kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі тану: 7 сынып «Атамекен - алтын бесік»

Нажмите, чтобы узнать подробности

iн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Мектеп:      

Та?ырып:   «Атамекен  - алтын бесік» (1-са?ат)

??ндылы?:   ?иянат жасамау

?асиеттер:   мейірімділік, с?йіспеншілік, ?ам?орлы?

М??алiм:   

Саба? ма?саты:

    Атамекенні? адамны? ?сіп – дамуында?ы, ?міріндегі р?лі туралы т?сініктер беру.                             

Міндеттері:

-атамекенді ?адірлей білу, атамекенге ?ызмет ету, адам ?мірінде атамекенні? алатын орны туралы ма?л?мат беру;

- о?ушыларды? ?з атамекені, ту?ан жері туралы м?ліметтер мен тарихы туралы білімдерін ке?ейту;

-?з атамекеніне, ту?ан жеріне деген с?йіспеншілігін, ма?таныш сезімдерін арттыру;

Ресурстар:(??ралдар, м?лiметтер)

Саба? барысы:

?йымдастыру кезе?i.

 О?ушылармен амандасып, «?зін- ?зі тану» саба?ыны? ережесін  «5-Т» ?айталап, саба??а ?атыс?андары ?шін ?р бала?а 20 ?пайдан беремін

О?ушыларды? о?у ??ралдарын «5 затты» тексеріп, ?пайларын т?гендейміз.

Тынышты? с?ті             

 Н?р?а б?лену

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді?      т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді, эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды  шайып, ж?регі?ізді? ?ауызын ашты. 

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із. Ол біртіндеп к?шейе т?суде. Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із. Сізді?  ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда. ?олымыз тек жа?сы, ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі. Н?р ая?тары?ыз?а тарады. Ая?тары?ыз  н?р с?улесін шашуда. Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады. Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады. Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады. Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді. Н?р к?здерімізге де жетті, к?зіміз  тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді. 

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз. Н?рды уа?ытша  т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а, ?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз. Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын. Н?р мені? ішімде. Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде  отыра т?ры?ыз. 

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз. Н?р?а толы б?кіл ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады. Рахмет. 

?й тапсырмасын тексеру

?.Оралбаевты? «бір шымшым топыра?» ??гімесі

С?ра?тар:

  • Атамекенні? адам ?шін ма?ызы ?андай?
  • «Атамекен», «Ту?ан жер» ??ымдарыны? ?андай айырмашылы?тары бар?
  • ?з Атамекені?, ту?ан жері?, Отаны? туралы айтып бері?дер

Саба? барысын талдау

Д?йекс?з.

  «Ту?ан жер – т??ыры?, ту?ан ел - ?ыдыры?.»

-Д?йекс?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесі?дер?

??гiмелеу (м??алімні? сыйы)

?асиетті жер

Жер, ты?да д?бірді,

Басы?ды, кел, к?тер!

Адамны? м?хиттай ??діретін к?збен к?р.

Естіртсе? ?ні?ді,

??у?а ой жетер,

М??тажын ?теген ?зі?е сенген ел.

Арманы халы?ты?,

Алаулап, жалындап,

К?нде ж?з к?геріп, талмаурап к?нде ?шкен.

Ал біра? тарихты?

Беттері ?алы?дап,

Ежелден Жермен бір есейіп, бірге ?скен.

Жер, ?зі? ?сірген

Біз – сені? ?рпа?ы?,

Таби?ат ?ойнында асыр сап ойна?ан.

Аш?анда т?сін ке?,

?сынып жыл та?ын,

?мірді? т?рінен ж?к артты ой ма?ан.

  • ?ле?нен не ??ты?ыздар?
  • Жерді? ?асиеттілігі туралы не атыл?ан?

Шы?армашылы? ж?мыс

Д?птерде берілген м?тіндерді басшылы??а ала отырып «Атамекенім - ма?танышым» та?ырыбында ?з атамекені туралы шы?арма жазу

Топпен ?н айту.

                                           Атамекен

С?зі: ?.Мырза ?лі

?ні: Е.Хасан?алиев

Жасыл жайлау – т?кті кілем, к?к кілем.

К?к кілемде к?п ойнаймын, к?п к?лем.

Айдарымнан сипап ?ткен самалды

?аза?ымны? ала?аны деп білем.

?айырмасы:

?айда ж?рсе?, атамекен

К?кейі?де жатады екен.

К?нні? ?зі ?ясына

?имай оны батады екен,

Жасыл жайлау – т?кті кілем, к?к кілем

К?к кілемде к?п аунаймын, к?п к?лем

Ас?ар тауы? – аспаныммен талас?ан

?аза?ымны? м?ртебесі деп білем.

?айырмасы:

?й тапсырмасы.

С.Ж?нісовты? «Аманай мен Заманай» ?зіндісін о?у

Со??ы тынышты? с?тi.

Баяу ?уен ?ойылады.  О?ушылар денесін, басын тік ?стап, к?зін ж?мып отырады.

М??алім ж?й дауыспен:

   - ?р?айсымыз о? ?олымызбен ж?регімізді ?стап к?рейік. ?з ж?регімізді? жылылы?ын сезініп, ж?рек жылуымызды адамдар?а, айналамыз?а жеткізу ?шін іштей олар?а жа?сы тілектер тілейік.  Жа?сы ой ойлайы?, жа?сы с?з с?йлейік, жа?сы іс жасайы?! Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлері?ізді    ж?ректері?ізге т?йіп алы?ыздар.  Рахмет! К?здері?ді ашу?а болады.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі тану: 7 сынып «Атамекен - алтын бесік»»

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Мектеп:

Тақырып: «Атамекен - алтын бесік» (1-сағат)

Құндылық: қиянат жасамау

Қасиеттер: мейірімділік, сүйіспеншілік, қамқорлық

Мұғалiм:

Сабақ мақсаты:

Атамекеннің адамның өсіп – дамуындағы, өміріндегі рөлі туралы түсініктер беру.

Міндеттері:

-атамекенді қадірлей білу, атамекенге қызмет ету, адам өмірінде атамекеннің алатын орны туралы мағлұмат беру;

- оқушылардың өз атамекені, туған жері туралы мәліметтер мен тарихы туралы білімдерін кеңейту;

-өз атамекеніне, туған жеріне деген сүйіспеншілігін, мақтаныш сезімдерін арттыру;

Ресурстар:(құралдар, мәлiметтер)

Сабақ барысы:

Ұйымдастыру кезеңi.

Оқушылармен амандасып, «Өзін- өзі тану» сабағының ережесін «5-Т» қайталап, сабаққа қатысқандары үшін әр балаға 20 ұпайдан беремін

Оқушылардың оқу құралдарын «5 затты» тексеріп, ұпайларын түгендейміз.

Тыныштық сәті

Нұрға бөлену

Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.

Жаймен көзіңізді ашуға болады. Рахмет.

Үй тапсырмасын тексеру

Ғ.Оралбаевтың «бір шымшым топырақ» әңгімесі

Сұрақтар:

  • Атамекеннің адам үшін маңызы қандай?

  • «Атамекен», «Туған жер» ұғымдарының қандай айырмашылықтары бар?

  • Өз Атамекенің, туған жерің, Отаның туралы айтып беріңдер

Сабақ барысын талдау

Дәйексөз.

«Туған жер – тұғырың, туған ел - қыдырың...»

-Дәйексөздің мағынасын қалай түсінесіңдер?


Әңгiмелеу (мұғалімнің сыйы)

Қасиетті жер

Жер, тыңда дүбірді,

Басыңды, кел, көтер!

Адамның мұхиттай құдіретін көзбен көр.

Естіртсең үніңді,

Ұғуға ой жетер,

Мұқтажын өтеген өзіңе сенген ел.

Арманы халықтың,

Алаулап, жалындап,

Күнде жүз көгеріп, талмаурап күнде өшкен.

Ал бірақ тарихтың

Беттері қалыңдап,

Ежелден Жермен бір есейіп, бірге өскен.

Жер, өзің өсірген

Біз – сенің ұрпағың,

Табиғат қойнында асыр сап ойнаған.

Ашқанда төсін кең,

Ұсынып жыл тағын,

Өмірдің төрінен жүк артты ой маған.

  • Өлеңнен не ұқтыңыздар?

  • Жердің қасиеттілігі туралы не атылған?


Шығармашылық жұмыс

Дәптерде берілген мәтіндерді басшылыққа ала отырып «Атамекенім - мақтанышым» тақырыбында өз атамекені туралы шығарма жазу


Топпен ән айту.

Атамекен

Сөзі: Қ.Мырза Әлі

Әні: Е.Хасанғалиев

Жасыл жайлау – түкті кілем, көк кілем.

Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем.

Айдарымнан сипап өткен самалды

Қазағымның алақаны деп білем.

Қайырмасы:

Қайда жүрсең, атамекен

Көкейіңде жатады екен.

Күннің өзі ұясына

Қимай оны батады екен,

Жасыл жайлау – түкті кілем, көк кілем

Көк кілемде көп аунаймын, көп күлем

Асқар тауың – аспаныммен таласқан

Қазағымның мәртебесі деп білем.

Қайырмасы:


Үй тапсырмасы.

С.Жүнісовтың «Аманай мен Заманай» үзіндісін оқу


Соңғы тыныштық сәтi.

Баяу әуен қойылады. Оқушылар денесін, басын тік ұстап, көзін жұмып отырады.

Мұғалім жәй дауыспен:

- Әрқайсымыз оң қолымызбен жүрегімізді ұстап көрейік. Өз жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек жылуымызды адамдарға, айналамызға жеткізу үшін іштей оларға жақсы тілектер тілейік. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар. Рахмет! Көздеріңді ашуға болады.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
?зін-?зі тану: 7 сынып «Атамекен - алтын бесік»

Автор: Бакитжанова Альбина Галымжановна

Дата: 19.05.2016

Номер свидетельства: 328713

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства