kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кыска мерзимди сабак. "Астана каласы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыс?а мерзімді саба? жоспары

П?н: ?аза? тілі

Сынып: 7 «Г»

?тетін к?ні: 21.11.2015 ж.

Та?ырыбы: Астана ?аласы   Т?уелдік жал?ау

Ма?саты: О?ушыларды? ?аза?станны? бас ?аласы – Астана туралы білімдерін арттыру, т?уелдік жал?ауларды пысы?тау, а?паратты ?з бетінше ме?геруге ы?пал ету, сыни т?р?ыда ойлану?а т?селдіру, ?з бетімен іздену да?дысын дамыту. ?з еліне,жеріне деген ма?таныш сезіміне т?рбиелеу, бір –біріне сыйласты? сезімдерін тере?дету;

К?тілетін н?тиже: О?ушыларды? Астана туралы білімдері ?алыптасады, ?з бетімен білім алады, ізденеді, сыни ойлану?а т?селеді, АКТ-мен, топпен, ж?ппен, жеке ж?мыс жасайды.

Модульдер:

«О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер», «Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету», «О?Б ж?не ОБ», «Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту», «О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту мен о?у», «О?ытуда?ы бас?арушылы? ж?не к?шбасшылы?», «О?ыту мен о?уда а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды (АКТ) ?олдану».

?діс-т?сілдер: «Шатты? ше?бері», «Балалы? ша??а саяхат», «Астана ?аласына» саяхат маршрутты? картасы, «Топ?а б?лу: ?ша? билеттері ар?ылы», «Даналы? а?ашы», «Ма?ынаны тану», «Сергіту с?ті», семантикалы? картамен ж?мыс, «Мен – са?ан, сен – ма?ан» ж?пты? р?лдік ойыны, шы?армашылы? ж?мыс (постер ?ор?ау), тест ж?мысы (Excel ба?дарламасымен), «Саба?тан ал?ан ?серім» рефлексиясы.

Б?лімі

Жоспар мазм?ны

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Ба?алау

Ресурстар

Кіріспе

5 мин

Сынып?а кіру

«Шатты? ше?бері» стратегиясы

Ма?саты: т?л?ааралы? ?арым-?атынас орнату.

«Балалы? ша??а саяхат» стратегиясы

Ма?саты: ??рбы-??рдастар арасында сенімді  ы?ылас ?алыптастыру.

?й тапсырмасы

Билеттегі с?ра?тар?а жауап беру.

Армысыздар, балалар,

Дайынбыз ба саба??а?

?аза? тілі – с?з ?нері,

Сай келейік талап?а.

Бар ма ?йден дайынды??

Тапсырма?ыз д?рыс па?

О?ымаса?, уайым ?ып,

Ты?ылма?ыз ?уыс?а.                                                                     Ойымызды айтайы?,                                                              Білімімізді бай?айы?,                                                              Мына отыр?ан ?стаздар,                                                              ?алсын бір с?т мар?айып.

Б?гінгі саба?ымыз ерекше болма?, ?ша?пен саяхат жасаймыз.

Билеттегі с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы ?ша??а отырамыз.

Амандасады.

?лкенге де сіз,

Кішіге де сіз.

С?лем бердік сіздерге,

??рметпенен біз.

«Балалы? ша??а саяхат» стратегиясын орындайды. К??іл-к?йлері к?теріледі.

?р о?ушы билетін алып, с?ра??а жауап беріп ?ша??а жай?асады.

Билетте септіктер та?ырыбы бойынша с?ра?тар берілген.

Смайликтер

?ша? билеттері, бейнефильм

Т?сау

кесер

4 мин

Білу, тану

Бейнефильм тамашалау.

Презентация к?ру

Интербелсенді та?тадан бейнефильм к?рсетіледі.

Олай болса, о?ушылар, бізді? арамызда?ы сыныптасымыз осы к?згі демалыста Астана ?аласына жарыс?а барып, ж?лделі орынмен орал?ан еді. ?лиханны? Астана ?аласынан ал?ан ?серімен б?лісейік.

О?ушылар бейнефильмді к?ру ар?ылы б?гінгі саба?ты? та?ырыбын аны?тайды.

?лихан Астанадан ал?ан ?серімен б?ліседі. Презентациясын, фотоларын, ма?тау ?а?азы мен медалін к?рсетеді.

«Бас барма?» ба?алауы.

Бас барма? жо?ары  5
бас барма? орташа  4
бас барма? т?мен  3

Презентация, фотолар, ма?тау ?а?азы, медаль.

«Астана» ?аласыны? маршрут  картасы

«Астана» ?аласыны? маршрут ?артасы таратылады. Маршрут ?артада?ы тапсырмалар сайын о?ушылар «ба?даршам» ба?алау ?дісі ар?ылы алдарында?ы т?стерді к?теру ар?ылы ?зін-?зі ба?алап отырады.

?ша? билеттеріні? келесі бетіндегі ?зін-?зі ба?алау пара?шасын да ?мытпай толтырып отырады.

?р о?ушыны? алдында?ы компьютерде Астана ?аласыны? маршрут картасы к?рсетіледі.

?р ?имарат?а саяхат жаса?аннан кейін о?ушылар ?здерін ?алыптастырушы («ба?даршам» ?дісі) ж?не жиынты? (ба?алау пара?ына) ба?алау ?дісімен ба?алап отырады.

?алыптастырушы(«ба?дар

шам» ?дісі) ж?не жиынты? (ба?алау пара?ына) ба?алау ?дісімен

Маршрут

ты? карта, компьютер

интерактивті та?та.

Негізгі б?лім

20 мин

Жа?а саба?

Т?сіну

«Ма?ынаны тану» стратегиясы

Ма?саты: ой ?оз?ау, жа?а материалды игерту

Ал?аш?ы аялдама «Б?йтерек».

?р баланы? компьютері мен интерактивті та?тадан «Б?йтерек» монументіні? суреттері ?сынылады.

Тапсырмасы: Жа?а с?здермен ж?мыс

 «Ма?ынаны тану» стратегиясыны? м?нін т?сіндіріп, о?ушылар?а ба?ыт береді.

С?з – с?з тіркесі - с?йлем

«Б?йтеректі» «?мір а?ашы» деп те атайды. «Астана-Б?йтерек» ?ш б?ліктен –тамыры, ді?і ж?не ?шар басынан т?рады. О?улы?та берілген жа?а с?здерді о?ып, с?з тіркесін ж?не с?йлем ??растырады.

«Ба?даршам» ба?алау ?дісі

Компьютер,

суреттер.

М?тінмен ж?мыс

«Даналы? а?ашы» ойыны.

Ма?саты: м?тінді ?з бетімен ме?геру.

2-аялдама: «А? Орда»

Президент резиденциясыны? суреттері к?рсетіледі.

«Даналы? а?ашы» ойынын ойнап к?рейік. Сіздер осы м?тінге бір к?з ж?гіртіп, е? ?ызы? немесе ?иын с?ра? жазып бері?іздер. Ж?мыс?а 1-2 минут уа?ыт беріледі.

О?ушылар о?ы?ан м?тіндері бойынша с?ра?тар ??растырып, алдарында?ы ?има ?а?аздар?а жазып, м??алімні? ?олында?ы санды?ша?а салады. Санды?шадан та?дап ал?ан с?ра?тарына жауап береді.

«Ба?даршам» ба?алау ?дісі

«Си?ырлы санды?ша»

Сергіту с?ті.

Семантикалы? картамен ж?мыс.

3-аялдама: «Думан» ойын-сауы? орталы?ы.

Суреттер ар?ылы «Думан» ойын-сауы? орталы?ыны? іші к?рсетеді.

Сергіту с?ті: «Астана т?рінде» биі

Бір о?ушы «Думан» ойын-сауы? орталы?ында бол?аны ж?нінде ??гімелейді.

«Бас барма?» ба?алауы.

Видео-фильм

Та?тадан сызба к?рсетіледі.

О?ушылардан жетек с?ра?тар ар?ылы т?уелдік жал?ауы с?ралады. Семантикалы? карта.

О?аша т?уелдеу

Орта? т?уелдеу

І

ІІ

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІ

ІІІ

?йі?

+

т?р?ыны

+

?лты?ыз

+

?имаратымыз

+

болаша?ым

+

?она? ?йлері

+

?алалары?

+

астаналары?ыз

+

О?ушылар естеріне т?сіріп, т?уелдік жал?ауы туралы не білетіндерін орта?а салады. С?здерді ауызша талдап шы?ады.

мені?    ?лке  .    мені?   Отан. сені?     ?лке  .      сені?    Отан. сізді?    ?лке  .      сізді?    Отан. оны?    ?лке  .    оны?    Отан.

Семантикалы? картаны жай та?тада толтырады.Бірін-бірі тексереді.

«Ба?даршам» ба?алау ?дісі

Интерактивті та?та, кесте, семантикалы? карта.

6 мин

?олдану

«Мен – са?ан, сен – ма?ан» стратегиясы. Масаты:серіктесті серіктес о?ыту

4-аялдама: «Пирамида»  бейбітшілік ж?не келісім сарайы. ?аламторды? к?мегімен  аstana-piramida.kz сайтынан бейбітшілік ж?не келісім сарайына виртуалды саяхат жасау.

Р?лдік ойын ?йымдастыру. Астана ?аласында бол?ан о?ушылармен диалог ??растыру.

О?ушылар сарайды? ішіне виртуалды саяхат жасайды.

О?ушылар ?здері ж?п та?дап, ж?птасып, диалог ??растырады. Астанада бол?ан о?ушылар с?хбаттарыны? со?ында фотоларын сый?а ?сынады.

«Бас барма?» ба?алауы.

?аламтор, виртуалды саяхат.

3 мин

Талдау Шы?армашылы? кезе?. Галерея?а саяхат. «Мені? ?иялымда?ы Астанам». Суреттеріні? ішінен е? жа?сысын та?дап, ?ор?ау.

5-аялдама: «Хан шатыры»

«Хан шатырыны?» суреттері алдарында?ы компьютерлерінен к?рсетіледі.

?ша? билеттеріндегі н?мір бойынша екі топ?а б?лінеді. ?йден салып келген суреттерімен б?лісіп, е? ?здік, е? ?демі, е? тап?ыр суреттер галереясын жасау, ?ор?ау.

О?ушылар компьютерлерінен суреттерді тамашалайды.

Та?таны? алдында?ы екі ?стелге ?олдарында?ы суреттерімен б?лісіп, галерея жаса?тап, ?ор?айды.

Топтар бір-бірін ба?алайды.

«Екі ж?лдыз, бір тілек» ?дісі

О?ушыларды? суреттері, плакат, желім, маркер.

5 мин

Жина?тау

Тест ж?мысы. Excel ба?дарламасымен берілген тест с?ра?тарына жауап береді. Компьютер ?зі д?рыс жауапты шы?арады.

6-аялдама: «?аза? Елі» монументі

«?аза? Елі» монументіні? суреттері к?рсетіледі.

М??алім о?ушылар?а тапсырма бойынша ба?дар береді.

О?ушылар ?р?айсысы алдарында?ы компьютерде тест ж?мысын орындайды. Компьютермен ба?аланады.

Критериалды ба?алау

9-10 жауап –«3» ?пай

6-8 жауап – «2» ?пай

4-5 жауап – «1» ?пай

Компьютер,

Excel ба?дарламасы, ба?алау критерийлері

?оры

тынды

2 мин

Ба?алау

Рефлексия

«Саба?тан ал?ан ?серім» стратегиясы

Ма?саты: кері байланыс жасау, ?зін-?зі сыни т?р?ыда ба?алау.

М??алім ба?алау пара?шаларында?ы ба?аларын с?рап, ?зіні? ?орытынды ба?асын ?ояды.

Астана?а саяхаттан ал?ан ?серімен кері байланыс ар?ылы б?ліседі.

Кері байланыс: «Алма» а?ашы – саба?ты ме?геріп, жеміс ал?аны; «Б?йтерек» а?ашы –саба?тан  ал?ан ?сері; «Тікенек» а?ашы – жа?ымсыз эмоция.

Бір-бірін, ?з-?зін ба?алайды. Саба?ты ме?герсе «Алма» а?ашына алма-стикеріне, жа?сы ?сер алса «Б?йтерек» а?ашына жапыра?-стикеріне, ал жа?ымсыз эмоцияда болса «Тікенек» а?ашына т?рт-б?рыш-стикеріне жазып, кері байланыс  ?алдырады.

Ба?алау пара?ы

Кері байланыс

Ба?алау пара?ы, а?аш суреттері, стикерлер.

?йге тапсырма

М?тін, о?улы?та?ы 4-тапсырма, т?уелдік жал?ауларын табу.

Просмотр содержимого документа
«кыска мерзимди сабак. "Астана каласы"»

БҚО Орал қаласы

32 жалпы орта білім беретін мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Казенова Айнагүл Нұрланқызы


Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Пән: қазақ тілі

Сынып: 6 «Г»

Өтетін күні: 21.11.2014 ж.

Тақырыбы: Астана қаласы Тәуелдік жалғау

Мақсаты: Оқушылардың Қазақстанның бас қаласы – Астана туралы білімдерін арттыру, тәуелдік жалғауларды пысықтау, ақпаратты өз бетінше меңгеруге ықпал ету, сыни тұрғыда ойлануға төселдіру, өз бетімен іздену дағдысын дамыту. Өз еліне,жеріне деген мақтаныш сезіміне тәрбиелеу, бір –біріне сыйластық сезімдерін тереңдету;

Күтілетін нәтиже: Оқушылардың Астана туралы білімдері қалыптасады, өз бетімен білім алады, ізденеді, сыни ойлануға төселеді, АКТ-мен, топпен, жұппен, жеке жұмыс жасайды.

Модульдер:

«Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер», «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету», «ОүБ және ОБ», «Талантты және дарынды балаларды оқыту», «Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу», «Оқытудағы басқарушылық және көшбасшылық», «Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану».

Әдіс-тәсілдер: «Шаттық шеңбері», «Балалық шаққа саяхат», «Астана қаласына» саяхат маршруттық картасы, «Топқа бөлу: ұшақ билеттері арқылы», «Даналық ағашы», «Мағынаны тану», «Сергіту сәті», семантикалық картамен жұмыс, «Мен – саған, сен – маған» жұптық рөлдік ойыны, шығармашылық жұмыс (постер қорғау), тест жұмысы (Excel бағдарламасымен), «Сабақтан алған әсерім» рефлексиясы.

Бөлімі

Жоспар мазмұны

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Бағалау

Ресурстар

Кіріспе

5 мин

Сыныпқа кіру

«Шаттық шеңбері» стратегиясы

Мақсаты: тұлғааралық қарым-қатынас орнату.

«Балалық шаққа саяхат» стратегиясы

Мақсаты: құрбы-құрдастар арасында сенімді ықылас қалыптастыру.

Үй тапсырмасы

Билеттегі сұрақтарға жауап беру.


Армысыздар, балалар,

Дайынбыз ба сабаққа?

Қазақ тілі – сөз өнері,

Сай келейік талапқа.

Бар ма үйден дайындық?

Тапсырмаңыз дұрыс па?

Оқымасаң, уайым қып,

Тығылмаңыз қуысқа. Ойымызды айтайық, Білімімізді байқайық, Мына отырған ұстаздар, Қалсын бір сәт марқайып.

Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ, ұшақпен саяхат жасаймыз.

Билеттегі сұрақтарға жауап беру арқылы ұшаққа отырамыз.

Амандасады.

Үлкенге де сіз,

Кішіге де сіз.

Сәлем бердік сіздерге,

Құрметпенен біз.

«Балалық шаққа саяхат» стратегиясын орындайды. Көңіл-күйлері көтеріледі.
Әр оқушы билетін алып, сұраққа жауап беріп ұшаққа жайғасады.

Билетте септіктер тақырыбы бойынша сұрақтар берілген.

Смайликтер

Ұшақ билеттері, бейнефильм

Тұсау

кесер

4 мин

Білу, тану

Бейнефильм тамашалау.

Презентация көру

Интербелсенді тақтадан бейнефильм көрсетіледі.


Олай болса, оқушылар, біздің арамыздағы сыныптасымыз осы күзгі демалыста Астана қаласына жарысқа барып, жүлделі орынмен оралған еді. Әлиханның Астана қаласынан алған әсерімен бөлісейік.

Оқушылар бейнефильмді көру арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайды.

Әлихан Астанадан алған әсерімен бөліседі. Презентациясын, фотоларын, мақтау қағазы мен медалін көрсетеді.

«Бас бармақ» бағалауы.

Бас бармақ жоғары 5
бас бармақ орташа 4
бас бармақ төмен 3

Презентация, фотолар, мақтау қағазы, медаль.

«Астана» қаласының маршрут картасы

«Астана» қаласының маршрут қартасы таратылады. Маршрут қартадағы тапсырмалар сайын оқушылар «бағдаршам» бағалау әдісі арқылы алдарындағы түстерді көтеру арқылы өзін-өзі бағалап отырады.

Ұшақ билеттерінің келесі бетіндегі өзін-өзі бағалау парақшасын да ұмытпай толтырып отырады.

Әр оқушының алдындағы компьютерде Астана қаласының маршрут картасы көрсетіледі.

Әр ғимаратқа саяхат жасағаннан кейін оқушылар өздерін қалыптастырушы («бағдаршам» әдісі) және жиынтық (бағалау парағына) бағалау әдісімен бағалап отырады.

Қалыптастырушы(«бағдар

шам» әдісі) және жиынтық (бағалау парағына) бағалау әдісімен

Маршрут

тық карта, компьютер

интерактивті тақта.

Негізгі бөлім

20 минЖаңа сабақ

Түсіну

«Мағынаны тану» стратегиясы

Мақсаты: ой қозғау, жаңа материалды игерту

Алғашқы аялдама «Бәйтерек».

Әр баланың компьютері мен интерактивті тақтадан «Бәйтерек» монументінің суреттері ұсынылады.

Тапсырмасы: Жаңа сөздермен жұмыс

«Мағынаны тану» стратегиясының мәнін түсіндіріп, оқушыларға бағыт береді.

Сөз – сөз тіркесі - сөйлем

«Бәйтеректі» «өмір ағашы» деп те атайды. «Астана-Бәйтерек» үш бөліктен –тамыры, діңі және ұшар басынан тұрады. Оқулықта берілген жаңа сөздерді оқып, сөз тіркесін және сөйлем құрастырады.

«Бағдаршам» бағалау әдісі

Компьютер,

суреттер.

Мәтінмен жұмыс

«Даналық ағашы» ойыны.

Мақсаты: мәтінді өз бетімен меңгеру.


2-аялдама: «Ақ Орда»

Президент резиденциясының суреттері көрсетіледі.

«Даналық ағашы» ойынын ойнап көрейік. Сіздер осы мәтінге бір көз жүгіртіп, ең қызық немесе қиын сұрақ жазып беріңіздер. Жұмысқа 1-2 минут уақыт беріледі.
Оқушылар оқыған мәтіндері бойынша сұрақтар құрастырып, алдарындағы қима қағаздарға жазып, мұғалімнің қолындағы сандықшаға салады. Сандықшадан таңдап алған сұрақтарына жауап береді.

«Бағдаршам» бағалау әдісі

«Сиқырлы сандықша»

Сергіту сәті.
Семантикалық картамен жұмыс.

3-аялдама: «Думан» ойын-сауық орталығы.

Суреттер арқылы «Думан» ойын-сауық орталығының іші көрсетеді.

Сергіту сәті: «Астана төрінде» биі


Бір оқушы «Думан» ойын-сауық орталығында болғаны жөнінде әңгімелейді.

«Бас бармақ» бағалауы.


Видео-фильм

Тақтадан сызба көрсетіледі.

Оқушылардан жетек сұрақтар арқылы тәуелдік жалғауы сұралады. Семантикалық карта.


Оңаша тәуелдеу

Ортақ тәуелдеу

І

ІІ

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІ

ІІІ

үйің


+тұрғыны
+

ұлтыңыз+


ғимаратымыз

+
болашағым

+
қонақ үйлері
+

қалаларың


+астаналарыңыз+Оқушылар естеріне түсіріп, тәуелдік жалғауы туралы не білетіндерін ортаға салады. Сөздерді ауызша талдап шығады.

менің    өлке  ...    менің   Отан... сенің     өлке  ...      сенің    Отан... сіздің    өлке  ...      сіздің    Отан... оның    өлке  ...    оның    Отан ...


Семантикалық картаны жай тақтада толтырады.Бірін-бірі тексереді.

«Бағдаршам» бағалау әдісі

Интерактивті тақта, кесте, семантикалық карта.

6 мин


Қолдану

«Мен – саған, сен – маған» стратегиясы. Масаты:серіктесті серіктес оқыту


4-аялдама: «Пирамида» бейбітшілік және келісім сарайы. Ғаламтордың көмегімен аstana-piramida.kz сайтынан бейбітшілік және келісім сарайына виртуалды саяхат жасау.

Рөлдік ойын ұйымдастыру. Астана қаласында болған оқушылармен диалог құрастыру.


Оқушылар сарайдың ішіне виртуалды саяхат жасайды.

Оқушылар өздері жұп таңдап, жұптасып, диалог құрастырады. Астанада болған оқушылар сұхбаттарының соңында фотоларын сыйға ұсынады.

«Бас бармақ» бағалауы.


Ғаламтор, виртуалды саяхат.


3 мин

Талдау Шығармашылық кезең. Галереяға саяхат. «Менің қиялымдағы Астанам». Суреттерінің ішінен ең жақсысын таңдап, қорғау.

5-аялдама: «Хан шатыры»

«Хан шатырының» суреттері алдарындағы компьютерлерінен көрсетіледі.

Ұшақ билеттеріндегі нөмір бойынша екі топқа бөлінеді. Үйден салып келген суреттерімен бөлісіп, ең үздік, ең әдемі, ең тапқыр суреттер галереясын жасау, қорғау.


Оқушылар компьютерлерінен суреттерді тамашалайды.

Тақтаның алдындағы екі үстелге қолдарындағы суреттерімен бөлісіп, галерея жасақтап, қорғайды.

Топтар бір-бірін бағалайды.

«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі

Оқушылардың суреттері, плакат, желім, маркер.

5 мин

Жинақтау

Тест жұмысы. Excel бағдарламасымен берілген тест сұрақтарына жауап береді. Компьютер өзі дұрыс жауапты шығарады.

6-аялдама: «Қазақ Елі» монументі

«Қазақ Елі» монументінің суреттері көрсетіледі.

Мұғалім оқушыларға тапсырма бойынша бағдар береді.


Оқушылар әрқайсысы алдарындағы компьютерде тест жұмысын орындайды. Компьютермен бағаланады.

Критериалды бағалау

9-10 жауап –«3» ұпай

6-8 жауап – «2» ұпай

4-5 жауап – «1» ұпай

Компьютер,

Excel бағдарламасы, бағалау критерийлері
Қоры

тынды

2 мин

Бағалау

Рефлексия

«Сабақтан алған әсерім» стратегиясы

Мақсаты: кері байланыс жасау, өзін-өзі сыни тұрғыда бағалау.
Мұғалім бағалау парақшаларындағы бағаларын сұрап, өзінің қорытынды бағасын қояды.

Астанаға саяхаттан алған әсерімен кері байланыс арқылы бөліседі.

Кері байланыс: «Алма» ағашы – сабақты меңгеріп, жеміс алғаны; «Бәйтерек» ағашы –сабақтан алған әсері; «Тікенек» ағашы – жағымсыз эмоция.

Бір-бірін, өз-өзін бағалайды. Сабақты меңгерсе «Алма» ағашына алма-стикеріне, жақсы әсер алса «Бәйтерек» ағашына жапырақ-стикеріне, ал жағымсыз эмоцияда болса «Тікенек» ағашына төрт-бұрыш-стикеріне жазып, кері байланыс қалдырады.

Бағалау парағы

Кері байланыс

Бағалау парағы, ағаш суреттері, стикерлер.

Үйге тапсырмаМәтін, оқулықтағы 4-тапсырма, тәуелдік жалғауларын табу.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
кыска мерзимди сабак. "Астана каласы"

Автор: Карабалиной Мариаш Жумабековне

Дата: 02.01.2016

Номер свидетельства: 271623

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства