kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока по казахскому языку "Сын есімні? т?рлері. Негізгі ж?не туынды есімдер."

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Сын есім. Сын есімні? т?рлері. Туынды ж?не негізгі сын есімдер.
Ма?саты:
Білімділік: сын есім туралы т?сініктерін бекіту, ??рамына, т?л?асына ж?не    ма?ынасына ?арай сын есімні? т?рлерін еске т?сіру берілген м?тіннен жа?а    с?здермен, с?з тіркестерімен, ??ымдарымен танысып, олармен т?рлі        тапсырмаларды жасау
Дамытушылы?: о?ушыларды? ?ткен т?жірибелерінде ?йренген икемділіктері            мен да?дыларын ?олдана отырып, білімдері мен к?з?арастарын ке?ейту.
Т?рбиелік: «?аза?стан мемлекеті, оны? ??рылымы» атты м?тінді о?ып, п?нге с?йіспеншіліктерін тудыру, м?дениетке тарту.
Саба?ты? т?рі: білімдерді бекіту саба?ы
Саба?ты ?йымдастыру формасы: фронтальді
Саба?ты ж?ргізу ?діс-т?сілдері: с?ра?-жауап

Саба?ты? кезе?дері:
1. ?йымдастыру кезе?і
2. ?й ж?мысын ба?ылау кезе?і
3. Жа?а та?ырыпты ме?герту кезе?і
4. Жа?а та?ырыпты бекіту кезе?і
5. Рефлексия кезе?і
6. Ба?алау кезе?і
7. ?йге тапсырма беру кезе?і


Саба?ты? барысы:
1.?йымдастыру кезе?і
О?ушылармен амандасу ж?не оларды саба?ты? та?ырыбы мен ма?саттарымен таныстыру.

2.?й ж?мысын ба?ылау кезе?і

О?ушыларды?  ?йге берілген ережені с?ра?-жауап (блиц-опрос) ар?ылы тексеру.

 1. Сын есім дегеніміз не?
 2. ?андай с?ра?тар?а жауап береді?
 3. Сын есімні? неше т?рі бар?
 4. Оларды атап шы?ы?дар?
 5. Сын есімні? ??рамына ?арай т?рлерін ата?дар?
 6. Дара ж?не к?рделі сын есімдерді? айырмашылы?тары?
 7. Сын есімні? т?л?асына ?арай т?рлерін ата?дар?
 8. Негізгі ж?не туынды сын есімдерді? айырмашылы?тары?
 9. Сын есімні? ма?ынасына ?арай т?рлерін ата?дар?
 10. Сапалы? ж?не ?атысты? сын есімдерді? айырмашылы?тары?

3.Жа?а материалды ме?герту кезе?і

О?ушылар берілген м?тінді о?иды, аударады ж?не жа?а с?здермен танысады.

«?аза?стан мемлекеті, оны? ??рылымы.

?аза?стан Республикасы — президенттік бас?ару формасы бар демократиялы?, ???ы?ты?, унитарлы, зайырлы мемлекет.

Ал?аш?ы Конституция 1993 жылы ?а?тарда ?абылданды. 1995 жылы тамыз айында жа?а Конституция ?абылданды; 1998 жылы о?ан т?зетулер енгізілді.

Жа?а Конституция бойынша  ?аза?станны? т?уелсіз ?ш билік тарма?ы бар: ат?арушы, за? шы?арушы ж?не сот биліктері.  

Ат?арушы билікті Президент бас?арады, ол 40 жастан ас?ан, Республика аума?ында со??ы 15 жыл т?р?ан ж?не мемлекеттік тілде (?аза? тілінде) еркін с?йлей алатын азаматтыры арасынан  7 жыл?а сайланады.

За? шы?арушы билікті ?ос палаталы Парламент ат?арады (жо?ар?ы палата Сенат - 47 депутат ж?не т?менгі палата М?жіліс - 107 депутат).

Сот билігін Конституциялы? сот пен жергілікті соттар ж?йесі ат?арады.

?аза?стан Республикамызды? мемлекеттік негізгі р?міздері – Ту, Елта?ба, Гимн. К?гілдір т?с - ашы? аспан мен тынышты?ты? белгісі. Алтын т?с берекелі ?мір мен байлы?ты білдіреді.

        С?ЗДІК:

бас?ару - правление

зайырлы – светский

т?зетулер – поправки

билік тарма?ы – ветви власти

ат?арушы билік – исполнительная власть

за? шы?арушы билік – законодательная власть

сот билігі – судебная власть

еркін с?йлей алатын – свободно говорящий

?ос палаталы – двухпалатный

жергілікті – местный»

Та?тада ж?мыс: берілген сын есімдерді? толы? мінездемесін беру.

 1. Зайырлы – светский; дара, негізгі, ?атысты?
 2. Мемлекеттік – государственный; дара, туынды, ?атысты?
 3. Алтын – золотой; дара, негізгі, сапалы?
 4. Жергілікті – местный; дара туынды ?атысты?

Индивидуалдік ж?мыс: келесі бекітулерді (утверждения) Д?РЫС  (ВЕРНО) не Б?РЫС  (НЕВЕРНО) аны?та?дар:

 1. президенттік – президентский;  дара, туынды, ?атысты? (Д)
 2. т?уелсіз – зависимый;  к?рделі, негізгі, ?атысты? (Б)
 3. еркін с?йлей алатын – свободно говорящий;  дара, негізгі, сапалы? (Б)
 4. ?ос палаталы – двухпалатный;  к?рделі, туынды, ?атысты? (Д)
 5. ???ы?ты? – справедливый;  дара, туынды, сапалы? (Б)
 6. к?гілдір – голубой; дара, негізгі, сапалы? (Д)

4.Жа?а та?ырыпты бекіту кезе?і 

О?ушылар берілген сын есімдерді 2 т?рге б?ліп жазады.

НЕГІЗГІ  /  ТУЫНДЫ

к?гілдір

унитарлы?

ашы?

ат?арушы

жа?а

т?менгі

алтын

жо?ар?ы

«СЛОВОТОКИ» т?сілі  ар?ылы жа?а с?здерді бекіту.

ПРЕЗИДЕНТ — мемлекет басшысы (глава), оны? е? жо?ар?ы лауазымы, елді? ішкі ж?не сырт?ы саясатыны? (политика) негізгі ба?ыттарын белгілейді (определяет).

ПАРЛАМЕНТ - е? жо?ар?ы за? шы?арушы орган, ол екі палатадан т?рады — Сенат пен М?жіліс.

СЕНАТ  -  т?менгі  палата.

СОТ  БИЛІГІ – осы билігіні? жо?ар?ы органы  Жо?ар?ы сот пен Конституциялы? ке?ес болып табылады.

ЖЕРГІЛІКТІ  БИЛІК  ОРГАНДАРЫ - 14 облыс пен республикалы? ма?ызы бар 2 ?ала?а (Астана, Алматы) б?лінеді. Оларды? ?кімдерін президент та?айындайды. Билікті? ?кілетті органдары — м?слихатты облыстар мен елді мекендерде жергілікті халы? сайлайды.

16 ЖЕЛТО?САН  -  Конституция к?ні

УНИТАРЛЫ?  МЕМЛЕКЕТ -  (лат. unitas — бірт?тас, біріккен) саяси билік бір орталы??а ба?ынады, мемлекет ішінде ?з алдына б?лек бас?а ??рылым?а жол берілмейді.

5.Рефлексия кезе?і

Лексикалы? ж?не грамматикалы? та?ырыпты бекіткенде

 1. ?андай ауыршылы?тарды саба?та кездесті?дер?
 2. Сендер ?шін саба? ?ызы?ты немесе ?ызы?сыз ?тті ме?
 3. ?ызы?ты мен ?ызы?сыз жа?тарды айтып шы?са?дар?
 4. Саба?тан ?з ?шін жа?адан не білді?дер?

6. Ба?алау кезе?і
О?ушыларды саба??а ?атысуларына, тапсырмаларды орындауларына ?арай, жауаптарыны? д?рысты?ына ?арай ба?алау.
7. ?йге тапсырма беру кезе?і
Жа?а с?здерді, с?з тіркестерді ж?не ??ымдарды жаттау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока по казахскому языку "Сын есімні? т?рлері. Негізгі ж?не туынды есімдер." »

Тақырыбы: Сын есім. Сын есімнің түрлері. Туынды және негізгі сын есімдер.
Мақсаты:
Білімділік: сын есім туралы түсініктерін бекіту, құрамына, тұлғасына және мағынасына қарай сын есімнің түрлерін еске түсіру берілген мәтіннен жаңа сөздермен, сөз тіркестерімен, ұғымдарымен танысып, олармен түрлі тапсырмаларды жасау
Дамытушылық: оқушылардың өткен тәжірибелерінде ұйренген икемділіктері мен дағдыларын қолдана отырып, білімдері мен көзқарастарын кеңейту.
Тәрбиелік: «Қазақстан мемлекеті, оның құрылымы» атты мәтінді оқып, пәнге сүйіспеншіліктерін тудыру, мәдениетке тарту.


Сабақтың түрі: білімдерді бекіту сабағы
Сабақты ұйымдастыру формасы: фронтальді
Сабақты жүргізу әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап

Сабақтың кезеңдері:
1. Ұйымдастыру кезеңі
2. Үй жұмысын бақылау кезеңі
3. Жаңа тақырыпты меңгерту кезеңі
4. Жаңа тақырыпты бекіту кезеңі
5. Рефлексия кезеңі
6. Бағалау кезеңі
7. Үйге тапсырма беру кезеңі


Сабақтың барысы:


1.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасу және оларды сабақтың тақырыбы мен

мақсаттарымен таныстыру.


2.Үй жұмысын бақылау кезеңі

Оқушылардың үйге берілген ережені сұрақ-жауап (блиц-опрос) арқылы тексеру.

 1. Сын есім дегеніміз не?

 2. Қандай сұрақтарға жауап береді?

 3. Сын есімнің неше түрі бар?

 4. Оларды атап шығыңдар?

 5. Сын есімнің құрамына қарай түрлерін атаңдар?

 6. Дара және күрделі сын есімдердің айырмашылықтары?

 7. Сын есімнің тұлғасына қарай түрлерін атаңдар?

 8. Негізгі және туынды сын есімдердің айырмашылықтары?

 9. Сын есімнің мағынасына қарай түрлерін атаңдар?

 10. Сапалық және қатыстық сын есімдердің айырмашылықтары?3.Жаңа материалды меңгерту кезеңі

Оқушылар берілген мәтінді оқиды, аударады және жаңа сөздермен танысады.


«Қазақстан мемлекеті, оның құрылымы.

Қазақстан Республикасы — президенттік басқару формасы бар демократиялық, құқықтық, унитарлы, зайырлы мемлекет.


Алғашқы Конституция 1993 жылы қаңтарда қабылданды. 1995 жылы тамыз айында жаңа Конституция қабылданды; 1998 жылы оған түзетулер енгізілді.

Жаңа Конституция бойынша  Қазақстанның тәуелсіз үш билік тармағы бар: атқарушы, заң шығарушы және сот биліктері.

Атқарушы билікті Президент басқарады, ол 40 жастан асқан, Республика аумағында соңғы 15 жыл тұрған және мемлекеттік тілде (қазақ тілінде) еркін сөйлей алатын азаматтыры арасынан 7 жылға сайланады.

Заң шығарушы билікті қос палаталы Парламент атқарады (жоғарғы палата Сенат - 47 депутат және төменгі палата Мәжіліс - 107 депутат).

Сот билігін Конституциялық сот пен жергілікті соттар жүйесі атқарады.

Қазақстан Республикамыздың мемлекеттік негізгі рәміздері – Ту, Елтаңба, Гимн. Көгілдір түс - ашық аспан мен тыныштықтың белгісі. Алтын түс берекелі өмір мен байлықты білдіреді.

СӨЗДІК:

басқару - правление

зайырлы – светский

түзетулер – поправки

билік тармағы – ветви власти

атқарушы билік – исполнительная власть

заң шығарушы билік – законодательная власть

сот билігі – судебная власть

еркін сөйлей алатын – свободно говорящий

қос палаталы – двухпалатный

жергілікті – местный»


Тақтада жұмыс: берілген сын есімдердің толық мінездемесін беру.

 1. Зайырлы – светский; дара, негізгі, қатыстық

 2. Мемлекеттік – государственный; дара, туынды, қатыстық

 3. Алтын – золотой; дара, негізгі, сапалық

 4. Жергілікті – местный; дара туынды қатыстық

Индивидуалдік жұмыс: келесі бекітулерді (утверждения) ДҰРЫС (ВЕРНО) не БҰРЫС (НЕВЕРНО) анықтаңдар:

 1. президенттік – президентский; дара, туынды, қатыстық (Д)

 2. тәуелсіз – зависимый; күрделі, негізгі, қатыстық (Б)

 3. еркін сөйлей алатын – свободно говорящий; дара, негізгі, сапалық (Б)

 4. қос палаталы – двухпалатный; күрделі, туынды, қатыстық (Д)

 5. құқықтық – справедливый; дара, туынды, сапалық (Б)

 6. көгілдір – голубой; дара, негізгі, сапалық (Д)


4.Жаңа тақырыпты бекіту кезеңі

Оқушылар берілген сын есімдерді 2 түрге бөліп жазады.


НЕГІЗГІ

ТУЫНДЫ

көгілдір

унитарлық

ашық

атқарушы

жаңа

төменгі

алтын

жоғарғы


«СЛОВОТОКИ» тәсілі арқылы жаңа сөздерді бекіту.

ПРЕЗИДЕНТ — мемлекет басшысы (глава), оның ең жоғарғы лауазымы, елдің ішкі және сыртқы саясатының (политика) негізгі бағыттарын белгілейді (определяет).

ПАРЛАМЕНТ - ең жоғарғы заң шығарушы орган, ол екі палатадан тұрады — Сенат пен Мәжіліс.

СЕНАТ - төменгі палата.

СОТ БИЛІГІ – осы билігінің жоғарғы органы Жоғарғы сот пен Конституциялық кеңес болып табылады.

ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫ - 14 облыс пен республикалық маңызы бар 2 қалаға (Астана, Алматы) бөлінеді. Олардың әкімдерін президент тағайындайды. Биліктің өкілетті органдары — мәслихатты облыстар мен елді мекендерде жергілікті халық сайлайды.

16 ЖЕЛТОҚСАН - Конституция күні

УНИТАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ - (лат. unitas — біртұтас, біріккен) саяси билік бір орталыққа бағынады, мемлекет ішінде өз алдына бөлек басқа құрылымға жол берілмейді.


5.Рефлексия кезеңі

Лексикалық және грамматикалық тақырыпты бекіткенде

 1. Қандай ауыршылықтарды сабақта кездестіңдер?

 2. Сендер үшін сабақ қызықты немесе қызықсыз өтті ме?

 3. Қызықты мен қызықсыз жақтарды айтып шықсаңдар?

 4. Сабақтан өз үшін жаңадан не білдіңдер?


6. Бағалау кезеңі
Оқушыларды сабаққа қатысуларына, тапсырмаларды орындауларына қарай, жауаптарының дұрыстығына қарай бағалау.


7. Үйге тапсырма беру кезеңі
Жаңа сөздерді, сөз тіркестерді және ұғымдарды жаттау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
Конспект урока по казахскому языку "Сын есімні? т?рлері. Негізгі ж?не туынды есімдер."

Автор: Ермагамбетова Мадина Куанышпаевна

Дата: 12.04.2015

Номер свидетельства: 200425

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства