңдар?
( тазалық, спорт, таза ауа, дұрыс тамақтану, табиғат, күн тәртібі.)
Адам денсаулығына қас.
( компьютерде көп отыру, көп ұйықтау, салақтық, жалқаулық.)

Сергіту сәті

2 минСергіту сәті:

Оқушылар бірге орындайды.

Қолдану

10 мин

«Мен – саған, сен – маған» стратегиясы.

Бағдаршам

ІІІ деңгей

 1. Нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазыңдар

Спорт денсаулықты ...

Спорт адамды ..., ... үйретеді.  

 ... сақтаған адам ұзақ өмір сүреді.

Керекті сөздер:  салауатты өмір салты, жылдамдыққа, күшті болуға, жақсартады

ІІ деңгей

Жақшаны ашып, сөйлемдерді аударып, жазу. 
1.(Күнде, таңертең) я занимаюсь гимнастикой. 
2. (Сенбі күні) с семьей выезжаем в горы.

3.(Аптасына екі рет ) хожу в спортвный зал на тренировки. 
4.Тренировки (5-6сағат) проводятся.

5.Заниматься спортом(ұнатамын).

І деңгей

- тапсырма: Диалогты төменде берілген сөз тіркестерімен толықтырып сөйлесу. (жұппен)
Сен ертеңгілік жаттығумен күнделікті шұғылданасың ба? 
- ...................................................................................... 
Спорт туралы бағдарламаны қашан көресің? 
- .................................................................................................. 
Спорт үйірмелеріне қашан барасың? 
- .................................................................................................. 
Денсаулық тақырыбына мақал-мәтел жаз.

Оқушылар өздері жұп таңдап, жұптасып, диалог құрастырады.

Талдау

7

Шығармашылық кезең.

Бармақ

“ Денсаулық“ туралы мақал-мәтелдер тақырыбына постерге түсіруЖинақтау

3


Өз-өзін тексереді.

Қолпаштау

Тест

1.Денсаулық жақсы болу үшін не істеу керек?

А. спорт пен жаттығу керек        

В. Компьютерде көп отыру керек

С. дивандажатукерек                

Д. нанкөпжеукерек

2. Тазалық, денсаулықкепілі, ағза

А чистота, залог здоровья, организм; 

В. вред, залог здоровья, гигиена;

С. чистота, гигиена, здоровье;              

Д. питание, вода, организм.

3. Мақалды аяқта:  «Денсаулық-.......».

А. көп байлық

В. зор байлық

С. үлкен байлық

Д.кең байлық

4. Адамның дене мүшелерін белгіле.

А. Шаш, өкпе, бауыр

В. Аяқ, қол, бас

С. Көйлек, өкпе, жүрек

Д.  Көз, аяқ, асқазан

5. Көзге көрінбейтін ағзаларды белгіле.

А. Өкпе, асқазан, жүрек

В. Аяқ, қол, бас

С. Бала, үй, мектеп

Д. Бауыр, кірпік, тіс.

6. Жіктік жалғауды анықта.

А. -мын, -мін, -сың.

В. -лар, -дар, -тер.

С. -м, -ң, -сы.

Д. -ға,-ке, -да.

7. Сын есімнің түрлерін белгіле.

А. Есептік, реттік, жинақтық

В. Сапалық, қатыстық

С. Дара, күрделі

Д. Жалпы, жалқы

8. Бірінші байлық не? 
А. Денсаулық 
В. Ақша 
С. Бақыт 

Д.Сабақ

9. Денсаулыққа зиянды әдеттер? 
А. Өте көп ұйықтау 
В. Спортпен айналысу 
С. Таңертеңгілік жаттығу 

Д. Дұрыс тамақтану

10. Денсаулыққа жақын дос.

А. Өте көп ұйықтау
В. Дұрыс тамақтану
С. Жуынбау

Д. Компьютерде көп отыру

Дәптерге орындайдыБағалау критерийлері:

«5» - 9-10 жауап

«4» - 7-8 жауап

«3» - 5-6 жауап

«2» - 1-4 жауап


БағалауҮй тапсырмасы

7

«Сабақтан алған әсерім» стратегиясы

Қолпаштау

5 жол өлең құрастыру

Жарты парақ қағаз тарату

(Спорт, тамақ, тазалық)

Мұғалім бағалау парақшаларындағы бағаларын сұрап, өзінің қорытынды бағасын қояды.

Алған әсерімен кері байланыс арқылы бөліседі.

Кері байланыс:

ІІІ деңгей Мақал-мәтелдер жаттау

І І деңгей «Ауырмау жолдарын тізіп, жазып кел»

І деңгей Эссе. Мәтіндегі мақал-мәтелдермен


Парақшаларда орындайды

«екі жұлдыз, бір ұсыныс»
Бір-бірін, өз-өзін бағалайды. Стикерге жазып, кері байланыс қалдырады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Разработка урока по казахскому на тему: "Денсаулы? туралы ма?ал-м?телдер"

Автор: Мусалинова Сандугаш Рахимовна

Дата: 30.11.2015

Номер свидетельства: 259989

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства