kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндаманы? та?ырыбы: Білімді де дені сау ?рпа? т?рбиелеу-басты ма?сатымыз.

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? «?аза?стан-2050»Стратегиясы ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саясат ба?ыты»атты ?аза?стан хал?ына Жолдауында?ы «?лт денсаулы?ы-бізді? табысты болаша?ымызды? негізі»деген б?лімде «Денешыны?тыру мен спорт мемлектті? айры?ша назарында болуы тиіс.На? сол саламатты ?мір салты ?лт денсаулы?ыны? кілті болып саналады.Алайда елде барлы?ы ?шін ?олжетімді спорт нысандары,??рал-жабды?тары жетіспейді.Осы?ан байланысты ?кімет ж?не жергілікті органдар дене шыны?тыруды,б??аралы? спортты дамыту ж?не типтік жобада?ы денешыны?тыру-сауы?тыру нысандары.соны? ішінде,аула нысандары ??рылысы бойынша шаралар ?абылдау ?ажет.Б?л ж?мысты келесі жылы-а? бастау керек»делінген. Осыдан-а?,Елбасыны? ?лт денсаулы?ы мен ?скеле? жас ?рпа?ты? салауатты ?мір салты ?лкен к??іл б?ліп жат?анды?ын аны? а??ару?а болады. Денсаулы?-ба?а жетпейтін жал?ыз ?ана асыл д?ние.Ол жа?сы болу ?шін не уа?ытты не к?ш-жігерді,не е?бекті,тіпті барлы? д?ниені аямай ж?мсау керек.Денсаулы?-адам ?мірі?дегі е? жо?ары ба?алы д?ние бол?анды?тан,?р адам баласы ?з денсаулы?ына к??іл б?луді ?ажет,?немі денсаулы?ты к?тіп,оны? ?орын к?бейтіп отыру керек.?ркім ?зіні? денсаулы?ыны? нашарлауына ?зі себепкер.Ауруды а?залар?а жолатпау керек,Салауатты ?мір салты ?р?айсымызды? дене т?риесімен айналысуымыз?а,д?рыс тама?тануымыз?а,зиянды ?рекет терден аула? болып,тазалы?ты са?тауымыз?а ынталандырады. «Денсаулы?-ол зор байлы?»деп бекер айтылма?ан.Денсаулы? адам ?міріні? негізгі,тірегі.Денсаулы? нашар адам ?о?ам?а да,отбасына да жайсыз екені белгілі.Адам ?з ма?сатын денсаулы?ты? ар?асында ?ана ж?зеге асыра алады.Дегенмен,?рбір адам ?мірінде ?деттегі тіршілікпен ?з денсаулы?ына ат?сті ?арап,профилактикалы? тексеруді кейінге ?алдырып,к?нделікті ма?ызды м?селермен айналысу орын алады. Кез келген елді? болаша?ы оны? хал?ыны? денсаулы?ына байланысты екендігі д?лелдеуді ?ажет етпейтін шынды?. Ал бізді? болаша?та?ы ба?ытымыз – салауатты омір салты. Хал?ымызды? «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген ?а?идасын жеткіншек ?рпа?ты? санасына енгізе алса?,болаша?та дені сау ?рпа? т?рбиелеп шы?атынымыз?а сенім мол. Денсаулы? дегеніміз – адам жаны мен т?ніні? аманды?ы. Дені сау адам ?зі ?шін де,ол ?мір с?ріп жат?ан ?о?ам ?шін де керек. ?о?амда?ы небір ж?мыты да сол денсаулы? иесі ?ана ат?ара алады. Адам б?л омірге ?она? ретінде келген. Сол берілген аз ??мырды д?ры пайдалана білмесе?,?мірі? текке ?тті дей бер. ?р адамны? ?мірінде денсаулы?ты? орны б?лек. Б?гінгі та?да?ы халы?ты? ал?а ?ой?ан асыл м?раты – к?зі ашы?,к?крегі ояу,дені сау ?рпа? т?рбиелеу. Алайда,жас буынны? адамгершілік ?асиеті мен дене т?рбиесі ?атар ?штасып жатса,б?л – ?лт ?шін ба?а жетпес байлы? екені с?зсіз. Б?гінгі дені сау ?рпа? – елімізді? ерте?гі болаша?ы. Хал?ымызды? тіршілігі мен бірлігі,жар?ын келешегі к?п жа?дайда денсаулы? м?дениетіні? ?аншалы?ты д?режеде ?алыптасуына байланысты. Денсаулы? – ел дамуыны? басты ар?ауы.Ал,денаулы?ты са?тау – бізді? ?міріміздегі келелі ж?не ?шінші мы?жылды??а ая? бас?ан т?уеліз еліміз ?шін ?зекті м?елелерді? бірі. Таби?атты? е? ?ымбат жемісі – адамдарды? ?з денсаулы?ына к?ніл б?лгені – ?зін-?зі сыйла?аны,?зін-?зі ба?алай білгені. Адамны? денсаулы?ы ?мір тіршілігіні? е? бірінші шарты болып табылады. Сонды?тан,б?гінгі ?о?ам денаулы? ісіне,хал?ымызды? дені сау,а?засыны? к?ш - ?уаты болуына ?немі ?ам?орлы? жасап отыр. Д?рыс тама?тану – денсаулы? кепілі демекші,?азіргі кезде д?рыс тама?тану адамны? ?мір с?руі мен оны? денсаулы?ыны? жа?дайын аны?тайтын ж?не салауатты ?мір с?руді? басты факторларыны? бірі. Денсаулы? – ?леуметтік байлы?т? негізі,сонды?тан оны са?тап, ны?айту?а барлы? жа?дайлар жасалуда. Дені сау болса,адамны? ?зі де,жан-жа?ында?ы адамдар да,ту?ан- туыстары да ба?ытты. Дені сау ?рпа?, ?о?амны? ?уаты демекші, ?ай халы?ты? болсада болаша?ы жастарды? денаулы?ына тікелей байланысты. Сонды?тан дені сау, салауатты ?мір салтын ?станатын жас ?рпа?ты т?рбиелеу ?з ?олымызда. Адам?а ?мір бір-а? рет беріледі. Б?л ретте оны? денсаулыы мы?ты, рухы к?шті бол?аны абзал! ?з денаулы?ымен ?міріміз – ?з ?олымызда. «Денсаулы?ын мы?ты болуы ?шін м?нді ?з к?шін болу ?ажет,оны еш н?рсемен ауыстырыу?а болмайды»,- деп академик Н.М.Амосов д?л айт?ан. Болаша?ымыз жар?ын, елімізді? ерте?і н?рлы болсын десек,ел болып,халы? болып адамгершілік ?асиеттерді жо?ары ба?алап,салауатты ?мір салтын ?станайы?. ?з денсаулы?ын са?тау – ?р адамны? парызы.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Баяндаманы? та?ырыбы: Білімді де дені сау ?рпа? т?рбиелеу-басты ма?сатымыз. »

Білімді де дені сау ұрпақ тәрбиелеу-басты мақсатымыз.Дені сау адам- табиғаттың ең қымбат жемісі.

Томас Карлейль.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050»Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саясат бағыты»атты Қазақстан халқына Жолдауындағы «Ұлт денсаулығы-біздің табысты болашағымыздың негізі»деген бөлімде «Денешынықтыру мен спорт мемлекттің айрықша назарында болуы тиіс.Нақ сол саламатты өмір салты ұлт денсаулығының кілті болып саналады.Алайда елде барлығы үшін қолжетімді спорт нысандары,құрал-жабдықтары жетіспейді.Осыған байланысты Үкімет және жергілікті органдар дене шынықтыруды,бұқаралық спортты дамыту және типтік жобадағы денешынықтыру-сауықтыру нысандары.соның ішінде,аула нысандары құрылысы бойынша шаралар қабылдау қажет.Бұл жұмысты келесі жылы-ақ бастау керек»делінген.

Осыдан-ақ,Елбасының ұлт денсаулығы мен өскелең жас ұрпақтың салауатты өмір салты үлкен көңіл бөліп жатқандығын анық аңғаруға болады.

Денсаулық-баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние.Ол жақсы болу үшін не уақытты не күш-жігерді,не еңбекті,тіпті барлық дүниені аямай жұмсау керек.Денсаулық-адам өміріңдегі ең жоғары бағалы дүние болғандықтан,әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөлуді қажет,үнемі денсаулықты күтіп,оның қорын көбейтіп отыру керек.Әркім өзінің денсаулығының нашарлауына өзі себепкер.Ауруды ағзаларға жолатпау керек,Салауатты өмір салты әрқайсымыздың дене тәриесімен айналысуымызға ,дұрыс тамақтануымызға,зиянды әрекет терден аулақ болып,тазалықты сақтауымызға ынталандырады.

«Денсаулық-ол зор байлық»деп бекер айтылмаған.Денсаулық адам өмірінің негізгі,тірегі.Денсаулық нашар адам қоғамға да,отбасына да жайсыз екені белгілі.Адам өз мақсатын денсаулықтың арқасында ғана жүзеге асыра алады.Дегенмен,әрбір адам өмірінде әдеттегі тіршілікпен өз денсаулығына атүсті қарап,профилактикалық тексеруді кейінге қалдырып,күнделікті маңызды мәселермен айналысу орын алады.

Кез келген елдің болашағы оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз – салауатты омір салты. Халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген қағидасын жеткіншек ұрпақтың санасына енгізе алсақ ,болашақта дені сау ұрпақ тәрбиелеп шығатынымызға сенім мол.

Денсаулық дегеніміз – адам жаны мен тәнінің амандығы.

Дені сау адам өзі үшін де,ол өмір сүріп жатқан қоғам үшін де керек. Қоғамдағы небір жұмыты да сол денсаулық иесі ғана атқара алады. Адам бұл омірге қонақ ретінде келген. Сол берілген аз ғұмырды дұры пайдалана білмесең,өмірің текке өтті дей бер. Әр адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек.

Бүгінгі таңдағы халықтың алға қойған асыл мұраты – көзі ашық,көкрегі ояу,дені сау ұрпақ тәрбиелеу. Алайда,жас буынның адамгершілік қасиеті мен дене тәрбиесі қатар ұштасып жатса,бұл – ұлт үшін баға жетпес байлық екені сөзсіз.

Бүгінгі дені сау ұрпақ – еліміздің ертеңгі болашағы.

Халқымыздың тіршілігі мен бірлігі,жарқын келешегі көп жағдайда денсаулық мәдениетінің қаншалықты дәрежеде қалыптасуына байланысты. Денсаулық – ел дамуының басты арқауы .Ал,денаулықты сақтау – біздің өміріміздегі келелі және үшінші мыңжылдыққа аяқ басқан тәуеліз еліміз үшін өзекті мәелелердің бірі.

Табиғаттың ең қымбат жемісі – адамдардың өз денсаулығына көніл бөлгені – өзін-өзі сыйлағаны,өзін-өзі бағалай білгені.

Адамның денсаулығы өмір тіршілігінің ең бірінші шарты болып табылады. Сондықтан,бүгінгі қоғам денаулық ісіне,халқымыздың дені сау,ағзасының күш - қуаты болуына үнемі қамқорлық жасап отыр.

Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі демекші,қазіргі кезде дұрыс тамақтану адамның өмір сүруі мен оның денсаулығының жағдайын анықтайтын және салауатты өмір сүрудің басты факторларының бірі.

Денсаулық – әлеуметтік байлықтң негізі,сондықтан оны сақтап, нығайтуға барлық жағдайлар жасалуда.

Дені сау болса,адамның өзі де,жан-жағындағы адамдар да,туған- туыстары да бақытты.

Дені сау ұрпақ, қоғамның қуаты демекші, қай халықтың болсада болашағы жастардың денаулығына тікелей байланысты. Сондықтан дені сау, салауатты өмір салтын ұстанатын жас ұрпақты тәрбиелеу өз қолымызда.

Адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Бұл ретте оның денсаулыы мықты, рухы күшті болғаны абзал! Өз денаулығымен өміріміз – өз қолымызда.

«Денсаулығын мықты болуы үшін мәнді өз күшін болу қажет,оны еш нәрсемен ауыстырыуға болмайды»,- деп академик Н.М.Амосов дәл айтқан.

Болашағымыз жарқын, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек,ел болып,халық болып адамгершілік қасиеттерді жоғары бағалап,салауатты өмір салтын ұстанайық.

Өз денсаулығын сақтау – әр адамның парызы.

Ақжайық ауданы, Үштөбе ауылы ,

Болдырев НОББ мектебінің

дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

Тулеушов Берик Махсотович


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндаманы? та?ырыбы: Білімді де дені сау ?рпа? т?рбиелеу-басты ма?сатымыз.

Автор: Тулешов Берік Максотович

Дата: 14.03.2015

Номер свидетельства: 186306


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства