kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жа?сы к??іл к?й - жан шуа?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

  5.

К?ні,айы:  

П?ні:          ?зін-?зі тану.

Сыныбы:   5.

Саба? та?ырыбы:  Жа?сы к??іл к?й – жан шуа?ы.

Саба? ма?саты:  жа?сы к??іл к?йді? адами ?арым-?атынаста алатын орны туралы т?сініктерін ке?ейту.

Міндеттері:- ?зіні? сезімдері мен ?рекеттеріне тал?ылау жасай білуге ?йрету;

 - ?з к??іл-к?йін, эмоцияларын ж?не сезімдерін бас?ара білу  ?абілеттері мен да?дыларын дамыту ;

                     -?з жа?ындарыны? ішкі сезімдерін  т?сіне білуге, адамдар?а тек жа?сылы?  н?рын себе білуге  т?рбиелеу.

??ндылы?: д?рыс ?рекет.

?асиеттер: ынтыма?тасты?, досты?, ризашылы?.

Ресурстар: о?улы?, интерактивті та?та, компьютер,?лестірмелі материалдар.

П?наралы? байланыс: ?дебиет.

?дісі: жигсо,с?ра?-жауап, ??гімелеу, т?сіндіру,топтастыру ойын.

Т?рі: аралас.

Саба? барысы:                                        І ?йымдастыру кезе?і.

 • ?айырлы к?н, балалар! Б?гінгі к?німіз с?тті болсын. ?деттегідей сіздермен кездесіп т?р?аныма ?уаныштымын.

О?ушыларды? ??рал-жабды?тарын т?гендеу.

5 «Т» ?станымын еске т?сіру.

1.Т?ртіп.

2.Талап.

3.Тынышты?.

4.Тазалы?.

5.Татулы?.

О?ушыларды «К??ілділер», «Жайдарылар» с?здері жазыл?ан смайлинктерді та?дап алады. Сол жазыл?ан с?здер ар?ылы б?гінгі саба?ты? та?ырыбын аны?тайды.

Тынышты? с?ті.    «Н?р?а б?лену».

  Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. 

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, балалары?ыз?а, м??алімдерге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз. Рахмет.  

/?з ойлары?ызбен б?лісуге болады/.

ІІ ?й тапсырмасын тексеру.

Адамны? к??іл к?йі сурет салып келу.

Жа?а саба?.

Д?йекс?з.

«Жа?сы мінез – б?кіл ?мірі?ні? сар?ылмас байлы?ы»  Уильям Гэзлит а?ылшын философы.

??гімелеу.

«Жылы ж?з таныту».  ??гіме./жигсо ?дісімен/.  http://angimeler.wordpress.com/

       Кішкентай ?ыз к??ілсіз бейтаныс?а к?лімдейді..

/о?ушылар болжайды/.

 Оны? жылы ж?зі проблемаларынан т??іліп ж?рген адамны? к??ілін к?теруіне себеп болады. Жа?сы к??іл-к?йде бол?ан адамны? есіне к?мегі ?шін досына ал?ыс айтпа?аны т?седі. Дереу ра?метін айтып досына СМС жолдайды.

/о?ушылар болжайды/.

      Досы СМС-ке ?атты ?уанып, ?немі т?скі асын ішетін кафеде ?лкен шайп?л тастап кетеді. Даяшы ?ыз осындай ?лкен шайп?лды бірінші рет ал?ан болатын.

/о?ушылар болжайды/.

    Кешкісін ?йге келе жатып ал?ан шайп?лды? бір б?лігін к?нде ?йді? табалдыры?ында отыратын ?айыршыны? ?олына ?статады.

/о?ушылар болжайды/.

  Екі к?н бойы аш ж?рген ?айыршы ?атты ?уанады. Ал?ан сада?а?а ?арнын тойдырып, ?айыршы жерт?ле жа??а ?ндетіп барады. Жа?сы к??іл-к?йде бол?ан ?айыршы – манадан бері далада жаурап отыр?ан, ?сті-басы кір к?шікті бауырына басып алады.

/о?ушылар болжайды/.

    К?шік т?нейтін жылы орын тап?анына м?з болады. Ысты? жерт?ле ішінде ?уанып ж?гіріп ойнайды.

/о?ушылар болжайды/.

  Т?нні? бір уа?ытысында т?р?ын ?йде ?рт шы?ады. Т?тін иісін сезген к?шік ?атты ?ре бастайды. К?шікті? ?ргенінен алдыменен ?айыршы, кейін ?й т?р?ындарыны? т?гелі оянады… Уа?ытылы оян?ан т?р?ындар дала?а шы?ып ?лгереді де, ?рттен аман ?алады.

1.Б?л ??гімеден не т?йді?дер? ?андай ?орытынды?а келді?дер?

   М?ны? б?рі де а?ысы болма?ан жылы ж?зді? ар?асы….

Шы?армашылы? ж?мыс, топты?  ж?мыс.

Ойын. 1-2 топ, бір-бірлеріне ?з ойларынан т?рлі эмоциялар мен к??іл к?йлерді бейнелеу. ?арсы топ м??ият ?арап т?рып, ?андай к??іл к?й екенін табады. ?андай белгілер ар?ылы к??іл к?йлерді ажыратты?дар?

Д?птермен ж?мыс.

«Мені? к??іл-к?йіме ?сер еткен о?и?а» та?ырыбында ??гіме ??растырып жаз.
О?улы?пен ж?мыс. 1.Жа?даят. І топ. Абзал аялдамада ?з сыныптасы Аянды кездестірді. Ол сыныптасына ?зіні? ат жарыс?а ?атысып, б?йге ал?аны? айт?ысы келді. Аян болса, ?зіні? саяжай?а бар?аны ж?нінде ?айта-?айта айтып, Абзал?а с?з бермеді. Сосын бір таныс баласын к?ріп ?алып, б??ан ?арамастан ж?гіріп кетті.

*Аянны? ?ылы?ы Абзал?а ?алай ?сер етті?

*Абзал?а ?андай ке?ес берер еді?дер?

2.Жа?даят. ІІ топ. Теледидар к?ріп отыр?ан Берікті? а?асы ж?мыстан келді де, жа?дайын с?рады. Берік болса, жауап бермей, теледидарды ?арай берді. ?жесіні? бірнеше рет ас?а ша?ыр?анын да естіген жо?. ?жесіні? к??ілі су сепкендей басылып, ренжіп ?алды. Ол немересіні? с?йікті тама?ын дайындап ?ой?ан еді.

*Берікті? ?ылы?ын ?алай т?сіндіруге болады?

Сахналау.

І топ.
• Сыйла?ан г?л шо?ын ?абылдау кезіндегі ?уаныш.
• Достары?мен ?оштасу кезіндегі м??.

ІІ топ.
• Жа?ын адамы?мен кездесу кезіндегі шатты?.
• ?з досы?ны? же?ісіне ма?таныш.
Кері байланыс.  Т?сінгенін, білгенін, сезінгенін бір ауыз с?збен ?орытындылау.

Топпен ?н айту.

«К??ілді к?н».?ні:   ?.Жолдасовтікі, С?зі: А.Д?йсенбі
1. Теріп едік жемісін сезім ба?ты?,

Сыйласты?ты? алауын ?зі? жа?ты?.

Сені? думан тойы?ны? ?нін естіп,

Есігі?ді шыдамай ?зім ?а?тым.

?-сы: Б?гін ?андай тамаша

К??ілді к?н 3-рет

Сені ?уанышы?мен ??тты?таймын

Ба?ытты бол, жан досым!

2. Бір тамаша отырды? ?мірге еніп,

Ж?зі? бал б?л жадырап к??ілденіп.

Есігі?нен мен кіріп келгенімде

?уанды? ау балаша мені к?ріп.

?-сы: Б?гін ?андай тамаша

К??ілді к?н 3-рет

Сені ?уанышы?мен ??тты?таймын

Ба?ытты бол, жан досым!

?й тапсырмасы.

«Жа?сылы??а жа?сылы?» та?ырыбына эссе жазу.

Со??ы тынышты? с?ті. Баяу музыка ойнап т?рады.

Просмотр содержимого документа
«"Жа?сы к??іл к?й - жан шуа?ы"»

- Қайырлы күн, балалар! Бүгінгі күніміз сәтті болсын. Әдеттегідей сіздермен кездесіп тұрғаныма қуаныштымын. Оқушылардың құрал-жабдықтарын түгендеу. 5 «Т» ұстанымын еске түсіру. 1.Тәртіп. 2.Талап. 3.Тыныштық. 4.Тазалық. 5.Татулық.

- Қайырлы күн, балалар! Бүгінгі күніміз сәтті болсын. Әдеттегідей сіздермен кездесіп тұрғаныма қуаныштымын.

Оқушылардың құрал-жабдықтарын түгендеу.

5 «Т» ұстанымын еске түсіру.

1.Тәртіп.

2.Талап.

3.Тыныштық.

4.Тазалық.

5.Татулық.

Жақсы көңіл күй- жан шуағы

Жақсы көңіл күй-

жан шуағы

ІІ Үй тапсырмасын тексеру. Адамның көңіл күйі, сурет салып келу.

ІІ Үй тапсырмасын тексеру.

Адамның көңіл күйі, сурет салып келу.

Дәйексөз  «Жақсы мінез – бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы» Уильям Гэзлит Ағылшын философы. Табиғат дегеніміз не?

Дәйексөз

«Жақсы мінез –

бүкіл өміріңнің сарқылмас байлығы»

Уильям Гэзлит

Ағылшын философы.

Табиғат дегеніміз не?

«Жылы жүз таныту». әңгіме./жигсо әдісімен/. Кішкентай қыз көңілсіз бейтанысқа күлімдейді... .

«Жылы жүз таныту». әңгіме./жигсо әдісімен/.

Кішкентай қыз көңілсіз бейтанысқа күлімдейді... .

 • І үзіліс. (Оқушылар болжам жасайды).
Оның жылы жүзі проблемаларынан түңіліп жүрген адамның көңілін көтеруіне себеп болады. Жақсы көңіл-күйде болған адамның есіне көмегі үшін досына алғыс айтпағаны түседі. Дереу рақметін айтып досына СМС жолдайды.

Оның жылы жүзі проблемаларынан түңіліп жүрген адамның көңілін көтеруіне себеп болады. Жақсы көңіл-күйде болған адамның есіне көмегі үшін досына алғыс айтпағаны түседі. Дереу рақметін айтып досына СМС жолдайды.

 • ІІүзіліс. (Оқушылар болжам жасайды).
Досы СМС-ке қатты қуанып, үнемі түскі асын ішетін кафеде үлкен шайпұл тастап кетеді. Даяшы қыз осындай үлкен шайпұлды бірінші рет алған болатын.

Досы СМС-ке қатты қуанып, үнемі түскі асын ішетін кафеде үлкен шайпұл тастап кетеді. Даяшы қыз осындай үлкен шайпұлды бірінші рет алған болатын.

 • ІІІүзіліс. (Оқушылар болжам жасайды).
Кешкісін үйге келе жатып алған шайпұлдың бір бөлігін күнде үйдің табалдырығында отыратын қайыршының қолына ұстатады.

Кешкісін үйге келе жатып алған шайпұлдың бір бөлігін күнде үйдің табалдырығында отыратын қайыршының қолына ұстатады.

 • VІ үзіліс. (Оқушылар болжам жасайды).
Екі күн бойы аш жүрген қайыршы қатты қуанады. Алған садақаға қарнын тойдырып, қайыршы жертөле жаққа әндетіп барады. Жақсы көңіл-күйде болған қайыршы – манадан бері далада жаурап отырған, үсті-басы кір күшікті бауырына басып алады.

Екі күн бойы аш жүрген қайыршы қатты қуанады. Алған садақаға қарнын тойдырып, қайыршы жертөле жаққа әндетіп барады. Жақсы көңіл-күйде болған қайыршы – манадан бері далада жаурап отырған, үсті-басы кір күшікті бауырына басып алады.

 • V үзіліс. (Оқушылар болжам жасайды).
Күшік түнейтін жылы орын тапқанына мәз болады. Ыстық жертөле ішінде қуанып жүгіріп ойнайды.

Күшік түнейтін жылы орын тапқанына мәз болады. Ыстық жертөле ішінде қуанып жүгіріп ойнайды.

 • VIүзіліс. (Оқушылар болжам жасайды).
Түннің бір уақытысында тұрғын үйде өрт шығады. Түтін иісін сезген күшік қатты үре бастайды. Күшіктің үргенінен алдыменен қайыршы, кейін үй тұрғындарының түгелі оянады… Уақытылы оянған тұрғындар далаға шығып үлгереді де, өрттен аман қалады.

Түннің бір уақытысында тұрғын үйде өрт шығады. Түтін иісін сезген күшік қатты үре бастайды. Күшіктің үргенінен алдыменен қайыршы, кейін үй тұрғындарының түгелі оянады… Уақытылы оянған тұрғындар далаға шығып үлгереді де, өрттен аман қалады.

1.Бұл әңгімеден не түйдіңдер? Қандай қорытындыға келдіңдер? Мұның бәрі де ақысы болмаған жылы жүздің арқасы… .

1.Бұл әңгімеден не түйдіңдер? Қандай қорытындыға келдіңдер?

Мұның бәрі де ақысы болмаған жылы жүздің арқасы… .

Ойын. 1-2 топ , бір-бірлеріне өз ойларынан түрлі эмоциялар мен көңіл күйлерді бейнелеу. Қарсы топ мұқият қарап тұрып, қандай көңіл күй екенін табады.  Қандай белгілер арқылы көңіл күйлерді ажыраттыңдар?

Ойын.

1-2 топ , бір-бірлеріне өз ойларынан түрлі эмоциялар мен көңіл күйлерді бейнелеу. Қарсы топ мұқият қарап тұрып, қандай көңіл күй екенін табады.

Қандай белгілер арқылы көңіл күйлерді ажыраттыңдар?

Дәптермен жұмыс. «Менің көңіл-күйіме әсер еткен оқиға» тақырыбында әңгіме құрастырып жаз.

Дәптермен жұмыс.

«Менің көңіл-күйіме әсер еткен оқиға» тақырыбында әңгіме құрастырып жаз.

Оқулықпен жұмыс. 2.Жағдаят. Көңілділер тобы. Абзал аялдамада өз сыныптасы Аянды кездестірді. Ол сыныптасына өзінің ат жарысқа қатысып, бәйге алғаның айтқысы келді. Аян болса, өзінің саяжайға барғаны жөнінде қайта-қайта айтып, Абзалға сөз бермеді. Сосын бір таныс баласын көріп қалып, бұған қарамастан жүгіріп кетті...  *Аянның қылығы Абзалға қалай әсер етті? *Абзалға қандай кеңес берер едіңдер?

Оқулықпен жұмыс. 2.Жағдаят. Көңілділер тобы. Абзал аялдамада өз сыныптасы Аянды кездестірді. Ол сыныптасына өзінің ат жарысқа қатысып, бәйге алғаның айтқысы келді. Аян болса, өзінің саяжайға барғаны жөнінде қайта-қайта айтып, Абзалға сөз бермеді. Сосын бір таныс баласын көріп қалып, бұған қарамастан жүгіріп кетті...

*Аянның қылығы Абзалға қалай әсер етті?

*Абзалға қандай кеңес берер едіңдер?

1.Жағдаят. Жайдарылар тобы.. Теледидар көріп отырған Беріктің ағасы жұмыстан келді де, жағдайын сұрады. Берік болса, жауап бермей, теледидарды қарай берді. Әжесінің бірнеше рет асқа шақырғанын да естіген жоқ. Әжесінің көңілі су сепкендей басылып, ренжіп қалды. Ол немересінің сүйікті тамағын дайындап қойған еді.  *Беріктің қылығын қалай түсіндіруге болады?

1.Жағдаят. Жайдарылар тобы.. Теледидар көріп отырған Беріктің ағасы жұмыстан келді де, жағдайын сұрады. Берік болса, жауап бермей, теледидарды қарай берді. Әжесінің бірнеше рет асқа шақырғанын да естіген жоқ. Әжесінің көңілі су сепкендей басылып, ренжіп қалды. Ол немересінің сүйікті тамағын дайындап қойған еді.

*Беріктің қылығын қалай түсіндіруге болады?

Сахналау. Жайдарылар тобы. • Сыйлаған гүл шоғын қабылдау кезіндегі қуаныш. • Достарыңмен қоштасу кезіндегі мұң.  Көңілділер тобы. • Жақын адамыңмен кездесу кезіндегі шаттық. • Өз досыңның жеңісіне мақтаныш.

Сахналау.

Жайдарылар тобы. • Сыйлаған гүл шоғын қабылдау кезіндегі қуаныш. • Достарыңмен қоштасу кезіндегі мұң.

Көңілділер тобы. • Жақын адамыңмен кездесу кезіндегі шаттық. • Өз досыңның жеңісіне мақтаныш.

Кері байланыс. Түсінгенін, білгенін, сезінгенін бір ауыз сөзбен қорытындылау.  

Кері байланыс. Түсінгенін, білгенін, сезінгенін бір ауыз сөзбен қорытындылау.

 

« Көңілді күн» Әні: Ұ.Жолдасовтікі, Сөзі: А.Дүйсенбі 1. Теріп едік жемісін сезім бақтың, Сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, Есігіңді шыдамай өзім қақтым. Қ-сы: Бүгін қандай тамаша   Көңілді күн 3-рет   Сені қуанышыңмен құттықтаймын Бақытты бол, жан досым! 2. Бір тамаша отырдың өмірге еніп, Жүзің бал бұл жадырап көңілденіп. Есігіңнен мен кіріп келгенімде Қуандың ау балаша мені көріп. Қ-сы: Бүгін қандай тамаша Көңілді күн 3-рет Сені қуанышыңмен құттықтаймын Бақытты бол, жан досым!    

« Көңілді күн»

Әні: Ұ.Жолдасовтікі, Сөзі: А.Дүйсенбі 1. Теріп едік жемісін сезім бақтың,

Сыйластықтың алауын өзің жақтың.

Сенің думан тойыңның әнін естіп,

Есігіңді шыдамай өзім қақтым.

Қ-сы: Бүгін қандай тамаша

  Көңілді күн 3-рет

  Сені қуанышыңмен құттықтаймын

Бақытты бол, жан досым!

2. Бір тамаша отырдың өмірге еніп,

Жүзің бал бұл жадырап көңілденіп.

Есігіңнен мен кіріп келгенімде

Қуандың ау балаша мені көріп.

Қ-сы: Бүгін қандай тамаша

Көңілді күн 3-рет

Сені қуанышыңмен құттықтаймын

Бақытты бол, жан досым!

 

 

Үйге тапсырма «Жақсылыққа жақсылық» тақырыбына эссе жазу.

Үйге тапсырма

«Жақсылыққа жақсылық» тақырыбына эссе жазу.

Соңғы тыныштық сәті Көңілді, көңілді, көңілді бола білейік.

Соңғы тыныштық сәті

Көңілді, көңілді, көңілді бола білейік.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
"Жа?сы к??іл к?й - жан шуа?ы"

Автор: Ж?нісов Ер?азы Ізетхан?лы

Дата: 17.11.2015

Номер свидетельства: 254240

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1570 руб.
2240 руб.
2220 руб.
3170 руб.
1760 руб.
2520 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства