kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М?хтар ?уезов " Е?лік- Кебек " трагедиясы

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                   Саба? жоспары

П?ні: ?аза? ?дебиеті

Саба?ты? та?ырыбы: М?хтар ?уезов «Е?лік -Кебек » трагедиясы.

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а М?хтар ?уезовты?  ?мірі мен шы?армашылы?ы,?дебиеттегі орны жайында м?лімет бере отырып,трагедияны? мазм?нын ме?герту,та?ырыбын,идеясын ашу,драмалы? жанрды? ерекшелігі туралы ?деби теориялы? білімдерін тере?дету;
Дамытушылы?: талдау,шы?арманы т?сініп о?у,салыстыру,?орытындылау,а?терлік шеберліктерін ?алыптастыру,да?дыларын жетілдіру;
Т?рбиелік: ел мен жерін ?астерлеуге,к?ркем ?дебиетті с?юге,адами ?асиеттерді  бой?а сі?іруге  т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: т?жірибелік саба?.
Саба?ты? типі: топты? ізденіс саба?ы.

?олданылатын технология : дамыта о?ыту технологиясы, жобалап о?ыту технологиясы
Саба?ты? ?дісі: т?сіндірмелі-к?рнекілік,с?ра?-жауап,?зіндік ж?мыс,топты?,шы?армашылы?, топты? ізденушілік ?дістер.
Саба?ты? к?рнекілігі: жазушы суреті,семантикалы? кесте,слайдтар,
интерактивті та?та,М.?уезов е?бектері,домбыра, т.б.
П?наралы? байланыс: тарих п?ні,театр ?нері

Саба?ты? барысы
1.?йымдастыру кезе?і:
1.С?лемдесу.
2.Т?гендеу.
3.Саба??а ынталандыру

2.?й тапсырмасын с?рау
1.Жамбыл Жабаев ?мірі, шы?армашылы?ы туралы презентация.
2.Ма?сат ?ою
?ткен адам болады к?зден таса
?лді-?шті,оны ешкім ойламаса,
Ол кетсе де, белгісі жо?алмайды,
Керектісін ескеріп ?мытпаса.

Естіп,біліп,к?з к?ріп, ой?а салма?,
?ткен істен адамзат бір ?лгі алма?.
?ызы?па? не жек к?рмек,жиіркенбек,
Бастан кешкен ?рі істен белгі ?алма?.

3.Жамбыл Жабаев ?міріне шолу.

4.Жамбылды? ?стаздары ж?не а?ынды? ортасы.

5.А?ын жырла?ан та?ырыптар.

6.Жамбылды? айтыс ?неріне ?ос?ан ?лесі.

7.Жамбылды? со?ыс жылдарында?ы ?ле?дері.

8.Жамбылды? дастандары.

9. «Пирамида »ойыны ар?ылы ?й тапсырмасын ?орытындылау.

4.Жа?а саба??а т?сінік беру:

1.М??алімні? кіріспе с?зі.

2.О?ушыларды? алдын-ала о?у?а берілген «Е?лік –Кебек »трагедиясын мазм?ндауы.

3. Трагедияны к?рініс ар?ылы ая?тау.

4. Семантикалы? карта ар?ылы кейіпкелерді? с?зін табу.

5.Композициялы?- сюжеттік талдау.

М??алімні? кіріспе с?зі :

Ту?ан хал?ын т?ртк?л д?ниеге м?ш??р еткен ?лы суреткер М?хтар Омархан?лы ?уезов - кемел ойды? кеніші, кенен с?зді? ?рісі. ?аза? ?дебиетіні? барлы? жанрына т???ыш рет ?алам тартып, б?рін игеріп, сол ар?ылы тілімізді? ш?райын, елімізді? шырайын таныт?ан ?арымды ?аламгер, дарынды ?алым.

М.?уезовті  «Екінші  Абай»  деуде  де  белгілі  ма?ына  бар.  Абай-?лы  реалист  а?ын.  Ол  ?з  заманыны?  ?мір  шынды?ын  суреттеп,  хал?ыны?  м??-м?ддесін  жырла?ан  биік  поэзия  жасады. 

М.?уезовты?  ?лылы?ын  т?сініп,  шы?ына  шы?у  саба?ты?  негізгі  ма?саты  екенін  айтып  кетемін.

?ызы?ушылы?  ояту

Ма?л?мат  тани  білу

Та?ырып  туралы  тол?аныс

М.?уезов  ?міріні?  ой  мен  ?ыры  мол,  ?те  к?рделі;  тарих  т?рінен  алатын  орны  ерекше,  ?зіне  ?ызы?тырып,  тарта  береді

?лы  эпопея?а  апарар  жолды?  басы,  Абай  шы?армаларын  танып-білуден  басталатын  сия?ты

М.?уезовті?  ?иял-ойы  шексіз  тере?;  М?хтар  а?а  м?хитына  тере?  бойла?ан  сайын  ойы?а  ой,  сезімге  сезім  ?осылады;  жан  д?ниеміз  байи  т?седі.

О?ушыларда  ой  ?оз?ау  ма?сатында:  «Жазушы,  ірі  суреткер,  ойшыл,  ?алым,  ?ла?атты  ?стаз  М.?уезов  жайында  не  білеміз?»  деген  с?ра?  ?ойылады. 

М.?уезовті?  100  жылды?  мерейтойы  ?лемдік  де?гейде  б?кіл  ?аза?  хал?ыны?  абыройын  аспандат?ан  ?лы  о?и?а  болды.  (С?зді?  м?нін  ашу?а  жетелеу).

О?и?а

1897

28 ?ырк?йекте ?азіргі Семей уезі,Шы??ыс болысы,Б?ріліде ту?ан.

1908—1915

Семейдегі Камалиддин медресесінде,м??алімдер семинариясында о?иды

1917

«Е?лік –Кебек » драмасы т???ыш рет Ой??ды?та сахналанады.

1918

Омбыда?ы Жалпы ?аза? жастарыны? ??рылтайына ?атысып,оны? ат?ару комитетіні? м?шесі болып сайланады.

1921

Орынборда?ы ?аза?стан Орталы? Ат?ару Комитетіні? президиум м?шесі ?ызметіне ауысады.

1922

Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне ты?даушы болып орналасады, «Шолпан», «Сана» жуналында е?бектері жары? к?реді.

1923

Ленинград Мемлекеттік Университетіні? ?о?амды? ?ылымдар факультетіні? тіл –?дебет б?ліміне о?у?а т?седі.

1942-1956

«Абай жолы »е?бектері жары? к?реді.

1945-1956

Екі рет Е?бек ?ызыл тТУ орденімен марапатталады.

1946

?аза?стан ?ылым академиясы ??рыл?анда,филолгия ?ылымыны? докторы ата?ы беріледі.

1953-1954

М?скеу мемлекеттік университетіне профессор болып орналасып,д?ріс береді

1957-1961

Тіл ж?не ?дебиет институтында халы? ауыз ?дебиеті б?ліміні? ме?герушісі ?ызметін ат?арады.

1961

Маусым айында  М?скеуде операция ?стінде ?айтыс болады.

2.Трагедияны мазм?ндау жоспары:

1.Кебекті? Абыз?а бал аш?ызуы

2.Кебекті? а??а шы?уы.Е?лікпен кездесуі.

3.Кебек пен  Е?лікті? байланысы.

4.Кебекті? Е?лікті алып ?ашуы

5.Екі жасты ?лтіруге шешім  ?абылдауы

6.Екі жасты? ?лімі, с?биді? тауда ?алуы.


3.Трагедияны? шары?тау шегін о?ушыларды?  к?рініс ар?ылы орындауы.

?атысушылар:Абыз,Кебек,Е?лік,Ж?уетай,Есен,Еспенбет,т.б.

4.Семантикалы? карта

Шы?армадан ?зінді

Е?лік

Кебек

Абыз

Есен

Еспенбет

Батыр десем,белге шы?пай ойна?шыр бейпіл ме е??

Болды баба,то?та баба,толас бер, же?ілдім.

Ей,Азаматтар!?лерде де ?ш тілек бар емес пе?

Кебек,батыр болса? ?рейі? ?ашпасын, ?рейленбе.

То?та !мынау Есен ?ой ?лтіріп кеткен екен ?ой?

5.Поэманы?  композициялы? – сюжеттік ??рылысы

Р/с

О?и?а желісі

О?и?а ?рісі

1

Экпозиция

Кебекті? Нысан абыз?а бал аш?ызуы

2

О?и?аны? басталуы

Кебекті? а??а шы?уы. Е?лікпен кездесуі.

3

О?и?аны?  дамуы

Кебек  пен Е?лікті? байланысы

4

О?и?аны? шиеленісуі

Кебекті? Е?лікті алып ?ашуы, с?билеріні? д?ниеге келуі

5

О?и?аны? шары?тауы

Екі жасты ?лтіруге шешім ?абылдауы

6

О?и?аны? шешімі

Екі жасты??лімі, с?биді? тауда ?алуы

 ?І.Жа?а саба?ты бекіту

М.?уезов жайлы не білдік?

2.М.?уезовты? ?лем ?дебиетінегі орны.

3. «Е?лік –Кебек » трагедиясыны? та?ырыбы.

4. «Е?лік –Кебек » трагедиясыны?  к?ркемдік ерекшелігі.

5.Драма дегеніміз не?

6.Драманы? т?рлері?

?ІІ.Ба?алау.

?ІІ.?й тапсырмасы

«?лем таны?ан –?уезов »эссе жазу.М.?уезовты? шы?армаларынан ??гімелер о?у.

Просмотр содержимого документа
«М?хтар ?уезов " Е?лік- Кебек " трагедиясы »

Сабақ жоспары

Пәні: Қазақ әдебиеті

Сабақтың тақырыбы: Мұхтар Әуезов «Еңлік -Кебек » трагедиясы .

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға Мұхтар Әуезовтың өмірі мен шығармашылығы ,әдебиеттегі орны жайында мәлімет бере отырып,трагедияның мазмұнын меңгерту,тақырыбын,идеясын ашу ,драмалық жанрдың ерекшелігі туралы әдеби теориялық білімдерін тереңдету;
Дамытушылық: талдау,шығарманы түсініп оқу,салыстыру,қорытындылау ,ақтерлік шеберліктерін қалыптастыру,дағдыларын жетілдіру;
Тәрбиелік: ел мен жерін қастерлеуге ,көркем әдебиетті сүюге ,адами қасиеттерді бойға сіңіруге тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: тәжірибелік сабақ.
Сабақтың типі: топтық ізденіс сабағы.

Қолданылатын технология : дамыта оқыту технологиясы , жобалап оқыту технологиясы
Сабақтың әдісі: түсіндірмелі-көрнекілік,сұрақ-жауап,өзіндік жұмыс,топтық,шығармашылық, топтық ізденушілік әдістер.
Сабақтың көрнекілігі: жазушы суреті ,семантикалық кесте,слайдтар,
интерактивті тақта,М.Әуезов еңбектері ,домбыра, т.б.
Пәнаралық байланыс: тарих пәні,театр өнері

Сабақтың барысы
1.Ұйымдастыру кезеңі:
1.Сәлемдесу.
2.Түгендеу.
3.Сабаққа ынталандыру

2.Үй тапсырмасын сұрау
1.Жамбыл Жабаев өмірі, шығармашылығы туралы презентация.
2.Мақсат қою
Өткен адам болады көзден таса
Өлді-өшті,оны ешкім ойламаса,
Ол кетсе де, белгісі жоғалмайды,
Керектісін ескеріп ұмытпаса.

Естіп,біліп,көз көріп, ойға салмақ,
Өткен істен адамзат бір үлгі алмақ.
Қызықпақ не жек көрмек,жиіркенбек,
Бастан кешкен әрі істен белгі қалмақ.

3.Жамбыл Жабаев өміріне шолу.

4.Жамбылдың ұстаздары және ақындық ортасы.

5.Ақын жырлаған тақырыптар .

6.Жамбылдың айтыс өнеріне қосқан үлесі.

7.Жамбылдың соғыс жылдарындағы өлеңдері .

8.Жамбылдың дастандары.

9. «Пирамида »ойыны арқылы үй тапсырмасын қорытындылау.

4.Жаңа сабаққа түсінік беру:

1.Мұғалімнің кіріспе сөзі.

2.Оқушылардың алдын-ала оқуға берілген «Еңлік –Кебек »трагедиясын мазмұндауы.

3. Трагедияны көрініс арқылы аяқтау .

4. Семантикалық карта арқылы кейіпкелердің сөзін табу.

5.Композициялық- сюжеттік талдау .

Мұғалімнің кіріспе сөзі :

Туған халқын төрткүл дүниеге мәшһүр еткен ұлы суреткер Мұхтар Омарханұлы Әуезов - кемел ойдың кеніші, кенен сөздің өрісі. Қазақ әдебиетінің барлық жанрына тұңғыш рет қалам тартып, бәрін игеріп, сол арқылы тіліміздің шұрайын, еліміздің шырайын танытқан қарымды қаламгер, дарынды ғалым.

М.Әуезовті «Екінші Абай» деуде де белгілі мағына бар. Абай-ұлы реалист ақын. Ол өз заманының өмір шындығын суреттеп, халқының мұң-мүддесін жырлаған биік поэзия жасады.

М.Әуезовтың ұлылығын түсініп, шыңына шығу сабақтың негізгі мақсаты екенін айтып кетемін.

Қызығушылық ояту

Мағлұмат тани білу

Тақырып туралы толғаныс

М.Әуезов өмірінің ой мен қыры мол, өте күрделі; тарих төрінен алатын орны ерекше, өзіне қызықтырып, тарта береді

Ұлы эпопеяға апарар жолдың басы, Абай шығармаларын танып-білуден басталатын сияқты

М.Әуезовтің қиял-ойы шексіз терең; Мұхтар аға мұхитына терең бойлаған сайын ойыңа ой, сезімге сезім қосылады; жан дүниеміз байи түседі.


Оқушыларда ой қозғау мақсатында: «Жазушы, ірі суреткер, ойшыл, ғалым, ұлағатты ұстаз М.Әуезов жайында не білеміз?» деген сұрақ қойылады.

М.Әуезовтің 100 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде бүкіл қазақ халқының абыройын аспандатқан ұлы оқиға болды. (Сөздің мәнін ашуға жетелеу).

Ұлағатты ұстазДраматург

Жазушы
Тұңғыш режиссер

Екінші АбайМұхтар Омарханұлы Әуезов

(1897-1961)

Ірі суреткер


АудармашыАкадемик профессор


Зерттеуші
Қазақстандағы тұңғыш футбол командасының ойыншысы

Ойшыл

Ғалым

Оқиға

1897

28 қыркүйекте қазіргі Семей уезі,Шыңғыс болысы,Бөріліде туған.

1908—1915

Семейдегі Камалиддин медресесінде,мұғалімдер семинариясында оқиды

1917

«Еңлік –Кебек » драмасы тұңғыш рет Ойқұдықта сахналанады.

1918

Омбыдағы Жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып,оның атқару комитетінің мүшесі болып сайланады.

1921

Орынбордағы Қазақстан Орталық Атқару Комитетінің президиум мүшесі қызметіне ауысады.

1922

Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетіне тыңдаушы болып орналасады, «Шолпан», «Сана» жуналында еңбектері жарық көреді.

1923

Ленинград Мемлекеттік Университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл –әдебет бөліміне оқуға түседі.

1942-1956

«Абай жолы »еңбектері жарық көреді.

1945-1956

Екі рет Еңбек Қызыл тТУ орденімен марапатталады .

1946

Қазақстан Ғылым академиясы құрылғанда ,филолгия ғылымының докторы атағы беріледі .

1953-1954

Мәскеу мемлекеттік университетіне профессор болып орналасып,дәріс береді

1957-1961

Тіл және әдебиет институтында халық ауыз әдебиеті бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарады.

1961

Маусым айында Мәскеуде операция үстінде қайтыс болады.

2.Трагедияны мазмұндау жоспары:


1.Кебектің Абызға бал ашқызуы

2.Кебектің аңға шығуы.Еңлікпен кездесуі .

3.Кебек пен Еңліктің байланысы .

4.Кебектің Еңлікті алып қашуы

5.Екі жасты өлтіруге шешім қабылдауы

6.Екі жастың өлімі , сәбидің тауда қалуы.


3.Трагедияның шарықтау шегін оқушылардың көрініс арқылы орындауы.

Қатысушылар:Абыз ,Кебек,Еңлік,Жәуетай,Есен,Еспенбет,т.б.

4.Семантикалық карта

Шығармадан үзінді

Еңлік

Кебек

Абыз

Есен

Еспенбет

Батыр десем ,белге шықпай ойнақшыр бейпіл ме ең?


Болды баба,тоқта баба ,толас бер, жеңілдім..


Ей,Азаматтар!Өлерде де үш тілек бар емес пе?


Кебек ,батыр болсаң үрейің қашпасын, үрейленбе ...


Тоқта !мынау Есен ғой өлтіріп кеткен екен ғой?5.Поэманың  композициялық – сюжеттік құрылысы

Р/с

Оқиға желісі

Оқиға өрісі

1

Экпозиция

Кебектің Нысан абызға бал ашқызуы

2

Оқиғаның басталуы

Кебектің аңға шығуы. Еңлікпен кездесуі.

3

Оқиғаның  дамуы

Кебек  пен Еңліктің байланысы

4

Оқиғаның шиеленісуі

Кебектің Еңлікті алып қашуы, сәбилерінің дүниеге келуі

5

Оқиғаның шарықтауы

Екі жасты өлтіруге шешім қабылдауы

6

Оқиғаның шешімі

Екі жастыңөлімі, сәбидің тауда қалуы

ҮІ .Жаңа сабақты бекіту

М.Әуезов жайлы не білдік?

2.М.Әуезовтың әлем әдебиетінегі орны .

3. «Еңлік –Кебек » трагедиясының тақырыбы .

4. «Еңлік –Кебек » трагедиясының көркемдік ерекшелігі .

5.Драма дегеніміз не?

6.Драманың түрлері?

ҮІІ.Бағалау .

ҮІІ.Үй тапсырмасы

«Әлем таныған –Әуезов »эссе жазу .М.Әуезовтың шығармаларынан әңгімелер оқу.ПБ төрайымы : Бекенова Х.Э.

Оқытушы: Акимбекова Қ.М.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
М?хтар ?уезов " Е?лік- Кебек " трагедиясы

Автор: Акимбекова Карлыгаш Мелдебековна

Дата: 22.04.2015

Номер свидетельства: 204829

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства