kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі тану: 7- сынып «?аламшар ?ажаптары»

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зiн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Мектеп:       

Мерзiм:  а?пан    № 23саба?

Та?ырып:   «?аламшар ?ажаптары» (1-са?ат)

??ндылы?:   д?рыс ?рекет

?асиеттер:   мейірімділік, с?йіспеншілік, ?ам?орлы?

М??алiм:  

 Сынып  7

Саба? ма?саты:

О?ушылар?а ?алам ??ндылы?ы туралы білім беру

Міндеттері:

-о?ушылар?а болмыс, жаратылыс, ?алам туралы т?сінік беру;

- ?орша?ан жаратылыс?а деген жасампазды? к?з?арастарын ?алыптастыру;

-?орша?ан жаратылыс?а деген ізгі ?арым – ?атынас?а т?рбиелеу;

Ресурстар:(??ралдар, м?лiметтер)

Саба? барысы:

?йымдастыру кезе?i.

 О?ушылармен амандасып, «?зін- ?зі тану» саба?ыны? ережесін  «5-Т» ?айталап, саба??а ?атыс?андары ?шін ?р бала?а 20 ?пайдан беремін

.О?ушыларды? о?у ??ралдарын «5 затты» тексеріп, ?пайларын т?гендейміз.

Тынышты? с?ті             

 Н?р?а б?лену

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді?      т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. 

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады. Рахмет. 

?й тапсырмасын тексеру

Ж.Сахиевты? «?арыштан келген г?л» ??гімесі

С?ра?тар:

  • Адамдар неліктен бас?а ?аламшарда?ы ?мір туралы тол?анады?
  • Жердегі ?мірді? бас?а ?аламшарда?ы ?мірден арты?шылы?ы не деп ойлайсы?дар?

Саба? барысын талдау

Д?йекс?з.

  «?аламны? ?ажайып сыры – адамда.»

Ч.Дьюк

-Д?йекс?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесі?дер?

??гiмелеу (м??алімні? сыйы)

Бір ж?лдызды ??т?ару

(а?ыз)

   Те?із жа?асын жа?алап келе жат?ан бір кісі бір н?рселерді жерден алып те?ізге ла?тырып жат?ан бір баланы к?реді. Жа?ында?анда оны? тол?ынмен жа?а?а шы?ып ?ал?ан те?із ж?лдыздарын ??т?арма? болып жат?анын бай?айды. Ал к?кжиекке дейін созылып жат?ан жа?а болса, те?із ж?лдыздарына толып  - а? ?ал?ан екен.

   -Сен не істеп жатырсы?? – деп с?райды ?лгі кісі.

   -Б?лар ерті? су ?айт?ан?а дейін жа?ада ?алып ?ойса, ?ліп ?алады ?ой, - дейді бала та?ыр?ап.

   -Б?л а?ыма?ты? ?ой, - дейді ?ызбаланып ?лгі адам, - ?арашы олар ?аншама, жа?ада мы? емес, миллион жатыр. Бір ?зі? еште?е ?згерте алмайсы?, сені? осы жасап жат?ан тірлігі?ні? м?ні бар ма?

   -Бала жерден келесі те?із ж?лдызын алып, шамалы ойланып т?рып былай депті:

   -Мені? жаса?ан тірлігімні? м?ні мен ма?ызы ?те зор, ?сіресе. мына бір те?із ж?лдызы ?шін.

С?ра?тар:

   - А?ыздан не ??ты?ыздар?

Шы?армашылы? ж?мыс

Берілген ойды т?жырымдап ?з с?здерімен айту

Топпен ?н айту.

                                           ??с жолы

С?зі: ?.Есдаулетов

?ні: Т.М?хамеджанов

Аспан, аспан шайдай ашы?,

Ж?лдыз, ж?лдыз ?андай ?ашы?.

??с жолы ?арыш к?кке ту?ан жерден

?араймын жандай ?ашы?.

?ол?а келіп ?онса ж?лдыз,

Жан?а серік болса ж?лдыз,

?арыш?а ?анат ?а?ты сам?ап,

Ту?ан жерден ?анша ?л – ?ыз.

?айырмасы:

??с жолы ша?ырады арман?а ??сап,

Ж?лдыздар жайып арман ??ша?.

Жаса м??гі, жыр?а толы ?лкем,

Жаса м??гі, жыр?а толы к?ркем ?лкем.

Сен Отан, досты? ?ннен ?уат ал?ан,

Ба?ыт ??сы б?гін ?я сал?ан.

?й тапсырмасы.

Я.Головановты? ізімен берілген «Адам ж?не ?алам» ??гімесін  о?у

Со??ы тынышты? с?тi.

Баяу ?уен ?ойылады.  О?ушылар денесін, басын тік ?стап, к?зін ж?мып отырады.

М??алім ж?й дауыспен:

   - ?р?айсымыз о? ?олымызбен ж?регімізді ?стап к?рейік. ?з ж?регімізді? жылылы?ын сезініп, ж?рек жылуымызды адамдар?а, айналамыз?а жеткізу ?шін іштей олар?а жа?сы тілектер тілейік.  Жа?сы ой ойлайы?, жа?сы с?з с?йлейік, жа?сы іс жасайы?! Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлері?ізді    ж?ректері?ізге т?йіп алы?ыздар.  Рахмет! К?здері?ді ашу?а болады.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі тану: 7- сынып «?аламшар ?ажаптары»»

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Мектеп:

Мерзiм: ақпан № 23сабақ

Тақырып: «Ғаламшар ғажаптары» (1-сағат)

Құндылық: дұрыс әрекет

Қасиеттер: мейірімділік, сүйіспеншілік, қамқорлық

Мұғалiм:

Сынып 7

Сабақ мақсаты:

Оқушыларға ғалам құндылығы туралы білім беру

Міндеттері:

-оқушыларға болмыс, жаратылыс, ғалам туралы түсінік беру;

- қоршаған жаратылысқа деген жасампаздық көзқарастарын қалыптастыру;

-қоршаған жаратылысқа деген ізгі қарым – қатынасқа тәрбиелеу;

Ресурстар:(құралдар, мәлiметтер)

Сабақ барысы:

Ұйымдастыру кезеңi.

Оқушылармен амандасып, «Өзін- өзі тану» сабағының ережесін «5-Т» қайталап, сабаққа қатысқандары үшін әр балаға 20 ұпайдан беремін

.Оқушылардың оқу құралдарын «5 затты» тексеріп, ұпайларын түгендейміз.

Тыныштық сәті

Нұрға бөлену

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады. Рахмет.

Үй тапсырмасын тексеру

Ж.Сахиевтың «Ғарыштан келген гүл» әңгімесі

Сұрақтар:

  • Адамдар неліктен басқа ғаламшардағы өмір туралы толғанады?

  • Жердегі өмірдің басқа ғаламшардағы өмірден артықшылығы не деп ойлайсыңдар?

Сабақ барысын талдау

Дәйексөз.

«Ғаламның ғажайып сыры – адамда .»

Ч.Дьюк

-Дәйексөздің мағынасын қалай түсінесіңдер?


Әңгiмелеу (мұғалімнің сыйы)

Бір жұлдызды құтқару

(аңыз)

Теңіз жағасын жағалап келе жатқан бір кісі бір нәрселерді жерден алып теңізге лақтырып жатқан бір баланы көреді. Жақындағанда оның толқынмен жағаға шығып қалған теңіз жұлдыздарын құтқармақ болып жатқанын байқайды. Ал көкжиекке дейін созылып жатқан жаға болса, теңіз жұлдыздарына толып - ақ қалған екен.

-Сен не істеп жатырсың? – деп сұрайды әлгі кісі.

-Бұлар ертің су қайтқанға дейін жағада қалып қойса, өліп қалады ғой, - дейді бала таңырқап.

-Бұл ақымақтық қой, - дейді қызбаланып әлгі адам, - қарашы олар қаншама, жағада мың емес, миллион жатыр. Бір өзің ештеңе өзгерте алмайсың, сенің осы жасап жатқан тірлігіңнің мәні бар ма?

-Бала жерден келесі теңіз жұлдызын алып, шамалы ойланып тұрып былай депті:

-Менің жасаған тірлігімнің мәні мен маңызы өте зор, әсіресе... мына бір теңіз жұлдызы үшін.

Сұрақтар:

- Аңыздан не ұқтыңыздар?


Шығармашылық жұмыс

Берілген ойды тұжырымдап өз сөздерімен айту


Топпен ән айту.

Құс жолы

Сөзі: Ұ.Есдаулетов

Әні: Т.Мұхамеджанов

Аспан, аспан шайдай ашық,

Жұлдыз, жұлдыз қандай қашық.

Құс жолы ғарыш көкке туған жерден

Қараймын жандай ғашық.

Қолға келіп қонса жұлдыз,

Жанға серік болса жұлдыз,

Ғарышқа қанат қақты самғап,

Туған жерден қанша ұл – қыз.

Қайырмасы:

Құс жолы шақырады арманға ұқсап,

Жұлдыздар жайып арман құшақ.

Жаса мәңгі, жырға толы өлкем,

Жаса мәңгі, жырға толы көркем өлкем.

Сен Отан, достық әннен қуат алған,

Бақыт құсы бүгін ұя салған.


Үй тапсырмасы.

Я.Головановтың ізімен берілген «Адам және ғалам» әңгімесін оқу


Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу әуен қойылады. Оқушылар денесін, басын тік ұстап, көзін жұмып отырады.

Мұғалім жәй дауыспен:

- Әрқайсымыз оң қолымызбен жүрегімізді ұстап көрейік. Өз жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек жылуымызды адамдарға, айналамызға жеткізу үшін іштей оларға жақсы тілектер тілейік. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Рахмет! Көздеріңді ашуға болады.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
?зін-?зі тану: 7- сынып «?аламшар ?ажаптары»

Автор: Бакитжанова Альбина Галымжановна

Дата: 19.05.2016

Номер свидетельства: 328715

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства