kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

C?йіспеншілік -?мір ?зегі

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?зiн-?зi тану» саба?ыны? жоспары

Мектеп: 33ЖОМ       Мерзiм:         М??алім: ?ожакеева Г.?.

Сынып: 5 «А»      О?ушылар саны: 20

Та?ырып: «С?йіспеншілік - ?мір ?зегі»

??ндылы?: С?йіспеншілік

?асиеттері: адамгершілік, мейірімділік, жа?сылы?, ?ам?орлы?

Саба?ты? ма?саты:  Адам ?мірінде с?йіспеншілікті? р?лі туралы т?сінігін тере?дету  ж?не ??ндылы? ретінде м?нін ашу.

Саба?ты?   міндеттері:

Білімділік: О?ушылар?а к?ллі тіршілікке с?йіспеншілікпен ?арауды? м?н-ма?ынасын т?сіндіру.

Дамытушылы?:  Жа?сылы??а ?мтылу, мейірімділік, ?ам?орлы?, адамгершілік ?асиеттерін дамыту.

Т?рбиелік: О?ушыларды ?з Отанын, жа?ындарын, достарын, айналасында?ы адамдарды, таби?атты с?юге, ата-анасын риясыз с?йіспеншілікпен жа?сы к?руге т?рбиелеу.

Ресурстар: о?улы?, д?птер, ватман, маркер, бейнепроектор, ?н м?тіні

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру кезе?і.

О?ушылармен амандасып,оларды т?гендеу.

5 о?у ??ралдарын дайындату.

5Т  ережесі  «Т?ртіп», «талап», «тынышты?», «тазалы?», «татулы?»

Балалар, т?ртіпті са?тап, о?ып-білуге талаптанайы?. Тынышты?ты орнатып, татулы?ымызды жал?астырайы?. Сонымен бірге тазалы?ты да естен шы?армайы?.

Тынышты? с?тi.  Н?р?а б?лену

Баяу ?уен

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая? ?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге н/е парта ?стіне ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады.Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын баста?анын елестеті?із.Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінен тек жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.

Н?р бірте, бірте ?ар?ын ж?не щ??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?кпір-т?кпіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рмын.Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын»

Осындай Н?Р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз.

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз. Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

Рахмет.

О?ушылар ?з ойларымен б?ліседі.

5 мин

2.?й тапсырмасын тексеру.

О?улыты?   37-бетіндегі  Б.Момыш?лыны? « Отан с?йер ?лан бол!»  м?тінін о?ып келу. Отан ?ор?а?ан ерлерді? ерлік істерін еске т?сіріп, мысал келтірі?дер.

 • Б.Момыш?лы  ?андай ерлік жасады?
 • Ол   неліктен  ?з Отаны ?шін жау?а ?арсы шы?ты деп ойлайсы?дар?
 • Батырды? адамгершілік ?асиеттері  ?алай к?рініс тапты?
 • Отан?а деген с?йіспеншілікті ?алай т?сіндірер еді?дер?
 • Ту?ан жерге, елге деген с?йіспеншілікті? т?п тамыры не деп ойлайсы?дар?

6 мин

3.Д?йекс?з.

«С?йіспеншілік - ж?ректен»

                                                    Ш.??дайберді?лы

- Ш.??дайберді?лы  деген  кім?

- Д?йес?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесі?дер?

- С?йіспеншілік  деген с?зді естігенде е? алдымен кім естері?е т?седі?

- Неліктен с?йіспеншілікті ж?ректен дейді?

О?ушылар ?з ойларымен б?лісіп бол?ан со?, олар?а 3 рет ?айталатып, д?птерге жаз?ызамын.

?орытынды:

?рбір адам ?зіне, ата-анасына, Отанына, ту?ан еліне с?іспеншілікпен ?арайды.?лемдегі барлы? жа?сылы? с?йіспеншілік  ар?ылы келеді. Адам ж?регі с?йіспеншілікке толы болса ?ана мейірімділік, ?ам?орлы?, адалды? сия?ты асыл ?асиеттер ?немі бай?алып т?рады.Сонды?тан да бізді? ж?регіміз с?йіспеншілікке толы болу керек.

6 мин

4. О?и?аларды ??гімелеу.  М??алім сыйы.

1)«Ана махаббаты» а?ыз ??гіме

Бір к?ні балалары бір келісімге келе алмай анасына келіп с?ра? ?ояды:

-Анашым, сіз біздерді? ?айсысымызды ерекше ?атты жа?сы к?ресіз?

Анасы ?ндеместен, шыра?ты жа?ып былай дейді:

-Мынау- шыра?, ол — мен!

Оны? жалыны- мені? сендерге деген с?йіспеншілігім.Осыдан кейін анасы та?ы бір шыра?ты алып, ?з шыра?ы ар?ылы жа?ты.

-Б?л мені?- т???ышым, о?ан мен ?з жылуым мен с?йіспеншілігімді бердім. ?ара?даршы, екінші шыра?ты жа?уыммен мені? жылуым, с?йіспеншілігім азайды ма?

- Жо?!

-Мені? шыра?ымны? жалыны бір ?алыпты.

Сонымен анасы ?анша баласы бар сонша шыра? жа?ты. Шыра?ты? жалыны к?бейіп, одан сайын к?п жылу берді…

Аналары? сендерді ?немі с?йіспеншілікке б?лейді, ал сендерде аналары?ды ?немі риясыз с?йіспеншілікке б?ле?дер!

С?ра?тар:

1.Балалар не себепті келісімге келе алмады?

2.Анасы балаларына  ?з с?йіспеншілігін  ?алай білдірді?

3. Риясыз  с?йіспеншілік дегенді ?алай т?сінесі?дер?

4.Ананы?  мейірімі  балаларына ?алай ?сер етті деп ойлайсы?дар?

-Сендер  шыр етіп д?ниеге келгенде ата-ана?ны? ?уанышында шек болмады. Ал сендер ал?аш рет с?би ж?ректері?мен ана?ны? аялы ала?анын, мейірленген риясыз с?йіспеншілігін сезінді?дер. Сонды?тан да барлы? жа?сылы?ты? негізі осы риясыз с?йіспеншіліктен басталып, адам жанын н?р?а, к??ілін ?уаныш?а б?лейді.

10 мин

   5.   Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс.

О?ушыларды  3 топ?а б?лемін.

1-топ. Отан?а деген с?йіспеншіліктерін  ша?ын ой-тол?ау ар?ылы жеткізу.

2-топ. «Ата-ана?а деген с?йіспенпеншілік» ?ле?  шума?тарын шы?ару.

3-топ. «Таби?ат?а деген с?йіспеншілік сезімдерін ?а?аз бетіне т?сіру.( Сурет салу)

12 мин

6.Топпен ?н айту.

             Аяулы анашым.            Мейрамбек  Беспаев

     Ж?ректі?  жалынысы?

     М??гілік са?ынышым.

     ?арызым  ?телер ме?

    ?й?ысыз та?ы? ?шін?

      ?айырмасы:
Аяулы айбыным,

Арайлы ай-к?нім

Ба?ытым, байлы?ым

Анашым.

     ?мірді? сына?тарын

     ?лдиі? ??ла?та ?лі

     ?абыл ал арман ?нін

     Бала?ны?  жыра?та?ы

     Аяулы, Анашым

4 мин

 1. ?й тапсырмасы.

О?улы?та?ы 40-бетіндегі «Отбасы татулы?ы» а?ыз ??гімені о?ып келу.

2 мин

С?йіспеншілік- ?зін-?зі, ?згелерді  тану?а  жетелеп, ?згелерді сыйлау?а негіз болады. С?йіспеншілік – Отанды, елді ??рметтеуге ?йретеді, таби?атты? с?лулы?ын сезіндіреді.

Со??ы тынышты? с?тi.

 

  Жай, ?сем музыка ?ойылады. К?зімізді ж?мып, саба?ты? жа?сы к??іл -  к?йін естері?ізге  алып, ж?ректері?ізге т?йіп ?ойы?ыздар. «Мен ?мірді с?йемін, ?зімні? адамгершілік асыл ?асиеттерімді ж?зеге асыру?а дайынмын.»

Рахмет!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«C?йіспеншілік -?мір ?зегі»

«Өзiн-өзi тану» сабағының жоспары


Мектеп: 33ЖОМ Мерзiм: Мұғалім: Қожакеева Г.Ә.

Сынып: 5 «А» Оқушылар саны: 20

Тақырып: «Сүйіспеншілік - өмір өзегі»

Құндылық: Сүйіспеншілік

Қасиеттері: адамгершілік, мейірімділік, жақсылық, қамқорлық

Сабақтың мақсаты: Адам өмірінде сүйіспеншіліктің рөлі туралы түсінігін тереңдету және құндылық ретінде мәнін ашу .

Сабақтың міндеттері:

Білімділік: Оқушыларға күллі тіршілікке сүйіспеншілікпен қараудың мән-мағынасын түсіндіру.

Дамытушылық: Жақсылыққа ұмтылу, мейірімділік, қамқорлық, адамгершілік қасиеттерін дамыту.

Тәрбиелік: Оқушыларды өз Отанын , жақындарын, достарын, айналасындағы адамдарды, табиғатты сүюге, ата-анасын риясыз сүйіспеншілікпен жақсы көруге тәрбиелеу.

Ресурстар: оқулық, дәптер, ватман, маркер, бейнепроектор, ән мәтіні

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі.

Оқушылармен амандасып,оларды түгендеу.

5 оқу құралдарын дайындату.

5Т ережесі «Тәртіп», «талап», «тыныштық», «тазалық», «татулық»

Балалар , тәртіпті сақтап, оқып-білуге талаптанайық. Тыныштықты орнатып , татулығымызды жалғастырайық. Сонымен бірге тазалықты да естен шығармайық.

Тыныштық сәтi. Нұрға бөлену

Баяу әуен

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге н/е парта үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады.Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын бастағанын елестетіңіз.Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен тек жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте, бірте қарқын және щұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын.... Ғаламның барлық түкпір-түкпіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрмын....Нұр менің ішімде.... Мен Нұрмын»

Осындай НҰР, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз....

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз. Жаймен көзіңізді ашуға болады.

Рахмет.

Оқушылар өз ойларымен бөліседі.
5 мин

2.Үй тапсырмасын тексеру.

Оқулытың 37-бетіндегі Б.Момышұлының « Отан сүйер ұлан бол!» мәтінін оқып келу. Отан қорғаған ерлердің ерлік істерін еске түсіріп , мысал келтіріңдер.

 • Б.Момышұлы қандай ерлік жасады?

 • Ол неліктен өз Отаны үшін жауға қарсы шықты деп ойлайсыңдар?

 • Батырдың адамгершілік қасиеттері қалай көрініс тапты?

 • Отанға деген сүйіспеншілікті қалай түсіндірер едіңдер?

 • Туған жерге, елге деген сүйіспеншіліктің түп тамыры не деп ойлайсыңдар?

6 мин

3.Дәйексөз.

«Сүйіспеншілік - жүректен»

Ш.Құдайбердіұлы

- Ш.Құдайбердіұлы деген кім?

- Дәйесөздің мағынасын қалай түсінесіңдер?

- Сүйіспеншілік деген сөзді естігенде ең алдымен кім естеріңе түседі?

- Неліктен сүйіспеншілікті жүректен дейді?

Оқушылар өз ойларымен бөлісіп болған соң , оларға 3 рет қайталатып, дәптерге жазғызамын.

Қорытынды:

Әрбір адам өзіне , ата-анасына , Отанына , туған еліне сүіспеншілікпен қарайды.Әлемдегі барлық жақсылық сүйіспеншілік арқылы келеді. Адам жүрегі сүйіспеншілікке толы болса ғана мейірімділік , қамқорлық, адалдық сияқты асыл қасиеттер үнемі байқалып тұрады.Сондықтан да біздің жүрегіміз сүйіспеншілікке толы болу керек.6 мин

4. Оқиғаларды әңгімелеу. Мұғалім сыйы.

1)«Ана махаббаты» аңыз әңгіме

Бір күні балалары бір келісімге келе алмай анасына келіп сұрақ қояды:

-Анашым, сіз біздердің қайсысымызды ерекше қатты жақсы көресіз?

Анасы үндеместен, шырақты жағып былай дейді:

-Мынау- шырақ, ол — мен!

Оның жалыны- менің сендерге деген сүйіспеншілігім.Осыдан кейін анасы тағы бір шырақты алып, өз шырағы арқылы жақты.

-Бұл менің- тұңғышым, оған мен өз жылуым мен сүйіспеншілігімді бердім. Қараңдаршы, екінші шырақты жағуыммен менің жылуым, сүйіспеншілігім азайды ма?

- Жоқ!

-Менің шырағымның жалыны бір қалыпты.

Сонымен анасы қанша баласы бар сонша шырақ жақты. Шырақтың жалыны көбейіп, одан сайын көп жылу берді…

Аналарың сендерді үнемі сүйіспеншілікке бөлейді, ал сендерде аналарыңды үнемі риясыз сүйіспеншілікке бөлеңдер!

Сұрақтар:

1.Балалар не себепті келісімге келе алмады?

2.Анасы балаларына өз сүйіспеншілігін қалай білдірді?

3. Риясыз сүйіспеншілік дегенді қалай түсінесіңдер?

4.Ананың мейірімі балаларына қалай әсер етті деп ойлайсыңдар?


-Сендер шыр етіп дүниеге келгенде ата-анаңның қуанышында шек болмады. Ал сендер алғаш рет сәби жүректеріңмен анаңның аялы алақанын, мейірленген риясыз сүйіспеншілігін сезіндіңдер. Сондықтан да барлық жақсылықтың негізі осы риясыз сүйіспеншіліктен басталып, адам жанын нұрға , көңілін қуанышқа бөлейді.10 мин

5. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.

Оқушыларды 3 топқа бөлемін.

1-топ . Отанға деген сүйіспеншіліктерін шағын ой-толғау арқылы жеткізу.

2-топ. «Ата-анаға деген сүйіспенпеншілік» өлең шумақтарын шығару.

3-топ. «Табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімдерін қағаз бетіне түсіру.( Сурет салу)12 мин

6.Топпен ән айту.

Аяулы анашым. Мейрамбек Беспаев


Жүректің жалынысың

Мәңгілік сағынышым.

Қарызым өтелер ме?

Ұйқысыз таңың үшін?

Қайырмасы:
Аяулы айбыным,

Арайлы ай-күнім

Бақытым, байлығым

Анашым....Өмірдің сынақтарын

Әлдиің құлақта әлі

Қабыл ал арман әнін

Балаңның жырақтағы

Аяулы, Анашым

4 мин

 1. Үй тапсырмасы.

Оқулықтағы 40-бетіндегі «Отбасы татулығы» аңыз әңгімені оқып келу.

2 мин

Сүйіспеншілік- өзін-өзі , өзгелерді тануға жетелеп, өзгелерді сыйлауға негіз болады. Сүйіспеншілік – Отанды, елді құрметтеуге үйретеді, табиғаттың сұлулығын сезіндіреді.

Соңғы тыныштық сәтi.

Жай, әсем музыка қойылады. Көзімізді жұмып, сабақтың жақсы көңіл - күйін естеріңізге алып, жүректеріңізге түйіп қойыңыздар. «Мен өмірді сүйемін, өзімнің адамгершілік асыл қасиеттерімді жүзеге асыруға дайынмын.»

Рахмет!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
C?йіспеншілік -?мір ?зегі

Автор: ?ожакеева Г?лназ ?буб?кір?ызы

Дата: 11.12.2015

Номер свидетельства: 264909

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства