kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мені? маманды?ым

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Мені? маманды?ым

 Грамматикалы? та?ырып: Сын есім

Саба?ты? ма?саты:

1. О?ушыларды к?сіби терминдермен таныстыра отырып, с?здік ?орларын байыту, ?йренген с?здерін ауызекі тілде ?олдану?а машы?тандыру, «сын есім»

жайында ал?ан білімдерін еске т?сіріп, практикалы? жолмен ме?герту;

2. О?ушыларды? ойлау ?абілетін, ой-?рісін ке?ейту, с?ра?тар?а д?рыс жауап беруге, т?сінгенін, білгенін байланыстырып айту?а жа?дай жасау, с?йлеу ?абілеттерін ?алыптастыру;

3. Та?да?ан маманды?ты? ысты?-суы?ына т?зіп, оны с?йе білуге т?рбиелеу, о?ушыларды адамгершілікке, е?бек?орлы??а т?рбиелеу;

Саба? типі: аралас саба?

Саба? т?рі: саяхат саба?ы

Саба? ?дісі: т?сіндіру, ??гіме, с?ра?-жауап, іздендіру, топты? ж?мыс, ойын;

К?рнекілігі: ?аза? ?ліпбиі, кітап к?рмесі,?лестірмелі ?а?аздар, компьютер мен диапроектор

Саба?ты? барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і (1-2 мин)

а) с?лемдесу

ІІ. Жа?а материалды ?йрену ж?не о?ан дайындалу:

Білімгерлер  назарына « автослесарь  маманды?ы туралы» бейнефильм ?сынылады

/Бейнефильм к?ру/

-?алай ойлайсыздар, неге мен саба?ты осы бейнематериалдан бастадым? Бейне не туралы, кім туралы?

-Біз б?гін не туралы ??гімелейміз?

Білімгерлерді?  жауабы

Саба?ты? ма?саты мен барысын хабарлау:

Б?гін біз сіздермен ?ндіріске саяхат жасаймыз да, сын есім та?ырыбын ?айталаймыз. Саяхатымыз бірнеше аялдамадан т?рады:

1 аялдама – «К?сіби терминдер» цехы;

2 аялдама – «С?ра?-жауап» цехы

3 аялдама – «Ма?ал-м?телдер» цехы

4 аялдама – «Сапа конверті»

5 аялдама – «Техникалы? ба?ылау б?лімі» цехы

Аялдамалардан ?ту ?шін біз т?рлі тапсырмалар орындаймыз. Саяхат?а дайынсыздар ма?

1 аялдама – «К?сіби терминдер» цехында біз жа?а с?здермен танысамыз (блімгерлер с?здерді іштей о?ып шы?ады, кейін 2-3 білімгер дауыстап о?иды)

?ор?ау ??ралдары – средства защиты

Жарамдылы? – исправность

Арнайы киім –спецодежда

Ажырату отключение

Ба?ылау-?лшеу ??ралдары – контрольно-измерительные приборы

Резе?ке кілемше – резиновый коврик

?ндіріп алу – производить

Электр ?о?дыр?ылар - электроустановки

Са?та?ыш –предохранитель

Ажырат?ыш –выключатель

?оршау – ограждение

Жабды? – оборудование

Ауысым – смена

Жетекші –руководитель

Кезекті сынау – очередное испытание

?ауіпсіздік –безопасность

?ал?ан - щит

?/ терминдерді д?птерге жазу;

б/ жа?а терминдерді бірнеше рет о?ып, жат?а айту;

в/ АЖЫРАТ?ЫШ с?зінен жа?а с?здер ??растыру (1 минут);

Келесі тапсырманы орындау ?шін «Сын есім» грамматикалы? та?ырыбымызды ?айталап шы?айы?:

•         Сын есім дегеніміз не?

•         Сын есім ?андай с?ра?тар?а жауап береді?

•         Ма?ынасына ?арай нешеге б?лінеді?

•         Т?л?асына ?арай неше т?рі болады? Мысалы келтірі?дер.

Жа?сы, ал енді жа?а термин с?здерге сын есімдерді ?атыстырып, с?з тіркестерін ойластыры?дар, мысалы, автослесарь маманды?ы ?азіргі кезде с?раныс?а ие маманды??а жата ма?

2 аялдама – «С?ра?-жауап» цехы.

1 тапсырма: термин с?здерді пайдаланып, сурет бойынша с?хбаттасу ??ру;

2 тапсырма: Сен-ма?ан, мен – са?ан

Берілген м?тін бойынша с?ра?тар ??растырып, бас?а топ?а ?ою: 1-2-3-1

М?тін.

Ж?мыс алдында арнайы киімді киіп, ?ор?ау ??ралдарыны? бар болуы мен жарамдылы?ын тексер. Кезекшіден алды??ы ауысымда бол?ан б?кіл ?згерістер ж?не істелген іс туралы білі. Ауысым журналында?ы жазулармен танысып ал. Кезекті сынауды ?тпеген ?ор?ау ??ралдарыны? ?олдануына р??сат етілмейді. Ба?ылау-?лшеу ??ралдарыны? тексеру ж?не ж?ндеу н?тижелері арнайы журналда тіркеледі. Сынау ??ралдарымен ж?мыс тек арнай жабды?тал?ан ж?не шеттетілген б?лмелерде ?ана ж?ргізіледі. Электр ?о?дыр?ылар ?ал?андарыны? есіктері кілттеулі болу керек. Егер жабды?тар ары ?арай пайдалану?а дайын болса, са?та?ыштарды ?ойып, ажырат?ышты ?ос.

3 аялдама – «Ма?ал-м?телдер» цехы (ма?саты: шешендікке баулу)

Міне, біз «Ма?ал-м?телдер» аялдамасына да жетік. ?йге «Е?бек» та?ырыбына байланысты ма?ал-м?телдерді жаттап келу деген тапсырма берілді.Ал, енді, топтар?а с?з берейік (7-9 мин)

1 тапсырма: 3 топ ма?ал-м?телдерді кезекпен айтып шы?ады.

2 тапсырма: Ребустарды шешу: (слайдтар ар?ылы)

- К?з –?ор?а?, ?ол- батыр

- Не ексе?, со?ы орарсы?

- Темірді ?ыз?ан кезде со?

- Еріншекті? ерте?і таусылмас

- Ерді? атын е?бек шы?арады

4 аялдама – «Сапа конверті» (Конверт качеств)

?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаев хал?ына жолда?ан Жолдауында к?сіби о?ыту?а да м?н берген. Жолдауда к?сіби о?ыту туралы не айтыл?анын аны?тау ?шін берілген сандарды? орнына ?ріптерді ?ойып, жасырын?ан с?здерді таба аласы?дар.

1 тапсырма: Берілген сандар ?ліпбидегі ?ріпті? орнын білдіреді. Сандар орнына ?ріптерді ?ойып, Елбасыны? с?здерін аны?тайсыз (2 минут)

2

23

1

7

1

17

21

11

17

1

17

1

18

7

37

6

37

18

37

19

34

8

3

8

23

38

3

20

16

26

37

14

8

23

8

14

«?р адам ?з маманды?ыны? шебері болуы керек»

Н.?.Назарбаев

Ал, енді автослесарь ?андай маман болуы керек, ?алай ойлайсыздар? Мына конверттер ішінде пара?тар?а адам бойында?ы жа?сы ?асиеттер жазыл?ан, я?ни, сын есімдер. Сол с?здерден темір ?стасына лайы?ты е? ?ажетті 5 с?зді та?дап аласыздар.

Сын есімдер: е?бек?ор, ??ыпты, т?ртіпті, жауапты, зейінді, ?депті, ма?сатты, тіл ал?ыш, тап?ыр, ?атал, ??ыпты;

Ал, ?ай топ бастайды? автослесарь ?андай маман болуы керек ж?не неге б?л сапаны та?да?а?ы?ызды д?лелде?із.

(Білімгерлер ?здері  та?да?ан с?здерді о?ып, неліктен осы ?асиеттерді та?да?андары ж?нінде айтады)

?лы дана Абай атамыз айт?андай, ?р?ашан жа?сы ?асиеттерге асы? болып, жаман ?асиеттерден ?ашы? болайы?.

5 аялдама – «Техникалы? ба?ылау б?лімі» цехы.

Тапсырма: Грамматикалы? ж?не лексикалы? та?ырыптары бойынша ал?ан білімдерін тест с?ра?тары ар?ылы тексеру

(Тест  ж?мысы)

Саба?ты? ?орытындылау.

Просмотр содержимого документа
«мені? маманды?ым»

Байториева Бубинур Алтанқызы

Алматы облысы

Еңбекшіқазақ ауданы

Шелек ауылы

Шелек политехникалық колледжі

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы
Сабақтың тақырыбы: Менің мамандығым

Грамматикалық тақырып: Сын есім

Сабақтың мақсаты:

1. Оқушыларды кәсіби терминдермен таныстыра отырып, сөздік қорларын байыту, үйренген сөздерін ауызекі тілде қолдануға машықтандыру, «сын есім»

жайында алған білімдерін еске түсіріп, практикалық жолмен меңгерту;

2. Оқушылардың ойлау қабілетін, ой-өрісін кеңейту, сұрақтарға дұрыс жауап беруге, түсінгенін, білгенін байланыстырып айтуға жағдай жасау, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;

3. Таңдаған мамандықтың ыстық-суығына төзіп, оны сүйе білуге тәрбиелеу, оқушыларды адамгершілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеу;

Сабақ типі: аралас сабақ

Сабақ түрі: саяхат сабағы

Сабақ әдісі: түсіндіру, әңгіме, сұрақ-жауап, іздендіру, топтық жұмыс, ойын;

Көрнекілігі: қазақ әліпбиі, кітап көрмесі,үлестірмелі қағаздар , компьютер мен диапроектор

Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі (1-2 мин)

а) сәлемдесу

ІІ. Жаңа материалды үйрену және оған дайындалу:

Білімгерлер назарына « автослесарь мамандығы туралы» бейнефильм ұсынылады

/Бейнефильм көру/

-Қалай ойлайсыздар, неге мен сабақты осы бейнематериалдан бастадым? Бейне не туралы, кім туралы?

-Біз бүгін не туралы әңгімелейміз?

Білімгерлердің жауабы

Сабақтың мақсаты мен барысын хабарлау:

Бүгін біз сіздермен өндіріске саяхат жасаймыз да, сын есім тақырыбын қайталаймыз. Саяхатымыз бірнеше аялдамадан тұрады:

1 аялдама – «Кәсіби терминдер» цехы;

2 аялдама – «Сұрақ-жауап» цехы

3 аялдама – «Мақал-мәтелдер» цехы

4 аялдама – «Сапа конверті»

5 аялдама – «Техникалық бақылау бөлімі» цехы

Аялдамалардан өту үшін біз түрлі тапсырмалар орындаймыз. Саяхатқа дайынсыздар ма?

1 аялдама – «Кәсіби терминдер» цехында біз жаңа сөздермен танысамыз (блімгерлер сөздерді іштей оқып шығады, кейін 2-3 білімгер дауыстап оқиды)

Қорғау құралдары – средства защиты

Жарамдылық – исправность

Арнайы киім –спецодежда

Ажырату отключение

Бақылау-өлшеу құралдары – контрольно-измерительные приборы

Резеңке кілемше – резиновый коврик

Өндіріп алу – производить

Электр қоңдырғылар - электроустановки

Сақтағыш –предохранитель

Ажыратқыш –выключатель

Қоршау – ограждение

Жабдық – оборудование

Ауысым – смена

Жетекші –руководитель

Кезекті сынау – очередное испытание

Қауіпсіздік –безопасность

Қалқан - щит

ә/ терминдерді дәптерге жазу;

б/ жаңа терминдерді бірнеше рет оқып, жатқа айту;

в/ АЖЫРАТҚЫШ сөзінен жаңа сөздер құрастыру (1 минут);

Келесі тапсырманы орындау үшін «Сын есім» грамматикалық тақырыбымызды қайталап шығайық:

  • Сын есім дегеніміз не?

  • Сын есім қандай сұрақтарға жауап береді?

  • Мағынасына қарай нешеге бөлінеді?

  • Тұлғасына қарай неше түрі болады? Мысалы келтіріңдер.

Жақсы, ал енді жаңа термин сөздерге сын есімдерді қатыстырып, сөз тіркестерін ойластырыңдар, мысалы, автослесарь мамандығы қазіргі кезде сұранысқа ие мамандыққа жата ма?

2 аялдама – «Сұрақ-жауап» цехы.

1 тапсырма: термин сөздерді пайдаланып, сурет бойынша сұхбаттасу құру;

2 тапсырма: Сен-маған, мен – саған

Берілген мәтін бойынша сұрақтар құрастырып, басқа топқа қою: 1-2-3-1

Мәтін.

Жұмыс алдында арнайы киімді киіп, қорғау құралдарының бар болуы мен жарамдылығын тексер. Кезекшіден алдыңғы ауысымда болған бүкіл өзгерістер және істелген іс туралы білі. Ауысым журналындағы жазулармен танысып ал. Кезекті сынауды өтпеген қорғау құралдарының қолдануына рұқсат етілмейді. Бақылау-өлшеу құралдарының тексеру және жөндеу нәтижелері арнайы журналда тіркеледі.. Сынау құралдарымен жұмыс тек арнай жабдықталған және шеттетілген бөлмелерде ғана жүргізіледі. Электр қоңдырғылар қалқандарының есіктері кілттеулі болу керек. Егер жабдықтар ары қарай пайдалануға дайын болса, сақтағыштарды қойып, ажыратқышты қос.

3 аялдама – «Мақал-мәтелдер» цехы (мақсаты: шешендікке баулу)

Міне, біз «Мақал-мәтелдер» аялдамасына да жетік. Үйге «Еңбек» тақырыбына байланысты мақал-мәтелдерді жаттап келу деген тапсырма берілді.Ал, енді, топтарға сөз берейік (7-9 мин)

1 тапсырма: 3 топ мақал-мәтелдерді кезекпен айтып шығады.

2 тапсырма: Ребустарды шешу: (слайдтар арқылы)

- Көз –қорқақ, қол- батыр

- Не ексең, соңы орарсың

- Темірді қызған кезде соқ

- Еріншектің ертеңі таусылмас

- Ердің атын еңбек шығарады

4 аялдама – «Сапа конверті» (Конверт качеств)

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев халқына жолдаған Жолдауында кәсіби оқытуға да мән берген. Жолдауда кәсіби оқыту туралы не айтылғанын анықтау үшін берілген сандардың орнына әріптерді қойып, жасырынған сөздерді таба аласыңдар.

1 тапсырма: Берілген сандар әліпбидегі әріптің орнын білдіреді. Сандар орнына әріптерді қойып, Елбасының сөздерін анықтайсыз (2 минут)

2

23


1

7

1

17


21

11

17

1

17

1

18

7

37

6

37

18

37

19


34

8

3

8

23

38


3

20

16

26

37


14

8

23

8

14

«Әр адам өз мамандығының шебері болуы керек»

Н.Ә.Назарбаев

Ал, енді автослесарь қандай маман болуы керек, қалай ойлайсыздар? Мына конверттер ішінде парақтарға адам бойындағы жақсы қасиеттер жазылған, яғни, сын есімдер. Сол сөздерден темір ұстасына лайықты ең қажетті 5 сөзді таңдап аласыздар.

Сын есімдер: еңбекқор, ұқыпты, тәртіпті, жауапты, зейінді, әдепті, мақсатты, тіл алғыш, тапқыр, қатал, ұқыпты;

Ал, қай топ бастайды? автослесарь қандай маман болуы керек және неге бұл сапаны таңдағаңыңызды дәлелдеңіз.

(Білімгерлер өздері таңдаған сөздерді оқып, неліктен осы қасиеттерді таңдағандары жөнінде айтады)

Ұлы дана Абай атамыз айтқандай, әрқашан жақсы қасиеттерге асық болып, жаман қасиеттерден қашық болайық.

5 аялдама – «Техникалық бақылау бөлімі» цехы.

Тапсырма: Грамматикалық және лексикалық тақырыптары бойынша алған білімдерін тест сұрақтары арқылы тексеру

(Тест жұмысы)

Сабақтың қорытындылау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
мені? маманды?ым

Автор: Байториева Бубинур Алтановна

Дата: 30.12.2015

Номер свидетельства: 271460

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства