kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Махамбет ?теміс?лы «Ереуіл ат?а ер салмай», «Жал?ызды?», «М?нар к?н» ?ле?дері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Махамбет ?теміс?лы

  «Ереуіл ат?а ер салмай», «Жал?ызды?»,  «М?нар к?н» ?ле?дері

Саба?ты? ма?саты:

                     1.Білімділік: Б?гінгі ?скеле? ?рпа??а а?ынны? кім

                     екендігін,  оны? шы?армаларыны? та?ырыбын,   ма?сатын,

           тарихын аша отырып,а?ынды та?ы да жа?а  

           ?ырынан таныту,?ле?ге  талдау жасатуды ?йрету,?мірге,

           тарих?а жа?аша к?з?арас ?алыптастыру,а?ын

           ?міріндегі ?лтжандылы?ты ??ындыру;

                    2. Дамытушылы?ы: О?улы? пен ?осымша деректерді

                      пайдалану?а,?з ойларын еркін айту?а,?з пікірлерін

                      ?ор?ап,а?ын поэзиясын насихаттап,?деби тілмен

                       с?йлеуге да?дыландыру;

                    3.Т?рбиелігі: ?лтжандылы??а,батылды??а,бірлікке,

                       ту?ан жерін,елін,с?юге,?ор?ау?а т?рбиелеу;

Саба?ты? т?рі : Жа?а білімді игерту саба?ы

Саба?ты? ?дісі : Ой ша?ыру,ой ?оз?ау,шы?армашылы?

           ж?мыстар, талдау, м?нерлеп о?у;

Саба?ты? к?рнекілігі: А?ынны? портреті, та?ырып?а арнал?ан слайд,

                   талдау кестелері;

П?наралы? байланыс: тарих  ,саз п?ні, ?аза? тілі;

 

Саба?ты? барысы:

 

 

І. ?йымдастыру:

1. О?ушылармен амандасып,саба??а ?атысын  т?гендеу;

2. О?ушыларды? назарын саба??а аудару;

ІІ. ?й тапсырмасын с?рау.

Берілген та?ырыптар  бойынша с?ралады.

   1.Махамбетті? балалы?, жасты? ша?ы;

   2.Исатай-Махамбет баста?ан к?теріліс;

   3.Исатай ?азасынан кейінгі Махамбетті? ?мірі;

   4.Махамбет туралы зерттеу ж?мыстар;

(О?ушылардан ?й тапсырмасын жо?арыда к?рсетілген та?ырыптар бойынша с?рап,на?ты жауап алу?а ж?мыстанамын)

Жа?а саба?: Махамбет ?теміс?лы «Ереуіл ат?а ер салмай»,

                                «Жал?ызды?», «М?нар к?н»

 I.  1731 жылдан бастап ?аза?стан Ресейді? ?ол астына ?арай бастады.Отаршылды? басталды.?аза?тарды? жа?сы жерлерін тартып алды.?аза? хал?ыны? ?з жеріне,?з еліне билік ету ???ы болмады.Сонды?тан ?аза? хал?ы Ресей патшасына ?арсы со?ыс ашты.

Шаруалар к?терілісі

 1.  

1836-1838

1837-1847

                                 

 

1828-1829

Исатай-Махамбет       Ке?есары ?асым?лы

баста?ан к?теріліс        баста?ан к?теріліс


  Б?кей ханды?ында

к?теріліс басталды

 1.  

 

  «Ереуіл ат?а ер салмай»
(?ш ?ле?іне т?сінік беру)

«Ереуіл ат?а ер салмай» тол?аулары к?терілісті? ал?аш?ы ?рлеу т?старын бейнелейді.1837 жылы жеді(?араша) ж?лдызыны? 12-сінен 13-іне ?ара?ан к?ні Исатай мен Махамбет Жайы?ты жарып ?ткен со?,дала?а ?онады.К?н суы? боран екенДала?а ?онып т?р?ан ж?ртты? к?бі жылы ?й,ж?мса? т?сек,?ызыл шайды а?са?ан кезде Махамбет жолдастарын ж?бату ?шін осы ?ле?ін шы?ар?ан екен.Махамбет еліні? ерте?ін ойлады. «Ереуіл ат?а ер салмай»деген ?ле?іні? ??рылымы к?рделі.Б?л ?ле? а?ынды- эпик а?ын ретінде таныта т?седі Біра? ?ле? ??рылымы ?те ?ыс?а жазыл?ан.?ле? м??ды да ?ай?ылы,елін-жерін ойла?ан а?ынны? ащы зары естіледі.А?ын ш?быртпалы ?й?аспен, ма?ыналы  ойлар бере отырып,с?з тіркестері ар?ылы,ереуіл ат?а ер салмай,ерлерді? ісі бітпейтінін ашы? айтады.М?ндай адуынды ?ле? тек Махамбетке ?ана т?н. ?ле? жолдарында ереуіл ат,егеулі найза,тебінгі жер,терлі май,алты малта ас, ат ?стінде,?зегі талып,т?н ?атып,темір ?азы?,?у тола?ай сия?ты с?з тіркестері бар. Б?л ?ле? халы?ты ерлік к?реске ша?ырып т?р. Б?л ?ле? бір ?ана ба?ыны??ылы саба?тас с?йлемнен т?ратын,ш?быртпалы ?ле? ?й?асымен, 19 тарма?,1 шума?,17 дыбысты? ?айталау ?лгісінде жазыл?ан ?ле?.

Дауысты дыбыс-ассонанс,дауыссыз дыбыс-аллттерация

                                                            

Жал?ызды??а с?л бой алдыр?ан кезе?

«М?нар к?н» ?ле?і

  «Жал?ызды?» ?ле?і                     

                       

         «М?нар к?н» ??ымдарын м?нартып к?рінген са?ымны? пайда болуымен т?сіндіруге болады.38 тарма?тан,аралас ?й?ас?а ??рыл?ан,

 8 буынды,3 буна?ты ?ле?.Исатай ?лгеннен кейін жабыр?ау к??ілмен жаз?ан ?ле?і еді. Б?л ?ле?де буыршын м?з?а тай?ан к?н,бура  атан?а ш?ккен к?н,буулы те?ді шешкен к?н,Лашын ?у?а т?нген к?н,?орашыл т?бет бол?ан к?н т.б с?з тіркестері бар.Эпитеттер: «Б?рын?ы ба?ыт тай?ан к?н», «Буыршын м?з?а тай?ан к?н», «М?нар к?н», «Ш?бар к?н» т.б Б?л-елім деп е?іреген ерді? баста?ан ісіні? же?іліс тауып т?р?ан с?ті.К?н-м?нар,б?лттан шы??ан к?н-щ?бар.Бура атан?а ш?ккен со? а?ырзаман емей немене?А?ын ж?регі ?ан жылайды,к?н де жылайды,дауыл теріс со?ады.Хас б?йтерек жы?ыл?ан,?ылыш балда?ынан сын?ан,д?шпанны? к??ілі тын?ан к?н. «Буыршын» т?йені? бір т?рі, табаны б?ртік келеді.Ол м?з?а таймайды.Егер м?з?а тайса жа?сылы?ты? белгісі емес.

  Б?л ?ле? ??рылымы ?те ?ыс?а жазыл?ан. Исатай ?азасынан кейінгі а?ынны? к?йзеліс кезінде жаз?ан жырлары.16 тарма?,ш?быртпалы ?й?ас?а ??рыл?ан,8 буынды ?ле?. Б?л ?ле?де к?н мен т?н,жал?ызды? пен ?ауым,?ділдік пен ?ділетсіздік ?атар алынады.К?н мен айды? ж?бын негізге ала отырып,а?ын басына т?скен трагедиялы? жа?дайды толы? ?арама-?айшылы? сипатта к?рсетіп,оны? таби?и ?ырын ашады.К?н мен т?нні? ауысуы,жары? пен ?ара??ылы?ты? болуы –тіршілік за?ы.А?ынны? ?т?аны- ке?істік атауларын алып,оны? м?ні мен ма?ызы  ар?ылы ж?регіні? сырын ашуы еді.?ле? со?ы

«Б?рін айт та,бірін айт,

?аумала?ан ?арындас,

?аза?та бар да менде жо?» деп ая?талады. Раби?а Сызды?ованы?  «С?здер с?йдейді» зерттеуінде ?арындас с?зін б?гінге дейін екі ма?ынада ?олдан?ан дейді.?деби нормада?ы актив ма?ынасы «ер адамны? жасы кіші ?йел жынысты туыс?аны». Махамбет ?ле?індегі ?арындас с?зі ?йел жынысты жасы кіші туыс?ан емес,?зіні? со?ына еретін,?зіне демеу болатын туыстарды айтып отыр,?алы? а?айынды іздеп отыр.

  Махамбет поэзиясы- саф таза тілімен,от-жалын шешендік интонациясымен,к?ркемдік шеберлігімен,жо?ары а?ынды? м?дениетімен,?лтты? д?ниетаным тере?дігімен,суреткерлік ?олта?басымен ?згешеленеді.

    

 

 

 

 


 

 

 

  Махамбет ?ле?дерінде ?олданылатын с?здер:жер-су атаулары,туысты? атауы,?ару-жара?,?о?амды?-?кімшілік м?нге ие атаулар,кірме с?здер ,жа?а,ерекше с?здер,с?з тіркестері.   ?ле?деріні? та?ырыбы: ел,халы? жайы,замана ж?не адам.Т?р жа?алы?тары: ш?быртпалы ?й?ас,кезекті ?й?ас    

   ?темістен ту?ан он: Бекма?анбет,Махамбет,То?тамыс,?ожахмет,Ыбырайым,?йіп,Хасен,

Ысмайыл, С?леймен,Досмайыл.                          

III. Сыныпты ?ш топ?а б?лемін.

 1. топ?а тапсырма.
 1. «Ереуіл ат?а ер салмай» ?ле?ін м?нерлеп о?ып,идеясын айт.
 2. ?ле?нен с?з тіркестері мен к?ркемдегіш ??ралдарды тап.
 3. 1.М?нерлеп о?иды. Б?л ?ле?де а?ын тек хал?ына рух беріп,намысын ?айрап, к?реске ша?ырады.

2. С?з тіркестері:ереуіл ат,егеулі найза,алты малта ас,тебінгі жер,т?н ?атып т.б. Ассонанс,аллитерация,риторикалы? с?раулы с?йлем.(Т?сіндіру барысында айтылады.)

 

 1. топ?а тапсырма.
 1. «М?нар к?н» ?ле?ін м?нерлеп о?ы.?ле?де а?ын не туралы  айт?ан?
 2. А?ын ?ле?дерінде жиі кездесетін с?здерді тап.

Жауабы. 1. М?нерлеп о?иды.А?ынны? Исатай ?ліміне арна?ан м?? мен ?кінішке толы элегиясы

.2.Жиі кездесетін с?здер:мырза,ер,о?,?ылыш,д?шпан т.б

 

 1. топ?а тапсырма.

1)«Жал?ызды?» ?ле?ін м?нерлеп о?ы.идеясы не,?ай кезде шы?ар?ан?

          2) ?ле? ??рылысына талда.

 1. (жал?ызды?тан жабы?у,?ділдікті? жо?ты?ына,замананы? ?иынды?ына налу,?кіну )Исатай ?азасынан кейін жал?ызды??а бой алдыр?ан ша?та жаз?ан ?ле?і.

2.16 тарма?,8 буынды,2 буна?,ш?быртпалы ?й?ас?а ??рыл?ан ?ле?.

Саба?ты ?орытындылау.

IV. Сынып ?жымына с?ра?:

 1. Махамбет кім,ол туралы не білдік? (А?ын,батыр,к?йші,?олбасшы,аруа?ты ер)

Б?л с?здерді ?аза?ты? бес ?аруы сада?ты? жебесін ?орамса??а салу ар?ылы топтастырамын.

 

 1. Махамбет:  «?темістен ту?ан он едік,

                          Онымыз ат?а ?он?анда,

                          Жер ?айыс?ан ?ол едік» - деп жырла?ан еді. (Ша?ыра??а жазамыз)

    Ендеше ?темістен ту?ан онды ата. (Уы??а жазамыз)

 1.  
 1. А?ын ?ле?деріні? та?ырыбы (керегеге жазамыз)

(Ел,халы?,замана,адам,ерлік )

2,3-тапсырмаларды ?аза?ты?  киіз ?йіне топтастырамын.

 Киіз ?йді? есігіне Фариза О??арсынованы? ?ле? жолын жазамын.

 •  
 •  

Білмеймін жел ме,сел ме

Жырда онымен бір т?л?а  те?есер ме?

?ділетсіз д?ниені? ?абыр?асын

Махамбетше с?гер жан кездесер ме?

 

Махамбет ?мір с?рген кезе?                       ?азіргі кезе?

Егеменді т?уелсіз ел.Халы? сенген,сайлап ал?ан Президенті бар,атамекенге оралу(оралмандарды? елге келуі)

 

Ресей ?ол астында?ы бодан ел.К?рес пен тартыс,ата ?оныстан айырылу,ата ?оныстан ?дере к?шу.

 

 1. Шы?армашылы? ж?мыс. «Махамбет рухымен сырласу» та?ырыбында ?ле? немесе ойтол?ау жазу.
 2. .«Поэзия минуты»  (А?ын ?ле?дерін м?нерлеп жат?а айту)

Атырау ?аласында биыл ?азан айында  республикалы?

  I Махамбет о?уы болды.(айтып кетемін)

IХ. ?йге тапсырма.?ле?дерді жат?а айту.Сыныптан тыс материалдарды,зерттеу е?бектерді о?у

 

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Махамбет ?теміс?лы «Ереуіл ат?а ер салмай», «Жал?ызды?», «М?нар к?н» ?ле?дері »

Күні:15.11.2014ж. Сыныбы: 8 «Б»

Сабақтың тақырыбы: Махамбет Өтемісұлы

«Ереуіл атқа ер салмай», «Жалғыздық», «Мұнар күн»

Сабақтың мақсаты:

1.Білімділік: Бүгінгі өскелең ұрпаққа ақынның кім

екендігін, оның шығармаларының тақырыбын, мақсатын,

тарихын аша отырып,ақынды тағы да жаңа

қырынан таныту,өлеңге талдау жасатуды үйрету,өмірге,

тарихқа жаңаша көзқарас қалыптастыру,ақын

өміріндегі ұлтжандылықты ұғындыру;

2. Дамытушылығы: Оқулық пен қосымша деректерді

пайдалануға,өз ойларын еркін айтуға,өз пікірлерін

қорғап,ақын поэзиясын насихаттап,әдеби тілмен

сөйлеуге дағдыландыру;

3.Тәрбиелігі: Ұлтжандылыққа,батылдыққа,бірлікке,

туған жерін,елін,сүюге,қорғауға тәрбиелеу;

Сабақтың түрі : Жаңа білімді игерту сабағы

Сабақтың әдісі : Ой шақыру,ой қозғау,шығармашылық

жұмыстар, талдау, мәнерлеп оқу;

Сабақтың көрнекілігі: Ақынның портреті, тақырыпқа арналған слайд,

талдау кестелері;

Пәнаралық байланыс: тарих ,саз пәні, қазақ тілі;Сабақтың барысы:

І. Ұйымдастыру:

1. Оқушылармен амандасып,сабаққа қатысын түгендеу;

2. Оқушылардың назарын сабаққа аудару;

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.

Берілген тақырыптар бойынша сұралады.

1.Махамбеттің балалық, жастық шағы;

2.Исатай-Махамбет бастаған көтеріліс;

3.Исатай қазасынан кейінгі Махамбеттің өмірі;

4.Махамбет туралы зерттеу жұмыстар;

(Оқушылардан үй тапсырмасын жоғарыда көрсетілген тақырыптар бойынша сұрап,нақты жауап алуға жұмыстанамын)

Жаңа сабақ: Махамбет Өтемісұлы «Ереуіл атқа ер салмай»,

«Жалғыздық», «Мұнар күн»

I. 1731 жылдан бастап Қазақстан Ресейдің қол астына қарай бастады.Отаршылдық басталды.Қазақтардың жақсы жерлерін тартып алды.Қазақ халқының өз жеріне,өз еліне билік ету құқы болмады.Сондықтан қазақ халқы Ресей патшасына қарсы соғыс ашты.

Шаруалар көтерілісі

II.


1836-1838

1837-18471828-1829

Исатай-Махамбет Кеңесары Қасымұлы

бастаған көтеріліс бастаған көтеріліс


Бөкей хандығында

көтеріліс басталды


«Ереуіл атқа ер салмай»
(Үш өлеңіне түсінік беру)

«Ереуіл атқа ер салмай» толғаулары көтерілістің алғашқы өрлеу тұстарын бейнелейді.1837 жылы жеді(қараша) жұлдызының 12-сінен 13-іне қараған күні Исатай мен Махамбет Жайықты жарып өткен соң,далаға қонады.Күн суық боран екенДалаға қонып тұрған жұрттың көбі жылы үй,жұмсақ төсек,қызыл шайды аңсаған кезде Махамбет жолдастарын жұбату үшін осы өлеңін шығарған екен.Махамбет елінің ертеңін ойлады. «Ереуіл атқа ер салмай»деген өлеңінің құрылымы күрделі.Бұл өлең ақынды- эпик ақын ретінде таныта түседі Бірақ өлең құрылымы өте қысқа жазылған.Өлең мұңды да қайғылы,елін-жерін ойлаған ақынның ащы зары естіледі.Ақын шұбыртпалы ұйқаспен, мағыналы ойлар бере отырып,сөз тіркестері арқылы,ереуіл атқа ер салмай,ерлердің ісі бітпейтінін ашық айтады.Мұндай адуынды өлең тек Махамбетке ғана тән. Өлең жолдарында ереуіл ат,егеулі найза,тебінгі жер,терлі май,алты малта ас, ат үстінде,өзегі талып,түн қатып,темір қазық,қу толағай сияқты сөз тіркестері бар. Бұл өлең халықты ерлік күреске шақырып тұр. Бұл өлең бір ғана бағыныңқылы сабақтас сөйлемнен тұратын,шұбыртпалы өлең ұйқасымен, 19 тармақ,1 шумақ,17 дыбыстық қайталау үлгісінде жазылған өлең.

Дауысты дыбыс-ассонанс,дауыссыз дыбыс-аллттерация

Жалғыздыққа сәл бой алдырған кезең

«Мұнар күн» өлеңі

«Жалғыздық» өлеңі

«Мұнар күн» ұғымдарын мұнартып көрінген сағымның пайда болуымен түсіндіруге болады.38 тармақтан,аралас ұйқасқа құрылған,

8 буынды,3 бунақты өлең.Исатай өлгеннен кейін жабырқау көңілмен жазған өлеңі еді. Бұл өлеңде буыршын мұзға тайған күн,бура атанға шөккен күн,буулы теңді шешкен күн,Лашын қуға төнген күн,Қорашыл төбет болған күн т.б сөз тіркестері бар.Эпитеттер: «Бұрынғы бақыт тайған күн», «Буыршын мұзға тайған күн», «Мұнар күн», «Шұбар күн» т.б Бұл-елім деп еңіреген ердің бастаған ісінің жеңіліс тауып тұрған сәті.Күн-мұнар,бұлттан шыққан күн-щұбар.Бура атанға шөккен соң ақырзаман емей немене?Ақын жүрегі қан жылайды,күн де жылайды,дауыл теріс соғады.Хас бәйтерек жығылған,қылыш балдағынан сынған,дұшпанның көңілі тынған күн. «Буыршын» түйенің бір түрі, табаны бүртік келеді.Ол мұзға таймайды.Егер мұзға тайса жақсылықтың белгісі емес.

Бұл өлең құрылымы өте қысқа жазылған. Исатай қазасынан кейінгі ақынның күйзеліс кезінде жазған жырлары.16 тармақ,шұбыртпалы ұйқасқа құрылған,8 буынды өлең. Бұл өлеңде күн мен түн,жалғыздық пен қауым,әділдік пен әділетсіздік қатар алынады.Күн мен айдың жұбын негізге ала отырып,ақын басына түскен трагедиялық жағдайды толық қарама-қайшылық сипатта көрсетіп,оның табиғи қырын ашады.Күн мен түннің ауысуы,жарық пен қараңғылықтың болуы –тіршілік заңы.Ақынның ұтқаны- кеңістік атауларын алып,оның мәні мен маңызы арқылы жүрегінің сырын ашуы еді.Өлең соңы

«Бәрін айт та,бірін айт,

Қаумалаған қарындас,

Қазақта бар да менде жоқ» деп аяқталады. Рабиға Сыздықованың «Сөздер сөйдейді» зерттеуінде қарындас сөзін бүгінге дейін екі мағынада қолданған дейді.Әдеби нормадағы актив мағынасы «ер адамның жасы кіші әйел жынысты туысқаны». Махамбет өлеңіндегі қарындас сөзі әйел жынысты жасы кіші туысқан емес,өзінің соңына еретін,өзіне демеу болатын туыстарды айтып отыр,қалың ағайынды іздеп отыр.

Махамбет поэзиясы- саф таза тілімен,от-жалын шешендік интонациясымен,көркемдік шеберлігімен,жоғары ақындық мәдениетімен,ұлттық дүниетаным тереңдігімен,суреткерлік қолтаңбасымен өзгешеленеді.
Махамбет өлеңдерінде қолданылатын сөздер:жер-су атаулары,туыстық атауы,қару-жарақ,қоғамдық-әкімшілік мәнге ие атаулар,кірме сөздер ,жаңа,ерекше сөздер,сөз тіркестері. Өлеңдерінің тақырыбы: ел,халық жайы,замана және адам.Түр жаңалықтары: шұбыртпалы ұйқас,кезекті ұйқас

Өтемістен туған он: Бекмағанбет,Махамбет,Тоқтамыс,Қожахмет,Ыбырайым,Әйіп,Хасен,

Ысмайыл, Сүлеймен,Досмайыл.

III. Сыныпты үш топқа бөлемін.

 1. топқа тапсырма.

 1. «Ереуіл атқа ер салмай» өлеңін мәнерлеп оқып,идеясын айт.

 2. Өлеңнен сөз тіркестері мен көркемдегіш құралдарды тап.

Жауабы. 1.Мәнерлеп оқиды. Бұл өлеңде ақын тек халқына рух беріп,намысын қайрап, күреске шақырады.

2. Сөз тіркестері:ереуіл ат,егеулі найза,алты малта ас,тебінгі жер,түн қатып т.б. Ассонанс,аллитерация,риторикалық сұраулы сөйлем.(Түсіндіру барысында айтылады.) 1. топқа тапсырма.

 1. «Мұнар күн» өлеңін мәнерлеп оқы.Өлеңде ақын не туралы айтқан?

 2. Ақын өлеңдерінде жиі кездесетін сөздерді тап.

Жауабы. 1. Мәнерлеп оқиды.Ақынның Исатай өліміне арнаған мұң мен өкінішке толы элегиясы

.2.Жиі кездесетін сөздер:мырза,ер,оқ,қылыш,дұшпан т.б 1. топқа тапсырма.

1)«Жалғыздық» өлеңін мәнерлеп оқы.идеясы не,қай кезде шығарған?

2) Өлең құрылысына талда.

Жауабы.1. (жалғыздықтан жабығу,әділдіктің жоқтығына,замананың қиындығына налу,өкіну )Исатай қазасынан кейін жалғыздыққа бой алдырған шақта жазған өлеңі.

2.16 тармақ,8 буынды,2 бунақ,шұбыртпалы ұйқасқа құрылған өлең.

Сабақты қорытындылау.

IV. Сынып ұжымына сұрақ:

 1. Махамбет кім,ол туралы не білдік? (Ақын,батыр,күйші,қолбасшы,аруақты ер)

Бұл сөздерді қазақтың бес қаруы садақтың жебесін қорамсаққа салу арқылы топтастырамын. 1. Махамбет: «Өтемістен туған он едік,

Онымыз атқа қонғанда,

Жер қайысқан қол едік» - деп жырлаған еді. (Шаңыраққа жазамыз)

Ендеше Өтемістен туған онды ата. (Уыққа жазамыз)

(Бекмағанбет,Махамбет,Тоқтамыс,Қожахмет,Ыбырайым,Әйіп,Хасен,Ысмайыл,Сүлеймен,Досмайыл)

 1. Ақын өлеңдерінің тақырыбы (керегеге жазамыз)

(Ел,халық,замана,адам,ерлік )

2,3-тапсырмаларды қазақтың киіз үйіне топтастырамын.

Киіз үйдің есігіне Фариза Оңғарсынованың өлең жолын жазамын.

Махамбет

Махамбет...

Білмеймін жел ме,сел ме

Жырда онымен бір тұлға теңесер ме?

Әділетсіз дүниенің қабырғасын

Махамбетше сөгер жан кездесер ме?

Махамбет өмір сүрген кезең Қазіргі кезең

Егеменді тәуелсіз ел.Халық сенген,сайлап алған Президенті бар,атамекенге оралу(оралмандардың елге келуі)

Ресей қол астындағы бодан ел.Күрес пен тартыс,ата қоныстан айырылу,ата қоныстан үдере көшу.

V.Шығармашылық жұмыс. «Махамбет рухымен сырласу» тақырыбында өлең немесе ойтолғау жазу.

VI.«Поэзия минуты» (Ақын өлеңдерін мәнерлеп жатқа айту)

Атырау қаласында биыл қазан айында республикалық

I Махамбет оқуы болды.(айтып кетемін)

IХ. Үйге тапсырма.Өлеңдерді жатқа айту.Сыныптан тыс материалдарды,зерттеу еңбектерді оқу
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Шергалиева Жадыра Абдрахмановна

Дата: 22.01.2015

Номер свидетельства: 159493

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства